Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj"— Transkript prezentace:

1 Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj
Název školy Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Mgr. Jiří Chrástecký Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu VY_32_INOVACE_DEK_0316 Stupeň a typ vzdělávání Střední odborné vzdělání v konzervatoři Vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor 82-44-P/01 Hudba, P/01 Zpěv Tematický okruh Barokní sochařství v Itálii Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 16 – 19 let Anotace Výukový materiál určen k frontální prezentaci učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: Podoby architektury v raně renesanční Itálii. Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Baroko, sochařství, Gian Lorenzo Bernini, Alessandro Algardi, Francois Duquesnoy Datum Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj

2 BAROKNÍ SOCHAŘSTVÍ V ITÁLII

3 ÚVOD Výukový materiál Barokní sochařství v Itálii obsahuje informace o nejvýznamnějších podobách sochařství v 16. století zejména v Římě. Cílem prezentace je seznámení studentů především s díly Giovanni Lorenza Berniniho a jeho současníků. Materiál je primárně určen studentům 2. ročníku předmětu dějiny kultury Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, využit však může být v kterémkoli ročníku střední školy v předmětech dějiny kultury, dějiny umění, dějepis, výtvarná výchova apod.

4 Historické pozadí 1517 – Lutherových 95 tezí
16. stol. – vrchol krize v katolické církvi 1530 – Augsburské vyznání víry Autorem Filip Melanchton – tridentský koncil 1555 – Augsburský náboženský mír Cuius regio, eius religio – Čí země, toho náboženství Vznik protireformačních řádů Především Jezuité (1534)

5 Tridentský koncil 1545-1563 Reakce na reformaci
Sjednocení katolické liturgie Autoritativním textem liturgie je latinská Vulgáta Dva prameny víry – Písmo a tradice Definována nauka o spáse, dědičném hříchu a svátostech V eucharistii jasně definován pojem transsubstanciace Nauka o očistci, svatých, uctívání ostatků Tridentské vyznání víry (mj. poslušnost papeži) Posílení katolické církve Dovršení rozkolu mezi katolíky a protestanty

6 Charakter barokního umění
Manýrismus – tendence k profánnímu umění Baroko – podpora církevních dogmat Oslovování lidských citů Oproti renesančnímu racionalismu Vypjatá emocionalita až teatrálnost Snaha o vtažení diváka do děje Zákaz nahých figur Kult mučedníků Typické baroko spíše v katolických zemích

7 Alessandro Vittoria – Sv. Šebestián
, mramor, výška 117 cm Cca 1600, mramor, výška 170 cm S. Francesco della Vigna, Benátky S. Salvatore, Benátky

8 Řím – centrum barokního umění
Centrum potridentského pojetí církve Sídlo papežského dvora Nejvýznamnější sochař – Gian Lorenzo Bernini Berniniho předchůdci Camillo Mariani ( ) Žák Alessandra Vittorii Štukové výzdoby kostelů (např. Il Gesú) Stefano Maderna ( ) Přechod od renesance k baroku Občas tvorba soch podle antických vzorů, restaurátor Sv. Cecílie

9 Stefano Maderna Sv. Cecílie 1600, mramor, životní velikost
Prsty odkazující na Svatou Trojici Poloha světice při otevření jejího hrobu v roce 1599 S. Cecilia in Trastevere Smrtelná rána na krku

10 GIAN LORENZO BERNINI (1598-1680)
Narozen v Neapoli Sochař, architekt, malíř Zakladatel barokního sochařství Vyučen v dílně svého otce Pietra Inspirace antikou a spiritualitou Ignáce z Loyoly Od r – práce pro Urbana VIII. Klíčový vliv na sochařství baroka Zemřel v Římě

11 Giovanni Battista Gaulli Gian Lorenzo Bernini
Autoportrét Cca 1623 Olej na plátně, 38 x 30 cm Galleria Borghese, Řím Giovanni Battista Gaulli Gian Lorenzo Bernini 1665 Olej na plátně, 72 x 61 cm Galleria Nazionale d'Arte Antica, Řím

12 G. L. Bernini Koza Amalthea 1611-1612 Mramor, výška 45 cm
Galleria Borghese, Řím

13 Práce pro kardinála Scipiona Borghese
Návrat ke klasickým formám Opuštění manýrismu Motivy z antické literatury Počátek Berniniho slávy Aeneas, Anchíses a Askanios (1619) Pluto a Proserpina ( ) David ( ) Apollon a Dafné ( )

14 Gian Lorenzo Bernini Apollón a Dafné 1622-1625 Mramor, výška 243 cm
Galleria Borghese, Řím Okamžik z Ovidiových Proměn Nymfa se proměňuje ve strom (vavřín)

