Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvorba vzdělávacích programů pro prádelenství a čistírenství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvorba vzdělávacích programů pro prádelenství a čistírenství"— Transkript prezentace:

1 Tvorba vzdělávacích programů pro prádelenství a čistírenství
CZ.1.07/3.2.05/

2 Technologické postupy v prádelenství
Blaha 2014 GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

3 GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085
Historie První zmínky o mýdle pocházejí již z roku 2800 př. n. l. Archeologové nalezli babylonské nádoby, na kterých byla zjištěna látka podobná mýdlu. Na hliněné tabulce z roku 2200 př. n. l. byl sepsán návod na výrobu mýdla z vody, louhu a kasiového oleje. V té době však mýdlo nepoužívali k hygieně či praní, ale k rychlejšímu hojení ran. Lidé ve starém Egyptě se pravidelně myli a prali své šaty prostředky vyrobenými z rostlinného másla a alkalických solí. Podle starověké římské pověsti vzniklo slovo „mýdlo“ podle pahorku Sapo v Římě, kde byla obětována a spalována zvířata. Živočišný tuk a popel ze zvířat byly z pahorku spláchnuty deštěm do jílovité půdy v řece. Použití tohoto nového materiálu výrazně usnadnilo ženám praní. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

4 GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085
Historie Gaius Plinius ze starého Říma ve své encyklopedii Historia Naturalis uvádí, že mýdlo vynalezli Galové. Vyráběli ho z kozího oleje a popela. Sloužilo však jako pomáda na vlasy. Teprve až řecký lékař Galenos z Pergamenu v roce 164 n. l. upozornil na čistící schopnost mýdla a mydlářství se stalo řemeslem. V této době byli na výrobu mýdla specialisté Arabové. Vyráběli ho z olivového oleje a aromatických olejů. Začali do něj přidávat hydroxid sodný. Od 7. století se začala mýdla přibarvovat a parfémovat. Vyráběla se mýdla tekutá i tuhá. Výroba mýdla se v Evropě stala řemeslem až v průběhu sedmého století a zpočátku se rozšířila především ve Španělsku, Itálii a Francii. První prací prášky se objevily kolem roku Jednalo se spíše o rozemletá mýdla. Marseille se stala centrem výroby mýdla. Mýdlo se rozšířilo do všech evropských domácností. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

5 GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085
Historie V roce 1806 založil továrnu na mýdlo v New Yorku William Colgate. V roce 1837 začali William Procter a James Gamble prodávat mýdla své vlastní výroby. V roce 1851 se objevila první pračka s bubnem na ruční pohon. Na počátku 20. století byla zkonstruována první elektrická pračka. Až během I. světové války byl v důsledku nedostatku rostlinných a živočišných tuků vynalezen první syntetický prací prostředek. Ve 30. letech se do pracích prostředků začaly přidávat fosfáty. Změkčovaly vodu. V tvrdé vodě se prášek hůře rozpouští. Druhá světová válka odstartovala rozvoj chemického průmyslu a přírodní mýdla se nahradila syntetickými pracími prostředky. V 50. letech se objevily první tekuté prací prostředky, zatímco v 60. letech byly vyvinuty odstraňovače skvrn a enzymatické prací prostředky. V 70. letech se do prášku začaly přidávat biologicky aktivní enzymy. V 80. letech se objevily prostředky na praní, které jsou účinné i při nízkých teplotách. V 90. letech přichází na trh vysoce koncentrované práškové a tekuté prací prostředky. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

6 Definice základních pojmů
Praní a oplachování má odstranit nečistoty ulpělé na textilních vláknech. Účelem praní je nejen odstranit nečistoty, ale i vytvářet spolu s dalšími úpravnickými procesy základní charakter textilií. Prací prostředky (detergenty) jsou mýdla a syntetické tenzidy. Pomocné prostředky jsou prostředky, které napomáhají a podporují prací proces. Tenzidy jsou povrchově aktivní látky, které svými vlastnostmi odstraňují nečistoty z povrchu látky. Bělení je proces, při kterém se působením bělicích prostředků odstraňuje z prádla nežádoucí našedlý odstín a barevné skvrny. Mýdla jsou nejstarší mycí a prací prostředky a vyrábějí se zmýdelněním tuků. Čisticí prostředek (též čisticí přípravek nebo detergent) je chemická látka určená k čištění. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

