Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

URGENCE Č SN 01 6910 PÍSEMNOSTI PŘI NEPLNĚNÍ KUPNÍCH SMLUV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "URGENCE Č SN 01 6910 PÍSEMNOSTI PŘI NEPLNĚNÍ KUPNÍCH SMLUV."— Transkript prezentace:

1 URGENCE Č SN 01 6910 PÍSEMNOSTI PŘI NEPLNĚNÍ KUPNÍCH SMLUV

2 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registra č ní č íslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_PEK253 Název školy: Obchodní akademie, St ř ední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Beroun Jméno autora:Ing. Lenka Jindráková T ř ída/ro č ník:4. ro č ník Datum vytvo ř ení:14. b ř ezna 2014

3 Vzd ě lávací oblast:Obchodní korespondence Tematická oblast:Urgence P ř edm ě t: Písemná a elektronická komunikace Výstižný popis zp ů sobu využití, metodické pokyny: Názorný výklad psaní obchodního dopisu urgence. Seznámení s jednotlivými č ástmi urgence. Žáci pracují s p ř edtisky v PC a upev ň ují si své znalosti z tvorby urgence a praktické dovednosti. Klí č ová slova: Urgence, obchodní p ř edtisk, adresát, odesílatel, odvolací údaje, odstavce, pozdrav Druh u č ebního materiálu: Materiál je ur č en pro dataprojektor, pop ř. interaktivní tabuli

4 PÍSEMNOST PŘI NEPLNĚNÍ KUPNÍCH SMLUV URGENCE

5 Urgence nebo-li pobídka Posílá se doporu č en ě i odpov ěď Píše ji adresát i odesílatel

6 URGENCE V OBCHODNÍ KORESPONDENCI Používá se v praxi v dodavatelsko- odb ě ratelských vztazích Píše ji dodavatel Posílá se oby č ejn ě, faxem (p ř edtisk) nebo mailem

7 PSANÍ URGENCE Použitý formát A4 nebo 2/3 A4 (pro krátké sd ě lení) Doporu č ená norma pro tvorbu obchodního p ř edtisku: Č SN 01 6910 Samostatná úprava p ř edtisku každou firmou (logo, obrázek, údaje….)

8 POUŽÍVANÉ PŘEDTISKY SE SVISLÝMI ODVOLACÍMI ÚDAJI S VODOROVNÝMI ODVOLACÍMI ÚDAJI

9 ODBĚRATEL VYBÍZÍ DODAVATELE aby splnil,co slíbil. aby splnil dodávku, jejíž lhůta prošla.

10 DODAVATEL POBÍZÍ ODBĚRATELE aby odebral objednané zboží. aby zaslal odvolávku. aby zaslal p ř epravní dispozice.

11 KONCEPCE URGENCE Adresa adresáta Odvolací údaje Oslovení Text d ě líme do odstavc ů Pozdrav Elektronický podpis P ř íloha

12 OBSAH URGENCE Návaznost na vzájemnou dobrou spolupráci P ř í č ina sou č asné nespokojenosti Žádost o urychlené spln ě ní P ř ipomenutí možného penále P ř esv ě d č ení další spolupráce

13 UKÁZKA URGENCE VÁŠ DOPIS ZN.:Doporučeně ZE DNE: NAŠE ZN.:32/2011-JaAirTech, v. o. s. Soběhrdská 27/2 VYŘIZUJE:Nová417 12 PROBOŠTOV U TEPLIC TEL.:417 622 598 FAX:417 655 598 E-MAIL:salire@salire.cz DATUM:2011-01-13 Urgence revize vzduchotechniky Vážení obchodní přátelé, využíváme Váš vzduchotechnický systém Mandison IQR, který jste před několika lety nainstalovali v naší kompresorovně. Na základě naší objednávky č. 125/2010 ze dne 15. prosince 2010, kterou jste nám telefonicky potvrdili, jste měli již před týdnem provést pravidelnou revizi vzduchotechniky včetně výměny filtračních vložek. Do dnešního dne jste však kontrolu neprovedli a ani nezdůvodnili své zpoždění. V případě zanesení filtru hrozí porucha celého systému a následné poškození šroubového kompresoru se vzdušníkem. Žádáme Vás proto o okamžitou výměnu filtračních vložek a provedení revize. S pozdravem Ing. Karel Janota vedoucí provozu

14 VYBERTE A ZDŮVODNĚTE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ Urgence je písemnost, jež m ů že psát dodavatel i odb ě ratel. Udávat p ř esná data v upomínce není nutné. Není-li reklamace oprávn ě ná, neodpovídáme na ni. Upomínka i urgence pobízejí druhou stranu k jednání.

15 KDO PÍŠE TENTO DOPIS? Zpožd ě ní Vašich prací nám zp ů sobilo velké nep ř íjemnosti a požadujeme snížení ceny. Č ástku K č 420 000,-- jste sice zaplatili, ale byl chybný variabilní symbol. Tužky jste dodali se špatným logem. Naše spolupráce je bezproblémová, ale v č era jsme zjistili, že jste nezaplatili poslední splátku Vašeho dluhu.

16 POUŽITÁ LITERATURA Materiál je dílem autorky učebních osnov odpovídajících ŠVP vyučovaných podle časopisů a učebnic: Obchodní korespondence, Ing. Emilie Fleischmanová, Ing. Olga Kuldová, Ing. Rajmund Šedý, Fortuna Praha, 2005 Rozhledy, STÚ Praha, 86. ročník 2010/2011 http://www.nuv.cz/vzdelavani-v-cr/statni-tesnopisny-ustav/starsi-cisla Časopis Enter, Praha 2013 Citováno dne 14. března 2014


Stáhnout ppt "URGENCE Č SN 01 6910 PÍSEMNOSTI PŘI NEPLNĚNÍ KUPNÍCH SMLUV."

Podobné prezentace


Reklamy Google