Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11.10.20121. Základy fotografování1 1.5 Expozice Expozice je množství světla zachyceného na záznamovém médiu. Princip expozice: Při exponování zachycujeme.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11.10.20121. Základy fotografování1 1.5 Expozice Expozice je množství světla zachyceného na záznamovém médiu. Princip expozice: Při exponování zachycujeme."— Transkript prezentace:

1 Základy fotografování1 1.5 Expozice Expozice je množství světla zachyceného na záznamovém médiu. Princip expozice: Při exponování zachycujeme v podstatě světlo odražené od objektu. Vystavení citlivého prvku světlu, které prošlo objektivem. Kombinace času a clony. Faktory rozhodující o expozici: Intenzita světla Odrazivost objektu

2 Základy fotografování2 1.5 Koeficient odrazu různých materiálů alobalová folie kovové zrcadlo, leštěné stříbro čerstvý sníh nátěr bílou temperou sádrová nebo křídová deska bílá hlazená čtvrtka bílý fotografický papír nátěr bílým vápnem bílý psací papír potištěný papír, noviny neopálena lidská pleť suchý písek červená cihla suchá orná půda suchá hlína beton suchý asfalt středně šedá plocha (standard) vlhká hlína černý papír hladina řeky hladina moře vlhká orná půda mokrý asfalt nátěr černou temperou čiré sklo nejsytější zčernání na fotopapíře nátěr černou tuší černý samet černá kožešina 0,90 - 0,98 0,94 - 0,97 0,80 - 0,95 0,90 0,80 - 0,90 0,84 - 0,88 0,80 - 0,85 0,80 0,70 - 0,75 0,55 - 0,60 0,25 - 0,35 0,30 0,25 0,20 - 0,25 0,23 0,22 0,10 - 0,20 0,18 0,16 0,08 - 0,13 0,06 - 0,10 0,03 - 0,07 0,07 0,05 0,04 0,02 0,01 0,003

3 Základy fotografování3 1.5 Clona Clona je zařízení, které umožňuje v určitém rozsahu regulovat množství světla, které bude objektiv propouštět na citlivou vrstvu nebo na snímač v digitální fotografii. Clona – průměr otvoru, kterým prochází světlo.

4 Základy fotografování4 1.5 Clona Jednotlivé hodnoty clony jsou označeny čísly. Z historických důvodů se užívá clonové řady: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 atd. Sousední clonová čísla znamenají dvojnásobnou (či poloviční) propustnost světla. Nejmenší clonové číslo na objektivu označuje takzvanou světelnost objektivu.

5 Základy fotografování5 1.5 Clona Množství světla dopadajícího na senzor závisí na otvoru clony a na ohniskové vzdálenosti objektivu. Světla ubývá s druhou mocninou vzdálenosti, přibývá s druhou mocninou průměru clony. Pro kruhové clony znamená zdvojnásobení plochy zvětšení průměru clony o √2 = 1.4. Stupnice clonových čísel jsou tedy násobky √2. P 1 = π * (d/2) 2 P 2 = π * (d√2/2) 2 = π * (d/2) 2 * 2 = P 1 * 2 Hodnota clonového čísla má reálný význam. Vyjadřuje totiž podíl ohniskové vzdálenosti a průměru clony. a = f / d => d = f / a Při stejném poměru ohniskové vzdálenosti a průměru clony se expozice nemění.

6 Základy fotografování6 1.5 Čas Expozice je vystavení citlivé plochy světlu. Stejně jako kontrolujeme množství světla vstupujícího clonou, kontrolujeme i dobu, po kterou bude světlo působit. Časová řada používaná ve fotografii začíná 1 sekundou a pokračuje zlomky. Časová řada tedy může vypadat např. takto: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000.

7 Základy fotografování7 1.5 Čas Příklad: Dejme tomu, že exponujeme setinou při cloně 4. Jestliže nastavíme clonu 5.6, nastavili jsem poloviční vstupní otvor pro světlo. Aby expozice zůstala stejná, musíme nastavit dvojnásobný čas, tedy padesátinu.

