Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

vytvořený v projektu OP VK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "vytvořený v projektu OP VK"— Transkript prezentace:

1 vytvořený v projektu OP VK
Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu Číslo a název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

2 Anotace Název tematické oblasti:
Přírodní zóny Země, světové obyvatelstvo Název učebního materiálu: Problémy tropických oblastí Číslo učebního materiálu: VY_32_INOVACE_Z0108 Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 1. ročník čtyřletého gymnázia Autor: Milan Kratochvíl Datum vytvoření: Datum ověření ve výuce: Druh učebního materiálu: Prezentace Očekávaný výstup: Charakterizuje a na mapě ukáže problematické oblasti Metodické poznámky: Shrnutí učiva s ohledem na životní prostředí a vliv na populace v daných oblastech. Skupinová výuka, práce s mapou, vytyčení nových pojmů

3 Problémy tropických oblastí
Kácení tropických deštných lesů Negativní vliv člověka: kácení tropických deštných lesů v Latinské Americe, Africe, Asii i v Oceánii (rozšiřování zemědělské půdy, těžba dřeva i tzv. toulavá těžba vzácných dřev, stavba silnic, sídel, přehrad, těžba nerostů), během 20. století se jejich rozloha zmenšila na polovinu (původně asi 15% povrchu pevniny). 1. Vykácený prales v Mexiku

4 Následky: Tropické deštné lesy jsou oblasti s největší biodiverzitou, jejich ničením dochází k vymírání četných druhů rostlin a živočichů – už tak zmizela asi 1/5 druhů na Zemi (možné zdroje léčiv) Znehodnocování půdy – bez stálého přísunu humusu a pokryvu vegetace dochází k rychlému vyčerpání humusu a erozi půdy, hrozí vznik savan bez dlouhodobějšího zemědělského využití. Eroze pak může dospět až do povodní, sesuvů půdy atd. Pokles počtu původních obyvatel – zánik jejich znalostí, dovedností, kultur. Omezení produkce kyslíku je dnes vědecky nejednoznačná.

5 Sahel Sahel (arabsky „ břeh“) - přechodné území mezi pouští a suchou savanou, 300 km široký pás suchých a křovinných savan jižně od Sahary napříč Afrikou. Klimatické problémy: Většinu roku vane suchý severovýchodní pasát. Dlouhodobý průměr srážek kolísá mezi 200 – 700 mm, v posledních desetiletích (30 až 40 let) klimatické změny, dlouhá suchá perioda, ubývání vody v krajině (povrchové i podzemní).

6 Negativní vliv člověka: v důsledku růstu počtu obyvatel nastává intenzivní rozšiřování zemědělské půdy (kácení lesů) a její využívání (na jihu zemědělská produkce, severněji pastevectví), vyčerpávání půdy). To ale vede ke znehodnocování půdy (špatná ekonomická situace - nedostatek hnojiv a vyčerpávání půdy), prohlubování eroze (pastevectví) a posílení dopadu klimatických změn. 2. Pastevectví posiluje erozi půdy

7 Následky: desertifikace Sahary, nedostatek vody (pitné i k zavlažování), pokles zemědělské produkce, hladomory, epidemie,válečné a náboženské konflikty – oblast závislá na mezinárodní potravinové pomoci. 3. Oblast Sahelu je jednou z nejchudších na Zemi

8 Tropická onemocnění Špatná ekonomická situace velké části států v oblasti tropů (hlavně Afrika)  nedostatečné investice do infrastruktury včetně zajištění kvalitní pitné vody a kanalizace. Nedostatečná hygiena + znečištěná pitná voda (více než polovina obyvatel) způsobují epidemie a šíření infekčních nemocí. Asi 7 milionů dětí zemře ročně na následky pití znečištěné vody (následky onemocnění zhoršovány často podvýživou) Onemocnění: získaná z jídla nebo vody kvůli nedostatečné hygieně (cholera, tyfus, žloutenka,) virová onemocnění (krvácivá horečka ebola) rychlé šíření AIDS (nedostatečná ochrana, podvýživa, nedostatek léků)

9 nemoci šířené hmyzem: malárie: přenáší komár rodu Anopheles – opakované záchvaty horečky, které mohou skončit smrtí, léčba a prevence – antimalarika. Nejvíce úmrtí v Africe, rozšířena i v dalších oblastech (jižní Asie, jižní a střední Amerika, Oceánie, občas jižní Evropa) žlutá zimnice: rovněž přenos komárem, poškození jater (žloutenka), oblast Afriky a jižní Ameriky spavá nemoc: přenos mouchou (bodalkou) tse-tse, způsobená prvokem (horečka, chudokrevnost, ochablost, letargie), oblast subsaharské Afriky. 4. Komár rodu Anopheles

10 Tropické cyklony Vzdušné víry obrovské ničivé síly, které často ohrožují obyvatele některých ostrovů a pobřežních oblastí tropů. Vznikají nad silně prohřátým povrchem mořské hladiny, kde dochází k výstupu horkého a vlhkého vzduchu. Vznikají nad oceány – nad prohřátým oceánem vzniká rotující cyklona s typickou masivní oblačností způsobenou množstvím vlhkého vzduchu a „okem“.

11 Různé názvy: cyklón (Indický oceán), hurikán (severní Amerika), tajfun (jv. Asie)
6. Důsledky řádění hurikánu v Texasu.

12 Terminologie (nová, opakování):
Úkoly: Práce s atlasem – vyhledat oblasti tropických deštných lesů, střídavých monzunových lesů, pouští a polopouští Zopakovat s pomocí atlasu cirkulaci vzduchu v tropickém pásu – pasátové a monzunové proudění. Terminologie (nová, opakování): Desertifikace Latinská Amerika Sahel Půdní eroze Cyklona

13 Zdroje: Obr. 1: Lacanja burn.JPG. [cit ]. Dostupný jako Volné dílo na www. Obr. 2: Goats in Somaliland.jpg. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 2.0 Generic na www. Obr. 3: VOA Heinlein - Somali refugees September jpg. [cit ]. Dostupný jako Volné dílo na www. Obr. 4: Anopheles stephensi.jpeg. [cit ]. Dostupný jako Volné dílo na www. Obr. 5: Hurricane Ike Bolivar Peninsula, TX.jpg. [cit ]. Dostupný jako Volné dílo na www. Ostatní informace byly vytvořeny z vlastních zdrojů.


Stáhnout ppt "vytvořený v projektu OP VK"

Podobné prezentace


Reklamy Google