Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pouště Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pouště Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025."— Transkript prezentace:

1 Pouště Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Z_067_Krajinná sféra a její základní části_Pouště

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro upevňování a rozšiřování učiva o pouštích  Materiál rozvíjí nově získané vědomosti žáků  Je určen pro předmět zeměpis a ročník 6.  Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: BRYCHTOVÁ, Šárka, Josef BRINKE a Josef HERINK. Planeta Země: Zeměpis pro 6. a 7. ročník základní školy. Praha 1: Fortuna, 2001. ISBN 80-7168-475-9

3 Pouště Zabírají téměř 1/3 souše. Vyskytují se v suchých tropech podél obratníků. Všechny pouště nejsou stejné. Záleží na tom, na kterém místě Země a v kterém teplotním pásu se nachází. Některé pouště jsou kamenité, jiné písčité nebo hlinité.

4 Podnebí v pouštích Je velmi suché. Pouště mají jednu významnou vlastnost. Ve dne je zde teplo a v noci zima. Je to způsobeno tím, že povrch, který je bez vody, přijímá a ztrácí teplo vyzařováním velmi rychle. Jaké jsou průměrné roční srážky na Sahaře? Podnebí oblasti Sahary má typicky pouštní ráz, je suché s ročními srážkami do 50 - 100 mm.

5 Hamada Je kamenitá poušť (nejčastější typ pouště na světě). Jedná se o suchou pustinu posetou štěrkem, kameny nebo skalními útvary bez přítomnosti písečných dun.

6 Serír - reg Je štěrkovitá (resp. oblázková) poušť a je to převažující typ na Sahaře.

7 Erg je písečná poušť pohyblivých dun. Na Sahaře je zastoupena poměrně málo, pokrývá pouze jednu pětinu rozlohy. Erg je skoro bez vegetace, výjimkou je jen pár tamaryšků. S ergy se setkáme na západní Sahaře, v Libyjské poušti a Nigeru. Saharský písek je poměrně mladý, není mořského, nýbrž pevninského původu. Erg

8 Sahara - největší poušť světa (9 mil. km 2 ) Vyjmenuj nejznámější pouště světa: Kalahari Namib Atacama

9 Sahara Je největší poušť světa. Nachází se v severní Africe. Část jižní Afriky tvoří také poušť. Povrch Sahary tvoří převážně kamenitá poušť (skalnatá, oblázková, štěrková nebo hlinitá), menší část zabírají pouště písečné. V centrálních oblastech Sahary se nachází několik pohoří sopečného původu jejichž vrcholy přesahují tři tisíce metrů. Vodní zdroje těchto oblastí kolem sebe soustřeďují většinu saharských oáz.

10 Sahara

11 Je název rozsáhlé pouštní oblasti v jižní Africe, která se nachází na území 3 států: Botswany, Namibie a Jihoafrické republiky. Okrajové oblasti pouště zasahují i na území jižní Angoly, jižní Zambie a západní části Zimbabwe. Oblast pouště Kalahari zaujímá rozlohu asi 900 000 km² a rozkládá se u obratníku Kozoroha. Jsou zde písečné duny a suchá koryta občasných řek. Je to největší poušť v jižní části Afriky. Kalahari

12 Namib Území je považováno za nejstarší poušť na světě, protože zde suché podmínky panují již nejméně 80 milionů let. Každoročně zde spadne pouhých 10 mm dešťů. Díky tomu je poušť téměř celá vyprahlá.

13 Je nejsušší poušť na Zemi. Je udáváno, že v jejím středu se nachází oblasti, kde podle měření neprší po stovky až tisíce let. Nachází se v Jižní Americe. Atacama

14 Libyjská poušť Duny a ostré vrcholy Libyjské pouště Povrch pouště je převážně kamenitý s ostrými hřebeny a hlubokými proláklinami. Některé části pokrývají písečná moře. V oblasti se nachází osm významných proláklin. Převážně se jedná o oázy, které jsou napájeny podzemní vodou z Nilu a představují jediná místa v poušti s trvalým lidským osídlením.

