Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nový styl aneb pracujeme flexibilně Erika Vorlová, Human Resources BUSINESS FORUM 19.3.2015 ArcelorMittal Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nový styl aneb pracujeme flexibilně Erika Vorlová, Human Resources BUSINESS FORUM 19.3.2015 ArcelorMittal Ostrava."— Transkript prezentace:

1 Nový styl aneb pracujeme flexibilně Erika Vorlová, Human Resources BUSINESS FORUM 19.3.2015 ArcelorMittal Ostrava

2 Naše vize pro rok 2020 “Rozumíme a dokážeme se přizpůsobit různým životním stylům našich zaměstnanců – což z nás dělá preferovaného zaměstnavatele pro současné i budoucí zaměstnance.”

3 Práce včeraPráce dnes

4 Flexi Work není jen o změně způsobu práce … ale o změně celé firemní kultury >VÍCE FLEXIBILITY – v rozhodování, v procesech, v péči o zákazníky, ve stylu práce a spolupráce >VÍCE KREATIVITY – tvořivý přístup při vykonávání běžných pracovních činností i při řešení složitějších problémů >VÍCE DŮVĚRY – mezi zaměstnancem a podřízeným, mezi vedením a zaměstnanci, mezi kolegy navzájem >VÍCE ČASU – na kvalitně odvedenou práci, na trávení volného času, na sebe >VÍCE VÝKONU A SPOKOJENOSTI – lepší podmínky a prostředí pro kvalitní výkon práce, vyšší motivace a loajalita zaměstnanců

5 Manažer Individuální přístup k zaměstnancům Výběr vhodných lidí (důvěra) Ochota vytvářet příležitosti Změna stylu kontroly a řízení lidí Flexi Work není jen o rozhodnutí vedení … ale především o zapojení a podpoře celé firmy Zaměstnanec Motivace k flexibilní formě práce Vlastní zájem, iniciativa (odpovědnost) Pracovní disciplína a sebedisciplína Vhodné domácí zázemí (prostory, IT) Povaha práce / situace v týmu Druh vykonávané práce Nutnost přítomnosti na pracovišti Způsob spolupráce s ostatními útvary Připravenost ostatních členů týmu Podpora firmy IT technologie a zázemí Rozvoj a podpora Připravenost firemní kultury Odpovídající HR postupy a řešení

6 Hradec Králové Praha České Bud ĕ jovice Brno Ostrava Ústí n. Labem Plzeň ~620  ~200  ~550  ~500  ~200  ~160  ~110  II. etapa I. etapa III. etapa Flexi Work nezná hranice

7 Flexi Work není jen HOME OFFICE … ale řada alternativních forem flexibilních úvazků >HOME OFFICE – částečná práce z domova za předem stanovených podmínek (např. několik dní v týdnu, měsíci. Forma bonusu pro zaměstnance). >HOMEWORKING – převážná práce z domova. Vhodné pro vybrané profese a pro ženy na MD, osoby OZP apod. >PRUŽNÁ PRACOVNÍ DOBA – volné rozvržení denní pracovní doby při zachování měsíčního počtu odpracovaných hodin >ZKRÁCENÉ ÚVAZKY A SDÍLENÉ POZICE – možnost v praxi vzájemně kombinovat oba přístupy ( hlavní princip: 0,5 + 0,5 > 1) >KOMBINACE VŠECH UVEDENÝCH PŘÍKLADŮ – uvedené formy flexibilního stylu práce lze dle potřeby efektivně kombinovat …

8 05/2012 01/2013 01/2014 Flexi Work - příběh ze života HR RWE … aneb 0,5 + 0,5 > 1 HANKA: Chystám se na MD a nechci ztratit kontakt s prací. BÁRA: Druhé dítě si chci užít. Nevím, zda to při práci zvládnu. DPP Zkrácený úvazek DPP Zkrácený úvazek Sdílený úvazek >Klíčová role manažera >Postupné navyšování úvazku >Bez vlastní agendy >Vymezení hranic >Podpora firmy >Záložní systém >Podpora partnera >Důvěra a respekt okolí jsou zavazující >Společná odpovědnost nefunguje >Bez důvěry a otevřenosti to nefunguje Osobní zkušenost

