Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektový atelier – jak na to Přednáška 2.11.2011 Předmět: 126MGT Management Ing. Vít Kosina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektový atelier – jak na to Přednáška 2.11.2011 Předmět: 126MGT Management Ing. Vít Kosina."— Transkript prezentace:

1 Projektový atelier – jak na to Přednáška 2.11.2011 Předmět: 126MGT Management Ing. Vít Kosina

2 Varianta 1 Práce architekta jako člena týmu v projektovém (architektonickém) ateliéru + klady: možnost získání praxe – následně autorizace ČKAIT zajištění zakázek doplnění vzdělání v oboru jistý pravidelný příjem

3 Varianta 1 Práce architekta jako člena týmu v projektovém (architektonickém) ateliéru -zápory: -práce na určených zakázkách -menší samostatnost -nutnost respektování názoru nadřízených -zpravidla nižší příjem

4 Varianta 2 samostatná práce architekta – založení vlastního ateliéru + klady: svoboda při výběru spolupracovníků samostatnost tvůrčí svoboda práce na vlastní odpovědnost možnost vyššího příjmu

5 Varianta 2 samostatná práce architekta – založení vlastního ateliéru - zápory: absolutní osobní odpovědnost za projekt nejistota při získávání zakázek ekonomická nejistota odpovědnost za zaměstnance a partnery

6 Založení vlastního ateliéru Základní rozvaha – velikost ateliéru (personální obsazení) pouze architektonický ateliér vs. úplný projektový ateliér

7 Založení vlastního ateliéru Pouze architektonický ateliér – zcela na uvážení architekta. Obvykle týmová práce, skupina architektů stejného či podobného tvůrčího názoru, případně dle specializace (např. na historické objekty, silniční stavby atd.) V případě komplexní zakázky nutné využití dalších samostatných profesních specialistů

8 Založení vlastního ateliéru Úplný projektový ateliér Nutnost rozvahy personálního obsazení ve vztahu k zaměření činnosti ateliéru: – významný rozdíl v počtu zpracovaných zakázek u jednotlivých profesních specialistů: Příklad: Architekt – 6 zakázek ročně stavební inženýr – 4 zakázky ročně projektant elektro – 15 zakázek ročně projektant TZB – 12 zakázek ročně požární specialista – 30 zakázek ročně rozpočtář – 30 zakázek ročně atd…..

9 Založení vlastního ateliéru Úplný projektový ateliér Příklad minimálního obsazení: -2 architekti -4 stavební inženýři, z toho 1 statik -1 projektant elektro -1 projektant TZB -1 pracovník inženýrské činnosti -administrativní síla V dnešní době je obvyklé vytvořit si tým spolupracovníků – samostatných odborníků jednotlivých profesí, a těm zadávat dílčí části zakázek a minimalizovat tak fixní náklady. Úplné projektové ústavy s desítkami zaměstnanců jsou spíše výjimkou.

10 Založení vlastního ateliéru Nutné předpoklady: A.právní B.věcné C.ekonomické

11 A. Právní předpoklady vzniku samostatného ateliéru Právní forma – fyzická osoba podnikající dle Živnostenského zákona (Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, živnostenský zákon) – autorizovaný architekt, inženýr (Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, autorizační zákon) – tzv. svobodné povolání – obchodní společnost (Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ) akciová společnost společnost s ručením omezeným komanditní společnost veřejná obchodní společnost organizační složka jiné společnosti (zpr. zahraniční) Nutný zápis do obchodního rejstříku

12 A. Právní předpoklady vzniku samostatného ateliéru Název firmy (netýká se svobodného povolání) – formu určuje zákon u fyzické osoby jméno, případně název firmy. Příklad: Ing. arch. František Zmrzlý, projektový atelier Omega u právnické osoby název společnosti + označení právní formy Příklad: Atelier Omega s.r.o. Jméno nesmí být klamavé, a nemělo by být hloupé. Často – kouzlo nechtěného (Stavební společnost Zbořil a Utíkal, s.r.o.) – ochranná známka jméno může být předmětem ochrany, nebezpečí právních sporů pro zneužití (nutno ověřit před pokusem o registraci) franchising