15 Gian Lorenzo Bernini Pluto a Proserpina 1621-1622 Mramor, výška 255 cm
Galleria Borghese, Řím Únos bohyně podsvětí Plastické vtlačení prstů do kůže

16 Berniniho portrétní tvorba
Přesná charakteristika osobnosti Zpřítomnění okamžiku Významná díla: Kardinál Scipine Borghese (1632) Constanza Bonarelli ( ) Ludvík XIV. (1665)

17 Gian Lorenzo Bernini Ludvík XIV. 1665 Mramor, výška 80 cm Versailles

18 Berniniho práce pro chrám sv. Petra
1623 – introizace Maffea Barberiniho (Urban VIII.) Počátek zakázek pro výzdobu chrámu Slova Urbana VIII. po nástupu na papežský stolec: „Veliké je Vaše štěstí, rytíři, že vidíte papežem kardinála Maffea Barberiniho, ale My máme větší štěstí, že rytíř Bernini žije za našeho pontifikátu!“ Baldachýn nad hrobem sv. Petra ( ) Sv. Longin ( ) Kathedra Petri ( ) Náhrobek papeže Alexandra VII. ( )

19 Gian Lorenzo Bernini Baldachýn 1624-1633
Mramor, bronz a zlato, výška 28,5 m Chrám sv. Petra, Vatikán Jmenování Berniniho vedoucím papežských sléváren Tordované sloupy Bronz z části střechy Pantheonu Dílo velkého kolektivu umělců

20 Gian Lorenzo Bernini Sv. Longin 1629-1638 Mramor, výška 440 cm
Křížení chrámu sv. Petra, Vatikán

21 Náhrobek Alexandra VII.
Gian Lorenzo Bernini Náhrobek Alexandra VII. Mramor a pozlacený bronz Chrám sv. Petra, Vatikán

22 Gian Lorenzo Bernini Cathedra Petri 1657-1666
Skrývá relikvii údajného Petrova stolce Nad trůnem otevřené nebe Holubice ve věnci z paprsků Čtyři figury v nadživotní velikosti – církevní otcové Zadání Alexandra VII.

23 Další Berniniho sochařské práce
Vidění sv. Terezie (1647 – 1652) Blažená Ludovica Albertoni ( ) Duše blažená (1619) a Duše zavržená (1620) Berniniho fontány Tritónova fontána ( ) Fontána čtyř řek ( ) Fontána Moro ( )

24 Gian Lorenzo Bernini Vidění sv. Terezie 1647 – 1652
Mramor, výška 350 cm Kaple Cornaro v kostele S. M. della Vittoria Shora dopadající denní světlo Po stranách rodina donátorů

25 Blažená Ludovica Albertoni
Gian Lorenzo Bernini Blažená Ludovica Albertoni Mramor, délka 188 cm Kostel S. Francesco a Ripa, Řím

26 Gian Lorenzo Bernini – Duše blažená
Cca 1619, mramor, výška 41 cm Španělské velvyslanectví Vatikánu, Řím Gian Lorenzo Bernini – Duše zavržená Cca 1619, mramor, výška 40 cm Španělské velvyslanectví Vatikánu, Řím

27 Gian Lorenzo Bernini Fontána čtyř řek 1648-1651
Řeky čtyř známých kontinentů Nárok vlády papeže nad celým světem Uprostřed egyptský obelisk Piazza Navonna, Řím

28 Gian Lorenzo Bernini Tritónova fontána 1642-1643 Mramor
Piazza Barberini, Řím

29 i Gian Lorenzo Bernini Fontána del Moro 1674-1676 Mramor
Piazza Navonna, Řím i

30 Alessandro Algardi (1598-1654)
Sochař, architekt Vyučen na akademii Carracciů v Bologni Představitel klasicizujícího směru římského baroka Vedoucí Accademia di San Luca Práce v Miláně, Benátkách a Římě Po smrti Urbana VIII. přímý Berniniho konkurent Hl. díla: Náhrobek papeže Lva XI. (1644) Setkání papeže Lva s králem Attilou (1653)

31 Alessando Algardi Náhrobek papeže Lva XI. 1634-1637
Oproti Berninimu klidná kompozice Jen bílý mramor Chrám sv. Petra, Vatikán

32 Setkání papeže Lva s Attilou
Alessandro Algardi Setkání papeže Lva s Attilou 1650 Mramorový reliéf Setkání z roku 423 Zabránění vyplenění Říma Podpora protireformace Vytvoření dojmu hloubky Vzor pro nové typy oltářních obrazů Silnější dojem než malba Chrám sv. Petra, Vatikán

