Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Základy fotografování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Základy fotografování"— Transkript prezentace:

1 1. Základy fotografování
1.5 Expozice Expozice je množství světla zachyceného na záznamovém médiu. Princip expozice: Při exponování zachycujeme v podstatě světlo odražené od objektu. Vystavení citlivého prvku světlu, které prošlo objektivem. Kombinace času a clony. Faktory rozhodující o expozici: Intenzita světla Odrazivost objektu 1. Základy fotografování

2 1.5 Koeficient odrazu různých materiálů
alobalová folie kovové zrcadlo, leštěné stříbro čerstvý sníh nátěr bílou temperou sádrová nebo křídová deska bílá hlazená čtvrtka bílý fotografický papír nátěr bílým vápnem bílý psací papír potištěný papír, noviny neopálena lidská pleť suchý písek červená cihla suchá orná půda suchá hlína beton suchý asfalt středně šedá plocha (standard) vlhká hlína černý papír hladina řeky hladina moře vlhká orná půda mokrý asfalt nátěr černou temperou čiré sklo nejsytější zčernání na fotopapíře nátěr černou tuší černý samet černá kožešina 0,90 - 0,98 0,94 - 0,97 0,80 - 0,95 0,90 0,80 - 0,90 0,84 - 0,88 0,80 - 0,85 0,80 0,70 - 0,75 0,55 - 0,60 0,25 - 0,35 0,30 0,25 0,20 - 0,25 0,23 0,22 0,10 - 0,20 0,18 0,16 0,08 - 0,13 0,06 - 0,10 0,03 - 0,07 0,07 0,05 0,04 0,02 0,01 0,003 1. Základy fotografování

3 1. Základy fotografování
1.5 Clona Clona je zařízení, které umožňuje v určitém rozsahu regulovat množství světla, které bude objektiv propouštět na citlivou vrstvu nebo na snímač v digitální fotografii. Clona – průměr otvoru, kterým prochází světlo. 1. Základy fotografování

4 1. Základy fotografování
1.5 Clona Jednotlivé hodnoty clony jsou označeny čísly. Z historických důvodů se užívá clonové řady: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 atd. Sousední clonová čísla znamenají dvojnásobnou (či poloviční) propustnost světla. Nejmenší clonové číslo na objektivu označuje takzvanou světelnost objektivu. 1. Základy fotografování

5 1. Základy fotografování
1.5 Clona Množství světla dopadajícího na senzor závisí na otvoru clony a na ohniskové vzdálenosti objektivu. Světla ubývá s druhou mocninou vzdálenosti, přibývá s druhou mocninou průměru clony. Pro kruhové clony znamená zdvojnásobení plochy zvětšení průměru clony o √2 = 1.4. Stupnice clonových čísel jsou tedy násobky √2. P1 = π * (d/2)2 P2 = π * (d√2/2)2 = π * (d/2)2 * 2 = P1 * 2 Hodnota clonového čísla má reálný význam. Vyjadřuje totiž podíl ohniskové vzdálenosti a průměru clony. a = f / d => d = f / a Při stejném poměru ohniskové vzdálenosti a průměru clony se expozice nemění. 1. Základy fotografování

6 1. Základy fotografování
1.5 Čas Expozice je vystavení citlivé plochy světlu. Stejně jako kontrolujeme množství světla vstupujícího clonou, kontrolujeme i dobu, po kterou bude světlo působit. Časová řada používaná ve fotografii začíná 1 sekundou a pokračuje zlomky. Časová řada tedy může vypadat např. takto: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000. 1. Základy fotografování

7 1. Základy fotografování
1.5 Čas Příklad: Dejme tomu, že exponujeme setinou při cloně 4. Jestliže nastavíme clonu 5.6, nastavili jsem poloviční vstupní otvor pro světlo. Aby expozice zůstala stejná, musíme nastavit dvojnásobný čas, tedy padesátinu. 1. Základy fotografování

8 1. Základy fotografování
1.5 Čas f/11, 1/1000 s f/6,3, 1/1000 s zdroj: Bryan Peterson 1. Základy fotografování

9 1. Základy fotografování
1.5 Čas f/11.4, 1/800 s f/11.4, 1/200 s f/11.4, 1/80 s 1. Základy fotografování

10 1. Základy fotografování
1.5 Citlivost Citlivá vrstva anebo čip digitálního fotoaparátu má specifickou vlastnost: nějakým definovaným způsobem reaguje na světlo. Citlivost je definovaná v národních a mezinárodních normách. V současné době se používá převážně mezinárodní norma ISO. Z praktických důvodů je citlivost nastavována tak, aby sousední stupně citlivosti byly vůči sobě opět v poměru 1:2. Základní řada ISO je 50, 100, 200, 400, 800, 1600. 1. Základy fotografování

