Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak napsat odvolání. Má cenu psát odvolání? pouze v případě, že jste dobře udělali přijímací zkoušky nebo splňujete podmínky k přijetí umístili jste se.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak napsat odvolání. Má cenu psát odvolání? pouze v případě, že jste dobře udělali přijímací zkoušky nebo splňujete podmínky k přijetí umístili jste se."— Transkript prezentace:

1 Jak napsat odvolání

2 Má cenu psát odvolání? pouze v případě, že jste dobře udělali přijímací zkoušky nebo splňujete podmínky k přijetí umístili jste se těsně pod hranicí úspěšných uchazečů, důvodem nepřijetí je kapacita SŠ při úspěšném odvolání lze přenést Zápisový lístek, který jste již odevzdali na jinou školu

3 Kdy, komu? do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí řediteli střední školy

4 Jak doručit? doporučeně – datum na razítku vám potvrdí, že jste tak udělali ve správné lhůtě, a máte zároveň doklad osobně – ale nechte si potvrdit a datovat kopii odvolání

5 Jak napsat? nikde není stanoveno, jak přesně musí dokument vypadat. doporučuje se uvést všechny důvody, proč právě vás by měli na školu přijmout.

6 Odvolání by mělo obsahovat: jméno, příjmení žáka, datum narození název školy, kód a úplný název oboru, kterého se přijímací řízení týká důvody odvolání jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka datum a podpis žáka a jeho zákonného zástupce nebo zletilého žáka

7 Vzor 1 – celé odvolání Věc: Odvolání Vážený pan ředitel Jan Novák, Gymnázium Osvobození 25, Brno Odvolávám se proti vašemu rozhodnutí nepřijmout mého syna Lukáše Krátkého, nar. 20. 1. 1993, bytem Mánesova 35, Brno, ke studiu čtyřletého všeobecného gymnázia, kód oboru 7941K401. Lukáš vyřešil přijímací testy a umístil se jako třetí pod stanoveným limitem studentů. Prosím o zvážení vašeho rozhodnutí nepřijmout ho ke studiu. K podložení žádosti uvádím jeho úspěchy při reprezentování školy ve fyzikální olympiádě (diplom v příloze). Děkuji.

8 Vzor 2 - hlavička Gymnázium, Brno, Křenová 36 Křenová 36 602 00 Brno uchazeč:jméno uchazeče datum narození adresa (dále jen „uchazeč“) zákonný zástupce:jméno zákonného zástupce Odvolání proti rozhodnutí střední školy o nepřijetí ke vzdělávání

9 Vzor 3 - důvody V konečném bodovém hodnocení se náš syn umístil se ztrátou 10 bodů za přijatými uchazeči A nebyl proto přijat z kapacitních důvodů. Vaše škola přijímala na výše uvedený obor 60 uchazečů. Náš syn nebyl přijat, protože se v konečném pořadí umístil na 62. místě. Je zřejmě reálným předpokladem, že mnozí ze současně přijatých uchazečů využijí možnost nepotvrdit zápisovým lístkem svůj záměr studovat na Vaší škole či zažádají dodatečně o vrácení zápisového lístku. Tím se uvolní místa pro přijetí těch žáků, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů.

10 Vzor 4 - důvody Domníváme se, že škola nedostatečně využila možnosti zvýhodnit ty uchazeče, kteří se během docházky na základní školu podíleli na akcích a soutěžích pořádaných školou, popř. olympiád a jiných srovnávacích testů či zkoušek. Náš syn pravidelně reprezentoval školu ve účastnil sportovních a přírodovědných soutěžích, během 8. a 9. ročníku se účastnil školních olympiád v matematice. V 9. ročníku se umístil na 2. místě v matematické soutěži Klokan. Právě v oblasti přírodních věd prokazuje náš syn trvale dobrých výsledků, proto si k dalšímu studiu vybíral obor s technickým zaměřením.

11 Vzor 5 - důvody Protože náš syn má velký zájem o studium, navštěvoval během 3 měsíců Vaší školou organizované přípravné kursy. Soudíme, že i jeho účast v těchto kursech mohla být zohledněna v přijímacím řízení, protože tím projevil zájem a vůli věnovat se studiu i ve svém volném čase a přípravu nezanedbával. Vzhledem k výše uvedeným důvodům (uvedenému důvodu) věříme, že přijetí našeho syna znovu zvážíte - popř. přehodnotíte výsledky jeho přijímacích zkoušek - tak, aby mohl být na Vaši školu přijat pro školní rok 2011/2012.

12 Důvody - shrnutí Těsně pod čarou Soutěže, olympiády Zájem o obor

13 Kde hledat pomoc? http://www.diplomky.net/cenik-sluzeb http://www.icm.uh.cz/doc/221/


Stáhnout ppt "Jak napsat odvolání. Má cenu psát odvolání? pouze v případě, že jste dobře udělali přijímací zkoušky nebo splňujete podmínky k přijetí umístili jste se."

Podobné prezentace


Reklamy Google