33 Francois Duquesnoy (1597-1643)
V Itálii zvaný „Il Fiammingo (Vlám)“ Pocházel z Bruselu Studium antických soch Většinou klidnější charakter soch Pozvání kardinála Richelieu do Paříže Duquesnoy měl založit v Paříži akademii Smrt na cestě do Francie Hl. díla: Sv. Ondřej (1633), Sv. Zuzana (1629)

34 Francois Duquesnoy Sv. Ondřej 1633 Mramor, výška 450 cm
Výjimečná exaltovanost Křížení chrámu sv. Petra, Vatikán

35 Ježíš jako dítě s nástroji svého umučení
Francois Duquesnoy Sv. Zuzana 1629 Klasicizující socha S. Maria di Loreto , Řím Francois Duquesnoy Ježíš jako dítě s nástroji svého umučení 1640 Mramor, výška 29 cm Walters Art Museum, Baltimore (USA)

36 Francesco Mocchi Sv. Veronika 1640 Mramor, výška cca 500 cm
Křížení chrámu sv. Petra, Vatikán

37 Andrea Bolgi Sv. Helena 1639 Mramor Křížení chrámu sv. Petra, Vatikán

38 OTÁZKY A ÚKOLY Uveďte hlavní momenty církevních dějin 16. stol.
Za jakým účelem byl svolán tridentský koncil? Obecně charakterizujte barokní umění. Kde došlo k hlavnímu rozkvětu barokního sochařství? Uveďte jména Berniniho předchůdců a jejich díla. Stručně nastiňte život Giana Lorenza Berniniho. Charakterizujte etapy práce Giana Lorenza Berniniho a uveďte k nim příslušná sochařská díla. Jmenujte Berniniho současníky a jejich sochařská díla.

39 POUŽITÉ ZDROJE 1. Stefano Maderna – Sv. Cecílie: [cit ] 2. Gian Lorenzo Bernini – Autoportrét: [cit ] 3. Giovanni Battista Gauli – Gian Lorenzo Bernini (portrét): [cit ] 4. Gian Lorenzo Bernini – Koza Amalthea: [cit ] 5. Gian Lorenzo Bernini – Apollón a Dafné: [cit ] 6. Gian Lorenzo Bernini – Pluto a Proserpina: [cit ] 7. Gian Lorenzo Bernini – Pluto a Proserpina (detail): [cit ] 8. Gian Lorenzo Bernini – Ludvík XIV.: [cit ] 9. Gian Lorenzo Bernini – Sv. Longin: [cit ] 10. Gian Lorenzo Bernini – Baldachýn: [cit ] 11. Gian Lorenzo Bernini – Náhrobek Alexandra VII.: [cit ]

40 12. Gian Lorenzo Bernini – Cathedra Petri: http://upload. wikimedia
12. Gian Lorenzo Bernini – Cathedra Petri: [cit ] 13. Gian Lorenzo Bernini – Vidění sv. Terezie: [cit ] 14. Gian Lorenzo Bernini – Členové rodiny Cornaro: [cit ] 15. Gian Lorenzo Bernini – Blažená Ludovica Albertoni: [cit ] 16. Gian Lorenzo Bernini – Duše blažená: [cit ] 17. Gian Lorenzo Bernini – Duše zavržená: [cit ] 18. Gian Lorenzo Bernini – Fontána čtyř řek: [cit ] 19. Gian Lorenzo Bernini – Fontána čtyř řek (detail): hhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/Fontana_dei_Quattro_Fiumi_%28in_detail%29.JPG/1280px-Fontana_dei_Quattro_Fiumi_%28in_detail%29.JPG?uselang=de [cit ] 20. Gian Lorenzo Bernini – Tritónova fontána: [cit ] 21. Gian Lorenzo Bernini – Fontana del Moro: [cit ] 22. Alessandro Algardi – Náhrobek papeže Lva XI.: [cit ] 23. Alessandro Algardi – Náhrobek papeže Lva XI. (detail): [cit ] 24. Alessandro Algardi – Setkání papeže Lva s Attilou: [cit ]

41 25. Francois Duquesnoy – Sv. Ondřej: http://upload. wikimedia
25. Francois Duquesnoy – Sv. Ondřej: [cit ] 26. Francois Duquesnoy – Sv. Zuzana: [cit ] 27. Francois Duquesnoy – Ježíš jako dítě s nástroji svého umučení: [cit ] 28. Francesco Mocchi – Sv. Veronika: [cit ] 29. Andrea Bolgi – Sv. Helena: [cit ]


Stáhnout ppt "Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj"

Podobné prezentace


Reklamy Google