Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přemyslovci Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přemyslovci Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."— Transkript prezentace:

1 Přemyslovci Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Pověsti Kosmova kronika (11. až 12. století, zaznamenány i pověsti – co si lidé povídali o dávných dobách) praotec Čech Krok a jeho moudré dcery Kazi, Teta a Libuše (nejmoudřejší, po Krokovi přebírá vládu) Libuše si vybrala za manžela Přemysla Oráče – učinila ho knížetem podle pověsti jsou právě oni dva zakladateli přemyslovského rodu Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Bořivoj I. a Ludmila první historicky doložený Přemyslovec je kníže Bořivoj společně s manželkou Ludmilou přijali křest na Velké Moravě z rukou Metoděje Bořivoj zakládá Pražský hrad (do té doby sídlili Přemyslovci na Levém Hradci) kromě Přemyslovců byl v českém knížectví ještě jeden vlivný rod a to Slavníkovci (sídlo Libice – V Čechy) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Křest knížete Bořivoje U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

4 Václav jelikož Bořivojův syn zemřel mladý, vláda měla přejít na staršího vnuka Václava – ten byl ale nezletilý a tak za něj vládla jeho matka Drahomíra (nechala zavraždit Ludmilu, aby se nemusela dělit o moc) po dosažení dospělosti se Václav ujímá vlády (velmi vzdělaný) podporoval křesťanství, na Pražském hradě založil kostel sv. Víta, rozšířil území Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

5 Václav a Boleslav na české území zaútočil německý král Jindřich Ptáčník – Václav sice uhájil samostatnost, ale od té doby musel Jindřichovi každý rok odvádět poplatek za zachování míru to se zřejmě nelíbilo části šlechty a bratrovi Boleslavovi 28. září 935 nechal Boleslav na svém dvorci ve Staré Boleslavi Václava zavraždit Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zavraždění knížete Václava U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

6 Boleslav I. po bratrovraždě Václav prohlášen za svatého Boleslav I. byl velmi schopný panovník 955 společně s německým králem Otou I. poráží kočovné Maďary v bitvě na Lechu Boleslav I. ovládl celé Čechy, část Moravy, Slezska a Krakovsko zavedl pravidelné daně a začal razit první české mince – stříbrné denáry Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Stříbrný denár U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

7 Boleslav II. rozšiřoval území, založil první klášter 973 založil pražské biskupství ( díky tomu již české země nespadaly pod biskupství v německém Řezně; první pražským biskupem Sas Dětmar, druhým Slavníkovec Vojtěch) 995 Přemyslovci přepadli Libici (sídlo Slavníkovců), vypálili ji a vyvraždili všechny přítomné Slavníkovce (tím se zbavili konkurence) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pražský biskup Vojtěch u Boleslava II. U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

8 Oldřich po smrti Boleslava II. se mezi syny rozhořel boj, zasahoval do toho i polský bratranec Boleslav Chrabrý – na knížecí stolec dosadil Vladivoje (údajně příbuzný Přemyslovců – ten si nechal udělit Čechy v léno od krále Svaté říše římské, který na to neměl právo, ale získal tak vliv), po smrti Vladivoje krátce vládne i Boleslav Chrabrý 1012 vlády se ujímá nejmladší ze synů Boleslava II. – Oldřich Oldřich definitivně připojuje Moravu Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

9 Břetislav I. 1034 se vlády ujímá Oldřichův syn Břetislav tažení do Polska, dostane se až do Hnězdna, kde se zmocní ostatků sv. Vojtěcha (2. pražský biskup) a převeze je do Prahy vydal první známý zákoník, vybudoval soustavu knížecích hradů, zavedl stařešinský řád (vždy bude vládnout nejstarší z rodu Přemyslovců – nefungovalo to ) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

10 Vratislav II. jeden ze synů Břetislava v době, kdy vládl, probíhal boj mezi císařem a papežem o investituru (dosazování duchovních hodnostářů do úřadů) Vratislav pomáhal císaři a za to mu byl v roce 1085 udělen královský titul (ale ne dědičně, bylo to jen pro jeho osobu) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

11 Vladislav II. vnuk Vratislava pomáhal císaři Fridrichu Barbarossovi při válečném tažení do severní Itálie za tuto pomoc získal v roce 1158 královský titul (dědičný, ale po Vladislavově smrti boje o trůn, královský titul se nepodařilo udržet) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pod ozn. dux (napravo od hlavy sv. Řehoře Velikého) je vyobrazen zřejmě Vladislav II. U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

12 Přemysl Otakar I. mladší syn Vladislava v říši boje o trůn, pomáhal Barbarossovu synovi a ten mu v roce 1198 udělil dědičný královský titul (písemné potvrzení vydal až vnuk Barbarossy Fridrich II. Sicilský – 1212 Zlatá bula sicilská) královský titul již skutečně zůstal dědičný Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zlatá bula sicilská U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

13 Přemysl Otakar I. a Václav I. Přemysl Otakar I. zrušil stařešinský řád – na trůn bude nastupovat prvorozený syn zemřelého panovníka, pokud by nemohl, přechází moc na mladšího syna či bratra zemřelého panovníka Přemysl Otakar I. a jeho syn Václav I. upevnili moc králů Václav I. začal expandovat na jih Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jezdecká socha Václava I. U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

14 Přemysl Otakar II. vládne v letech 1253–1278 český stát rozšířil až k Jaderskému moři (připojil např. Chebsko, Rakousy, Korutany, Štýrsko atd.) nejmocnější evropský panovník (král železný a zlatý) účastnil se křížové výpravy do Litvy (založil město Královec – dnešní Kaliningrad) chtěl získat korunu krále Svaté říše římské, ale nezvolen (němečtí kurfiřti vybrali Rudolfa Habsburského ) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Koruna nalezená v Přemyslově hrobě v chrámu svatého Víta U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

