Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přemyslovci Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přemyslovci Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."— Transkript prezentace:

1 Přemyslovci Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Pověsti Kosmova kronika (11. až 12. století, zaznamenány i pověsti – co si lidé povídali o dávných dobách) praotec Čech Krok a jeho moudré dcery Kazi, Teta a Libuše (nejmoudřejší, po Krokovi přebírá vládu) Libuše si vybrala za manžela Přemysla Oráče – učinila ho knížetem podle pověsti jsou právě oni dva zakladateli přemyslovského rodu Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Bořivoj I. a Ludmila první historicky doložený Přemyslovec je kníže Bořivoj společně s manželkou Ludmilou přijali křest na Velké Moravě z rukou Metoděje Bořivoj zakládá Pražský hrad (do té doby sídlili Přemyslovci na Levém Hradci) kromě Přemyslovců byl v českém knížectví ještě jeden vlivný rod a to Slavníkovci (sídlo Libice – V Čechy) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Křest knížete Bořivoje U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

4 Václav jelikož Bořivojův syn zemřel mladý, vláda měla přejít na staršího vnuka Václava – ten byl ale nezletilý a tak za něj vládla jeho matka Drahomíra (nechala zavraždit Ludmilu, aby se nemusela dělit o moc) po dosažení dospělosti se Václav ujímá vlády (velmi vzdělaný) podporoval křesťanství, na Pražském hradě založil kostel sv. Víta, rozšířil území Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

5 Václav a Boleslav na české území zaútočil německý král Jindřich Ptáčník – Václav sice uhájil samostatnost, ale od té doby musel Jindřichovi každý rok odvádět poplatek za zachování míru to se zřejmě nelíbilo části šlechty a bratrovi Boleslavovi 28. září 935 nechal Boleslav na svém dvorci ve Staré Boleslavi Václava zavraždit Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zavraždění knížete Václava U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

6 Boleslav I. po bratrovraždě Václav prohlášen za svatého Boleslav I. byl velmi schopný panovník 955 společně s německým králem Otou I. poráží kočovné Maďary v bitvě na Lechu Boleslav I. ovládl celé Čechy, část Moravy, Slezska a Krakovsko zavedl pravidelné daně a začal razit první české mince – stříbrné denáry Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Stříbrný denár U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

7 Boleslav II. rozšiřoval území, založil první klášter 973 založil pražské biskupství ( díky tomu již české země nespadaly pod biskupství v německém Řezně; první pražským biskupem Sas Dětmar, druhým Slavníkovec Vojtěch) 995 Přemyslovci přepadli Libici (sídlo Slavníkovců), vypálili ji a vyvraždili všechny přítomné Slavníkovce (tím se zbavili konkurence) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pražský biskup Vojtěch u Boleslava II. U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

8 Oldřich po smrti Boleslava II. se mezi syny rozhořel boj, zasahoval do toho i polský bratranec Boleslav Chrabrý – na knížecí stolec dosadil Vladivoje (údajně příbuzný Přemyslovců – ten si nechal udělit Čechy v léno od krále Svaté říše římské, který na to neměl právo, ale získal tak vliv), po smrti Vladivoje krátce vládne i Boleslav Chrabrý 1012 vlády se ujímá nejmladší ze synů Boleslava II. – Oldřich Oldřich definitivně připojuje Moravu Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

9 Břetislav I se vlády ujímá Oldřichův syn Břetislav tažení do Polska, dostane se až do Hnězdna, kde se zmocní ostatků sv. Vojtěcha (2. pražský biskup) a převeze je do Prahy vydal první známý zákoník, vybudoval soustavu knížecích hradů, zavedl stařešinský řád (vždy bude vládnout nejstarší z rodu Přemyslovců – nefungovalo to ) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

10 Vratislav II. jeden ze synů Břetislava v době, kdy vládl, probíhal boj mezi císařem a papežem o investituru (dosazování duchovních hodnostářů do úřadů) Vratislav pomáhal císaři a za to mu byl v roce 1085 udělen královský titul (ale ne dědičně, bylo to jen pro jeho osobu) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

11 Vladislav II. vnuk Vratislava pomáhal císaři Fridrichu Barbarossovi při válečném tažení do severní Itálie za tuto pomoc získal v roce 1158 královský titul (dědičný, ale po Vladislavově smrti boje o trůn, královský titul se nepodařilo udržet) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pod ozn. dux (napravo od hlavy sv. Řehoře Velikého) je vyobrazen zřejmě Vladislav II. U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

12 Přemysl Otakar I. mladší syn Vladislava v říši boje o trůn, pomáhal Barbarossovu synovi a ten mu v roce 1198 udělil dědičný královský titul (písemné potvrzení vydal až vnuk Barbarossy Fridrich II. Sicilský – 1212 Zlatá bula sicilská) královský titul již skutečně zůstal dědičný Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zlatá bula sicilská U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

