Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Protipovodňová opatření

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Protipovodňová opatření"— Transkript prezentace:

1 Protipovodňová opatření
Iveta Kovařčíková

2 Obsah Protipovodňová opatření – obecně …………………………………… 3
Protipovodňová ochrana Dělení protipovodňového opatření …………………………………… 5 Netechnická (nestrukturální) opatření ………………………………. 6 Technická (strukturální) opatření ………………………………………. 7 Ochrana před povodněmi - povodňové orgány …………………. 8 Odstraňování překážek …………………………………………………….. 9 Ochrana koryta a břehů ………………………………………………….. 11 Opatření proti přelití ………………………………………………………. 14 Průsaky a erozní vlivy ………………………………………………………. 15 Ochrana promočené hráze ………………………………………………. 17 Protipovodňové mobilní zábrany ……………………………………… 18 Závěr ……………………………………………………………………………….. 22

3 Protipovodňová opatření - obecně
protipovodňová opatření slouží k eliminaci povodní nebo minimalizaci povodňových škod opatření k předcházení a zamezení škod při povodních na životech a majetku občanů, společnosti a na životním prostředí

4 Protipovodňová ochrana
Prevence – prevence škod díky vhodnému umístění staveb, přizpůsobení staveb povodňovému riziku, vhodnému využití území Ochrana – využití strukturních i nestrukturních opatření k protipovodňové ochraně, ke snížení pravděpodobnosti a dopadu záplavy Připravenost – informovanost obyvatelstva o nutnosti protipovodňových opatření, povodňovém riziku a správném chování v době ohrožení Záchranný systém – vytvoření záchranných plánů pro případ povodně

5 Dělení protipovodňového opatření
Obecně dělíme protipovodňová opatření na: netechnická ( nestrukturální) opatření technická ( strukturální) opatření

6 Netechnická ( nestrukturální) opatření
Jsou koordinovány a řízeny povodňovými orgány. definování záplavových zón (povodňové plány) předpovědní a varovné systémy monitorování výchova veřejnosti k odpovědnému chování při povodňových rizikových situacích

7 Technická ( strukturální) opatření
Většinou stavební investice. úprava koryt toků ( prohloubení, rozšíření,..) stavba hrází, přehrad, retenčních nádrží a poldrů, vodních kanálů; terénní úpravy provádět nápravu zdevastovaného území omezení obytné a výrobní výstavby v aktivních zónách záplavových území opatření k udržení retenční schopnosti krajiny

8 Ochrana před povodněmi - povodňové orgány
v období mimo povodeň orgány obcí Obecní úřady s rozšířenou působností Krajské úřady MŽP - zabezpečují přípravy záchranných prací (MV)

9 Odstraňování překážek
Vymílání násypu způsobené změnou rychlosti vody v blízkosti násypu při povodni 1- stromy a keře, 2 – násyp, 3 - vymílaná část násypu, 4- proud vody

10 Odstraňování překážek
Snížení rychlosti vodního toku pomocí stromů zakotvených na dne řeky 1 – stromy, - 2 – kotevní blok, 3 – kotvící řetěz, lano

11 1 - pytle kladené na plocho
Ochrana koryta a břehů Ochrana proti vlnobití 1 - pytle kladené na plocho

12 1 – kůly, 2 – desková tabule, 3- zhutněná zemina, 4 -zajišťovací kolík
Ochrana koryta a břehů Zabezpečení výmolu deskovými tabulemi 1 – kůly, 2 – desková tabule, 3- zhutněná zemina, 4 -zajišťovací kolík

13 1 - pytle, 2 - zhutněný zásyp
Ochrana koryta a břehů Zabezpečení výmolu hráze pytli Pytle se kladou do výmolu buď nastojato nebo naležato, podle druhu a tvaru rozrušení hráze. 1 - pytle, 2 - zhutněný zásyp

14 Opatření proti přelití
Při stoupající tendenci povodňové hladiny po dosažení maximální přípustné výšky vzniká nebezpečí přelití ochranné hráze. Proto je nutné vybudovat její provizorní navýšení. Provizorní navýšení ochranné hráze se buduje následujícími způsoby : - provizorní zemní hrázka - jednoduchá ohrádka - dvojitá ohrádka - provizorní hrázka z pytlů

15 Průsaky a erozní vlivy Při povodních se může na vzdušné straně hráze objevit voda ve formě průsaku nebo průtoku. To může způsobit erozi. Voda vytékající z hráze může být čistá nebo kalná(čistá +, kalná - ) Kalná může způsobit katastrofu

16 Protržená hráz Protržená hráz odkaliště u města Ajky (Maďarsko)
Přehrada Desná

17 Ochrana promočené hráze
Při dlouhotrvajících povodních se může promočit hrázové těleso Ochrana proti promočení hráze se provádí zatížením vzdušného svahu těžkým materiálem.Nejlepší je lomový kámen, kterým se zatíží zejména pata hráze.

18 Protipovodňové mobilní zábrany
používají se v případě potřeby,jsou lehce použitelné, přemístitelné a hlavně mobilní Mezi protipovodňové mobilní zábrany patří: Gabionové systémy Paletové bariéry Gumotextilní stěny Pytle s pískem Hrazení se sklopnou konstrukcí Velkoobjemové vaky Hrazení plněné inertním materiálem, nebo vodou

19 Protipovodňové mobilní zábrany
Gabionové systémy Paletová bariéra Membránové mobilní protipovodňové hrazení Protipovodňové stěny RUBENA Hrazení plněná inertním materiálem, nebo vodou

20 Protipovodňové mobilní zábrany
Pytle s pískem jsou nejrozšířenějším druhem mobilní protipovodňové ochrany. Lze je využít ke stavbě protipovodňových hrází, k utěsnění otvorů např. dveří, oken, větracích prostorů, kanálových vpustí stavba hrází z pytlů vyžaduje značné množství osob a materiálu, je pomalá a fyzicky náročná Pytle na výstavbu hrází dělíme na: - jednokomorové (klasické) - dvoukomorové (tandemové)

21 Protipovodňové mobilní zábrany
Pytle s pískem Dvoukomorové pytle Jednokomorové pytle

22 Závěr K čemu slouží protipovodňová opatření ?
Co patří mezi technická a netechnická opatření ? Jak se jmenuje protipovodňová mobilní zábrana, která je např. v Praze ? Proč pytle s pískem neplníme úplně celé ?

23 Použité zdroje Děkuji za pozornost.
Povodňové zabezpečovací práce – Prof. Ing. Pavel Poledňák,PhD. Protipovodňová opatření - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, FSv ČVUT v Praze Právní úprava ochrany vod Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem- Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Protipovodňová opatření"

Podobné prezentace


Reklamy Google