Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEBEVRAŽDY V ČESKÉ REPUBLICE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEBEVRAŽDY V ČESKÉ REPUBLICE"— Transkript prezentace:

1 SEBEVRAŽDY V ČESKÉ REPUBLICE
Tisková konference, Český statistický úřad, 16. září 2011 SEBEVRAŽDY V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Vladimír Polášek Oddělení demografické statistiky

2 Úvodní a metodické poznámky
sebevražda Spojení „spáchat sebevraždu“ se začalo používat až v 19. století. Dřívější památky, pokud takový jev popisují, volí přímá slova jako „padl na meč“ či „oběsil se“. V této prezentaci: sebevražda = zemřelí sebevraždou, nikoliv sebevražedné pokusy.

3 Upozornění na „malá“ čísla
Je třeba mít na zřeteli, že zejména u ročních údajů (event. údajů při členění podle dílčích časových intervalů, pohlaví, věku, území, způsobu provedení, atd.) se jedná o „malá“ čísla a skutečnost je tedy často velkou měrou ovlivněna nahodilostmi. K vyloučení či alespoň zmírnění dopadu nahodilých vlivů je proto ke zkoumání vztahů a závislostí posuzováno i delší období.

4 Údaje o sebevraždách získává Český statistický úřad prostřednictvím hlášení „Obyv Hlášení o úmrtí“. Vyplňují jej matriky podle "Listu o prohlídce mrtvého" vystaveného lékařem, který byl k zemřelému povolán. Hlášení vyplňuje matrika příslušná podle místa úmrtí, na ČSÚ je úmrtí zařazeno do příslušného území (kraje, okresu, obce) podle trvalého bydliště zemřelého. Databáze jednotlivých případů zemřelých, a tedy i sebevražd, je na ČSÚ za období od roku 1989. Zdrojem údajů za dřívější roky jsou publikace statistického úřadu.

5 ČSÚ má k dispozici údaje o počtu sebevražd za území srovnatelném s dnešní Českou republikou za období od roku 1876. Pokud z porovnávání vyloučíme rok 1917, neboť údaj tohoto roku (1 393 případů) působí nevěrohodně (společně s rokem 1918 se tyto roky značně odlišují od roků okolních), pak počty sebevražd jsou ve všech pěti let hodnoceného období ( ) menší než kdykoliv dříve. Rok 2007 s počtem 1 375 zemřelých sebevraždou je rokem s historicky nejmenším počtem, druhý je rok 2008. Oba uvedené roky jsou dokonce i pod úrovní roku 1917.

6 Zemřelí sebevraždou na území dnešní České republiky
předválečné max – případů poválečné max – případů

7 V jednotlivých letech sledovaného časového úseku se počty sebevražd udržovaly na velmi nízké úrovni, v roce 2007 dokonce na novém historickém minimu. V posledních třech letech sice došlo k nárůstu, který byl v roce 2009 i 2010 výraznější. Přesto však zůstává i údaj posledního roku hodnoceného pětiletí menší než v kterémkoliv dřívějším poválečném roce .

8 Sebevraždy podle pohlaví

9 Sebevraždy na 100 tis. osob podle pohlaví a věku
průměrné roční údaje za roky 2006 – 2010

10 Struktura sebevražd podle způsobu provedení za roky 2006-2010

11 (průměrný denní počet = 100 %)
Indexy průměrných denních počtů sebevražd v jednotlivých dnech týdne za roky 2006 – 2010 (průměrný denní počet = 100 %)

12 Rozdělení dnů podle počtu sebevražd za roky 2006 – 2010
Za roky bylo 38 dnů, ve kterých nebyla zaregistrována žádná sebevražda. Pokud budeme za dny s malým počtem sebevražd považovat dny s maximálně 2 případy, pak za sledovaných pět let bylo takových dnů 491, to je více jak čtvrtina celkového počtu dnů. Mezi dny s nízkou sebevražedností byly nejčastěji zastoupeny soboty a neděle (83x a 86x ), naopak nejméně bylo těchto dnů mezi pondělky (41x). Rozdělení dnů podle počtu sebevražd za roky 2006 – 2010 Dny s největším počtem sebevražd (12) byly: neděle 2.prosince 2007, úterý 24.února 2009, pátek 26.února 2010 a čtvrtek 10.června 2010. Celkem bylo ve sledovaném časovém úseku 19 dní s deseti a více sebevraždami, z toho v dubnu 5. Na dnech s velkým počtem sebevražd mají nejvyšší zastoupení pondělky a úterky se shodným počtem 5 výskytů, ani jednou to nebyla sobota.

13 Sebevraždy na 100 tis. obyvatel ve věku 8 a více roků podle krajů
(standardizované údaje podle struktury podle věku a pohlaví v ČR k ) V žádném kraji nebyla relativní sebevražednost v hodnoceném období větší než v kterémkoliv srovnávaném předchozím období

14 Sebevraždy na 100 tis. obyvatel podle okresů za roky 2006-2010

15 Sebevraždy na 100 tis. obyvatel podle okresů za roky 2006-2010

16 Sebevraždy na 100 tis. obyvatel podle okresů za roky 2006-2010

17 Sebevraždy na 100 tis. obyvatel podle okresů za roky 2006-2010

18 Sebevraždy na 100 tis. obyvatel podle okresů za roky 2006-2010

19 Sebevraždy na 100 tis. obyvatel podle okresů za roky 2006-2010

20 Sebevraždy na 100 tis. obyvatel podle okresů za roky 2006-2010

21 Sebevraždy na 100 tis. osob podle vzdělání osob
ve věku 25 a více roků v roce 2001 Výpočet naznačuje souvislosti ve smyslu: - se vzrůstajícím vzděláním sebevražednost klesá, - mezi muži a ženami jsou největší rozdíly za osoby nejnižšího vzdělání.

22 Některé „číselné mýty“ či omyly spojené se sebevraždami
v dějinných zvratech se počet sebevražd zvyšoval na podzim mají lidé pochmurnou náladu a tak se zvyšuje počet sebevražd o Vánocích je zvýšený počet sebevražd - osamělí lidé

23 Dějinné zvraty vývoj počtu sebevražd okolo roků 1948, 1968, 1989 1948

24 Indexy měsíčních počtů sebevražd
(průměrný přepočtený měsíční počet = 100 %) %

25 Měsíce s největším a nejmenším počtem sebevražd

26 (průměrný denní počet = 100 %)
Počet sebevražd v jednotlivých dnech na konci a počátku roku úhrn za roky 1989 – 2010 (průměrný denní počet = 100 %)

27 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "SEBEVRAŽDY V ČESKÉ REPUBLICE"

Podobné prezentace


Reklamy Google