Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

aneb pracujeme flexibilně

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "aneb pracujeme flexibilně"— Transkript prezentace:

1 aneb pracujeme flexibilně
Nový styl aneb pracujeme flexibilně Erika Vorlová, Human Resources BUSINESS FORUM ArcelorMittal Ostrava

2 Naše vize pro rok 2020 “Rozumíme a dokážeme se přizpůsobit různým životním stylům našich zaměstnanců – což z nás dělá preferovaného zaměstnavatele pro současné i budoucí zaměstnance.”

3 Práce včera Práce dnes

4 Flexi Work není jen o změně způsobu práce … ale o změně celé firemní kultury
VÍCE FLEXIBILITY – v rozhodování, v procesech, v péči o zákazníky, ve stylu práce a spolupráce VÍCE KREATIVITY – tvořivý přístup při vykonávání běžných pracovních činností i při řešení složitějších problémů VÍCE DŮVĚRY – mezi zaměstnancem a podřízeným, mezi vedením a zaměstnanci, mezi kolegy navzájem VÍCE ČASU – na kvalitně odvedenou práci, na trávení volného času, na sebe VÍCE VÝKONU A SPOKOJENOSTI – lepší podmínky a prostředí pro kvalitní výkon práce, vyšší motivace a loajalita zaměstnanců

5 Povaha práce / situace v týmu
Flexi Work není jen o rozhodnutí vedení … ale především o zapojení a podpoře celé firmy Manažer Zaměstnanec Individuální přístup k zaměstnancům Výběr vhodných lidí (důvěra) Ochota vytvářet příležitosti Změna stylu kontroly a řízení lidí Motivace k flexibilní formě práce Vlastní zájem, iniciativa (odpovědnost) Pracovní disciplína a sebedisciplína Vhodné domácí zázemí (prostory, IT) Povaha práce / situace v týmu Podpora firmy Druh vykonávané práce Nutnost přítomnosti na pracovišti Způsob spolupráce s ostatními útvary Připravenost ostatních členů týmu IT technologie a zázemí Rozvoj a podpora Připravenost firemní kultury Odpovídající HR postupy a řešení

6 Flexi Work nezná hranice
Hradec Králové Praha České Budĕjovice Brno Ostrava Ústí n. Labem Plzeň ~620 ~200  ~550 ~500 ~200 ~160 ~110 II. etapa I. etapa III. etapa

7 Flexi Work není jen HOME OFFICE … ale řada alternativních forem flexibilních úvazků
HOME OFFICE – částečná práce z domova za předem stanovených podmínek (např. několik dní v týdnu, měsíci. Forma bonusu pro zaměstnance). HOMEWORKING – převážná práce z domova. Vhodné pro vybrané profese a pro ženy na MD, osoby OZP apod. PRUŽNÁ PRACOVNÍ DOBA – volné rozvržení denní pracovní doby při zachování měsíčního počtu odpracovaných hodin ZKRÁCENÉ ÚVAZKY A SDÍLENÉ POZICE – možnost v praxi vzájemně kombinovat oba přístupy ( hlavní princip: 0,5 + 0,5 > 1) KOMBINACE VŠECH UVEDENÝCH PŘÍKLADŮ – uvedené formy flexibilního stylu práce lze dle potřeby efektivně kombinovat …

8 Flexi Work - příběh ze života HR RWE … aneb 0,5 + 0,5 > 1
Osobní zkušenost HANKA: Chystám se na MD a nechci ztratit kontakt s prací. Klíčová role manažera Postupné navyšování úvazku Bez vlastní agendy Vymezení hranic Podpora firmy Záložní systém Podpora partnera Důvěra a respekt okolí jsou zavazující Společná odpovědnost nefunguje Bez důvěry a otevřenosti to nefunguje DPP Zkrácený úvazek Sdílený úvazek BÁRA: Druhé dítě si chci užít. Nevím, zda to při práci zvládnu. DPP Zkrácený úvazek 05/2012 01/2013 01/2014

