Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předkonfigurované odborné znalosti SAP Best Practices for CRM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předkonfigurované odborné znalosti SAP Best Practices for CRM"— Transkript prezentace:

1 Předkonfigurované odborné znalosti SAP Best Practices for CRM

2 è Obsah Co jsou "SAP Best Practices"
SAP Business All-in-One Solutions & SAP Best Practices SAP Best Practices: Koncepce používání Building block - princip SAP Best Practices for CRM Přínosy SAP Best Practices

3 SAP Best Practices: Redukce nákladů, času a rizika
Riziko Pragmatická metodika Osvědčená předkonfigurace Rozsáhlá dokumentace SAP Best Practices Náklady SAP Best Practices jsou vhodným základem pro předkonfigurovaná, okamžitě použitelná podniková řešení SAP Best Practices pokrývají osvědčené podnikové scénáře, které pomáhají využít potenciál řešení SAP Flexibilní technologie typu "building block" vám umožňuje velmi pružně implementovat a adaptovat vaše řešení Komponenty Rozsáhlá předkonfigurace pro definování a) celého systémového prostředí b) komplexních podnikových scénářů Detailní dokumentace o nastaveních & procesech Jasná metodika: srozumitelný přístup krok za krokem

4 Standardní/rozšířený systém Standardní/rozšířený systém
SAP Best Practices Přináší během několika dnů živý a plně dokumentovaný prototyp, který můžete rychle přeměnit na produktivní řešení Ukázka řešení, které snadno: akceptujete implementujete přizpůsobíte specifickým požadavkům Umožňuje rychlou a snadnou implementaci Tradiční projekt Se SAP Best Practices Úpravy v projektu Úpravy v projektu Standardní/rozšířený systém SAP Best Practices Standardní/rozšířený systém Úspory času a úsilí! Identifikace a anticipace opakovaně použitelných obchodních procesů a projekčních činností

5 SAP Best Practices: Dodávané komponenty
Metodika a obsah Dokumentace Předkonfigurace Popis scénáře Dokumentace pro koncové uživatele Dokumentace pro konfiguraci a instalaci Konfigurační nastavení (BC Set) Vzorová kmenová data (eCATT) Solution Builder Tiskové formuláře Dodávka Dodávka Systém Add-On Add-on obsahuje všechny nezbytné prvky potřebné pro instalační proces SAP Best Practices Dokumentační DVD s obchodní dokumentací, technickou dokumentací

6 Tři různé druhy paketů SAP Best Practices
SAP Best Practices Baseline Packages Může se používat ve všech oblastech, pro které není k dispozici odvětvový balík. Obsahuje generické podnikové scénáře, například SAP Best Practices Baseline Package pro Česko SAP Best Practices pro <odvětvové> pakety jsou navrženy pro specifické potřeby různých odvětví, například SAP Best Practices for High Tech SAP Best Practices pro meziodvětvové pakety poskytují předdefinované podnikové scénáře zaměřené na meziodvětvová řešení, například SAP Best Practices for CRM

7 è Obsah Co jsou "SAP Best Practices"
SAP Business All-in-One Solutions & SAP Best Practices SAP Best Practices: Koncepce používání Building block - princip SAP Best Practices for CRM Přínosy SAP Best Practices è

8 SAP Best Practices Klíčový prvek koncepce portfolia SAP SME
Odvětvová řešení Partneři Jednoduchá podniková aplikace zahrnující základní funkce pro malé firmy Kompletní, přizpůsobivé podnikové řešení on-demand Konfigurovatelné a rozšiřitelné balíčkové podnikové řešení s osvědčenými postupy odvětví Jelikož každá firma má své specifické zájmy, nalezení správného podnikového řešení představuje více, než pouhou kontrolu políček v seznamu funkčností. Nejúspěšnější firmy volí řešení, které plně vyhovuje způsobu jejich práce - podporuje jejich organizační strukturu, podnikové procesy a strategii infrastruktury IT. Firma SAP nabízí řadu řešení, aby vyhověla různorodým požadavkům každé firmy SAP Business One: řešení pro řízení podniku, které v jednom systému nabízí vše, co malá firma potřebuje SAP Business ByDesign: kompletní a adaptabilní pronajímané podnikové řešení. Firmy, které tradičně nekupovaly integrované řešení, nyní mohou prostřednictvím aplikace SAP Business ByDesign rychle zavést a nasadit podnikový systém s nízkými náklady na vlastnictví. SAP Business All-in-One: osvědčené, vysoce konfigurovatelné a rozšiřitelné pronajímané podnikové řešení poskytující osvědčené postupy založené na hlubokých znalostech odvětví Accelerated by SAP Best Practices

