Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přemyslovci Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přemyslovci Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."— Transkript prezentace:

1 Přemyslovci Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Pověsti Kosmova kronika (11. až 12. století, zaznamenány i pověsti – co si lidé povídali o dávných dobách) praotec Čech Krok a jeho moudré dcery Kazi, Teta a Libuše (nejmoudřejší, po Krokovi přebírá vládu) Libuše si vybrala za manžela Přemysla Oráče – učinila ho knížetem podle pověsti jsou právě oni dva zakladateli přemyslovského rodu Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Bořivoj I. a Ludmila první historicky doložený Přemyslovec je kníže Bořivoj společně s manželkou Ludmilou přijali křest na Velké Moravě z rukou Metoděje Bořivoj zakládá Pražský hrad (do té doby sídlili Přemyslovci na Levém Hradci) kromě Přemyslovců byl v českém knížectví ještě jeden vlivný rod a to Slavníkovci (sídlo Libice – V Čechy) Křest knížete Bořivoje Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 Václav jelikož Bořivojův syn zemřel mladý, vláda měla přejít na staršího vnuka Václava – ten byl ale nezletilý a tak za něj vládla jeho matka Drahomíra (nechala zavraždit Ludmilu, aby se nemusela dělit o moc) po dosažení dospělosti se Václav ujímá vlády (velmi vzdělaný) podporoval křesťanství, na Pražském hradě založil kostel sv. Víta, rozšířil území Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

5 Václav a Boleslav na české území zaútočil německý král Jindřich Ptáčník – Václav sice uhájil samostatnost, ale od té doby musel Jindřichovi každý rok odvádět poplatek za zachování míru to se zřejmě nelíbilo části šlechty a bratrovi Boleslavovi 28. září 935 nechal Boleslav na svém dvorci ve Staré Boleslavi Václava zavraždit Zavraždění knížete Václava Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

6 Boleslav I. po bratrovraždě Václav prohlášen za svatého
Boleslav I. byl velmi schopný panovník 955 společně s německým králem Otou I. poráží kočovné Maďary v bitvě na Lechu Boleslav I. ovládl celé Čechy, část Moravy, Slezska a Krakovsko zavedl pravidelné daně a začal razit první české mince – stříbrné denáry Stříbrný denár Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

7 Boleslav II. rozšiřoval území, založil první klášter
973 založil pražské biskupství (díky tomu již české země nespadaly pod biskupství v německém Řezně; první pražským biskupem Sas Dětmar, druhým Slavníkovec Vojtěch) 995 Přemyslovci přepadli Libici (sídlo Slavníkovců), vypálili ji a vyvraždili všechny přítomné Slavníkovce (tím se zbavili konkurence) Pražský biskup Vojtěch u Boleslava II. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

8 Oldřich po smrti Boleslava II. se mezi syny rozhořel boj, zasahoval do toho i polský bratranec Boleslav Chrabrý – na knížecí stolec dosadil Vladivoje (údajně příbuzný Přemyslovců – ten si nechal udělit Čechy v léno od krále Svaté říše římské, který na to neměl právo, ale získal tak vliv), po smrti Vladivoje krátce vládne i Boleslav Chrabrý 1012 vlády se ujímá nejmladší ze synů Boleslava II. – Oldřich Oldřich definitivně připojuje Moravu Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

9 Břetislav I. 1034 se vlády ujímá Oldřichův syn Břetislav
tažení do Polska, dostane se až do Hnězdna, kde se zmocní ostatků sv. Vojtěcha (2. pražský biskup) a převeze je do Prahy vydal první známý zákoník, vybudoval soustavu knížecích hradů, zavedl stařešinský řád (vždy bude vládnout nejstarší z rodu Přemyslovců – nefungovalo to) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

10 Vratislav II. jeden ze synů Břetislava
v době, kdy vládl, probíhal boj mezi císařem a papežem o investituru (dosazování duchovních hodnostářů do úřadů) Vratislav pomáhal císaři a za to mu byl v roce 1085 udělen královský titul (ale ne dědičně, bylo to jen pro jeho osobu) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

11 Vladislav II. vnuk Vratislava
pomáhal císaři Fridrichu Barbarossovi při válečném tažení do severní Itálie za tuto pomoc získal v roce 1158 královský titul (dědičný, ale po Vladislavově smrti boje o trůn, královský titul se nepodařilo udržet) Pod ozn. dux (napravo od hlavy sv. Řehoře Velikého) je vyobrazen zřejmě Vladislav II. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

12 Přemysl Otakar I. mladší syn Vladislava
v říši boje o trůn, pomáhal Barbarossovu synovi a ten mu v roce 1198 udělil dědičný královský titul (písemné potvrzení vydal až vnuk Barbarossy Fridrich II. Sicilský – 1212 Zlatá bula sicilská) královský titul již skutečně zůstal dědičný Zlatá bula sicilská Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

