Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA Předmět: Zeměpis Cílová skupina: 3. ročník (septima) gymnázia Oblast podpory: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA Předmět: Zeměpis Cílová skupina: 3. ročník (septima) gymnázia Oblast podpory: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím."— Transkript prezentace:

1 Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA Předmět: Zeměpis Cílová skupina: 3. ročník (septima) gymnázia Oblast podpory: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Roman Bartoníček Téma: Makroregion střední Evropa Evropa – Polsko Datum vytvoření: 16.02.2013 Přílohy: VY_52_INOVACE_ZEM.2.18 VY_32_INOVACE_ZEM.2.18

2 Anotace: Souhrnné opakování přírodních, historických a socioekonomických charakteristik makroregionu střední Evropy - Polska s důrazem na upevnění základní terminologie spojené s tímto územím a vymezením okruhu typologických problémů. Práce se slepou mapou VY_32_INOVACE_ZEM.2.18

3 1) Vyznač do slepé mapy níže vypsané základní přírodní pojmy Polska Odra Varta Visla Pobaltská nížina Pomořanská jezerní plošina Mazurská jezerní plošina Velkopolská nížina Mazovská nížina Slezská nížina Malopolská vrchovina Karpaty VY_32_INOVACE_ZEM.2.18

4 2) Lokalizuj do slepé mapy tato města: Štětín Gdaňsk Bydhošť Toruň Bialystok Varšava Poznaň Lodž Vroclav Katovice Krakov Řešov VY_32_INOVACE_ZEM.2.18

5 3) Přírodní podmínky: Nehodící se škrtni! Většina státu je pokryta rozsáhlými nížinami /vrchovinami. Severní část Polska vyplňují rozsáhlá pohoří / jezerní plošiny jako pozůstatek třetihorního / čtvrtohorního zalednění. Centrální část povrchu tvoří vrchoviny a jih Polska prostupuje v příhraničí pás prvohorních horských masívů – Jizerské hory, Novohradské hory, Krkonoše, masív Králického Sněžníku, Bílých Karpat a Rychlebských hor. Druhohorní /třetihorní Karpaty zahrnuje především pás Beskyd a Tater. Polsko má velmi hustou / řídkou říční síť. Největší splavné řeky Varta a Nisa / Odra a Visla odvádějí vodu asi z 20%, 50%, 90% území Polska do Baltského / Severního moře. VY_32_INOVACE_ZEM.2.18

6 4) Obyvatelstvo Polska. Rozšiř pracovní text o další charakteristické poznatky! Polsko má v současnosti 38 miliónů obyvatel. Ze 44 států Evropy je tak Polsko na 8. místě a má podobný počet obyvatel jako Španělsko. Do druhé světové války bylo obyvatelstvo Polska etnicky pestré. Největší ztráty utrpěla židovská komunita v důsledku deportací do koncentračních táborů. O ukrajinskou, běloruskou a litevskou menšinu Polsko přišlo poválečným posunem státní hranice na západ. Německá menšina byla nuceně vysídlena. Velký pokles zaznamenala v posledních letech porodnost, navzdory tomu, že se jedná o jeden z nejvíce katolických států Evropy. Přečti svůj text o obyvatelstvu třídě! VY_32_INOVACE_ZEM.2.18

7 5) O které polská města se jedná? a) Toto polské město vešlo do dějin jako místo, kde vznikly první nezávislé odbory - SOLIDARITA, které se zároveň jako masově podporované společenské hnutí na počátku 80. let 20. stol. postavilo proti polskému komunistickému režimu. GDAŇSK b) Toto město je známé těžbou černého uhlí a jako středisko těžkého průmyslu a zároveň je centrem Hornoslezské průmyslové aglomerace, jedné z nejvíce znečištěných oblastí v Evropě. KATOVICE c) Toto město patří v Polsku k největším a nejstarším, je zároveň historickým hlavním městem Slezska a v českém překladu je nositelem mužského jména. VROCLAV (VRATISLAV) d) Toto město založil podle legendy kníže Lech a patří mezi nejstarší města na polském území a zároveň je nejstarší církevní metropolí Polska. HNĚZDNO e) Toto město patřilo v 19. stol. mezi světová centra textilního průmyslu a díky této tradici má přezdívku polský „ Manchester“. LODŽ VY_32_INOVACE_ZEM.2.18

8 5) O které polská města se jedná? f) Toto město leží na řece Visle a je spojeno mimo jiné s osobností Karola Wojtyly, který zde působil jako arcibiskup. KRAKOV g) U tohoto města se r. 1920 odehrála důležitá bitva, ve které Poláci město ubránili, porazili Rudou armádu a zmařili tak pokus Lenina a ruských bolševiků spojit se s německými, francouzskými a maďarskými bolševiky a ovládnout tak Evropu. VARŠAVA h) Toto město leží na řece Odře, je metropolí Pomořanska a v minulosti jej využívala i česká námořní plavba jako jeden ze svých přístavů. ŠTĚTÍN VY_32_INOVACE_ZEM.2.18