9 SAP Business All-in-One Rozšiřitelné podnikové řešení s osvědčenými postupy založenými na hlubokých znalostech odvětví Integrovaný systém ovlivňující šířku řešení SAP Odvětvové funkčnosti s mikro-vertikálními řešeními založenými na SAP Best Practices Rozšiřitelné k pokrytí specifických potřeb zákazníka Předvídatelná doba uvedení do provozu – typicky méně než 16 týdnů při použití předkonfigurovaných podnikových scénářů Globálně dostupné s více než zákazníky a verzemi pro více než 50 států 1100 certifikovaných zkušených partnerů s více než 660 rozšířeními SAP Business All-in-One bude sloužit potřebám podstatné části firem střední velikosti nyní a v budoucnosti. Je to osvědčené řešení on-premise s funkčnostmi založenými na hlubokých znalostech odvětví a je vhodné pro firmy s: Globálním provozem - různé lokace, divize a všechny typy poboček Větším počtem distribučních kanálů Vysokým objemem transakcí a náročnými strukturami a požadavky finančního výkaznictví Sofistikovanými nebo jedinečnými procesy, které vyžadují funkčnosti založené na hlubokých znalostech odvětví Potřebou flexibilního řešení, které je vysoce konfigurovatelné a rozšiřitelné, aby uspokojilo měnící se nároky firem Potřebou osvědčeného řešení, které využívá nejlepší postupy pro očekávatelné uvedení do provozu a přijatelné náklady Náročným produktem, výrobou a základními funkcemi Specializovaným IT personálem a zájmem o podnikové řešení on-premise

10 SAP Best Practices Packages Pevné základy pro řešení SAP Business All-in-One
Rozšířená řešení partnerů Qualified SAP Business All-in-One Partner Solution Seznam partnerských řešení Registrace partnerských řešení Kvalifikace partnerských řešení Přehled partnerských řešení Implementační akcelerátory ASAP Focus Implementation Methodology Plán projektu a šablona personálního obsazení Školení partnera SAP Business All-in-One Solution Marketingové akcelerátory Marketingové doplňky Rozšířený demonstrační systém SAP Best Practices SAP Best Practices - DVD s konfigurací SAP Best Practices - DVD s dokumentací Integrovaný systém nástrojů Export z demonstr. systému a referenční systémy

11 è Obsah Co jsou "SAP Best Practices"
SAP Business All-in-One Solutions & SAP Best Practices SAP Best Practices: Koncepce používání Building block - princip SAP Best Practices for CRM Přínosy SAP Best Practices è