15 Některé pouště se vlivem podnebí vyvinuly i v mimotropických oblastech (např. poušť Gobi). Gobi Je jedna z nejstarších a největších pouští světa. Rozkládá se v severní Číně a jižním Mongolsku.

16 Vysvětlete pojmy: Oáza Oázy jsou zelená místa v poušti s výskytem vody Vádí je vyschlé koryto občasného toku Vádí Dezertifikace znamená rozšiřování pouště Dezertifikace

17 Oáza Oáza je místo v poušti, které má podzemní vodu. Je zde zeleň a žijí zde lidé. V oázách se pěstuje hlavně palma datlová. Chovají se zde velbloudi, kteří vydrží velmi dlouho bez vody.

18 Vádí Je údolí vzniklé erozí občasného vodního toku v suchých oblastech pouští a polopouští. Vádí zůstávají po většinu doby suchá, voda jimi protéká nárazově jen po deštích či ve vlhčím období roku a často vytváří strmé stěny ohraničující údolí a dno pokryje horninovou sutí.

19 Dezertifikace Je proces degradace území na pouště a polopouště. Způsobena může být různými klimatickými jevy i přímou lidskou činností v dané oblasti. Například: spásáním dobytkem a zvěří, kácením zeleně v dané oblasti, nadměrným odběrem vody pro závlahu zemědělské půdy

20 Rostliny na poušti Rostou zde rostliny přizpůsobené suchému podnebí. Mají dlouhé kořeny a jsou dokonale vybaveny proti výparu vody (kaktusy, pryšce).

21 Živočichové na poušti Na pouštích žijí myši, fenkové, hadi, velbloudi.

22 Polopouště Polopouště jsou oblasti na přechodu mezi savanou a pouští, vyznačující se nízkými srážkami a řídkou vegetací. Srážky jsou zde vyšší než na poušti. Rostlinstvo polopouští je přizpůsobeno nedostatku srážek.

23 Vyhledej v atlase tyto pouště a napiš, ve kterém světadíle se nacházejí: Poušť Sahara Velká písečná poušť Poušť Namib Poušť Gobi Poušť Atacama Poušť Kalahari Údolí smrti

24 Opakování: 1. Kde se vyskytují pouště a polopouště? 2. Pouště podle povrchu. Co jsou to duny? 3. Popiš podmínky pro život. 4. Jmenuj zvířata a rostliny této oblasti. 5. Jak se zvířata a rostliny přizpůsobily nepříznivým podmínkám pro život? 6. Co je to oáza? Úkol: Vyhledej zajímavosti o vybraném zástupci rostlin a živočichů v pouštích a polopouštích.

25 Najdi na mapě tyto pouště a přiřaď název ke správnému pojmu. Sahara Gobi Rub al-Chálí Taklamakan Kalahari Karakum Kyzylkum Velká písečná poušť Gibsonova poušť CHLADNÁ POUŠŤ HORKÁ POUŠŤ