9 6) Vytvořte časovou osu a umístěte na ni uvedené události pojící se s vývojem Polska: ----I--------------I----------I--------------I-------------I---- 10. stol. 14. – 16. stol. 18. stol. 1914 – 1918 1939 – 1945 Poznaňské povstání Měšek I (Piastovci) německá okupace holokaust Varšavské povstání Polská lidová republika 1.světová válka transformace ekonomiky trojí dělení Polska Hnutí Solidarita Jagellonci polsko – litevský stát ----I----------I----------I---------I-----------I---------I---- 1944 1945 – 1989 1956 80. léta po r. 1989 2004 Evropská unie VY_32_INOVACE_ZEM.2.18

10 7) Hospodářství Polska – doplňte text: Polsko je průmyslově-zemědělský stát s významnou těžbou nerostných surovin (příklady: černé uhlí, ). Poměrně úspěšně provedený přechod od centrálně plánované ekonomiky k tržnímu způsobu hospodaření. Hlavní průmyslová odvětví jsou těžební průmysl, strojírenství (osobní auta, autobusy, lodě), hutnictví, chemický, elektrotechnický, textilní a potravinářský průmysl. Největšími námořními přístavy jsou Štětín a Gdaňsk. V zemědělství převažuje rostlinná produkce nad živočišnou. Orná půda představuje skoro 1/2 plochy státu. Polsko je v produkci žita, lnu, brambor a cukrové řepy na 2. místě v Evropě (po Rusku). VY_32_INOVACE_ZEM.2.18

11 8) Polské osobnosti. Utvoř správné dvojice: 1e, 2h, 3a, 4g, 5b, 6ch, 7c, 8d, 9f 1) kníže Lech = e) Mytologická postava českých a především polských dějin. Podle pověsti přivedl Poláky do Polska a založil Hnězdno 2) Boleslav Chrabrý (966-1025) = h) Polským kníže a později i první polský král 3) Mikolaj Kopernik (1473-1543) = a) Polský astronom, matematik, římskokatolický duchovní a tvůrce heliocentrické (sluncestředné) teorie. 4) Adam Mickiewicz (1798-1855) = g) Polský spisovatel, představitel polského romantismu 5) Fryderyk Chopin (1810-1849) = b) Polský skladatel vážné hudby a klavírní virtuos období romantismu, který proslul jako „básník klavíru“ 6) Marie Curie-Sklodowska (1867-1934) = ch) Významná vědkyně polského původu, která většinu života působila ve Francii. Zabývala se výzkumy v oblasti fyziky a chemie. 7) Wojciech Jaruzelski (nar.1923) = c) Bývalý polský komunistický generál, politik a krátce i prezident. 8) Andrzej Wajda (nar. 1926) = d) Polský filmový režisér a dramatik, držitel mnoha filmových ocenění. Je nejvýraznější postavou polské filmové školy. 9) Lech Walesa (nar.1943) = f) Polský politik, aktivista za lidská práva a v letech 1990 – 1995 také prezident Polské republiky VY_32_INOVACE_ZEM.2.18

12 Rozšiřující pojmy k zapamatování: Solidarita = vznikla v roce 1980 jako nezávislé odbory, ale významu nabyla jako masově podporované společenské hnutí, které se postavilo režimu v tehdy komunistickém Polsku. Bělověžský prales = je zbytek původního panenského pralesa, který v minulosti pokrýval klimaticky mírné pásmo evropské pevniny, leží po obou stranách hranice Polska a Běloruska. Katyňský masakr = je označení pro povraždění polských válečných i civilních zajatců vězněných v sovětských koncentračních táborech a táborech pro válečné zajatce, které provedla NKVD v roce 1940. Rzecz Pospolita = je polské slovo, které představuje přesný překlad latinského res publica, věc společná. V polštině se používá jako republika takřka výhradně ve vztahu k polské republice. Visegrádská skupina = také nazývaná Visegrádská čtyřka nebo V4) je aliance čtyř států střední Evropy: Česka, Maďarska, Polska, Slovenska. skupina se zaměřila na Cílem je v současnosti prosazování spolupráce a stability v širším regionu Střední Evropy. Vojvodství = je vyšší územní správní celek v Polsku. Karol Wojtyla = papež Jan Pavel II.(1978 – 2005), sehrál významnou roli ve světové politice, je mu přisuzován podíl na zhroucení komunistických režimů ve střední a východní Evropě VY_32_INOVACE_ZEM.2.18

13 Použitá literatura: Mapa 1, 2: práce autora šablony v programu Activ studio www.wikipedia.cz VY_32_INOVACE_ZEM.2.18


Stáhnout ppt "Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA Předmět: Zeměpis Cílová skupina: 3. ročník (septima) gymnázia Oblast podpory: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím."

Podobné prezentace


Reklamy Google