9 Co nám přinese Flexi Work? … především výhody pro firmu i zaměstnance Úspory peněz a časuVyšší flexibilita a efektivitaMotivace, výkon, atraktivita >Úspora cestovních nákladů (dojíždění, služební cesty…) >Úspora za provoz budov (vybavení, energie,pronájmy) >Úspory „mrtvého času“ (neproduktivní prostoje, porady, kávičky…) > Snížení absence (kalamity, návštěvy lékaře, jednání na úřadech…) >Možnost pracovat kdekoli (kde je přístup k internetu) >Pružné plánování práce (podle vlastního rytmu a potřeb) >Podpora diversity v praxi (širší zapojení OZP, MD/RD) >Efektivní formy komunikace (nové on–line nástroje sdílení informací) >Vyvážení práce a soukromí (work life balance) >Méně stresu – vyšší výkon (výhoda kvalitního domácího zázemí) >Nový styl jako bonus navíc (vyšší loajalita zaměstnanců) >Posílení značky na trhu práce (RWE jako moderní a atraktivní zaměstnavatel)

10 IT podpora a bezpečnost datIzolace a sebedisciplínaKvalita domácího prostředí >Připravenost IT systémů (technická vybavenost a IT podpora – HELP Desk) >Náklady na IT vybavení (technika, připojení, bezpečnost dat …) >Vyšší bezpečnostní rizika (možnost ztráty, zneužití, úniků informací … ) >Ztráta pracovního rytmu (riziko ztráty pracovních a sociálních návyků) >Ztráta sociálních vazeb (nižší četnost osobních kontaktů a komunikace …) >Malá kontrola a evidence (princip je založený na důvěře v zaměstnance) >Nevhodné domácí zázemí (malé prostory, nedostatek klidu na práci …) >Vyšší stres – nižší výkon (prolínání osobního a pracovního života, vyhoření) >Technická omezení (kvalita připojení, práce s fyzickými dokumenty …) Co nám přinese Flexi Work? … ale i možná rizika

11 Nový styl v čase ˃ Start projektu - vznik projektového týmu- HR, IT, facility ˃ Analýzy – výběr profesí, dispozice budov, vnitřní potenciál FWS, IT nástroje ˃ Interní výzkum – dotazník a série Focus Groups se zaměstnanci ˃ Vznik pilotních týmů a skupiny ambasadorů 2015 2014 2016/17 ˃ Pilotní projekt Nový styl 14 pilotních týmů 7 společností 853 zaměstnanců ˃ Úprava interních procesů, vznik nových HR služeb (HR HelpDesk) ˃ Úprava prostor – lokality v I. etapě ˃ Rozvojové aktivity – rozvoj nových kompetencí zaměstnanců POSTUPNÁ IMPLEMENTACE PROJEKTU NOVÝ STYL DO CELÉ SKUPINY RWE V ČR

12 Zlatá pravidla pro Home Office Home office je benefit – nikoli povinnost či právo zaměstnance Dohodnutá schůzka má přednost před home office Jeden den v týdnu se sejde na pracovišti celý tým Všichni členové společně sdílejí kalendáře v Outlooku Lidé na home office jsou pro ostatní dosažitelní od 9 – 15 hod Klíčoví lidé v týmu nemohou mít home office ve stejný den Každý tým může definovat svá další vlastní specifická pravidla

13 Řekli o Home Officu a Flexi Worku… Před pilotem Očekáváme: větší motivovanost a spokojenost zaměstnanců a další impuls do práce že vyzkoušíme nový pracovní styl, o kterém se všude mluví že uspoříme čas a náklady na cestování více svobody ve slaďování osobního a pracovního života větší nároky na koordinaci práce a pochopení nových komunikačních nástrojů Obáváme se: zneužívání HO a zvýšení pracovních úrazů ztráty kontaktu a sounáležitosti s kolegy poklesu výkonnosti nevhodně nastavených sdílených pracovišť zneužití firemních dat, náročnější logistiky a organizace spolupráce v týmu horší dostupnosti kolegů nedostatku vlastního prostoru Po pilotu Co se potvrdilo: zvýšila se motivace a spokojenost zaměstnanců změnil se způsob práce s týmem zvýšily se nároky na komunikaci osobní setkání jsou stále důležitá Změnil se manažerský přístup (důležitý je výsledek a ne čas) důvěra je na prvním místě IT technologie jsou alfou a omegou fungování Flexi Worku naopak se nepotvrdily obavy ze zneužívání HO Co doporučujeme: Jasně stanovit role, pravidla, odpovědnosti a měřitelné cíle. HO je vhodný pro loajální zaměstnance se sebekázní. Dobře připravit procesy a technologie - je to polovina úspěchu. Jeden den v týdnu nastavit jako týmový den v kanceláři.

14 A co bude dál…

15

16 RWEStrana 16 Děkuji za pozornost! 4/8/2015


Stáhnout ppt "Nový styl aneb pracujeme flexibilně Erika Vorlová, Human Resources BUSINESS FORUM 19.3.2015 ArcelorMittal Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google