Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj"— Transkript prezentace:

1 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj
klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/ Předmět: český jazyk Ročník: 6. Téma: Přídavná jména Autorka: Mgr. Renata Fialová

2 PŘÍDAVNÁ JMÉNA 6. ročník Autorka: Mgr. Renata Fialová
ZŠ a MŠ – T.G.Masaryka Brodek u Konice

3 Jaké jsou rostliny a věci? Doplňte barvu, velikost atd.
váza tabule květináč petrklíč světlo sešit kolo nůž růže dřevo okno papír deska

4 Čí jsou věci? sešit televizor pravítko telefon počítač kniha pero
rukavice zahrada šaty tužka

5 1.Podtrhni všechna PŘÍDAVNÁ JMÉNA:
Pěkně, pomalu, zlehka, všední den, trpělivě, Jeníkovy tváře, kosí zpěv, vážně, smělí hoši, uctivý psí štěkot, maminčin svátek, měkká kočičí tlapka,vonné letní květy, dárek strýčkovi, ovocná zahrada, pevně, čtvery rukavice, brr, zhluboka dýchat, lví klec. 2. Které přídavné jméno do uvedené řady NEPATŘÍ? Přídavná jména TVRDÁ: čapí, ovocná, veselí, Jirkova, ocelové Přídavná jména MĚKKÁ: ostré, strýčkův, rybí, bramborový, vosí Přídavná jména PŘIVLASTŇOVACÍ: bratrův,prudký, letní, čertovo

6 Urči slovní druh podtrženého slova
a doplň správně i/y: i PODSTATNÉ JMÉNO 1. Podal noty hudebníkov- . y 2. Hudebníkov- housle leží na stole. PŘÍDAVNÉ JMÉNO i PŘÍDAVNÉ JMÉNO 3. Otcov- bratři nepřijeli. i PODSTATNÉ JMÉNO 4. Odnesl dopis sousedov- . y PŘÍDAVNÉ JMÉNO 5. Zavolali jsme na Pavlov- spolužáky. i 6. Nakonec se pacientov- ulevilo. PODSTATNÉ JMÉNO

7 jednotné číslo (singulár)
Dané výrazy převeďte do tvaru MNOŽNÉHO ČÍSLA: jednotné číslo (singulár) dobrý žák pražský rodák krotký pták droboučký motýl dětský lékař anglický fotbalista hluchý stařec mnohý občan plachý jelen ubohý sirotek množné číslo (plurál) dobří žáci pražští rodáci krotcí ptáci droboučcí motýli dětští lékaři angličtí fotbalisté hluší starci mnozí občané plaší jeleni ubozí sirotci

8 Procvičujeme pravopis přídavných jmen:
Doplň i/y: znám- zpěváci í hus- pochod í ryb- ocas z jabloňov- ch květů ý ý tup- nůž ý í s máslov- m krémem hladov- kluci í ryb- oko y í lékařov- rady fotbalov- mistři i trenérov- svěřenci ý podezřel- pohyb í holub- trus ý i pod tup- m- nůžkami ý letov- plán y hudebníkov- housle ý ý se zedníkov- m náčiním bez manželů Novákov- ch

9 Roztřiďte slovní spojení do tří skupin podle přípony
přídavného jména v 1. pádě čísla množného (plurálu): Rožmberský správce, americký zpěvák, droboučký mravenec, pražský student, africký domorodec, miloučký králíček, lovecký pes,hubeňoučký pes, mořský živočich, prostějovský občan,hezoučký chlapec, hradecký občan. -ští -čtí -čcí američtí vojáci rožmberští správci droboučcí mravenci miloučcí králíčci pražští studenti afričtí domorodci hubeňoučcí psi mořští živočichové lovečtí psi prostějovští občané hradečtí občané hezoučcí chlapci

10 Utvoř 2. stupeň k následujícím
přídavným jménům: 1.stupeň nízký měkký úzký drahý dobrý zlý blízký prudký přátelský 2. stupeň 1. stupeň řídký vysoký tichý suchý jednoduchý tenký kluzký sladký hluboký 2. stupeň řidší nižší měkčí vyšší užší tišší dražší sušší lepší jednodušší horší tenčí bližší kluzčí prudší sladší přátelštější hlubší

11 Jak rozumíte těmto větám? Podtrhni všechna PŘÍDAVNÁ JMÉNA:
Má tuhý kořínek. Je chudý jak kostelní myš. Žije na vysoké noze. Žije s nimi ve zlé vůli. Bere to na lehkou váhu. Dělá si z někoho dobrý den.

12 pro základní školy. 2. vydání. Praha: Fortuna 1992.
Použité zdroje: Literatura: Styblík Vlastimil. Mluvnická a pravopisná cvičení k Přehledné mluvnici češtiny pro základní školy. 2. vydání. Praha: Fortuna 1992. Topil Zdeněk, Bičíková Vladimíra. Český jazyk s Tobiášem – Tvarosloví – přídavná jména, zájmena, číslovky a neohebné slovní druhy. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Tobiáš 1994. Obrázky: 12. srpna 2010] 12. srpna 2010] 12. srpna 2010] 12. srpna 2010] 12. srpna 2010] 12. srpna 2010]


Stáhnout ppt "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj"

Podobné prezentace


Reklamy Google