Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pokud od nás nechcete slyšet říkat vulgární slovo tak se nedívejte.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pokud od nás nechcete slyšet říkat vulgární slovo tak se nedívejte."— Transkript prezentace:

1 Pokud od nás nechcete slyšet říkat vulgární slovo tak se nedívejte.
Pokud ano tak se v klidu dívejte.

2 Bolí mě p*r*d*e*l*. Co říkáš?

3 Velikonoce a jejich tradice

4 O velikonocích (jejich historie)
Velikonoce jsou pozůstatkem roku řízeného současně sluncem - slunovrat a měsícem - úplněk. Od počátku se křesťané snažily oddělit velikonoce od židovského svátku pesach. Vedli se také spory o datum mezi Alexandrií a Římem.  Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve, je spojený s památkou umučení a vzkříšení Krista. Velikonoce se však slavily ještě v době předkřesťanské. Zřejmě navazovaly na svátek židovský - pesach - památka vysvobození Židů z egyptského zajetí a později také oslavovali příchod Mesiáše. Pohané vítali jaro a začátek zemědělských prací. Na velikonoce se křesťané připravují 40ti denním obdobím nazývaným postní doba, které začíná Popeleční středou. Je to původně doba, kdy lidé toužící přijmout křest zintezivnili svoji přípravu. Ostatní křesťané se brzy připojili, aby si tak sami svou víru oživili. Po velikonocích nastává velikonoční doba, která trvá 50 dní do svátků "Seslání Ducha svatého", kdy se připomíná další událost. Velikonocemi totiž nic neskončilo. Apoštolové se v dalších 40ti dnech setkávali se vzkříšeným Kristem. Při posledním setkání jim Kristus řekl, že již ho neuvidí, ale dostane se jim posily Ducha svatého. Což se stalo za dalších 10 dní.

5 Modré Pondělí Mělo pouze svůj název a mimo mše svaté se v tento den žádné obřady nekonaly.

6 Šedivé Úterý Jako v Modré Pondělí mělo pouze svůj název a mimo mše svaté se v tento den žádné obřady nekonaly.

7 Škeredá Středa neboli Sazometná
název pro středu prý pochází od toho, že se Jidáš škaredil na Krista. Proto se podle lidové víry nesmí nikdo toho dne mračit, jinak by se škaredil po všechny středy v roce. Příprava na následující velké svátky. Hospodyně bílily, uklízely, drhly. Vymetaly se pec i komín. Součástí očistných obřadů bylo kydání hnoje a vyvážení jej na pole.

8 Zelený Čtvrtek Nejpřísnější postní den. Při bohoslužbě se vzpomínala poslední večeře Páně. Proto někteří s cílem niterně prožít proměnu hostie v Tělo Páně se celý den modlili a rozjímali. Když ráno zazněly naposledy zvony, třásly hospodyně stromy, aby urodily hodně ovoce. Po ranním zvonění se kostelní zvony odmlčely na tři dny a místo nich oznamovalo poledne, večer i začátek bohoslužeb hrkání hrkače, který obsluhoval dospělý muž na kostelní věži. Tento den se neobešel bez koledníků - chlapců. S koledováním se začínalo velmi brzy zrána po umývání v potoce. Průvod koledníků ozvučovaly řehtačky, hrkací mlýnky, hrkací trakaře nebo klapačky. Na Zelený čtvrtek se měla jíst zelená strava (špenát, zelí), aby byl člověk celý rok zdráv. Hospodyně toho dne vstávaly časně, aby zametly dům ještě před východem slunce. Smetí se odnášelo za humna či na křižovatku cest, aby se v domě nedržely blechy. Kdo prý snědl předvýchodem slunce pečivo nebo chléb pomazaný medem, bude bezpečný před uštknutím hadů a žihadly vos a sršňů.

9 Velký Pátek Křesťané si připomínali utrpení a ukřižování Ježíše Krista. V kostele byl vystaven Boží hrob, pořádala se křížová cesta se 14 zastaveními. Když hrkač nebo klapač oznámil třetí hodinu odpolední, nadešel okamžik nejsmutnější, protože podle tradice měl být v tomto čase ukřižován Pán Ježíš. V kostele se konal obřad pohřbení kříže (symbol Páně) do Božího hrobu. Lidé vstávali před východem slunce a odcházeli se omýt k potoku, aby byli uchráněni před nemocemi. Na Velký pátek se nesmělo nic půjčovat z domácnosti, neboť s takovými předměty se dalo čarovat. Nesmělo se hýbat se zemí, aby se Pán nevzbudil a nehněval, že je rušen. Nesmělo se prát ani prádlo. S Velkým pátkem byla spojena i víra v zázraky. Otvírala se země, aby nakrátkou dobu odhalila ukryté poklady. Na Dačicku vybíhaly nahé ženy na louku, aby se dotkly srpem země a spěchaly domů. Tento obřad měl zajistit ochranu proti krtkům.

10 Bílá Sobota O bílé Sobotě končil čtyřicetidenní půst, slavilo se zvěstování Zmrtvýchvstání Páně. K večeru se opět rozezvučely zvony, které svolávaly farníky k večerní bohoslužbě věnované události Vzkříšení Páně. Před kostelem byl paškálem – objemnou svící zapálen oheň. Lidé si nechávali zapalovat svíce od paškálu a vcházeli do temných prostor kostela, které svými světly rozsvěcovali. V tento den se doma uhasila všechna ohniště. Před kostelem vložila hospodyně na hraničku vlastní polínko a když kněz oheň posvětil, vzala žhavý oharek domů a zažehnala jím oheň nový. Z ohořelých dřev se pak zhotovovaly křížky, které věřící nosili na pole, aby dobře rodilo. Někde se dávaly uhlíky za trám domu na ochranu před požárem.

11 Velká Neděle neboli Boží hod Velikonoční
Sváteční neděle začínala bohoslužbami oslavující Vzkříšení Páně. Světily se velikonoční pokrmy - vajíčka,mazance, někde dokonce beránčí maso. Nedělní den byl věnován dopoledním bohoslužbám, odpoledne měli lidé světit pole, prohlížet osivo apod. Také k tomuto dni se vázala řada omezení. Zakazovalo se pracovat, vařit, zametat, mýt nádobí, vynášet hnůj apod. Ve východních Čechách hospodář obětoval kus svěceného mazance, vejce a víno zahradě, poli a studni, aby byla dobrá úroda, hojnost ovoce a zdravá pitná voda.

12 Červené Pondělí neboli Velikonoční
podle Evangelia sv. Lukáše se nechal poznat Ježíš Kristus při lámání chleba dvěma učedníkům, kteří putovali z Jeruzaléma do Emauz. Nejvýznamnější den velikonočního cyklu, kdy se odbývala pomlázka, hodování, mrskút a zdobení kraslic. Dům od domu chodívali mládenci za děvčaty se spletenými pomlázkami z vrbového proutí, zdobenými stuhami. Jimi šlehali dívky i ženy, vinšovali a dostávali malovaná vajíčka. I když dívky při mrskání křičely, na oko utíkaly a zlobily se, byly by se velice hněvaly, kdyby nebyly vymrskány. Mnohde bylo zvykem, že v úterý chodila na oplátku s pomlázkou děvčata, někde pak polévala chlapce vodou, aby byli svěží.


Stáhnout ppt "Pokud od nás nechcete slyšet říkat vulgární slovo tak se nedívejte."

Podobné prezentace


Reklamy Google