7 Role vody během pracího procesu
Voda je zásadní prvek pracího procesu. Slouží jako: Rozpouštědlo: pro špínu rozpustnou ve vodě nebo pro detergent Pro přenos energie na textilie: mechanickou energií (pohybem lázně), tepelnou energií (zahříváním lázně) Pro transport: detergentů do textilií, špíny z textilií Základní látky obsažené ve vodě: oxid uhličitý, dusík a oxid siřičitý ze vzduchu, soli vápníku, hořčíku a železa, stopy jiných alkalických sloučenin, chloridy, sírany, forsfáty, křemičitany, kyselé sloučeniny z půdy, bakterie Tyto látky mohou negativně působit v různých částech prádelny GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

8 Požadavky na vodu v prádelně
Základní požadavky: Čistá voda bez zápachu Nulová tvrdost nebo tvrdost přibližující se nule Minimální obsah kovů - Fe, Mn, Cu Tvrdost vody je způsobena rozpuštěnými anorganickými solemi Existují dva typy tvrdosti: Přechodná či trvalá GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

9 GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085
Tvrdost vody Přechodná (karbonátová) tvrdost je způsobena přítomností hydrogenuhličitanů lze ji odstranit zahřátím. Po zahřátí se část oxidu uhličitého vypaří, hydrogenuhličitany se přemění na špatně rozpustné normální uhličitany a ty koagulují ve formě vloček Trvalá (nekarbonátová) tvrdost nelze odstranit zahříváním. Ostatní soli kovů alkalických zemin jsou dobře rozpustné. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

10 Vliv tvrdosti vody na účinnost praní
Účinnost praní se vždy snižuje s rostoucí tvrdostí vody bez ohledu na použití různých typů detergentu. V případě vyšší tvrdosti vody je nutné výrazně zvýšit koncentraci detergentu Zbytky uhličitanu vápenatého a hořečnatého vedou k: šednutí prádla, vysokému obsahu popela, mechanickému poškození vláken, usazeniny na stěnách trubek, čímž dochází k jejich ucpávání. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

11 GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085
Těžké kovy Zdroje těžkých kovů: voda, koroze potrubí a zásobníků, parní potrubí, textilní zboží, akumulace těžkých kovů v textiliích. Zvláště škodlivé pro prací proces jsou ionty Fe2+, Mn2+, Cu2+ Jedinou uspokojivou metodou je upravovat vodu tak, aby se odstranilo železo a mangan, což obvykle zahrnuje: provzdušňování a filtraci nebo případně s dávkováním chemikálií po provzdušňování GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

12 Těžké kovy a textilní zboží
Textilní zboží někdy obsahuje těžké kovy, které se pak přenášejí do praní Těžké kovy mohou rušit prací a bělicí proces, Těžké kovy se vyskytují ve špíně a padajícím prachu (Cd, Pb, Zn, Mn, Fe a Ni). Mohou se vyskytovat také v barvivech (Cr, Ni, Cu, and Co). Některé nebarvené vlny při prvém převzetí fakticky obsahují železo, Vlna je náchylnější k malým stopám železa ve vodě ve srovnání s bavlnou a lnem, Vlna má schopnost akumulovat železo z jednoho praní do druhého GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

13 GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085
Prostředky pro praní Perou se textilie z přírodních materiálů, z chemických vláken i z jejich směsí Praní a oplachování má odstranit nečistoty ulpělé na textilních vláknech Účelem praní je nejen odstranit nečistoty, ale i vytvářet spolu s dalšími úpravnickými procesy základní charakter textilií Při praní působí na textilii chemické procesy-látky rozpuštěné ve vodě, mechanické vlivy jako je tlak, tření, tah, kroucení, tepelné vlivy, … GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

