Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj"— Transkript prezentace:

1 Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj
Název školy Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Mgr. Jiří Chrástecký Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu VY_32_INOVACE_DEK_0108 Stupeň a typ vzdělávání Střední odborné vzdělání v konzervatoři Vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor 82-44-P/01 Hudba, P/01 Zpěv Tematický okruh Starověké Řecko – Architektura I Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 16 – 19 let Anotace Výukový materiál určen k frontální prezentaci učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: Architektura starověkého Řecka, pojmy, povaha a druhy řecké architektury, dórský řád, nejvýznamnější lokality a památky. Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Starověk, Řecko, architektura, chrám, dórský řád Datum Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj

2 STAROVĚKÉ ŘECKO - ARCHITEKTURA I

3 ÚVOD Výukový materiál Starověké Řecko – Architektura I obsahuje základní periodizaci řeckých dějin, základní pojmy chrámové architektury, strukturu, typologii řeckých chrámů a charakteristiku dórského řádu. Uvedeny jsou nejvýznamnější lokality a památky. Cílem prezentace je seznámení studentů s architekturou jedné z nejstarších civilizací světa. Materiál je primárně určen studentům 1. ročníku předmětu dějiny kultury Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, využit však může být v kterémkoli ročníku střední školy v předmětech dějiny kultury, dějiny umění, dějepis, výtvarná výchova apod.

4 POČÁTKY ANTICKÉHO ŘECKA
1200 – 800 př. n. l – minimum dokladů Cca 800 př. n. l. – rozdělení řeckého světa Původní oblasti (Attika a Peloponés) – Dórská oblast Egejské ostrovy a maloasijské pobřeží – Iónská oblast Vznik městských států (polis) Neexistoval centrální státní útvar Sjednocující prvky – jazyk a náboženství

5 PERIODIZACE DĚJIN ŘECKÉ ANTIKY
776 př. n. l. – 1. olympijské hry Pro Řeky počátek jejich dějin Do roku 500 př. n. l. – doba archaická Doba kolonizace a rané tyranidy 5. a 4. stol. př. n. l. – doba klasická Doba městských demokracií stol. př. n. l. – doba helénistická Konec městských států, vznik helénistických říší

6 ZÁKLADY ŘECKÉ ARCHITEKTURY
Rané stavby – ze dřeva Asi od roku 600 př. n. l. – kámen (zejména tuf) Akropole v 5. stol. př. n. l. – mramor Veřejné budovy a chrámy – kámen Kameny zdiva spojovány na sucho (bez malty) Někdy spojení železnými skobami Obytné domy – pálené i nepálené cihly Architrávový systém Vývoj architektury – patrný na chrámech

7 Příbytek boha (ne shromaždiště lidí)
ŘECKÉ CHRÁMY Příbytek boha (ne shromaždiště lidí) Řecký antropomorfismus Půdorys – podle mykénského megaronu Obytný dům na pravoúhlém půdorysu Sloupová předsíň

8 Svatyně (naos) s kultovní sochou Zadní předsíň (episthodomos)
ČÁSTI ŘECKÉHO CHRÁMU Předsíň (pronaos) Svatyně (naos) s kultovní sochou Zadní předsíň (episthodomos) Uzavřena mříží nebo zdí Sloužila k uložení pokladů Hlavní průčelí a vchod k východu Na oltáři před chrámem se konaly oběti

9 TYPOLOGIE ŘECKÝCH CHRÁMŮ

10 Antový chrám (distylos) - nejstarší (základní) forma
ŘECKÉ CHRÁMY Antový chrám (distylos) - nejstarší (základní) forma Pokladnice v Delfách - kolem 500 př. n. l.

11 Pevné proporční vztahy Pevninské Řecko
DÓRSKÝ ŘÁD Od poč. 6. stol. př. n. l. Masivní a strohý Nazýván „mužský sloh“ Pevné proporční vztahy Modul – dolní poloměr dříku Pevninské Řecko Dále jižní Itálie a Sicílie

12 Postaven na krepsis (podnož) Sloupy bez patky Kanelovaný dřík
DÓRSKÝ CHRÁM Postaven na krepsis (podnož) Sloupy bez patky Kanelovaný dřík Hlavice (krček, echinus, abakus) Výška sloupu – cca 11 modulů Trojdílné kladí Architráv Vlys s triglyfy a metopami Římsa Zdobený tympanon, akrotéria

13 HÉŘIN CHRÁM 7. stol. př. n. l, Olympia
Kolem roku 600 př. n. l. byly dřevěné sloupy nahrazeny kamennými

14 PARTHENÓN 447-438 př. n. l., Athény - Akropolis
Oktastylos, 70 x 31 m, zasvěcen Athéně Parthenos Architekti Iktínos a Kallikratés, vnitřní výzdoba Feidiás, Periklův vliv

15 HEFAISTON/THESEION 449-430 př. n. l., Athény
V 5. stol. n. l. křesťanský chrám  nejzachovalejší řecký antický chrám

16 HÉŘIN CHRÁM stol. př. n. l., Paestum (jižní Itálie – Kampánie)

17 THOLOS př. n. l, Delfy 20 dórských sloupů po obvodu, 10 korintských uvnitř

18 OTÁZKY A ÚKOLY Na které dvě oblasti bylo Řecko rozděleno?
Co sjednocovalo starověké Řeky? Vysvětlete pojem architrávový systém. Čím se liší starořecký chrám od křesťanského? Na které části se dělí řecký chrám? Jak se nazývá základní forma řeckého chrámu? Čím je charakteristický dórský sloupový řád? Z kterých částí se skládá dórský chrám? Uveďte příklady dochovaných dórských chrámů.

19 POUŽITÉ ZDROJE 1. Megaron - schéma: [cit ] 2. Půdorys chrámu: [cit ] 3. Typologie řeckých chrámů: [cit ] 4. Distylos - schéma: [cit ] 5. Pokladnice v Delfách: [cit ] 6. Poseidonův chrám v Paestu: [cit ] 7. Schéma dórského řádu: [cit ] 8. Héřin chrám v Olympii: [cit ] 9. Parthenón: [cit ] 10. Hefaiston: [cit ] 11. Tholos v Delfách: olos_cazzul.JPG [cit ]


Stáhnout ppt "Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj"

Podobné prezentace


Reklamy Google