Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA"— Transkript prezentace:

1 Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA
VY_32_INOVACE_ZEM.2.18 Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA Předmět: Zeměpis Cílová skupina: 3. ročník (septima) gymnázia Oblast podpory: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Roman Bartoníček Téma: Makroregion střední Evropa Evropa – Polsko Datum vytvoření: Přílohy: VY_52_INOVACE_ZEM.2.18

2 VY_32_INOVACE_ZEM.2.18 Anotace: Souhrnné opakování přírodních, historických a socioekonomických charakteristik makroregionu střední Evropy - Polska s důrazem na upevnění základní terminologie spojené s tímto územím a vymezením okruhu typologických problémů. Práce se slepou mapou

3 1) Vyznač do slepé mapy níže vypsané základní přírodní pojmy Polska
VY_32_INOVACE_ZEM.2.18 1) Vyznač do slepé mapy níže vypsané základní přírodní pojmy Polska Odra Varta Visla Pobaltská nížina Pomořanská jezerní plošina Mazurská jezerní plošina Velkopolská nížina Mazovská nížina Slezská nížina Malopolská vrchovina Karpaty

4 2) Lokalizuj do slepé mapy tato města:
VY_32_INOVACE_ZEM.2.18 2) Lokalizuj do slepé mapy tato města: Štětín Gdaňsk Bydhošť Toruň Bialystok Varšava Poznaň Lodž Vroclav Katovice Krakov Řešov

5 3) Přírodní podmínky: Nehodící se škrtni!
VY_32_INOVACE_ZEM.2.18 3) Přírodní podmínky: Nehodící se škrtni! Většina státu je pokryta rozsáhlými nížinami /vrchovinami. Severní část Polska vyplňují rozsáhlá pohoří / jezerní plošiny jako pozůstatek třetihorního / čtvrtohorního zalednění. Centrální část povrchu tvoří vrchoviny a jih Polska prostupuje v příhraničí pás prvohorních horských masívů – Jizerské hory, Novohradské hory, Krkonoše, masív Králického Sněžníku, Bílých Karpat a Rychlebských hor. Druhohorní /třetihorní Karpaty zahrnuje především pás Beskyd a Tater. Polsko má velmi hustou / řídkou říční síť. Největší splavné řeky Varta a Nisa / Odra a Visla odvádějí vodu asi z 20%, 50%, 90% území Polska do Baltského / Severního moře.

6 VY_32_INOVACE_ZEM.2.18 4) Obyvatelstvo Polska. Rozšiř pracovní text o další charakteristické poznatky! Polsko má v současnosti 38 miliónů obyvatel. Ze 44 států Evropy je tak Polsko na 8. místě a má podobný počet obyvatel jako Španělsko. Do druhé světové války bylo obyvatelstvo Polska etnicky pestré. Největší ztráty utrpěla židovská komunita v důsledku deportací do koncentračních táborů. O ukrajinskou, běloruskou a litevskou menšinu Polsko přišlo poválečným posunem státní hranice na západ. Německá menšina byla nuceně vysídlena. Velký pokles zaznamenala v posledních letech porodnost, navzdory tomu, že se jedná o jeden z nejvíce katolických států Evropy. Přečti svůj text o obyvatelstvu třídě!

7 5) O které polská města se jedná?
VY_32_INOVACE_ZEM.2.18 5) O které polská města se jedná? a) Toto polské město vešlo do dějin jako místo, kde vznikly první nezávislé odbory - SOLIDARITA, které se zároveň jako masově podporované společenské hnutí na počátku 80. let 20. stol. postavilo proti polskému komunistickému režimu. GDAŇSK b) Toto město je známé těžbou černého uhlí a jako středisko těžkého průmyslu a zároveň je centrem Hornoslezské průmyslové aglomerace, jedné z nejvíce znečištěných oblastí v Evropě. KATOVICE c) Toto město patří v Polsku k největším a nejstarším, je zároveň historickým hlavním městem Slezska a v českém překladu je nositelem mužského jména. VROCLAV (VRATISLAV) d) Toto město založil podle legendy kníže Lech a patří mezi nejstarší města na polském území a zároveň je nejstarší církevní metropolí Polska. HNĚZDNO e) Toto město patřilo v 19. stol. mezi světová centra textilního průmyslu a díky této tradici má přezdívku polský „ Manchester“ . LODŽ

8 5) O které polská města se jedná?
VY_32_INOVACE_ZEM.2.18 5) O které polská města se jedná? f) Toto město leží na řece Visle a je spojeno mimo jiné s osobností Karola Wojtyly, který zde působil jako arcibiskup. KRAKOV g) U tohoto města se r odehrála důležitá bitva, ve které Poláci město ubránili, porazili Rudou armádu a zmařili tak pokus Lenina a ruských bolševiků spojit se s německými, francouzskými a maďarskými bolševiky a ovládnout tak Evropu. VARŠAVA h) Toto město leží na řece Odře, je metropolí Pomořanska a v minulosti jej využívala i česká námořní plavba jako jeden ze svých přístavů. ŠTĚTÍN

