Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Martin Sládeček, Petr Suvorov, Denis Matthey, Rastislav Švec et al.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Martin Sládeček, Petr Suvorov, Denis Matthey, Rastislav Švec et al."— Transkript prezentace:

1 Martin Sládeček, Petr Suvorov, Denis Matthey, Rastislav Švec et al.

2  Přesvědčit co nejvíce ornitologů k založení Pražské a Středočeské pobočky ČSO  Inspirovat je k diskusi o dalších zajímavých nápadech  Nastínit možnou cestu pobočky, i jako inspiraci pro budoucí volený výbor pobočky

3  Současná aktivita jednotlivých členů  Nápady a plány doposud nerealizované  Aktivity, které nám plně umožní až vznik pobočky!

4  V Praze i středočeském kraji vysoká hustota obyvatel  Kromě mnoha členů ČSO i mnoho „nečlenů“ zajímajících se o ptactvo  Mnoho různých médií, novinářů...  Práce s lidmi nejrůznějšího zaměření tedy jednou z priorit!

5  Více se věnovat rozvoji současného webu  Založit a spravovat stránku na Facebooku  Se členy i s veřejností komunikovat pomocí pobočkového mailu  Shromažďovat databázi „podporovatelů“, občasně je informovat o dění v pobočce.  Shromažďovat databázi novinářů a školských subjektů a intenzivně s nimi komunikovat

6  Rozvoj „Vítání a Festivalů“: spolupracovat na propagaci, získávání kontaktů na „podporovatele“, zapojení dalších organizátorů  Pořádat ještě alespoň 2 x ročně exkurze na zajímavé lokality, např. v zimě

7  Již teď je mezi námi řada začínajících mladých nadšenců  Prioritou by mělo být jejich vyhledávání, zapojení,...  Spolupráce s DDM, Skauty, LLM, školami  Speciální akce pro mladé i pro rodiny s dětmi

8  Již v roce 2012 v Milovicích!  Možnost předávání zkušeností a navazování vztahů, i získávání cenných dat  Do budoucna pravidelně střídat 3-5 lokalit  Možnosti: lelci na severu středních Čech, CHKO Křivoklátsko,...???

9  Možnost vzdělávání se, primárně pro členy  Nepravidelný cyklus workshopů  Příklady možných témat: určování ptáků v terénu, metodologie, zpracování dat, GIS, databáze, grantová politika, vystupování v médiích

10  Řada členů jezdí za ptáky po republice i do zahraničí.  Potenciál pro organizaci členských exkurzí!  Pořádání přednáškového cyklu  Přednášky o zajímavých projektech, cestách po světě,...

11  Zaměření na problémy městského prostředí  Spolupráce na ochraně rorýsů, labutí,...  Kampaň upozorňující na nárazy ptáků do skleněných ploch

12  Navrhl D. Matthey po vzoru Francouzského projektu  Možnost zapojení řady prostých milovníků ptactva  Velký potenciál právě v městském prostředí  Např. soutěž o nejlepší ptačí zahradu, online přenos z krmítka,...

13  Umožnit širokou propagaci a podporu již běžícím aktivitám našich členů, např.:  Ochrana a výzkum Slatiny (V. Štancl a kol.)  Barevné značení slípek (K. Pithart), či chocholaček (P. Musil)  Výzkum a ochrana sokolů (D. Rak a kol.)  Sčítání vodních ptáků (P. Bergmann a kol.) ...???

14  Následovat příklad již proběhlé brigády a ostatních aktivit na Slatině  Spolupracovat s úřady na průzkumech lokalit

15  Velký a náročný úkol, který ale může přinést hodně užitku!  Zajistit vyhledávání správních řízení (nutná rychlost!, pomoci mohou dobré vztahy s úředníky)  Efektivně spolupracovat na účasti ve významných správních řízeních

16  Velký potenciál  Možnost do budoucna rozvíjet i ambicióznější projekty

17  Řada aktivit již běží  Většina ostatních navrhovaných personálně kryta (alespoň částečně)  Zapojení dalších členů: dobrovolný vstupní dotazník  Spolupráce s dalšími organizacemi!!!

18  Záchranná stanice v Jinonicích  SEV Lesů hl. m. Prahy  Správa CHKO Křivoklátsko  Stanice přírodovědců  Junák, LLM,...  Úřady  Další záchranné stanice, ekocentra,...???

19  Praha a Střední Čechy jedinou oblastí v ČR bez lokální pobočky ČSO!  Většina aktivit lze dělat i bez pobočky, ale pobočka velkou výhodou min. pro:  Účast ve správních řízeních  Možnost získávání grantů  Pražská ornitologie svojí činností již cca 2 roky připravuje půdu pro vznik pobočky!

20 PRažský ORnitOlogický Klub – pobočka ČSO pro Prahu a Střední Čechy Další návrhy???

21  Prodiskutovat a doplnit podněty dalších členů  Probrat nezbytné formality a připravit ustanovující schůzi a volby výboru  Samotné založení pobočky

22


Stáhnout ppt "Martin Sládeček, Petr Suvorov, Denis Matthey, Rastislav Švec et al."

Podobné prezentace


Reklamy Google