15 Přemysl Otakar II. Přemysl Otakar II. se s tím nechtěl smířit, ale na stranu Rudolfa Habsburského se přidaly některé české šlechtické rody (např. jihočeští Vítkovci) – donucen se vzdát veškerého území, které získal to si ale nechtěl nechat líbit – válečné střetnutí – 1278 bitva na Moravském poli – vojsko Přemysla Otakara II. poraženo, sám v boji padl Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jezdecká socha Přemysla Otakara I. Památník bitvy na Moravském poli U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

16 Václav II. v době úmrtí Přemysla Otakara I. bylo jeho synovi Václavovi 7 let, proto ho zastupoval jeho strýc Ota Braniborský – Václava věznil a české země drancoval 1283 se Václav vrací do Čech objevena ložiska stříbra v Kutné Hoře – v roce 1300 ražba nových mincí – pražský groš (velmi hodnotné platidlo) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pražský groš – avers Pražský groš – revers U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

17 Václav II. a Václav III. 1300 se oženil s polskou dědičkou trůnu Eliškou Rejčkou – stává se tak polským králem (v Polsku vymřel panovnický rod Piastovů) pro syna získává i uherskou korunu (v Uhrách vymřel panovnický rod Arpádovců) umírá mladý v důsledku útrap z dětství v roce 1305 vlády se ujímá jeho šestnáctiletý syn Václav (král český, polský a uherský) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Václav III. U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

18 Vymření Přemyslovců Václav III. – vojenské tažení do Polska, aby obhájil královskou korunu při zastávce v Olomouci je v roce 1306 zavražděn (neví se ani, kdo to byl a proč se tak stalo) Václav neměl ani syna, ani bratra – proto jeho osobou vymřel panovnický rod Přemyslovců po meči Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Poslední přemyslovští králové, Přemysl Otakar II., Václav II. a Václav III. U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

19 Zdroje – použitá literatura VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 7 pro základní školy středověk a raný novověk. 1. vyd. Praha : SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2009. ISBN 978-80-7235-373-6. s. 55 – 62 a 93 – 96. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zdroje – obrázky Erb rodu Přemyslovců http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P%C5%99emyslovci_erb.svg Volně šiřitelné Kníže Bořivoj I. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bo%C5%99ivoj_I.jpg Volně šiřitelné Křest knížete Bořivoje http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baptism_of_the_bohemian_duke_borivoj.jpg Volně šiřitelné Křest knížete Bořivoje (autor Václav Ignác Leopold Markovský) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:K%C5%99est_kn%C3%AD%C5%BEete_Bo%C5%99ivoje.jpg Volně šiřitelné Kníže Václav (autor Petr Parléř) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wenzeslaus_by_Peter_Parler.JPG Volně šiřitelné Zavraždění knížete Václava http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zab%C3%B3jstwo_Wac%C5%82awa.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ZapichnutiVaclava_liberviaticus.jpg Volně šiřitelné U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

20 Zdroje – obrázky Boleslav I. – freska ve Znojemské rotundě http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boleslav-I-Bohemian.jpg GNU Free Documentation License, Version 1.2 Stříbrný denár http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Boleslav1_denar.jpg Volně šiřitelné Boleslav II. – freska ve Znojemské rotundě http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boles%C5%82aw_II_Pobo%C5%BCny.jpg Volně šiřitelné Sv. Vojtěch žádající Boleslava II. (detail z vrat v katedrále v Hnězdně) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gniezno_Boleslaus_II.jpg Volně šiřitelné Oldřich – freska ve Znojemské rotundě http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oldrzych.jpg Volně šiřitelné Břetislav I. – freska ve Znojemské rotundě http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brzetys%C5%82aw_I.jpg Volně šiřitelné Vratislav II. – freska ve Znojemské rotundě http://commons.wikimedia.org/wiki/File:W_vratislav_ii_198_320.jpeg Volně šiřitelné Vratislav II. – Vyšehradský kodex http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vratislav.jpg Volně šiřitelné Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

21 Dedikační scéna z Olomouckého horologia http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olomouck%C3%A9_horologium.jpg Volně šiřitelné Detail Přemysla Otakara I. z durynského žaltáře http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Premek%282%29.jpg Volně šiřitelné Zlatá bula sicilská http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Golden_Bull_of_Sicily.jpg Volně šiřitelné Jezdecká socha Václava I. – Gelhausenův kodex http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VaclavGelnhausenovekodexu.jpg Volně šiřitelné Přemysl Otakar II. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PremyslZwettl.jpeg Volně šiřitelné Koruna Přemysla Otakara II. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crown_of_Ottokar_II.jpg Volně šiřitelné Jezdecká socha Přemysla Otakara II. – Gelhausenův kodex http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Premysl2Gelnhausen.jpg Volně šiřitelné Památník bitvy na Moravském poli http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C3%BCrnkrut_feld.jpg Volně šiřitelné Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zdroje – obrázky U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

22 Václav II. na miniatuře ve Zbraslavské kronice http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vaclav2Zbraslkron.jpg Volně šiřitelné Pražský groš – avers http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grossi_pragenses_avers.jpg GNU Free Documentation License, Version 1.2 Pražský groš – revers http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grossi_pragenses_revers.jpg GNU Free Documentation License, Version 1.2 Václav III. – Zbraslavská kronika http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vasik3.jpg Volně šiřitelné Poslední Přemyslovci – Zbraslavská kronika http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Premyslovci_premyslovci.jpg Volně šiřitelné Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zdroje – obrázky U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.


Stáhnout ppt "Přemyslovci Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."

Podobné prezentace


Reklamy Google