Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty a dopravy ČR Svaz průmyslu Krajský odborný seminář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty a dopravy ČR Svaz průmyslu Krajský odborný seminář."— Transkript prezentace:

1 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty a dopravy ČR Svaz průmyslu Krajský odborný seminář Hradec Králové 15.5.2008

2 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Sdružujeme: 27 odvětvových a profesních svazů 122 individuálních členů 4 pozorovatele 3 partnery Reprezentujeme: 1610 firem, které zaměstnávají více jak 800 tis. zaměstnanců

3 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Hlavní cíle –Definovat, obhajovat a prosazovat zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů –Podílet se spolu s vládou na vytváření optimálního podnikatelského prostředí –V rámci členství v zahraničních organizacích prosazovat zájmy českého průmyslu

4 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Máme uzavřeny smlouvy o spolupráci se: Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR, jehož zájmy hájíme při jednání Předsednictva RHSD ČR Sdružením podnikatelů ve stavebnictví v ČR Asociací textilního, oděvního a kožedělného průmyslu

5 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Kde jsme zastoupeni Na národní úrovni: –RHSD ČR (tripartita) Na evropské a mezinárodní úrovni: –BUSINESSEUROPE, Brusel (+ stálý delegát Svazu) –IOE, Ženeva –BIAC, Paříž –EHSV, Brusel –CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace v Bruselu

6 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Strategické potřeby průmyslu v letech 2008-2011 –Institucionální prostředí –Lidské zdroje a trh práce –Výzkum, vývoj a inovace –Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury –Zajištění energetických zdrojů –Podpora ekonomických zájmů ČR v mezinárodním prostředí

7 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Institucionální prostředí –Legislativa –Veřejná správa –Daně a jejich správa –Přijetí společné měny –Udržitelná environmentální politika

8 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Legislativa –Důsledná implementace systému RIA –Dostatečné lhůty pro přípravu právních norem –Prověřit normy ovlivňují podnikatelské prostředí –Zavedení elektronické Sbírky zákonů

9 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Veřejná správa –Snižování administrativní zátěže –Editační povinnost při správě daní včetně ostatních orgánů rozhodujících o právech třetích osob –Profesionalizace státní správy

10 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Daně a jejich správa –Zjednodušení daňové legislativy –Stimulace obcí a krajských samospráv změnou zákona o rozpočtovém určení daní –Zrovnoprávnění vztahu správce daně vůči daňovému poplatníku

11 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Přijetí společné měny –Přijmout realistický program rychlého přijetí eura –Jasně stanovit pravidla a termín s dostatečným předstihem

12 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Udržitelná environmentální politika –Pokračovat v Auditu environmentální legislativy –V rámci NAP-emise CO 2 neznevýhodňovat tuzemský průmysl –Zlepšení spolupráce s průmyslem při zavádění environmentálních technologií –Důsledně komunikovat s podnikatelskou sférou v rámci environmentální politiky

13 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Lidské zdroje a trh práce –Lidské zdroje a vzdělávání –Trh práce a legislativa

14 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Lidské zdroje a vzdělávání –Změnit systém řízení vysokých škol na manažerský –Zavést systém hodnocení úspěšnosti škol –Stanovit kvalifikační standardy pro systém vzdělávání –Zpracovat akční program Strategie celoživotního učení –Zvýšit počet absolventů přírodovědných a technických oborů –Podporovat rozšiřování škol zaměřených na vyšší odborné a bakalářské studium –Zapojit zaměstnavatele do školních vzdělávacích programů, výuky a praxe

15 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Trh práce a legislativa –Liberalizace pracovněprávních vztahů –V rámci sociálních systémů stimulovat zájem o přijetí zaměstnání –Přijmout legislativu umožňující zaměstnávání cizinců (Zelené karty)

16 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Výzkum, vývoj a inovace –Institucionální změny –Financování –Hodnocení výsledků –Lidské zdroje

17 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Oblast institucionálních změn –Zřízení Technologické agentury –Vytvoření podmínek pro rozvoj základního výzkumu na VŠ a výsledky využívat v praxi –Urychleně novelizovat zákon č. 130/2002 Sb.

18 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Oblast financování –Realizace programu zvýšení státních financí na podporu VaV –Financovat projekty, u kterých je vysoká pravděpodobnost úspěšného řešení a aplikace v praxi –Snížit počet kapitol SR týkajících se zdrojů na podporu VaV

19 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Oblast hodnocení výsledků –Vytvoření systémů hodnocení, které umožní selekci výzkumných kapacit –Prostřednictvím systému hodnocení zvýšit míru koncentrace kapacit a jejich efektivnost

20 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Oblast lidských zdrojů –Podporovat VŠ s technickým a přírodovědným zaměřením –Vytvořit vhodné podmínky pro stáže doktorandů na zahraničních univerzitách a výzkumných centrech –Posílit a podporovat pracovníky výzkumu do 35 let

21 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury –Zajistit financování vládou přijatého programu GEPARDI –Koncentrovat zdroje na dostavbu dálničních sítí, mezinárodních železničních koridorů a plavebních stupňů na Labi –Přijmout zákon o veřejné dopravě –Zpracovat a realizovat program podporující výstavbu veřejných logistických center a kombinované dopravy –Přijmout program podpory vodní dopravy

22 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Zajištění energetických zdrojů –Zrušit vládní usnesení o územních limitech těžby hnědého uhlí –Rozhodnout o zahájení přípravy výstavby jaderného zdroje –Držet sazby spotřebních daní z energií na stávající úrovni a nezavádět nové daně (např. uhlíkové) –Vyhodnotit podíl energie z obnovitelných zdrojů v podmínkách ČR

23 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Podpora ekonomických zájmů ČR v mezinárodním prostředí –Prosazování zájmů českého průmyslu v EU a využití předsednictví ČR v EU –Zahraniční a obchodní politika akcentující zájmy ČR

24 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Prosazování zájmů českého průmyslu v EU a využití předsednictví ČR v EU –Podporovat bezpečnou a konkurenceschopnou energetiku rozvojem potenciálu jaderné energie –Prosazovat flexibilitu pracovního trhu –Prosazovat úplné uvolnění pohybu osob a uvolnění trhu se službami –Prosazovat modernizaci společné obchodní politiky

25 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Zahraniční a obchodní politika –Prosazovat odstraňování překážek obchodu nekalých praktik, nekalé konkurence a porušování duševního vlastnictví –Pro zpřístupnění trhů USA rozvíjet transatlantický obchodní dialog –Podporovat vývoz do strategických teritorií (východní trhy a rychle se rozvíjející ekonomiky) –Využití České rady pro obchod a investice –Pořádat a koordinovat akce podporující ekonomické zájmy ČR formou misí, veletrhů a výstav

26 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty a dopravy ČR Svaz průmyslu Krajský odborný seminář."

Podobné prezentace


Reklamy Google