8 Základy fotografování8 1.5 Čas f/11, 1/1000 s f/6,3, 1/1000 s zdroj: Bryan Peterson

9 Základy fotografování9 1.5 Čas f/11.4, 1/800 s f/11.4, 1/200 s f/11.4, 1/80 s

10 Základy fotografování Citlivost Citlivá vrstva anebo čip digitálního fotoaparátu má specifickou vlastnost: nějakým definovaným způsobem reaguje na světlo. Citlivost je definovaná v národních a mezinárodních normách. V současné době se používá převážně mezinárodní norma ISO. Z praktických důvodů je citlivost nastavována tak, aby sousední stupně citlivosti byly vůči sobě opět v poměru 1:2. Základní řada ISO je 50, 100, 200, 400, 800, 1600.

11 Základy fotografování Expoziční trojúhelník f/16, 1 s Zdroj: Bryan Peterson f/8, ¼ sf/11, ½ s

12 Základy fotografování Expozice digitálních fotoaparátů Specifikum dodává expozičnímu procesu médium, tedy senzor, ať už je jakékoliv konstrukce, CCD nebo CMOS. Snímač je propojen s dalšími součástmi uvnitř fotoaparátu. Zaznamenává obraz, vyhodnocuje jej a je tedy zdrojem dat nezbytných pro zaostření a nastavení expozice. Často je konstruován tak, že funguje jako závěrka a ve spolupráci s procesorem může přijímat obraz v různé úrovni citlivosti. Snímač digitálního fotoaparátu je vystaven světlu pořád. Díky tomu můžeme obraz sledovat na LCD displeji nebo v elektronickém hledáčku. V okamžiku expozice dochází k vynulování aktuálního náboje v jednotlivých buňkách. Snímač pak může fungovat i jako závěrka – přijímá náboj po přesně stanovenou dobu. Proto je možno běžně dosahovat i velmi krátkých expozičních dob.

13 Základy fotografování Clona digitálních fotoaparátů Snímače digitálních fotoaparátů zpravidla mají velmi malé rozměry. Běžně užívaný rozměr 1/2,7“, což odpovídá 5,3 x 4 mm. Úměrně malé jsou i objektivy. Z těchto čistě technických důvodů mají digitální fotoaparáty malý rozsah clon. Jejich světelnost bývá 2.8, řidčeji 2.0 nebo 1.8.

14 Základy fotografování Čas digitálních fotoaparátů Snímač může fungovat i jako závěrka – přijímá náboj po přesně stanovenou dobu. Proto je možno běžně dosahovat i velmi krátkých expozičních dob. Tisícina je zcela běžná, u přístrojů vyšší třídy se dosahuje čtyřtisíciny, můžeme se setkat i s desetitisícinou, Horší to je delšími časy. V tomto ohledu se výkon jednotlivých modelů velmi liší. Levnější, jednodušší přístroje mají časy ½ s nebo 1 s, někdy až 8 s nebo 16 s. Expozice dlouhým časem přináší problém zvaný šum. Technicky dokonalejší přístroje mají dnes stále častěji funkci omezení šumu.

15 Základy fotografování Citlivost digitálních fotoaparátů Citlivost je možno nastavit – jde o softwarovou záležitost. Zvýšením citlivosti se zvýší i šum.

16 Základy fotografování Expozice digitálních fotoaparátů Čas, clonu i citlivost je možno nastavit na různé hodnoty, nejen na hodnoty základních řad – jemnější členění – neplatí pravidlo dvojnásobku

17 Základy fotografování Měření světla Absolutní množství světla ve scéně se vyjadřuje v EV (Exposure Value). Měří se pomocí expozimetru. Optimální množství světla je takové, které v průměru za celý snímek vytvoří tzv. střední šedou. Střední šedá je definovaná jako barva, která odráží 18% dopadajícího světla. V RGB je vyjádřena jako (127, 127, 127). Sousední hodnoty EV mění množství světla dvakrát. EV = 0 : expozice 1 s, f/1, ISO 100 Čím více světla je ve scéně, tím větší je EV.