9 ----I--------------I----------I--------------I-------------I----
VY_32_INOVACE_ZEM.2.18 6) Vytvořte časovou osu a umístěte na ni uvedené události pojící se s vývojem Polska: ----I I I I I---- 10. stol – 16. stol stol – – 1945 ----I I I I I I---- – léta po r polsko – litevský stát Jagellonci Poznaňské povstání 1.světová válka Hnutí Solidarita Varšavské povstání transformace ekonomiky Měšek I (Piastovci) Evropská unie německá okupace holokaust Polská lidová republika trojí dělení Polska

10 7) Hospodářství Polska – doplňte text:
VY_32_INOVACE_ZEM.2.18 7) Hospodářství Polska – doplňte text: Polsko je průmyslově-zemědělský stát s významnou těžbou nerostných surovin (příklady: černé uhlí, ). Poměrně úspěšně provedený přechod od centrálně plánované ekonomiky k tržnímu způsobu hospodaření. Hlavní průmyslová odvětví jsou těžební průmysl, strojírenství (osobní auta, autobusy, lodě), hutnictví, chemický, elektrotechnický, textilní a potravinářský průmysl. Největšími námořními přístavy jsou Štětín a Gdaňsk. V zemědělství převažuje rostlinná produkce nad živočišnou. Orná půda představuje skoro 1/2 plochy státu. Polsko je v produkci žita, lnu, brambor a cukrové řepy na 2. místě v Evropě (po Rusku).

11 VY_32_INOVACE_ZEM.2.18 8) Polské osobnosti. Utvoř správné dvojice: 1e, 2h, 3a, 4g, 5b, 6ch, 7c, 8d, 9f 1) kníže Lech = e) Mytologická postava českých a především polských dějin. Podle pověsti přivedl Poláky do Polska a založil Hnězdno 2) Boleslav Chrabrý ( ) = h) Polským kníže a později i první polský král 3) Mikolaj Kopernik ( ) = a) Polský astronom, matematik, římskokatolický duchovní a tvůrce heliocentrické (sluncestředné) teorie. 4) Adam Mickiewicz ( ) = g) Polský spisovatel, představitel polského romantismu 5) Fryderyk Chopin ( ) = b) Polský skladatel vážné hudby a klavírní virtuos období romantismu, který proslul jako „básník klavíru“ 6) Marie Curie-Sklodowska ( ) = ch) Významná vědkyně polského původu, která většinu života působila ve Francii. Zabývala se výzkumy v oblasti fyziky a chemie. 7) Wojciech Jaruzelski (nar.1923) = c) Bývalý polský komunistický generál, politik a krátce i prezident. 8) Andrzej Wajda (nar. 1926) = d) Polský filmový režisér a dramatik, držitel mnoha filmových ocenění. Je nejvýraznější postavou polské filmové školy. 9) Lech Walesa (nar.1943) = f) Polský politik, aktivista za lidská práva a v letech 1990 – 1995 také prezident Polské republiky

12 Rozšiřující pojmy k zapamatování:
VY_32_INOVACE_ZEM.2.18 Rozšiřující pojmy k zapamatování: Solidarita = vznikla v roce 1980 jako nezávislé odbory, ale významu nabyla jako masově podporované společenské hnutí, které se postavilo režimu v tehdy komunistickém Polsku. Bělověžský prales = je zbytek původního panenského pralesa, který v minulosti pokrýval klimaticky mírné pásmo evropské pevniny, leží po obou stranách hranice Polska a Běloruska. Katyňský masakr = je označení pro povraždění polských válečných i civilních zajatců vězněných v sovětských koncentračních táborech a táborech pro válečné zajatce, které provedla NKVD v roce 1940. Rzecz Pospolita = je polské slovo, které představuje přesný překlad latinského res publica, věc společná. V polštině se používá jako republika takřka výhradně ve vztahu k polské republice. Visegrádská skupina = také nazývaná Visegrádská čtyřka nebo V4) je aliance čtyř států střední Evropy: Česka, Maďarska, Polska, Slovenska. skupina se zaměřila na Cílem je v současnosti prosazování spolupráce a stability v širším regionu Střední Evropy. Vojvodství = je vyšší územní správní celek v Polsku. Karol Wojtyla = papež Jan Pavel II.(1978 – 2005), sehrál významnou roli ve světové politice, je mu přisuzován podíl na zhroucení komunistických režimů ve střední a východní Evropě

13 VY_32_INOVACE_ZEM.2.18 Použitá literatura: Mapa 1, 2: práce autora šablony v programu Activ studio


Stáhnout ppt "Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA"

Podobné prezentace


Reklamy Google