26 Zdroje: Soubor:Erg chebbi cyclists.jpg. JAN SUCHY. Wikipedie [online]. 2004, 5.8.2006 [cit. 2013-06-25]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Erg_chebbi_cyclists.jpghttps://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Erg_chebbi_cyclists.jpg Soubor:Libya 4983 Tadrart Acacus Luca Galuzzi 2007.jpg. LUCA GALUZZI. Wikipedie [online]. 2007, 23.5.2007 [cit. 2013-06-25]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Libya_4983_Tadrart_Acacus_Luca_Galuzzi_2007.jpg https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Libya_4983_Tadrart_Acacus_Luca_Galuzzi_2007.jpg Soubor:Libyan Dessert.jpg. Wikipedie [online]. 2006, 11.3.2006 [cit. 2013-06-25]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Libyan_Dessert.jpg https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Libyan_Dessert.jpg Soubor:Sahara.jpg. FLORENCE DEVOUARD. Wikipedie [online]. 2005, 12.3.2006 [cit. 2013-06-25]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sahara.jpghttps://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sahara.jpg Soubor:Mauritanie - Adrar2.jpg. Wikipedie [online]. 2007, 30.12.2007 [cit. 2013-06-25]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mauritanie_-_Adrar2.jpg https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mauritanie_-_Adrar2.jpg Soubor:Sahara satellite hires.jpg. Wikipedie [online]. 2002, 9.2.2007 [cit. 2013-06-25]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sahara_satellite_hires.jpg https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sahara_satellite_hires.jpg Soubor:Dune 7 in the Namib Desert.jpeg. Wikipedie [online]. 2005, 16.5.2007 [cit. 2013-06-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dune_7_in_the_Namib_Desert.jpeghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dune_7_in_the_Namib_Desert.jpeg Soubor:Welwitschia.jpg. FREDDY WEBER. Wikipedie [online]. 2004, 16.11.2007 [cit. 2013-06-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Welwitschia.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Welwitschia.jpg Soubor:Atacama1.jpg. Wikipedie [online]. 2005, 23.9.2005 [cit. 2013-06-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Atacama1.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Atacama1.jpg Soubor:Gobi Desert.jpg. Wikipedie [online]. 2005, 28.9.2005 [cit. 2013-07-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gobi_Desert.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gobi_Desert.jpg Soubor:Mondsichelsee-01.JPG. SIGISMUND VON DOBSCHÜTZ. Wikipedie [online]. 2009, 27.9.2009 [cit. 2013-07-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mondsichelsee-01.JPG

27 Zdroje: Soubor:Oasis in Libya.jpg. Wikipedie [online]. 2005, 20.7.2007 [cit. 2013-07-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oasis_in_Libya.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oasis_in_Libya.jpg Soubor:NachalParan1.jpg. Wikipedie [online]. 2007, 24.11.2007 [cit. 2013-07-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:NachalParan1.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:NachalParan1.jpg Soubor:Aralship2.jpg. Wikipedie [online]. 2003, 25.3.2006 [cit. 2013-07-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aralship2.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aralship2.jpg Soubor:Moringa-ovalifolia.jpg. VIOLET GOTTROP. Wikipedie [online]. 2004, 22.3.2005 [cit. 2013- 07-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Moringa-ovalifolia.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Moringa-ovalifolia.jpg Soubor:Euphorbia candelabrum488340183.jpg. LUIS TAMAYO. Wikipedie [online]. 2007, 23.11.2007 [cit. 2013-07-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Euphorbia_candelabrum488340183.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Euphorbia_candelabrum488340183.jpg Soubor:Bactrain Camel.jpg. ROBERT LAWTON. Wikipedie [online]. 2005, 2.4.2006 [cit. 2013-07- 06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bactrain_Camel.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bactrain_Camel.jpg Soubor:Fennec Fox @ Africa Alive, Lowestoft 2.jpg. TIM PARKINSON. Wikipedie [online]. 2007, 31.7.2007 [cit. 2013-07-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fennec_Fox_@_Africa_Alive,_Lowestoft_2.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fennec_Fox_@_Africa_Alive,_Lowestoft_2.jpg Soubor:Koppen classification worldmap BSh.png. Wikipedie [online]. 2006, 10.12.2006 [cit. 2013- 07-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Koppen_classification_worldmap_BSh.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Koppen_classification_worldmap_BSh.png Soubor:Taklamakan-d43.jpg. Wikipedie [online]. 2005, 8.1.2006 [cit. 2013-07-22]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Taklamakan-d43.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Taklamakan-d43.jpg Soubor:LocationKalahari.PNG. Wikipedie [online]. 2006, 1.2.2006 [cit. 2013-07-22]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LocationKalahari.PNG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LocationKalahari.PNG


Stáhnout ppt "Pouště Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025."

Podobné prezentace


Reklamy Google