Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kyslík Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 2

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kyslík Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 2"— Transkript prezentace:

1 Kyslík Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 2
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/ Kyslík Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 2 Autor: Hana Lovětínská

2 Kyslík Výskyt - nejrozšířenější prvek na Zemi
- vázán v řadě anorganických i organických sloučenin volný v atmosféře Kolik procent zaujímá kyslík ve vzduchu?

3 Objev kyslíku Joseph Priestley Carl Wilhelm Scheele (1) (2)

4 Fyzikální vlastnosti - bezbarvý plyn
- bez chuti a zápachu - těžší než vzduch - teplota varu = -183°C jsou známy 3 jeho stabilní izotopy důležitý je rozpuštěný ve vodě Při které teplotě se kyslík ve vodě rozpouští lépe? je biogenní prvek

5 Chemické vlastnosti - tvořen dvouatomovými molekulami - tvoří sloučeniny téměř se všemi prvky - prudká reakce látek s kyslíkem se nazývá HOŘENÍ - má druhou nejvyšší elektronegativitu Jaká je elektronegativita kyslíku? Jaká je nejvyšší elektronegativita? Který prvek ji má?

6 Příprava a výroba Příprava (v laboratoři) - tepelným rozkladem látek
2KClO3 (s) KCl (s) + 3O2 (g) 2PbO2 2PbO (s) + O2 (g) 2KMnO4 (s) K2MnO4 (s) + MnO2 (s) + O2 (g)

7 - rozkladem peroxidu vodíku
elektrolýzou vody Na které elektrodě se vylučuje kyslík? H2O H2O + O KMnO4 + H2O2 + H2SO MnSO4 +O2 +H2O +K2SO4 Vyčíslete druhou rovnici

8 Výroba - kyslík se nevyrábí chemickou cestou
- odděluje se frakční destilací kapalného vzduchu 78% dusíku 20,9% kyslíku 0,9% argonu Jmenujte další složky vzduchu

9 Použití kyslíku z 80% se využívá při výrobě surového železa
oxidovadlo raketového paliva dýchací přístroje kyslíko-vodíkový plamen ke svařování sklářství čištění odpadních vod chemická výroba (3)

10 Sloučeniny kyslíku -II
Oxidy - binární sloučeniny kyslíku s jinými prvky - oxidační číslo kyslíku = - podle reakcí s vodou, kyselinami a hydroxidy dělíme oxidy na kyselinotvorné, zásadotvorné, amfoterní a neutrální -II

11 a) Kyselinotvorné oxidy - s vodou tvoří kyseliny
- se zásadami reagují za vzniku solí P4O10 (s) + 6H2O (l) 4H3PO4 (aq) SO2 + H2O H2SO3 CO2 + H2O H2CO3

12 b) Zásadotvorné oxidy – s vodou tvoří hydroxidy Jak se tato reakce nazývá? Jak se nazývá produkt? - s kyselinami reagují za vzniku solí. CaO + H2O Ca(OH)2 FeO + 2HCl FeCl2 + H2O

13 c) Amfoterní oxidy – s vodou nereagují
Reagují s kyselinami i zásadami Jak se nazývá produkt reakce? Napište reakci ZnO s HCl d) Neutrální oxidy – CO, N2O ZnO + 2NaOH + H2O Na2[Zn(OH)4]

14 Ozon namodralý plyn bez zápachu vzniká z kyslíku účinkem UV záření
tvoří ozonosféru má silné oxidační účinky využívá se k desinfekci a sterilizaci při zvýšené koncentraci dráždí sliznici, způsobuje kašel, působí jako nervový jed

15 Zdroje unknown. 1883. en.m.wikipedia.org. wikipedia. [Online] 1883.
[Citace: 13. září 2013.] (2) McLachlan en.wikipedia.org. wikipedia. [Online] [Citace: 13. září 2013.] (3) Moorer, U.S. Air Force photo/Senior Airman Miranda wikimedia commons. [Online] 9. srpen [Citace: ] Vyhledavač neziskové organizace Creative Commons, která na internetu vyhledává a označí ty obrázky, fotografie a další zdroje, u kterých dal autor souhlas s jejich bezplatným využitím nebo u kterých již platnost autorských práv vypršela. Iniciativa Creative Commons v globálním měřítku garantuje, že je dané dílo volně k dispozici.


Stáhnout ppt "Kyslík Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 2"

Podobné prezentace


Reklamy Google