13 Přemysl Otakar I. a Václav I. Přemysl Otakar I. zrušil stařešinský řád – na trůn bude nastupovat prvorozený syn zemřelého panovníka, pokud by nemohl, přechází moc na mladšího syna či bratra zemřelého panovníka Přemysl Otakar I. a jeho syn Václav I. upevnili moc králů Václav I. začal expandovat na jih Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jezdecká socha Václava I. U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

14 Přemysl Otakar II. vládne v letech 1253–1278 český stát rozšířil až k Jaderskému moři (připojil např. Chebsko, Rakousy, Korutany, Štýrsko atd.) nejmocnější evropský panovník (král železný a zlatý) účastnil se křížové výpravy do Litvy (založil město Královec – dnešní Kaliningrad) chtěl získat korunu krále Svaté říše římské, ale nezvolen (němečtí kurfiřti vybrali Rudolfa Habsburského ) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Koruna nalezená v Přemyslově hrobě v chrámu svatého Víta U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

15 Přemysl Otakar II. Přemysl Otakar II. se s tím nechtěl smířit, ale na stranu Rudolfa Habsburského se přidaly některé české šlechtické rody (např. jihočeští Vítkovci) – donucen se vzdát veškerého území, které získal to si ale nechtěl nechat líbit – válečné střetnutí – 1278 bitva na Moravském poli – vojsko Přemysla Otakara II. poraženo, sám v boji padl Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jezdecká socha Přemysla Otakara I. Památník bitvy na Moravském poli U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

16 Václav II. v době úmrtí Přemysla Otakara I. bylo jeho synovi Václavovi 7 let, proto ho zastupoval jeho strýc Ota Braniborský – Václava věznil a české země drancoval 1283 se Václav vrací do Čech objevena ložiska stříbra v Kutné Hoře – v roce 1300 ražba nových mincí – pražský groš (velmi hodnotné platidlo) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pražský groš – avers Pražský groš – revers U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

17 Václav II. a Václav III se oženil s polskou dědičkou trůnu Eliškou Rejčkou – stává se tak polským králem (v Polsku vymřel panovnický rod Piastovů) pro syna získává i uherskou korunu (v Uhrách vymřel panovnický rod Arpádovců) umírá mladý v důsledku útrap z dětství v roce 1305 vlády se ujímá jeho šestnáctiletý syn Václav (král český, polský a uherský) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Václav III. U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

18 Vymření Přemyslovců Václav III. – vojenské tažení do Polska, aby obhájil královskou korunu při zastávce v Olomouci je v roce 1306 zavražděn (neví se ani, kdo to byl a proč se tak stalo) Václav neměl ani syna, ani bratra – proto jeho osobou vymřel panovnický rod Přemyslovců po meči Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Poslední přemyslovští králové, Přemysl Otakar II., Václav II. a Václav III. U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

19 Zdroje – použitá literatura VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 7 pro základní školy středověk a raný novověk. 1. vyd. Praha : SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, ISBN s. 55 – 62 a 93 – 96. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zdroje – obrázky Erb rodu Přemyslovců Volně šiřitelné Kníže Bořivoj I. Volně šiřitelné Křest knížete Bořivoje Volně šiřitelné Křest knížete Bořivoje (autor Václav Ignác Leopold Markovský) Volně šiřitelné Kníže Václav (autor Petr Parléř) Volně šiřitelné Zavraždění knížete Václava Volně šiřitelné U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

20 Zdroje – obrázky Boleslav I. – freska ve Znojemské rotundě GNU Free Documentation License, Version 1.2 Stříbrný denár Volně šiřitelné Boleslav II. – freska ve Znojemské rotundě Volně šiřitelné Sv. Vojtěch žádající Boleslava II. (detail z vrat v katedrále v Hnězdně) Volně šiřitelné Oldřich – freska ve Znojemské rotundě Volně šiřitelné Břetislav I. – freska ve Znojemské rotundě Volně šiřitelné Vratislav II. – freska ve Znojemské rotundě Volně šiřitelné Vratislav II. – Vyšehradský kodex Volně šiřitelné Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

21 Dedikační scéna z Olomouckého horologia Volně šiřitelné Detail Přemysla Otakara I. z durynského žaltáře Volně šiřitelné Zlatá bula sicilská Volně šiřitelné Jezdecká socha Václava I. – Gelhausenův kodex Volně šiřitelné Přemysl Otakar II. Volně šiřitelné Koruna Přemysla Otakara II. Volně šiřitelné Jezdecká socha Přemysla Otakara II. – Gelhausenův kodex Volně šiřitelné Památník bitvy na Moravském poli Volně šiřitelné Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zdroje – obrázky U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

22 Václav II. na miniatuře ve Zbraslavské kronice Volně šiřitelné Pražský groš – avers GNU Free Documentation License, Version 1.2 Pražský groš – revers GNU Free Documentation License, Version 1.2 Václav III. – Zbraslavská kronika Volně šiřitelné Poslední Přemyslovci – Zbraslavská kronika Volně šiřitelné Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zdroje – obrázky U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.


Stáhnout ppt "Přemyslovci Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."

Podobné prezentace


Reklamy Google