18 Základy fotografování Měření světla expoziční čas (sec)přírůstek EV clonové číslo přírůstek EV ISOpřírůstek EV / / / / / / / / / / / EV = log 2 (a 2 /t) – log 2 (ISO/100) EV = 2 * log 2 (a) – log 2 (t) – log 2 (ISO/100)

19 Základy fotografování Měření expozice Snímač digitálního fotoaparátu shromažďuje informace nezbytné pro správné nastavení fotoaparátu a funguje i jako závěrka. Integrální měření s prioritou středu Měření bodové Jeden nebo více bodů Měření zonální (segmentové)

20 Základy fotografování Měření expozice – s prioritou středu

21 Základy fotografování Měření expozice – bodové

22 Základy fotografování Měření expozice – zonální

23 Základy fotografování Expoziční režimy Režimy Automatický režim Poloautomatický režim Priorita clony Priorita času Priorita hloubky ostrosti Manuální nastavení expozice

24 Základy fotografování Scénické programy Scénické programy Portrét Sport Krajina s portrétem Krajinná scenérie Noční scenérie Dokument Autoportrét Makro Smile Detection

25 Základy fotografování Speciální režimy Bracketing HDR HDR Art

26 Základy fotografování Expoziční bracketing f/6.3, 1/100 sf/7, 1/100 sf/8, 1/100 s Provedení více snímků s různou expozicí. Velikost změny se nastavuje v EV.

27 Základy fotografování Expoziční bracketing f/8, 1/100 sf/6.3, 1/100 sf/5, 1/100 s

28 Základy fotografování Korekce expozice Korekce expozice (Expoziční kompenzace) znamená ruční změnu expozice oproti hodnotě nastavené automatikou. Výrazně tmavší hlavní motiv – přidat expozici Výrazně světlejší hlavní motiv – ubrat expozici Uzamknutí expozice – zablokování nastavené hodnoty expozice bez ohledu na změny jasu ve scéně.

29 Základy fotografování Expoziční strategie 1.Nastavte citlivost ISO na nejnižší hodnotu. 2.Nastavte režim priority clony. 3.Zvažte potřebnou hloubku ostrosti. Nastavte požadované clonové číslo. 4.Změřte scénu a posuďte nabídnutý expoziční čas. 5.Proveďte případnou korekci clonového čísla a citlivosti. 6.Vyfotografujte zkušební snímek.

30 Základy fotografování Blesk Vestavěný blesk Externí blesk Výkon blesku Směrné číslo blesku = clona * vzdálenost -správná expozice pro 100 ISO

31 1. Základy fotografování Blesk Režimy blesku Automatický režim Trvale zapnutý (Fill-in režim) Zakázaný blesk Pomalá synchronizace (Slow synchro) Potlačení efektu červených očí 311. Základy fotografování

32 1.8 Blesk Základy fotografování32 zdroj:

33 1.8 Blesk Základy fotografování33

34 1.8 Blesk 1. Základy fotografování34 zdroj: Efekt vzniklý při expozici dlouhým časem s pomalou synchronizací na zadní závěrku Základy fotografování

35 1. Základy fotografování Blesk

36 Základy fotografování Blesk

37 1. Základy fotografování Blesk zdroj: Blesk svým světlem vždy změní scénu. Původní osvětlení silně potlačí, dramaticky změní osvětlená a stinná místa, změní stíny, lesky i barvu Základy fotografování

38 1. Základy fotografování Dynamický rozsah scény Dynamický rozsah scény (kontrast scény, tonální rozsah) je rozdíl mezi nejsvětlejším a nejtmavším místem fotografie. Stanovuje se v EV.

39 Základy fotografování Dynamický rozsah scény

40 Základy fotografování Dynamický rozsah scény V praxi často reálný kontrast scény překračuje rozsah, který je fotoaparát schopen zachytit. Lidské oko je schopno zachytit rozsah 30 EV. Černobílé filmy a digitální fotoaparáty dokážou zachytit 10 EV.

41 Základy fotografování Dynamický rozsah scény Snížení dynamického rozsahu scény Použít filtry a tím snížit množství světla ve světlých místech Osvítit tmavá místa bleskem Osvítit tmavá místa odraznými deskami Exponovat na dva snímky Obětovat světla a správně exponovat stíny Obětovat stíny a správně exponovat světla

42 Základy fotografování HDR High Dynamic Range Rozšíření dynamického rozsahu Složení několika snímků s různou expozicí Lepší prokreslení stínů i osvětlených míst

43 Základy fotografování HDR Zdroj:

44 Základy fotografování 1.10 HDR Zdroj:


Stáhnout ppt "11.10.20121. Základy fotografování1 1.5 Expozice Expozice je množství světla zachyceného na záznamovém médiu. Princip expozice: Při exponování zachycujeme."

Podobné prezentace


Reklamy Google