13 Přemysl Otakar I. a Václav I.
Přemysl Otakar I. zrušil stařešinský řád – na trůn bude nastupovat prvorozený syn zemřelého panovníka, pokud by nemohl, přechází moc na mladšího syna či bratra zemřelého panovníka Přemysl Otakar I. a jeho syn Václav I. upevnili moc králů Václav I. začal expandovat na jih Jezdecká socha Václava I. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

14 Přemysl Otakar II. vládne v letech 1253–1278
český stát rozšířil až k Jaderskému moři (připojil např. Chebsko, Rakousy, Korutany, Štýrsko atd.) nejmocnější evropský panovník (král železný a zlatý) účastnil se křížové výpravy do Litvy (založil město Královec – dnešní Kaliningrad) chtěl získat korunu krále Svaté říše římské, ale nezvolen (němečtí kurfiřti vybrali Rudolfa Habsburského) Koruna nalezená v Přemyslově hrobě v chrámu svatého Víta Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

15 Přemysl Otakar II. Jezdecká socha Přemysla Otakara I. Přemysl Otakar II. se s tím nechtěl smířit, ale na stranu Rudolfa Habsburského se přidaly některé české šlechtické rody (např. jihočeští Vítkovci) – donucen se vzdát veškerého území, které získal to si ale nechtěl nechat líbit – válečné střetnutí – 1278 bitva na Moravském poli – vojsko Přemysla Otakara II. poraženo, sám v boji padl Památník bitvy na Moravském poli Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

16 Václav II. v době úmrtí Přemysla Otakara I. bylo jeho synovi Václavovi 7 let, proto ho zastupoval jeho strýc Ota Braniborský – Václava věznil a české země drancoval 1283 se Václav vrací do Čech objevena ložiska stříbra v Kutné Hoře – v roce 1300 ražba nových mincí – pražský groš (velmi hodnotné platidlo) Pražský groš – avers Pražský groš – revers Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

17 Václav II. a Václav III. 1300 se oženil s polskou dědičkou trůnu Eliškou Rejčkou – stává se tak polským králem (v Polsku vymřel panovnický rod Piastovů) pro syna získává i uherskou korunu (v Uhrách vymřel panovnický rod Arpádovců) umírá mladý v důsledku útrap z dětství v roce 1305 vlády se ujímá jeho šestnáctiletý syn Václav (král český, polský a uherský) Václav III. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

18 Vymření Přemyslovců Václav III. – vojenské tažení do Polska, aby obhájil královskou korunu při zastávce v Olomouci je v roce 1306 zavražděn (neví se ani, kdo to byl a proč se tak stalo) Václav neměl ani syna, ani bratra – proto jeho osobou vymřel panovnický rod Přemyslovců po meči Poslední přemyslovští králové, Přemysl Otakar II., Václav II. a Václav III. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

19 Zdroje – použitá literatura
VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 7 pro základní školy středověk a raný novověk. 1. vyd. Praha : SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, ISBN s. 55 – 62 a 93 – 96. Zdroje – obrázky Erb rodu Přemyslovců Volně šiřitelné Kníže Bořivoj I. Křest knížete Bořivoje Křest knížete Bořivoje (autor Václav Ignác Leopold Markovský) Kníže Václav (autor Petr Parléř) Zavraždění knížete Václava Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

20 Zdroje – obrázky Boleslav I. – freska ve Znojemské rotundě GNU Free Documentation License, Version 1.2 Stříbrný denár Volně šiřitelné Boleslav II. – freska ve Znojemské rotundě Sv. Vojtěch žádající Boleslava II. (detail z vrat v katedrále v Hnězdně) Oldřich – freska ve Znojemské rotundě Břetislav I. – freska ve Znojemské rotundě Vratislav II. – freska ve Znojemské rotundě Vratislav II. – Vyšehradský kodex Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

21 Zdroje – obrázky Dedikační scéna z Olomouckého horologia Volně šiřitelné Detail Přemysla Otakara I. z durynského žaltáře Zlatá bula sicilská Jezdecká socha Václava I. – Gelhausenův kodex Přemysl Otakar II. Koruna Přemysla Otakara II. Jezdecká socha Přemysla Otakara II. – Gelhausenův kodex Památník bitvy na Moravském poli Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

22 Zdroje – obrázky Václav II. na miniatuře ve Zbraslavské kronice Volně šiřitelné Pražský groš – avers GNU Free Documentation License, Version 1.2 Pražský groš – revers Václav III. – Zbraslavská kronika Poslední Přemyslovci – Zbraslavská kronika Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Přemyslovci Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."

Podobné prezentace


Reklamy Google