13 A. Právní předpoklady vzniku samostatného ateliéru Oprávnění k podnikání – živnostenský list – ale např. v případě projektové činnosti je nutná koncese, kterou nelze vydat bez autorizace. Oprávněná osoba – osvědčení o autorizaci – v případě svobodného povolání

14 A. Právní předpoklady vzniku samostatného ateliéru provozovna vs. sídlo Každé podnikání musí být definováno m.j. sídlem, případně provozovnou nebo více provozovnami. K umístění sídla i provozovny je nutný souhlas majitele předmětné nemovitosti (nájemní smlouva). Sídlo je jedinečné, provozoven může být neomezené množství Příklad: Atelier Omega s.r.o. se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 32 provozovna Holešovice, Přístavní 11

15 B. Věcné předpoklady vzniku samostatného ateliéru Místo výkonu projektové činnosti: – kanceláře, ateliér malé firmy – možno např. v bytě či rodinném domě standardní řešení – pronájem vhodných prostor nadstandardní řešení – vlastní objekt

16 B. Věcné předpoklady vzniku samostatného ateliéru Pracovní vybavení – základní technika (počítačové vybavení, tisk a adjustace výstupů, reprografická technika, měřící technika atd.) – zařízení pro komunikaci (telefon, internet) – vybavení místa pro jednání a prezentaci – software – standardy, normy, ISO

17 C. Ekonomické předpoklady vzniku samostatného ateliéru Investiční prostředky vybavení ateliéru – počítačové vybavení – vybavení kanceláře – software – jednorázové poplatky Odhad v Kč – samostatný architekt názevcena/kscelkem PC sestava30 000 kopírka25 000 plotter100 000 SW250 000 poplatky10 000 ostatní náklady10 000 nábytek60 000 CELKEM485 000

18 C. Ekonomické předpoklady vzniku samostatného ateliéru Provozní náklady povinné odvody – zdravotní pojištění – sociální pojištění finanční náklady, úvěry zálohy na daně nájemné, energie komunikace cestování vedení účetnictví Odhad v Kč – fyzická osoba názevměsíčněročně odvody OSVČ3 60043 000 fin. náklady1 00025 000 zálohy na daně00 nájemné12 000144 000 komunikace3 00036 000 cestování5 00060 000 účetnictví2 00024 000 ostatní2 00024 000 CELKEM28 600343 000 Zaokrouhleno350 000

19 C. Ekonomické předpoklady vzniku samostatného ateliéru Provozní náklady marketing vzdělávání pojištění Odhad v Kč – fyzická osoba názevměsíčněročně marketing1 00012 000 vzdělávání,kursy10 000 pojištění30 000 CELKEM52 000 Zaokrouhleno50 000

20 C. Ekonomické předpoklady vzniku samostatného ateliéru Provozní náklady vlastní odměna Odhad v Kč – fyzická osoba názevměsíčněročně vlastní odměna30 000360 000 CELKEM360 000

21 C. Ekonomické předpoklady vzniku samostatného ateliéru Přehled nákladů 1. roku – náklady na pořízení základního vybavení500 tis Kč – provozní náklady400 tis Kč – vlastní odměna360 tis Kč – CELKEM náklady 1. roku 1 260 tis Kč Poznámka: Jen zjednodušený orientační propočet CF

22 Závěrem Z výše uvedeného lze jednoduše odvodit, že cesta samostatného projektového ateliéru je výrazně komplikovanější, přináší řadu rizik a nejistot. Přesto jsem přesvědčen, že není nic, co by mohlo nahradit pocit z dobře odvedené zakázky samostatným způsobem.

23 Dotazy, diskuse

24 Děkuji za pozornost Ing. Vít Kosina předseda představenstva ARCHA inženýrská agentura a.s.


Stáhnout ppt "Projektový atelier – jak na to Přednáška 2.11.2011 Předmět: 126MGT Management Ing. Vít Kosina."

Podobné prezentace


Reklamy Google