11 1.5 Expoziční trojúhelník
f/8, ¼ s f/11, ½ s f/16, 1 s Zdroj: Bryan Peterson 1. Základy fotografování

12 1.6 Expozice digitálních fotoaparátů
Specifikum dodává expozičnímu procesu médium, tedy senzor, ať už je jakékoliv konstrukce, CCD nebo CMOS. Snímač je propojen s dalšími součástmi uvnitř fotoaparátu. Zaznamenává obraz, vyhodnocuje jej a je tedy zdrojem dat nezbytných pro zaostření a nastavení expozice. Často je konstruován tak, že funguje jako závěrka a ve spolupráci s procesorem může přijímat obraz v různé úrovni citlivosti. Snímač digitálního fotoaparátu je vystaven světlu pořád. Díky tomu můžeme obraz sledovat na LCD displeji nebo v elektronickém hledáčku. V okamžiku expozice dochází k vynulování aktuálního náboje v jednotlivých buňkách. Snímač pak může fungovat i jako závěrka – přijímá náboj po přesně stanovenou dobu. Proto je možno běžně dosahovat i velmi krátkých expozičních dob. 1. Základy fotografování

13 1.6 Clona digitálních fotoaparátů
Snímače digitálních fotoaparátů zpravidla mají velmi malé rozměry. Běžně užívaný rozměr 1/2,7“, což odpovídá 5,3 x 4 mm. Úměrně malé jsou i objektivy. Z těchto čistě technických důvodů mají digitální fotoaparáty malý rozsah clon. Jejich světelnost bývá 2.8, řidčeji 2.0 nebo 1.8. 1. Základy fotografování

14 1.6 Čas digitálních fotoaparátů
Snímač může fungovat i jako závěrka – přijímá náboj po přesně stanovenou dobu. Proto je možno běžně dosahovat i velmi krátkých expozičních dob. Tisícina je zcela běžná, u přístrojů vyšší třídy se dosahuje čtyřtisíciny, můžeme se setkat i s desetitisícinou, Horší to je delšími časy. V tomto ohledu se výkon jednotlivých modelů velmi liší. Levnější, jednodušší přístroje mají časy ½ s nebo 1 s, někdy až 8 s nebo 16 s. Expozice dlouhým časem přináší problém zvaný šum. Technicky dokonalejší přístroje mají dnes stále častěji funkci omezení šumu. 1. Základy fotografování

15 1.6 Citlivost digitálních fotoaparátů
Citlivost je možno nastavit – jde o softwarovou záležitost. Zvýšením citlivosti se zvýší i šum. 1. Základy fotografování

16 1.6 Expozice digitálních fotoaparátů
Čas, clonu i citlivost je možno nastavit na různé hodnoty, nejen na hodnoty základních řad – jemnější členění – neplatí pravidlo dvojnásobku 1. Základy fotografování

17 1. Základy fotografování
1.6 Měření světla Absolutní množství světla ve scéně se vyjadřuje v EV (Exposure Value). Měří se pomocí expozimetru. Optimální množství světla je takové, které v průměru za celý snímek vytvoří tzv. střední šedou. Střední šedá je definovaná jako barva, která odráží 18% dopadajícího světla. V RGB je vyjádřena jako (127, 127, 127). Sousední hodnoty EV mění množství světla dvakrát. EV = 0 : expozice 1 s, f/1, ISO 100 Čím více světla je ve scéně, tím větší je EV. 1. Základy fotografování

18 1. Základy fotografování
1.6 Měření světla expoziční čas (sec) přírůstek EV clonové číslo ISO 1 1.0 50 1/2 1.4 100 1/4 2 2.0 200 -1 1/8 3 2.8 400 -2 1/15 4 4.0 800 -3 1/30 5 5.6 1600 -4 1/60 6 8 3200 -5 1/125 7 11 1/250 16 1/500 9 22 1/1000 10 32.0 1/2000 45.0 EV = log2(a2/t) – log2(ISO/100) EV = 2 * log2(a) – log2(t) – log2(ISO/100) 1. Základy fotografování

19 1. Základy fotografování
1.7 Měření expozice Snímač digitálního fotoaparátu shromažďuje informace nezbytné pro správné nastavení fotoaparátu a funguje i jako závěrka. Integrální měření s prioritou středu Měření bodové Jeden nebo více bodů Měření zonální (segmentové) 1. Základy fotografování

