Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."— Transkript prezentace:

1 Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709

2 Autor: Mgr. Jitka Matějková Datum: 6.6. 2013 Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Vývoj literatury od meziválečné doby po současnost Téma: Beatnici Číslo DUM: VY_32_INOVACE_KČF3_Mtv_08 Ověřen ve výuce dne:

3 Anotace Výuková prezentace má žáky seznámit s generačním hnutím Beatniců v USA v 50. letech 20. století Metodické doporučení: prezentaci je vhodné využít v souvislosti s učivem o světové literatuře 2. pol. 20. století. Potřebné pomůcky: datový projektor a počítač. Klíčová slova: Beatnici, hipster, squares, A. Ginsberg, J. Kerouac, L. Ferlingetti, W.S. Burroughs.

4 Beatnici Generační hnutí v USA v 50. letech 20.století Bouřilo se proti konzumnímu ideálu prosperující americké poválečné společnosti Slovo „beat“ – zbitý, unavený životem, ale i blažený Beatnici se vysmívali tradičním americkým hodnotám, jakými jsou bohatství, rodina, národní hrdost

5 Šlo o bezprogramový anarchismus Snažili se o to, aby se nezařadili do společnosti a nestali se jejími členy Pojmy: hipster – člověk, který se přesvědčil, že svoboda může existovat jedině mimo oblast života normální společnosti Squares – lidé spořádaní. Hipster se nemá dostat do světa squares.

6 Charakteristické rysy beat generation Šokující móda, odvržení péče o zevnějšek Snaha o docílení extáze – džezová hudba, tuláctví, rychlá jízda automobilem, narkotika, alkohol Dlouhé vlasy a vousy Koncem 60. let se hnutí vyčerpalo

7 Allen Ginsberg (1926 – 1997) Obr.1

8 Allen Ginsberg Americký básník Básnická sbírka „Kvílení“ Sbírka “Pád Ameriky“, báseň „Kadiš“ (Kadiš je označení pro modlitbu odříkávanou židovskými chlapci nebo muži nad hrobem jejich rodičů)

9 Jack Kerouac (1922 – 1969) Obr.2

10 Jack Kerouac Mluvčí „beat generation“, prozaik, tulák Přihlásil se do amerického válečného námořnictva, odkud ho propustili jakožto schizoidní osobnost „Na cestě“ – román, hlavní hrdina putuje po Americe, toulá se, povaluje se v zapadlých uličkách. Témata drog, sexu, jazzu, útěku od civilizačních vymožeností

11 K románu „ Na cestě“ Román „Na cestě“ se stal biblí beatové generace. Kerouac psal na několik desítek metrů dlouhou roli papíru, nasadil ji do psacího stroje, aby se nemusel zdržovat vyměňováním stránek ve stroji a chrlil na papír vše, co ho napadlo. Román byl hotov za tři týdny, na vydání se ale čekalo 6 let, protože autor odmítl jakkoliv zasahovat do rukopisu a například doplnit interpunkci.

12 Lawrence Ferlingetti (1919) Autor deklamační poezie ( je počítáno s veřejnou recitací, často s doprovodem jazzové hudby) Je počítán mezi představitele beat generation, sám se ale za beatnika nepovažoval. Pomáhal jim, ale distancoval se od nich Sbírky: „Obrazy zmizelého světa“ „Lunapark v hlavě“ Obr.3

13 William S. Burroughs ( 1914 – 1998) Obr.4

14 William S. Burroughs Jeho díla líčí osobní zážitky spojené s užíváním drog. Droga je používána jako prostředek probouzející tvořivou energii drogově závislý homosexuál Díla: „Feťák“, „Teplouš“, „Nahý oběd“

15 Kontrolní otázky 1.Kdo byli Beatnici, čemu se vysmívali, co kritizovali, oč se snažili? 2.Kdo jsou hipster a squares? 3.Kdo byl mluvčím Beat generation, charakterizuj jeho hlavní román, který se stal „biblí“ beatové generace. 4.Který z Beatniců využíval ve svém díle osobní zážitky s užíváním drog? Jmenuj některé jeho knihy.

16 Odpovědi 1.Generační hnutí v USA v 50. letech 20.století, bouřilo se proti konzumnímu ideálu prosperující americké poválečné společnosti. Beatnici se vysmívali tradičním americkým hodnotám, jakými jsou bohatství, rodina, národní hrdost

17 Odpovědi 2. hipster – člověk, který se přesvědčil, že svoboda může existovat jedině mimo oblast života normální společnosti Squares – lidé spořádaní. Hipster se nemá dostat do světa squares. 3. Jack Kerouac - „Na cestě“ – román, hlavní hrdina putuje po Americe, toulá se, povaluje se v zapadlých uličkách. Témata drog, sexu, jazzu, útěku od civilizačních vymožeností.

18 Odpovědi 4. William S. Burroughs, „Feťák“, „Teplouš“, „Nahý oběd“.

19 Zdroje Obr. 1 Ludwig Urning. [cit. 2013-06-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Allen_Ginsberg.jpg?uselang=cs Obr.2 Tom Palumbo. [cit. 2013-06-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kerouac_by_Palumbo.jpg Obr.3 voxtheory. [cit. 2013-06-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: voxtheory http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lawrence_Ferlinghetti.jpg?uselang=cs Obr.4 Сдобников Андрей. [cit. 2013-06-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Сдобников Андрей http://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_S._Burroughs_at_the_Gotham_Book_Mart.jpg?uselang=cs PROKOP, Vladim í r. Přehled česk é literatury 20. stolet í : (pro výuku literatury na středn í ch š kol á ch). 1. vyd. Sokolov: O.K.-Soft, 1997. s. 37 - 42

20 Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě vzdělávacího materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoli zveřejňováno,používáno a uchováváno.


Stáhnout ppt "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."

Podobné prezentace


Reklamy Google