Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Skupina ČEZ Energie z obnovitelných zdrojů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Skupina ČEZ Energie z obnovitelných zdrojů"— Transkript prezentace:

1 Skupina ČEZ Energie z obnovitelných zdrojů

2 Dlouhodobý vývoj v ČR

3 Graf vývoje výroby elektřiny

4 Světová výroba 1980

5 Světová výroba 2005

6 Co je biomasa? substance biologického původu
rostlinná biomasa pěstovaná v půdě nebo ve vodě živočišná biomasa vedlejší organické produkty nebo organické odpady

7 Co používat? Za základní zdroj biomasy se považují rostliny, které jsou pomocí světelné energie Slunce zachycené v zeleném barvivu schopny vytvořit sacharidy a následně bílkoviny většinou dřevo, slámu a jiné zemědělské zbytky a exkrementy užitkových zvířat, či o energeticky využitelný tříděný komunální odpad nebo plynné produkty vznikající při provozu čistíren odpadních vod.

8 „Energetické rostliny“
laskavec, konopí seté, sléz přeslenitý, pupalka dvouletá, komonice bílá, čičorka pestrá z hlediska energetického využití nejperspektivnější šťovík krmný rychlerostoucí topoly, vrby,olše, akát, platan

9 mužák prorostlý (Silphium perfoliatum)

10 Jak to funguje? dochází k rozkladu organického materiálu na hořlavé plyny (a jiné látky), a při následné oxidaci se uvolňuje energie, oxid uhličitý (CO2) a voda Oproti spalování fosilních paliv má spalování biomasy v podstatě nulovou bilanci CO2, který patří mezi tzv. skleníkové plyny.

11 Nízký je rovněž obsah uvolňovaných oxidů síry (0 až  0,1 % síry má dřevo nebo sláma oproti hnědému uhlí, které obsahuje někdy i více než 2 %). Množství vznikajícího NOx lze kontrolovat např. úpravou teploty spalování

12 Zajímavá data Spalování biomasy ve Skupině ČEZ vzrostlo o více než 31 % na 327 GWh GWh – pokrytí pro 93 tisíc domácností Blok JE Temelína má 1000MWh 347 tisíc tun biomasy spoluspalováním s hnědým uhlím

13 Výroba z biomasy v elektrárnách Skupiny ČEZ v ČR
Výroba 2008 (MWh) Výroba 2007 (MWh) Meziročně (v %) Tisová 44 407 41 249 7,7 Poříčí 79 247 51,7 Dvůr Králové 13 021 12 732 2,3 Hodonín 28,7 Celkem v ČR 31,2

14 Vývoj výroby OZE

15 Porovnání s ostatními OZE
Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Vodní elektrárny Větrné elektrárny 474 176 - Sluneční elektrárny 7 8 Spalování biomasy

16 Největší produkce elektrárna Hodonín, která loni z biomasy vyprodukovala více než 149 GWh a meziročně zvýšila výrobu o 28,7 %. Elektrárna Hodonín je současně evropským unikátem v dodávce přeshraničního tepla, když z celkově ročně vyrobených GJ tepla dodá GJ do slovenského města Holíč.

17 Hodonín

18 Poříčí Největší meziroční nárůst zaznamenala o 51,7 % na více než 120 GWh

19 Budoucnost Modernizace elektrárny Hodonín
následně by měly úpravami projít i elektrárny v Tisové a Poříčí Zvýšené objemy spalované biomasy do roku 2010 téměř zdvojnásobit podíl elektřiny vyráběné z obnovitelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě elektřiny

20 Cíl Skupina ČEZ plánuje v následujících 15 letech investovat do rozvoje obnovitelných zdrojů energie celkem 30 miliard korun, z toho zhruba 20 miliard korun bude určeno na výstavbu větrných elektráren. Cíle Skupiny ČEZ v oblasti rozšiřování výrobních  kapacit z obnovitelných zdrojů přímo souvisejí s cílem ČR vyrábět dle klimaticko-energetického balíčku EU v roce 2020 celkem 20 % energie z obnovitelných zdrojů.


Stáhnout ppt "Skupina ČEZ Energie z obnovitelných zdrojů"

Podobné prezentace


Reklamy Google