12 Použití SAP Best Practices zahrnuje pět základních kroků
1. Kontrola a download Prověřte dokumentaci SAP Best Practices a rozsah scénáře a vyberte vhodné scénáře nasazení na portálu SAP Help Portal, pak vybraný paket stáhněte 2. Instalace Instalujte aplikace SAP a požadované SAP notes 3. Aktivace Zaveďte a aktivujte předkonfigurované scénáře nebo systém nakonfigurujte manuálně 4. Upřesnění Identifikujte a k předkonfigurovaným scénářům SAP Best Practices přidejte ostatní požadavky. 5. Adaptace a rozšíření Systém přizpůsobte a rozšiřte, abyste uspokojili pžadavky zákazníka nebo mikrovertikální požadavky Ať už používáte SAP Best Practices nebo nabídku založenou na SAP Best Practices, metoda základní implementace je stejná. K dosažení co možná nejlepšího výsledku musí odbytový tým rozumět rozsahu paketu SAP Best Practices (nebo packaged solution), který bude použit k implementaci. 1. Nejprve prověřte informace v oblasti SAP Best Practices na portálu SAP Help Portal, abyste mohli identifikovat správný paket odpovídající vašim potřebám. Jakmile stáhnete příslušný paket SAP Best Practices, zkontrolujte dokumentaci scénáře se zákazníkem - se zaměřením na oblasti, kde vám SAP Best Practices pomůže pojmenovat klíčové procesy nebo úzká místa, která přiměla zákazníka k vyhledání řešení ERP. 2. Jakmile identifikujete rozsah scénářů k aktivaci, projektový tým nainstaluje aplikace SAP a zavede obsah SAP Best Practices. 3. Po instalaci SAP lze personalizovat a pak aktivovat scénáře SAP Best Practices pomocí automatického nebo manuálního postupu. 4. Po aktivaci projektový tým zreviduje procesy, identifikuje úroveň vhodnosti řešení a definuje úpravy. 5. Po definování dalších požadavků může projektový tým dále konfigurovat systém podle těchto požadavků a zahájit provoz.

13 Jak mám začít? Předpoklady Máte ve vašem systémovém prostředí nainstalován software potřebný pro vaše řešení (např. SAP CRM) Paket SAP Best Practices obsahuje dvě komponenty: Dokumentační DVD s obchodní dokumentací, technickou dokumentací a šablonami dokumentů a personalizačním asistentem Systémové add-on. Add-On obsahuje všechny nezbytné prvky (instalační asistent pro SAP Best Practices, procedury eCATT, BC sady...) potřebné pro instalační proces SAP Best Practices START Pro přípravu instalace SAP Best Practices importujte SAP Best Practices Add-on do vašeho systému

14 Co je Solution Builder pro Business All-in-One Solutions?
Rozšíření asistenta instalace SAP Best Practices Zpětná kompatibilita Plně kompatibilní se stávající technickou strukturou SAP Best Practices Zaměření na “řešení” (nabídky SAP Best Practices) Jasnější oddělení úloh koncového uživatele a vývoje Rozšířené funkčnosti pro vývoj a nasazení

15 Solution Builder Taxonomie obsahu
Soubor scénářů v rozsahu řešení nebo paketu Je přiřazen k souboru instalačních dat (složka) Hostuje globální informace nad rámec scénářů (aplikační oblasti, šablony, metainformace) Rozsah řešení Soubor požadovaných building blocks Určeny k oddělené instalaci Nejmenší jednotka při konzultantem realizovaném definování rozsahu Scénáře Opakovaně použitelné části business contentu Úlohy implementačních činností Struktura určená pořadím aktivace Building Blocks

16 Přímý vztah Komponenty obsahu - komponenty nástroje
Solution Builder Rozsah řešení Solution Builder Scénáře Asistent implementace Building Blocks Building Block Builder

17 Solution Builder Komponenty + základní funkčnosti
Řídí různé rozsahy řešení nebo paketu Grafický editor rozsahu Editor org.struktury, personalizace Editor aplikačních oblastí + přiřazení Solution Builder Řídí + sleduje implementaci řešení/paketu (založené na scénáři), přístup k protokolům Přiřazení building blocks, údržba informací na úrovni scénáře/editace scénáře (např. parametry stanovení ceny) Asistent implementace Zakládání building blocks Vkládání různých typů úloh implementačních činností Údržba instalačních dat Building Block Builder

18 IMPLEMENTACE - Solution Builder Zjednodušená cesta k aktivaci SAP Best Practices
ROZSAH ADAPTACE AKTIVACE Grafický výběr scénáře Standardní šablony rozsahu dodávané v SAP Best Practices Snadné rozšíření dalšími šablonami Personalizace organizačních a kmenových dat Automatická instalace vybraných scénářů s personalizovanými daty Zvýšený výkon a použitelnost Nástroj, který partnerům umožňuje v systému SAP vybrat, personalizovat a aktivovat scénáře SAP Best Practices, čímž snižuje potřebný čas a náklady na implementaci. Partneři navíc mohou pomocí tohoto nástroje vytvářet vlastní business content jako vývojovou a prováděcí platformu. Asistent implementace obsahuje dokumentaci o nastaveních konfigurace a instalačních krocích, i instrukce pro automaticky nebo manuálně implementující funkčnosti best-practice.

