Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět: český jazyk Ročník: 6.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět: český jazyk Ročník: 6."— Transkript prezentace:

1 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět: český jazyk Ročník: 6. Téma: Přídavná jména Autorka: Mgr. Renata Fialová

2 PŘÍDAVNÁ JMÉNA 6. ročník Autorka: Mgr. Renata Fialová ZŠ a MŠ – T.G.Masaryka Brodek u Konice

3 Jaké jsou rostliny a věci? Doplňte barvu, velikost atd. Jaké jsou rostliny a věci? Doplňte barvu, velikost atd. květináč růže dřevo kolo deska nůž sešit petrklíč světlo papír okno váza tabule

4 Čí jsou věci? kniha šaty telefon počítač zahrada televizor tužka rukavice pravítko sešit pero

5 1.Podtrhni všechna PŘÍDAVNÁ JMÉNA: Pěkně, pomalu, zlehka, všední den, trpělivě, Jeníkovy tváře, kosí zpěv, vážně, smělí hoši, uctivý psí štěkot, maminčin svátek, měkká kočičí tlapka,vonné letní květy, dárek strýčkovi, ovocná zahrada, pevně, čtvery rukavice, brr, zhluboka dýchat, lví klec. Přídavná jména TVRDÁ: čapí, ovocná, veselí, Jirkova, ocelové Přídavná jména MĚKKÁ: ostré, strýčkův, rybí, bramborový, vosí Přídavná jména PŘIVLASTŇOVACÍ: bratrův,prudký, letní, čertovo 2. Které přídavné jméno do uvedené řady NEPATŘÍ ?

6 Urči slovní druh podtrženého slova a doplň správně i/y: Urči slovní druh podtrženého slova a doplň správně i/y: 1. Podal noty hudebníkov-. PODSTATNÉ JMÉNO 2. Hudebníkov- housle leží na stole. PŘÍDAVNÉ JMÉNO 3. Otcov- bratři nepřijeli. i y i 4. Odnesl dopis sousedov-. i PODSTATNÉ JMÉNO PŘÍDAVNÉ JMÉNO 5. Zavolali jsme na Pavlov- spolužáky. y 6. Nakonec se pacientov- ulevilo. i PODSTATNÉ JMÉNO PŘÍDAVNÉ JMÉNO

7 Dané výrazy převeďte do tvaru MNOŽNÉHO ČÍSLA: jednotné číslo (singulár) dobrý žák pražský rodák krotký pták droboučký motýl dětský lékař anglický fotbalista hluchý stařec mnohý občan plachý jelen ubohý sirotek množné číslo (plurál) dobří žáci pražští rodáci krotcí ptáci droboučcí motýli dětští lékaři angličtí fotbalisté hluší starci mnozí občané plaší jeleni ubozí sirotci

8 Procvičujeme pravopis přídavných jmen: Doplň i/y: tup- nůž ryb- oko pod tup- m- nůžkami s máslov- m krémem podezřel- pohyb lékařov- rady hladov- kluci fotbalov- mistři znám- zpěváci z jabloňov- ch květů se zedníkov- m náčiním hudebníkov- housle trenérov- svěřenci ý ý í í y y ý i ý ý í ý i í bez manželů Novákov- ch ý holub- trus í hus- pochod í ryb- ocas í letov- plán ý

9 Roztřiďte slovní spojení do tří skupin podle přípony přídavného jména v 1. pádě čísla množného (plurálu): Roztřiďte slovní spojení do tří skupin podle přípony přídavného jména v 1. pádě čísla množného (plurálu): -ští Rožmberský správce, americký zpěvák, droboučký mravenec, pražský student, africký domorodec, miloučký králíček, lovecký pes,hubeňoučký pes, mořský živočich, prostějovský občan,hezoučký chlapec, hradecký občan. -čtí -čcí rožmberští správci američtí vojáci droboučcí mravenci pražští studenti afričtí domorodci miloučcí králíčci lovečtí psi hubeňoučcí psi mořští živočichové prostějovští občané hezoučcí chlapci hradečtí občané

10 Utvoř 2. stupeň k následujícím přídavným jménům: Utvoř 2. stupeň k následujícím přídavným jménům: 1.stupeň nízký měkký úzký drahý dobrý zlý blízký prudký přátelský nižší měkčí užší dražší lepší horší prudší přátelštější bližší 1. stupeň řídký vysoký tichý suchý jednoduchý tenký kluzký sladký hluboký 2. stupeň řidší vyšší tišší sušší jednodušší tenčí kluzčí sladší hlubší

11 Jak rozumíte těmto větám? Podtrhni všechna PŘÍDAVNÁ JMÉNA: Jak rozumíte těmto větám? Podtrhni všechna PŘÍDAVNÁ JMÉNA: Je chudý jak kostelní myš. Má tuhý kořínek. Žije na vysoké noze. Bere to na lehkou váhu. Dělá si z někoho dobrý den. Žije s nimi ve zlé vůli.

12 Použité zdroje: Literatura: Obrázky: Topil Zdeněk, Bičíková Vladimíra. Český jazyk s Tobiášem – Tvarosloví – přídavná jména, zájmena, číslovky a neohebné slovní druhy. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Tobiáš 1994. Styblík Vlastimil. Mluvnická a pravopisná cvičení k Přehledné mluvnici češtiny pro základní školy. 2. vydání. Praha: Fortuna 1992. http://www.andulla.cz/ProDeti/Pisnicky/928124%5B1%5D.jpg[cit. 12. srpna 2010] http://www.zs5krnov.cz/storage/201005181511_01.jpg[cit. 12. srpna 2010] http://www.ezoo.cz/files/novinky/253.jpg[cit. 12. srpna 2010] http://nornik.wz.cz/img/jelen.gif[cit. 12. srpna 2010] http://www.skolakojetice.cz/krouzky/fotbalista.jpg[cit. 12. srpna 2010] http://nd01.jxs.cz/035/548/2545e1af56_3624716_o2.gif[cit. 12. srpna 2010]


Stáhnout ppt "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět: český jazyk Ročník: 6."

Podobné prezentace


Reklamy Google