9 Co nám přinese Flexi Work? … především výhody pro firmu i zaměstnance
Úspory peněz a času Vyšší flexibilita a efektivita Motivace, výkon, atraktivita Úspora cestovních nákladů (dojíždění, služební cesty…) Úspora za provoz budov (vybavení, energie,pronájmy) Úspory „mrtvého času“ (neproduktivní prostoje, porady, kávičky…) Snížení absence (kalamity, návštěvy lékaře, jednání na úřadech…) Možnost pracovat kdekoli (kde je přístup k internetu) Pružné plánování práce (podle vlastního rytmu a potřeb) Podpora diversity v praxi (širší zapojení OZP, MD/RD) Efektivní formy komunikace (nové on–line nástroje sdílení informací) Vyvážení práce a soukromí (work life balance) Méně stresu – vyšší výkon (výhoda kvalitního domácího zázemí) Nový styl jako bonus navíc (vyšší loajalita zaměstnanců) Posílení značky na trhu práce (RWE jako moderní a atraktivní zaměstnavatel)

10 Co nám přinese Flexi Work? … ale i možná rizika
IT podpora a bezpečnost dat Kvalita domácího prostředí Izolace a sebedisciplína Připravenost IT systémů (technická vybavenost a IT podpora – HELP Desk) Náklady na IT vybavení (technika, připojení, bezpečnost dat …) Vyšší bezpečnostní rizika (možnost ztráty, zneužití, úniků informací …) Nevhodné domácí zázemí (malé prostory, nedostatek klidu na práci …) Vyšší stres – nižší výkon (prolínání osobního a pracovního života, vyhoření) Technická omezení (kvalita připojení, práce s fyzickými dokumenty …) Ztráta pracovního rytmu (riziko ztráty pracovních a sociálních návyků) Ztráta sociálních vazeb (nižší četnost osobních kontaktů a komunikace …) Malá kontrola a evidence (princip je založený na důvěře v zaměstnance)

11 POSTUPNÁ IMPLEMENTACE PROJEKTU NOVÝ STYL DO CELÉ SKUPINY RWE V ČR
Nový styl v čase 2014 2015 2016/17 POSTUPNÁ IMPLEMENTACE PROJEKTU NOVÝ STYL DO CELÉ SKUPINY RWE V ČR Start projektu - vznik projektového týmu- HR, IT, facility Analýzy – výběr profesí, dispozice budov, vnitřní potenciál FWS, IT nástroje Interní výzkum – dotazník a série Focus Groups se zaměstnanci Vznik pilotních týmů a skupiny ambasadorů Pilotní projekt Nový styl 14 pilotních týmů 7 společností 853 zaměstnanců Úprava interních procesů, vznik nových HR služeb (HR HelpDesk) Úprava prostor – lokality v I. etapě Rozvojové aktivity – rozvoj nových kompetencí zaměstnanců

12 Zlatá pravidla pro Home Office
Home office je benefit – nikoli povinnost či právo zaměstnance Dohodnutá schůzka má přednost před home office Jeden den v týdnu se sejde na pracovišti celý tým Lidé na home office jsou pro ostatní dosažitelní od 9 – 15 hod Všichni členové společně sdílejí kalendáře v Outlooku Klíčoví lidé v týmu nemohou mít home office ve stejný den Každý tým může definovat svá další vlastní specifická pravidla

13 Řekli o Home Officu a Flexi Worku…
Před pilotem Po pilotu Očekáváme: větší motivovanost a spokojenost zaměstnanců a další impuls do práce že vyzkoušíme nový pracovní styl, o kterém se všude mluví že uspoříme čas a náklady na cestování více svobody ve slaďování osobního a pracovního života větší nároky na koordinaci práce a pochopení nových komunikačních nástrojů Obáváme se: zneužívání HO a zvýšení pracovních úrazů ztráty kontaktu a sounáležitosti s kolegy poklesu výkonnosti nevhodně nastavených sdílených pracovišť zneužití firemních dat, náročnější logistiky a organizace spolupráce v týmu horší dostupnosti kolegů nedostatku vlastního prostoru Co se potvrdilo: zvýšila se motivace a spokojenost zaměstnanců změnil se způsob práce s týmem zvýšily se nároky na komunikaci osobní setkání jsou stále důležitá Změnil se manažerský přístup (důležitý je výsledek a ne čas) důvěra je na prvním místě IT technologie jsou alfou a omegou fungování Flexi Worku naopak se nepotvrdily obavy ze zneužívání HO Co doporučujeme: Jasně stanovit role, pravidla, odpovědnosti a měřitelné cíle. HO je vhodný pro loajální zaměstnance se sebekázní. Dobře připravit procesy a technologie - je to polovina úspěchu. Jeden den v týdnu nastavit jako týmový den v kanceláři.

14 A co bude dál…

15 A co bude dál…

16 Děkuji za pozornost! 4/9/2017


Stáhnout ppt "aneb pracujeme flexibilně"

Podobné prezentace


Reklamy Google