Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Architektura informační a komunikační infrastruktury VS Miroslav Nováček 4. dubna 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Architektura informační a komunikační infrastruktury VS Miroslav Nováček 4. dubna 2005."— Transkript prezentace:

1 Architektura informační a komunikační infrastruktury VS Miroslav Nováček miroslav.novacek@anect.com 4. dubna 2005

2 2 Komunikační potřeby organizací veřejné správy (OVS) komunikace mezi vzdálenými pracovišti v rámci jedné organizace (přístup k centrálním informačním zdrojům a aplikacím) komunikace mezi organizacemi navzájem (přístup i k datovým zdrojům nebo aplikacím jiné organizace – sdílení registrů) přístup k vnějším zdrojům (Internet, EuroDomain…)

3 3 Komunikační infrastruktura informačních systémů veřejné správy (KI ISVS) Do KI ISVS lze zahrnout : sítě (LAN, WAN) ministerstev a jejich dislokovaných pracovišť sítě centrálních úřadů sítě úřadů samosprávy : komunikační infrastruktury OVS a jejich propojení Struktura KI ISVS : přenosová infrastruktura privátní (logické) sítě OVS propojovací síť a její služby

4 4 Rozvrstvení infrastruktury komunikační infrastruktura (KI ISVS) komunikační prostředí (KP ISVS) ISVS 1ISVS 2ISVS n... pravidla pro výměnu informací standardy a způsob jejich použití služby pro výměnu informací propojovací síť a její služby přenosová infrastruktura operátorů privátní sítě organizací veřejné správy

5 5 Architektura Komunikačního prostředí (KP ISVS) Komunikační prostředí informačních systémů veřejné správy je integrujícím prostředím, umožňujícím elektronickou výměnu informací ve veřejné správě slouží k zajištění interoperability ISVS mezi různými OVS je založeno na řízeném využívání mezinárodních otevřených standardů ICT architektura orientovaná na služby (SOA)

6 6 Diverzifikace KI ISVS (přenosové infrastruktury a propojovací sítě) Teze: Komunikační infrastruktura veřejné správy nemůže být závislá na jediném poskytovateli soutěž přenosových služeb soutěž služeb propojovací sítě propojovací síť je jediná logická síť složená ze subsítí poskytovatelů služeb propojovací sítě (principiálně jiných než poskytovatelů přenosových služeb) OVS A OVS DOVS C OVS B propojovací subsíť X přenosové služby I propojovací subsíť Y propojovací subsíť Z přenosové služby III přen. sl. II

7 7 Pravidla interoperability KI ISVS po vrstvách: Přenosová infrastruktura žádná zvláštní pravidla pro poskytovatele, pouze dodržování běžných standardů, norem, licencí Propojovací síť prokázání důvěryhodnosti a odborné způsobilosti poskytovatele, licence, popř. akreditace prohlášení shody se specifikací rozhraní Komunikačního prostředí (RR na úrovni propojovací sítě) o udržování dokumentace o umožnění kontroly dodržování pravidel propojovací pravidla BGP routing jednotné propojení DNS

8 8 Hodnota přípojky Metcalfe: Užitečnost sítě se zvyšuje s počtem uživatelů hodnota přípojky k síti se zvyšuje s počtem informačních zdrojů a aplikací, které je na ní možno využívat rozvoj infrastruktury musí podporovat rozvoj obsahu - možností přistupovat k zajímavým informačním zdrojům resp. aplikacím ani výkonná přenosová infrastruktura bez funkčních a bezpečných a přitom jednoduše spravovatelných metod vzájemné výměny informací nepřinese očekávaný efekt

9 9 Principy výměny dat mezi OVS autonomie a odpovědnost jednotlivých OVS za data, informační systémy, pracovníky elektronické předávání dat mezi nimi založeno na dvoustranných ujednáních data zůstávají u vlastníků přístup k datům řídí jejich vlastník na základě důvěryhodných informací o tom, kdo data používá důvěryhodné informace o uživatelích poskytuje jejich „zaměstnavatel“ minimální počet propojovacích bodů – jeden pro každou OVS => jednotná propojovací síť otevřené řešení, standardní protokoly

