Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpráva o činnosti komise rozhodčích ČSJ za rok 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpráva o činnosti komise rozhodčích ČSJ za rok 2007."— Transkript prezentace:

1 Zpráva o činnosti komise rozhodčích ČSJ za rok 2007

2 Oblasti činnosti komise rozhodčích ČSJ Společné porady, školení a semináře Společné porady, školení a semináře Podpora činnosti rozhodčího při závodech Podpora činnosti rozhodčího při závodech Podpora růstu kvalifikace rozhodčích Podpora růstu kvalifikace rozhodčích Odvolací komise Odvolací komise

3 Společné porady, školení a semináře  Komise rozhodčích se setkává pravidelně dvakrát ročně na jarním semináři před zahájením sezóny (Vlašim), kde proběhlo vyhodnocení zkušeností ze sezóny 2006 a stanovení společného postupu pro sezónu 2007 a na podzimní schůzi komise rozhodčích v Praze.  Podzimní schůze komise rozhodčích byla z důvodu dlouhodobého onemocnění předsedy odvolána a program jednání byl přesunut na jednání komise rozhodčích v rámci semináře rozhodčích ve Vlašimi, který se bude konat v prvním čtvrtletí 2008.

4 Společné porady, školení a semináře (pokr.)‏ Na Jarním semináři byla projednána problematika:  Vyhodnocení sezóny 2006.  Nominace rozhodčích na významné závody 2007 a příprava nové sezóny.  Modernizace systému elektronické podpory vyhodnocování závodů a evidece činnosti rozhodčích pomocí programu Race Control.  Problematiku získávání a prodlužování kvalifikace rozhodčích v krajích a koordinaci školicích akcí mezi kraji.  Problematiku zásadní modernizace a automatizace evidence aktivity rozhodčích a nastavení automatických postupů jejich vyhodnocování.

5 Podora činnosti rozhodčího při závodech  Na rozdíl od minulých let, díky modernizaci programu Race Control, podstaným způsobem klesla pracnost zpracování výsledků závodů, pracnost vedení nutných evidenčních záznamů o průběhu závodu a aktivitě rozhodčích včetně předávání údajů pro ročenku.  Zásadním způsobem se zvýšila úroveň zpracování výsledků ze závodů.  V republice se již vyskytlo jen několik ojedinělých případů podání výsledků závodů bez podpory programu Race Control, kdy nebylo možné využít výhod automatizovaného zpracování údajů o závodě.  Pro sezónu 2008 navrhujeme, zařadit znalost práce s programem Race Control jako součást kvalifikace rozhodčího.

6 Podpora růstu kvalifikace rozhodčích  Opět se nepodařilo uspokojivě naplnit program mezinárodních výměn rozhodčích na závody v zahraničí. Tento program chceme podržet i v příštím období jako předpoklad zvyšování kvalifikace našich rozhodčí.  Jako pomůcka pro práci rohodčích byla v češtině vydána „Kniha řešených případů“, která je nezbytnou pomůckou pro správnou interpretaci závodních pravidel jachtingu ve složitých situacích.

7 Úkoly komise rozhodčích na nejbližší období Hlavním úkolem komise rozhodčích v příštím období bude obnova kvalifikace rozhodčích, kterým na konci roku skončí platnost jejich kvalifikace!  Z objektivních důvodů se obnova kvalifikace dotkne více jak dvou třetin stávajících rozhodčí.  Řešení tohoto problému bude klást nemalé nároky na personální, metodické, organizační a materiálové zajištění nejen na úrovni komise rozhodčích, ale i na úrovni krajů.  Zvýšené nároky budou také na přesnost a aktuálnost vední evidence rozhodčích a jednotnost správy kvalifikací v krajích.

8 Úkoly komise rozhodčích na nejbližší období (pokr.)‏  Na přelomu sezóny 2008/2009 bude nutné zajistit i proškolení rozhodčích a dalších funkcionářů na změny prováděné vždy na konci olympijského cyklu.  Úsilí komise rozhodčích o zlepšení čistoty závodění prostřednictvím delegování protestní komise na významné závody, zvýšeným dohledem na dodržování pravidla 42 s využitím Dodatku P přineslo své pozitivní výsledky. Komise rozhodčích bude v nastoupeném trendu pokračovat.  Pečovat o připravenost vedení závodů s větší nebo častější účastí zahraničních závodníků.

9 Odvolací komise  Odvolací komise nebyla v roce 2007 svolána, protože nebyl zaznamenán žádný podnět k její činnosti.


Stáhnout ppt "Zpráva o činnosti komise rozhodčích ČSJ za rok 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google