14 GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085
Prací prostředky Základem pracích prostředků jsou mýdla a syntetické tenzidy (saponáty). Praní dále napomáhají alkálie např. soda nebo jiné chemikálie. Základními vlastnostmi detergentů, které lze vyjádřit fyzikálními jednotkami jsou povrchově aktivní vlastnosti asociační nebo micelární vlastnosti, tvorba micel a elektrické vlastnosti. Další typické vlastnosti detergentů, které nemůžeme vyjádřit fyzikálními jednotkami, jsou: smáčivost, emulgační a suspenzační schopnost, antiredepoziční schopnost, pěnivost, vlastní prací a čisticí účinnost… GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

15 GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085
Prací prostředky Požadované vlastnosti pracích prostředků: Stálost barev textilií, tvarová stálost oděvů = nesrážlivost, žmolkovitost Základní složení běžných pracích prostředků: Běžné prací prostředky obsahují různé druhy chemikálií, kterých může být v jednom pracím prostředku až 14. Ve většině případů jsou tyto látky v přírodě nerozložitelné a dokonce mohou škodit lidskému zdraví. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

16 GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085
Tenzidy a detergenty Tenzidy a detergenty jsou látky s povrchovou aktivitou. Obecně se jedná o sloučeniny s dlouhým hydrofobním řetězcem a krátkou hydrofilní skupinou. Detergenty jsou uměle vyráběné látky, jejichž hlavní přísadou jsou tenzidy. Dále se přidávají plniva, aktivační činidla, změkčovadla, parfémy, enzymy apod. Hlavní užití detergentů je pro prací účely, dále pak jako dispergátory, emulgátory a smáčedla používané především v průmyslu. Tenzidy jsou látky, které snižují povrchové napětí rozpouštědel a tím usnadňují rozpouštění a odstranění nečistot. Tyto látky jsou nejdůležitější součástí všech čistících a pracích prostředků a právě ony mohou za to, že se mýdlem umyjeme lépe než bez něj, že s pracím práškem se prádlo vypere čistěji než pouze v obyčejné vodě, že s prostředkem na mytí nádobí se snadněji smyje mastnota apod. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

17 Čisticí prostředky a mýdla
Čisticí prostředek je chemická látka určená k čištění. Čisticí prostředky, zvláště ty, které se používají společně s vodou, obsahují různé látky, například: tenzidy, abraziva, látky měnící pH, změkčovače vody, oxidační činidla, enzymy a další. Mýdla jsou nejstarší mycí a prací prostředky a vyrábějí se zmýdelněním tuků. Zmýdelňování je alkalická hydrolýza tuků. Výchozí surovinou průmyslové výroby mýdel je směs tuků a olejů, jako jsou sádlo, lůj, kokosový a palmový olej a další. Za účelem zlevnění se výsledný produkt tzv. plní a k tomuto účelu se nejčastěji používá mastek, hlinka, soda, potaš, škrob apod. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

18 Základní principy detergence
Detergence je schopnost převádět nečistotu z pevného povrchu do objemové fáze roztoku; pokud se jedná o odstraňování nečistoty z povrchu textilního substrátu, jedná se o praní. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

19 Suroviny na výrobu pracích prostředků
Tenzidy ionogenní (anionaktivní, kationaktivní, amfolytické), neionogenní Aktivní přísady: fosforečnany, uhličitan sodný, křemičitan sodný, hořečnatý, enzymy, bělící prostředky, optické zjasňovací prostředky, regulátory pěnivosti, vonné látky) Plnící přísady GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

20 Základní princip výroby pracích prostředků
Všechny suroviny se smísí v tzv. násadu, která se rozpustí ve vodě na hustý roztok Roztok se věžové sušárně rozstřikuje do horkého vzduchu. Vzniklá jemná zrnka vhání ventilátor do zásobníku, kde se podle potřeby přidávají práškovité hmoty Hotový produkt se dopravuje potrubím k balicím strojům GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