10 10 ČPI GOVBONE=schválený koncept GovNet I. v současné praxi MPSV ČSSZ VPN SSP VPN SSZ VPN OSSZ ÚPMhmPÚMČ oddělené ÚPOrSSPÚPO integrované KÚ MV IS EO MO EAD MF ADISCIS MMRMZeMSp BISNKÚ celkem >750 lokalit celkem >460 lokalit EAD SZIF propojovací VPN GOVBONE NVF

11 11 Koncepce GOVBONE je především koncept řešení interoperability ve VS vychází ze zkušeností při realizaci požadavků na interoperabilitu ve VS soubor pravidel přizpůsobeným potřebám VS základní principy konceptu GOVBONE byly publikovány a jsou veřejně přístupné na jejím základě byla vypracována Koncepce řízení KI ISVS (ANECT pro UVIS 2000/2001) koncepce řízení KI ISVS byla základem pro specifikaci GOVNET I,II,III – součást usnesení vlády 2002/07

12 12 Propojovací síť GOVBONE je implementací konceptu GOVBONE síť včetně služeb implementovaných na základě pravidel definovaných v konceptu síť a služby postupně implementované na základě konkrétních potřeb VS ověřením konceptu GOVBONE v praxi v souladu s vládou schválenou specifikací GOVNET I (usnesení vlády 2002/07)

13 13 Škála připojení ke GOVBONE A. připojení střední OVS ÚPO autorizovaní klienti B. připojení velké OVS ministerstva, centrální úřady, KÚ… autorizovaní klienti zpřístupnění datových zdrojů autorizovaným klientům C. připojení skupiny (malých) OVS obce autorizovaní klienti - hostingová centra malých OVS D. individuální připojení projekční řešení „na míru“ Připojení se odlišují technickým řešením škálou využitelných služeb úrovní bezpečnosti Připojení je realizováno nad přenosovou infrastrukturou zvoleného operátora, případně nad vlastní přenosovou infrastrukturou.

14 14 Škála volitelných služeb GOVBONE základní konektivita redundantní připojení služby bezpečnostní brány (firewall…) vlastní/hostované DNS externí autorizační databáze (EAD) LDAP proxy správcovské rozhraní provozní dokumentace technická podpora servis poruch školení správců on-line monitoring dostupnosti služeb on-line monitoring vytížení vybraných datových zdrojů rozšiřování stromu objektů EAD pro další aplikace pravidelný upgrade a fixy bezpečnostních děr úpravy správcovského rozhraní pro další aplikace projekční příprava a projekční řízení individuálních řešení součinnost při nezávislém auditu

15 15 Externí autorizační databáze (EAD) Bezpečný autorizovaný přístup k datům jiné organizace data zůstávají u vlastníků přístup k datům řídí jejich vlastník na základě důvěryhodných informací o tom, kdo data používá důvěryhodné informace o uživatelích poskytuje jejich „zaměstnavatel“

16 16 Hodnota přípojky hodnota přípojky závisí na počtu informačních zdrojů a aplikací, které je na ní možno využívat kompetentnost a efektivita úřadu závisí na hodnotě (nikoli kapacitě či technologii) přípojky elektronický přístup k málo kompetentním službám efektivitu pak komunikace veřejnosti s veřejnou správou nezvyšuje efektivní „front-office“ vyžaduje fungující „back- office“ = navzájem komunikující organizace veřejné správy

17 „We don´t need more government or less government … we need better government.“ Douglas Holmes, eGov-eBusiness - Strategies for Government


Stáhnout ppt "Architektura informační a komunikační infrastruktury VS Miroslav Nováček 4. dubna 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google