Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Protipovodňová opatření Iveta Kovařčíková. Obsah  Protipovodňová opatření – obecně …………………………………… 3  Protipovodňová ochrana.......................................................

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Protipovodňová opatření Iveta Kovařčíková. Obsah  Protipovodňová opatření – obecně …………………………………… 3  Protipovodňová ochrana......................................................."— Transkript prezentace:

1 Protipovodňová opatření Iveta Kovařčíková

2 Obsah  Protipovodňová opatření – obecně …………………………………… 3  Protipovodňová ochrana....................................................... 4  Dělení protipovodňového opatření …………………………………… 5  Netechnická (nestrukturální) opatření ………………………………. 6  Technická (strukturální) opatření ………………………………………. 7  Ochrana před povodněmi - povodňové orgány …………………. 8  Odstraňování překážek …………………………………………………….. 9  Ochrana koryta a břehů ………………………………………………….. 11  Opatření proti přelití ………………………………………………………. 14  Průsaky a erozní vlivy ………………………………………………………. 15  Ochrana promočené hráze ………………………………………………. 17  Protipovodňové mobilní zábrany ……………………………………… 18  Závěr ……………………………………………………………………………….. 22 2

3 Protipovodňová opatření - obecně  protipovodňová opatření slouží k eliminaci povodní nebo minimalizaci povodňových škod  opatření k předcházení a zamezení škod při povodních na životech a majetku občanů, společnosti a na životním prostředí 3

4 Protipovodňová ochrana  Prevence – prevence škod díky vhodnému umístění staveb, přizpůsobení staveb povodňovému riziku, vhodnému využití území  Ochrana – využití strukturních i nestrukturních opatření k protipovodňové ochraně, ke snížení pravděpodobnosti a dopadu záplavy  Připravenost – informovanost obyvatelstva o nutnosti protipovodňových opatření, povodňovém riziku a správném chování v době ohrožení  Záchranný systém – vytvoření záchranných plánů pro případ povodně 4

5 Dělení protipovodňového opatření Obecně dělíme protipovodňová opatření na: a)netechnická ( nestrukturální) opatření b)technická ( strukturální) opatření 5

6 Netechnická ( nestrukturální) opatření Jsou koordinovány a řízeny povodňovými orgány.  definování záplavových zón (povodňové plány)  předpovědní a varovné systémy  monitorování  výchova veřejnosti k odpovědnému chování při povodňových rizikových situacích 6

7 Technická ( strukturální) opatření Většinou stavební investice.  úprava koryt toků ( prohloubení, rozšíření,..)  stavba hrází, přehrad, retenčních nádrží a poldrů, vodních kanálů; terénní úpravy  provádět nápravu zdevastovaného území  omezení obytné a výrobní výstavby v aktivních zónách záplavových území  opatření k udržení retenční schopnosti krajiny 7

8 Ochrana před povodněmi - povodňové orgány v období mimo povodeň  orgány obcí  Obecní úřady s rozšířenou působností  Krajské úřady  MŽP - zabezpečují přípravy záchranných prací (MV) 8

9 Odstraňování překážek Vymílání násypu způsobené změnou rychlosti vody v blízkosti násypu při povodni 1- stromy a keře, 2 – násyp, 3 - vymílaná část násypu, 4- proud vody 9

10 Odstraňování překážek Snížení rychlosti vodního toku pomocí stromů zakotvených na dne řeky 1 – stromy, - 2 – kotevní blok, 3 – kotvící řetěz, lano 10

11 Ochrana koryta a břehů Ochrana proti vlnobití 1 - pytle kladené na plocho 11

12 Ochrana koryta a břehů Zabezpečení výmolu deskovými tabulemi 1 – kůly, 2 – desková tabule, 3- zhutněná zemina, 4 -zajišťovací kolík 12

13 Ochrana koryta a břehů Zabezpečení výmolu hráze pytli  Pytle se kladou do výmolu buď nastojato nebo naležato, podle druhu a tvaru rozrušení hráze. 1 - pytle, 2 - zhutněný zásyp 13

14 Opatření proti přelití  Při stoupající tendenci povodňové hladiny po dosažení maximální přípustné výšky vzniká nebezpečí přelití ochranné hráze. Proto je nutné vybudovat její provizorní navýšení.  Provizorní navýšení ochranné hráze se buduje následujícími způsoby : - provizorní zemní hrázka - jednoduchá ohrádka - dvojitá ohrádka - provizorní hrázka z pytlů 14

15 Průsaky a erozní vlivy  Při povodních se může na vzdušné straně hráze objevit voda ve formě průsaku nebo průtoku. To může způsobit erozi.  Voda vytékající z hráze může být čistá nebo kalná(čistá +, kalná - )  Kalná může způsobit katastrofu 15

16 Protržená hráz Přehrada Desná Protržená hráz odkaliště u města Ajky (Maďarsko) 16

17 Ochrana promočené hráze  Při dlouhotrvajících povodních se může promočit hrázové těleso  Ochrana proti promočení hráze se provádí zatížením vzdušného svahu těžkým materiálem. Nejlepší je lomový kámen, kterým se zatíží zejména pata hráze. 17

18 Protipovodňové mobilní zábrany  používají se v případě potřeby,jsou lehce použitelné, přemístitelné a hlavně mobilní Mezi protipovodňové mobilní zábrany patří: Gabionové systémy Paletové bariéry Gumotextilní stěny Pytle s pískem Hrazení se sklopnou konstrukcí Velkoobjemové vaky Hrazení plněné inertním materiálem, nebo vodou 18

19 Protipovodňové mobilní zábrany Gabionové systémy Paletová bariéra Protipovodňové stěny RUBENA Hrazení plněná inertním materiálem, nebo vodou Membránové mobilní protipovodňové hrazení 19

20 Protipovodňové mobilní zábrany Pytle s pískem  jsou nejrozšířenějším druhem mobilní protipovodňové ochrany. Lze je využít ke stavbě protipovodňových hrází, k utěsnění otvorů např. dveří, oken, větracích prostorů, kanálových vpustí  stavba hrází z pytlů vyžaduje značné množství osob a materiálu, je pomalá a fyzicky náročná  Pytle na výstavbu hrází dělíme na: - jednokomorové (klasické) - dvoukomorové (tandemové) 20

21 Protipovodňové mobilní zábrany Pytle s pískem Dvoukomorové pytle Jednokomorové pytle 21

22 Závěr  K čemu slouží protipovodňová opatření ?  Co patří mezi technická a netechnická opatření ?  Jak se jmenuje protipovodňová mobilní zábrana, která je např. v Praze ?  Proč pytle s pískem neplníme úplně celé ? 22

23 Použité zdroje  Povodňové zabezpečovací práce – Prof. Ing. Pavel Poledňák,PhD.  Protipovodňová opatření - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, FSv ČVUT v Praze  Právní úprava ochrany vod  Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem- Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Děkuji za pozornost. 23


Stáhnout ppt "Protipovodňová opatření Iveta Kovařčíková. Obsah  Protipovodňová opatření – obecně …………………………………… 3  Protipovodňová ochrana......................................................."

Podobné prezentace


Reklamy Google