21 Rozdělení pracích prostředků
Podle konzistence: práškové, kapalné, pastovité, v tabletách Podle použití: univerzální - 30 – 90°C, pro barevné prádlo - 60°C - color, pro jemné prádlo - 30 – 40°C na vlnu, hedvábí Balení Skladování GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

22 Pomocné prací prostředky
Namáčecí prostředky Předpírací prostředky Bělící prostředky Apretační prostředky - škroby Avivážní prostředky Přípravky na silně znečištěné prádlo GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

23 Požadované vlastnosti pracích prostředků
Smáčivost, odmašťovací schopnost, emulgační schopnost, prací schopnost, pěnivost, schopnost vázat látky způsobující tvrdost vody, antiredepoziční schopnost, bělicí schopnost, snižování povrchového napětí, rozpustnost, filmotvornost, biologické vlastnosti, biologická odbouratelnost GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

24 Základní vlastnosti tenzidů a přísad
Tenzidy (povrchově aktivní látky, nesprávně nazývané saponáty) jsou základní složky většiny receptur přípravků. Molekula těchto látek se skládá ze dvou vzájemně propojených částí, z nichž jedna je rozpustná ve vodné a druhá v tukové fázi. Nejstarším typem, stále ve velkém měřítku používaným, je mýdlo. Nejvíce se však v současné době používají tenzidy, vyrobené technologickými procesy spadajícími do oboru těžké a střední chemie GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

25 Základní vlastnosti tenzidů a přísad
Zajímavou vlastností tenzidů je jejich chování v roztocích. Aby se tenzid mohl ve vodném roztoku rozpustit, musí překonat odpor, který kladou nepolární části molekuly, tj. určitou minimální volnou energii. Tato energie je dána nejmenší možnou styčnou plochou mezi molekulami vody a nepolárními částmi molekuly tenzidu. Molekuly tenzidu se proto v roztoku agregují do útvarů, které se nazývají micely. Ve vhodném rozpouštědle a při dostatečně velkém zředění tvoří tenzidy pravé roztoky, avšak při zvyšování koncentrace dochází ke spojování molekul a vzniku micel. Pokud jsou v roztoku přítomny ionogenní PAL, pak jejich polární skupiny disociují a vznikají nabité micely, které jsou obklopeny elektrickou dvojvrstvou tvořenou disociací vzniklými protionty GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

26 Základní vlastnosti tenzidů a přísad
Tvary micel Obrázek: a – sférická micela, b – válcovitá micela, c- laminární micela, d – reverzibilní micela GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

27 GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085
Solubilizace Solubilizace je schopnost rozpouštět i látky v čistém disperzním prostředí nerozpustné Vzhledem k tomu, že charakter jádra uvnitř micel je opačný, než je použité rozpouštědlo, mohou tenzidy, například ve vodném prostředí, udržet uvnitř svých micel i látky jinak ve vodě nerozpustné. Těmito látkami mohou být například nečistoty. Solubilizace je tedy podstatou mycích a odmašťovacích účinků tenzidů. druhy solubilizace: nepolární solubilizace, polárně – nepolární solubilizace neboli penetrace, polární neboli adsorpční solubilizace, solubilizace v rovině polyoxyethylenových řetězců, solubilizace typická pro neiontové tenzidy GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

28 Sorpční schopnost a pěnivost
Tenzidy vykazují vysokou sorpční schopnost na tuhé fáze, což je příčinou jejich významné sorpce na čistírenském kalu a sedimentech. Mimořádně velké sorpční schopnosti mají především kationtové tenzidy. Pěny se vytvářejí zavedením nebo našleháním plynu nebo vzduchu pod hladinu roztoku anebo uvolňováním plynu v kapalině. Tenzid, který vytváří povrchový film na fázovém rozhraní kapalina - plyn, je podmínkou vzniku pěny. Jakmile se roztok tenzidu dostane do styku se zavedeným plynem, adsorpční vrstvy na mezipovrchu kapalina – plyn se zformují a vytvoří se pěna. Povrchové napětí působí proti vzniku pěny, a proto tenzidy s nejnižším povrchovým napětím mají největší pěnotvornou schopnost. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