20 1.7 Měření expozice – s prioritou středu
1. Základy fotografování

21 1.7 Měření expozice – bodové
1. Základy fotografování

22 1.7 Měření expozice – zonální
1. Základy fotografování

23 1. Základy fotografování
1.7 Expoziční režimy Režimy Automatický režim Poloautomatický režim Priorita clony Priorita času Priorita hloubky ostrosti Manuální nastavení expozice 1. Základy fotografování

24 1. Základy fotografování
1.7 Scénické programy Scénické programy Portrét Sport Krajina s portrétem Krajinná scenérie Noční scenérie Dokument Autoportrét Makro Smile Detection 1. Základy fotografování

25 1. Základy fotografování
1.7 Speciální režimy Bracketing HDR HDR Art 1. Základy fotografování

26 1. Základy fotografování
1.7 Expoziční bracketing Provedení více snímků s různou expozicí. Velikost změny se nastavuje v EV. f/6.3, 1/100 s f/7, 1/100 s f/8, 1/100 s 1. Základy fotografování

27 1. Základy fotografování
1.7 Expoziční bracketing f/8, 1/100 s f/6.3, 1/100 s f/5, 1/100 s 1. Základy fotografování

28 1. Základy fotografování
1.7 Korekce expozice Korekce expozice (Expoziční kompenzace) znamená ruční změnu expozice oproti hodnotě nastavené automatikou. Výrazně tmavší hlavní motiv – přidat expozici Výrazně světlejší hlavní motiv – ubrat expozici Uzamknutí expozice – zablokování nastavené hodnoty expozice bez ohledu na změny jasu ve scéně. 1. Základy fotografování

29 1. Základy fotografování
1.7 Expoziční strategie Nastavte citlivost ISO na nejnižší hodnotu. Nastavte režim priority clony. Zvažte potřebnou hloubku ostrosti. Nastavte požadované clonové číslo. Změřte scénu a posuďte nabídnutý expoziční čas. Proveďte případnou korekci clonového čísla a citlivosti. Vyfotografujte zkušební snímek. 1. Základy fotografování

30 1. Základy fotografování
1.8 Blesk Vestavěný blesk Externí blesk Výkon blesku Směrné číslo blesku = clona * vzdálenost správná expozice pro 100 ISO 1. Základy fotografování

31 1.8 Blesk Režimy blesku Automatický režim
Trvale zapnutý (Fill-in režim) Zakázaný blesk Pomalá synchronizace (Slow synchro) Potlačení efektu červených očí 1. Základy fotografování 1. Základy fotografování 31

32 1. Základy fotografování
1.8 Blesk zdroj: 1. Základy fotografování

33 1. Základy fotografování
1.8 Blesk 1. Základy fotografování

34 1.8 Blesk zdroj: Efekt vzniklý při expozici dlouhým časem s pomalou synchronizací na zadní závěrku. 1. Základy fotografování 1. Základy fotografování 34

35 1. Základy fotografování
1.8 Blesk 1. Základy fotografování

36 1. Základy fotografování
1.8 Blesk 1. Základy fotografování

37 1.8 Blesk zdroj: Blesk svým světlem vždy změní scénu. Původní osvětlení silně potlačí, dramaticky změní osvětlená a stinná místa, změní stíny, lesky i barvu. 1. Základy fotografování 1. Základy fotografování 37

38 1.10 Dynamický rozsah scény
Dynamický rozsah scény (kontrast scény, tonální rozsah) je rozdíl mezi nejsvětlejším a nejtmavším místem fotografie. Stanovuje se v EV. 1. Základy fotografování

39 1.10 Dynamický rozsah scény
1. Základy fotografování

40 1.10 Dynamický rozsah scény
V praxi často reálný kontrast scény překračuje rozsah, který je fotoaparát schopen zachytit. Lidské oko je schopno zachytit rozsah 30 EV. Černobílé filmy a digitální fotoaparáty dokážou zachytit 10 EV. 1. Základy fotografování

41 1.10 Dynamický rozsah scény
Snížení dynamického rozsahu scény Použít filtry a tím snížit množství světla ve světlých místech Osvítit tmavá místa bleskem Osvítit tmavá místa odraznými deskami Exponovat na dva snímky Obětovat světla a správně exponovat stíny Obětovat stíny a správně exponovat světla 1. Základy fotografování

42 1. Základy fotografování
1.10 HDR High Dynamic Range Rozšíření dynamického rozsahu Složení několika snímků s různou expozicí Lepší prokreslení stínů i osvětlených míst 1. Základy fotografování

43 1. Základy fotografování
1.10 HDR Zdroj: 1. Základy fotografování

44 1. Základy fotografování
1.10 HDR Zdroj: 1. Základy fotografování


Stáhnout ppt "1. Základy fotografování"

Podobné prezentace


Reklamy Google