29 GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085
Detergenty Tenzidy jsou aktivní látkou a tedy hlavní součástí detergentů. Název detergent je převzatý z angloamerické literatury a používá se pro přípravky s pracími a čistícími účinky. Detergenty obsahují kromě směsi tenzidů, ještě doplňující přísady, které zlepšují a doplňují vlastnosti tenzidů. Detergence je schopnost převádět nečistotu z pevného povrchu do objemové fáze roztoku. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

30 GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085
Doplňující přísady aktivační přísady pomocné přísady plnící přísady neboli plnidla Pomocné přísady jsou v pracích a čisticích prostředcích obsaženy pouze v malém množství. Mezi tyto přísady patří optické zjasňovací prostředky, inhibitory koroze, antistatické látky, parfémové kompozice, barviva a další. Plnící přísady slouží k dosažení vhodné prodejní formy a koncentrace jednotlivých složek GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

31 GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085
Prací proces Smáčení - je dokonalé pokrytí povrchu textilního materiálu prací substancí (adsorpce) i částečné pronikání pracího roztoku do povrchové vrstvy vlákna. Kapalina, která v průběhu smáčení proniká do textilního materiálu, uzavírá vzduch přítomný v textilním materiálu do bublinek. Tento uzavřený vzduch postupující kapalina stále více stlačuje, až vznikne uvnitř vzduchové bubliny takový tlak, který překoná povrchové napětí postupující kapaliny a bublina vzduchu unikne z textilního materiálu. vlastní praní máchání (oplachování) GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

32 GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085
Vlastní praní Prací proces emulgačního typu má tyto hlavní fáze Vlastní praní je závislé na druhu a formě textilie, charakteru a množství nečistot a pracím zařízení. Skládá se z uvolnění nečistot a jejich rozptýlení v prací lázni a zabránění zpětného usazování uvolněných nečistot na vypraný textilní materiál. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

33 Faktory ovlivňující prací proces
Činitelé ovlivňující prací proces: vhodný prací prostředek (jeho složení), teplota pracího roztoku, délka praní, mechanické namáhání, tvrdost vody Délka lázně určuje: pohyb náplně, průtok vody prádlem a okolo prádla, plavání náplně, intenzitu padání náplně, rychlost ohřevu, koncentraci detergentu, intenzitu odstraňování špíny a poškození textilií, účinnost máchání, spotřebu vody a elektrické energie Účinnost praní textilních materiálů závisí na těchto faktorech: složení a vlastnosti pracích prostředků, zabránění zpětného usazování, koncentrace pracího prostředku v prací lázni, pH prací lázně. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

34 Mechanický faktor a jeho vliv na účinnost praní
Pohyb prádla v pračce je vyvolán otáčením vnitřního bubnu Jeho intenzita závisí na obvodové rychlosti tohoto bubnu, tj. na počtu otáček za minutu V závislosti na obvodové rychlosti je vliv mechanického pohybu rozmanitý, od malého k významnému průměr bubnu Je-li obvodová rychlost poněkud nižší než je rovnovážná rychlost, prádlo svou vahou padá pod tzv. úhlem dopadu GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

35 Chemie a její vliv na prací proces
Hlavní ingredience současných pracích prášků umožňují zkrácení pracích cyklů v souvislosti s nastaveným dávkováním. Včetně zabezpečení desinfekce prádla. Tyto ingredience prášků jsou: Povrchově aktivní činidla, prostředky pro změkčování vody, komponenty, enzymy, fosfonáty, organické kopolymery, stabilizátory pěny, NaCMC, fluorescenční zjasňovací činidla, vonné látky, barviva GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

36 Teplota a její vliv na prací proces
Při zvýšené teplotě se kinetická energie iontů povrchově aktivního činidla zvýší a účinné odstraňování špíny je mnohem snadnější Při zvýšené teplotě se rychlost sorpce inotů povrchově aktivního na textilie zvýší Problém teploty praní v prádelnách je třeba posuzovat ve vztahu k desinfekci Pokud jde o kvalitu praní, studie prováděné v britských prádelnách a BLRA dokázaly, že nebyly pozorovány významné rozdíly v odstraňování špíny při 60°C, 65°C, 82°C a dokonce ani nad 92°C GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

37 Čas a jeho vliv na prací proces
Prací činidla vyžadují určitou dobu kontaktu, aby se zajistila vhodná interakce mezi vláknem, špínou a pracím činidlem Se zvyšující se dobou se dosahuje vhodné bilance mezi povrchem vlákna a prací lázní, čímž se ovlivňuje energie potřebná k suspendování pigmentu špíny, a k jeho opětovného usazení Prodloužená doba praní přispívá k rozsáhlejšímu opětovnému usazení pigmentové špíny, což způsobuje větší šednutí a mechanické poškození textilií GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

38 Koncepce pracího programu v klasických pračkách
Základní kroky nastavení pracího programu: Předpírání, hlavní praní, máchání s mezi odstředěním, neutralizace, přídavek pomocných prostředků, finální odstřeďování Cíle předpírání: Rychlé smočení prádla, nabobtnání špíny, odstranění silného znečištění z prádla, rozpuštění a nabobtnání skvrn Cíle hlavního praní: Odstranění zbývající špíny, odstranění oxidačních skvrn, desinfekce (tepelná) při teplotě > 90°C, desinfekce (chemická) při nižších teplotách než 90°C (obvykle při 40° až 70°C - záleží na desinfekčním činidle), zvýšení bělosti prádla GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

39 Koncepce pracího programu v klasických pračkách
Cíle máchání: Odstraňování zbytků špíny, odstraňování zbytků detergentů Neutralizace probíhá při posledním máchání. Jedná se o snížení pH hodnoty v textilii za účelem zabránění efektu žloutnutí během sušení nebo žehlení Odstřeďování je mechanické odvodňování odstředivou silou GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

40 Možné vady na prádle z praní a bělení
ukládání na textilie žloutnutí textilií katalytický rozklad peroxidů depolymerace celulózy GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/

41 GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085
Použitá literatura (1) ŠMIDRKAL, J. Tenzidy a detergenty dnes. Chemické listy. 1999, t. 93, č. 7, s (2) MACHAŇOVÁ , D. Předúprava textilií. : Část 1. Liberec : Technická univerzita v Liberci, s. ISBN (3) BARTOVSKÁ, L., ŠIŠKOVÁ, M. Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav. 5. přepracované vyd. Praha : VŠCHT, s. ISBN X. (4) BLAŽEJ, A., a kol. Tenzidy. 1. vyd. Bratislava : Alfa, s. (5) MINISTRESTVO ŽIVOTNÍHO PORSTŘEDÍ, CENIA. Integrovaný registr znečišťování [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: < (6) PITTER, P. Hydrochemie. 3. přepracované vyd. Praha : VŠCHT, s. ISBN (7) KOREŇOVÁ,V., Přírodní prací prostředky v textilních technologiích a v domácím užití, TU v Liberci FT, Liberec 2011, BP (8) MACHAŇOVÁ, D.: Předprava textilií I. Skriptum TU Liberec, ISBN (9) Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách - Zdroje a příprava vody-Modul 1- Voda v prádelnách-Kapitola 3 – Interní materiál TZU (10) Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách-Praní v klasických pračkách– Interní materiál TZU (11) Informátor APaČ BRNO, El. Voračické 27, č. 227, vydáno duben 2006, Tajuplné tenzidy, Prádelenské kapitoly 13 GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/


Stáhnout ppt "Tvorba vzdělávacích programů pro prádelenství a čistírenství"

Podobné prezentace


Reklamy Google