19 START Solution Builder Zobrazení a řízení dostupných paketů nebo řešení
Přímý přístup ke všem relevantním funkčnostem pro koncového uživatele Funkční tlačítka vedou ke správnému pořadí modifikace a implementace paketu nebo řešení Systém: Q6Z/203 Předpoklady ohledně pokynu SAP Instalace grafiky pro SAPGUI Nastavení kódové stránky pro UTF8 unicode -> SAPGUI -> System -> Codepage -> Coding Deaktivace kontroly velikosti dynper -> ERP system -> Alt+F12 -> volby -> zrušte označení “umožnit dialogové okno pro kontrolu velikosti dynper”

20 IMPORT souboru XML pro paket/řešení
1 IMPORT souboru XML pro paket/řešení SAP Best Practices Package SAP Business All-in-One Solution SAP Business All-in-One Partner Solution Partner Řešení Konfigurátor Soubor XML obsahuje definici předkonfigurovaných scénářů pro paket SAP Best Practices, řešení Business All-in-One, nebo řešení specifické pro zákazníka. Importujte výběr scénáře z webového konfigurátoru řešení. Cesta \SOL

21 2 ZAVEDENÍ instalačních dat Datové soubory instalace specifické pro řešení Instalační data jsou externí soubory zavedené během implementace prostřednictvím eCATTS a BC-sad Rovněž reprezentují hodnoty zobrazené a změněné editorem organizační struktury a personalizačním editorem Kontrola konzistence Před zavedením instalačních dat pro ně nastavte cestu: Goto-> settings -> Set folder for installation data Zvolte cestu s variantou TXT souboru \variantami pro specifické řešení Vždy specifické pro řešení, názvy souborů jsou vždy stejné

22 3 STANOVENÍ ROZSAHU řešení Grafické stanovení rozsahu zákaznického řešení založeného na šablonách Výběr scénáře / Zrušení výběru scénáře Zobrazit detaily -> odkaz na Help-Portal s přehledem scénářů, postupy podnikových procesů Uložte zákaznický rozsah jako nové řešení Vraťte se zpět Nastavte zákaznické řešení jako oblíbenou položku a pokračujte s personalizací Technicky vzato lze každý scénář aktivovat zvlášť, ale v template builderu je možné provést údržbu omezení a závislostí Rozsah lze změnit také po aktivaci řešení -> pouhým přidáním scénářů V editoru solution builder: klepněte pravým tlačítkem myši na řešení -> otevřete editor aplikačních oblastí a řešení rozšiřte/upravte Standardní šablony jsou dodány prostřednictvím SAP Best Practices Rozsah může být snadno rozšířen a upraven Partneři SAP mohou vytvářet svoje vlastní šablony

23 VYTVOŘENÍ generické personalizace Další personalizace
4 VYTVOŘENÍ generické personalizace Další personalizace Funkční rozsah jako asistent personalizace

24 ZAVEDENÍ instalačních dat
5 ZAVEDENÍ instalačních dat Vytvořte novou složku pro nové řešení Stažení všech dat požadovaných k aktivaci vybraných scénářů Obsahuje rovněž upravená personalizovaná data

25 AKTIVACE řešení Automatická aktivace vybraných scénářů
6 AKTIVACE řešení Automatická aktivace vybraných scénářů Vytvořte požadavek na customizaci a workbench Potvrďte logický systém, např. Q6ZCLNT203 Kontrola scénářů, úrovní verzí, support packages, SAP notes Urychlení aktivace scénáře Generování protokolových souborů

26 Přeměna SAP Best Practices na živý systém
SAP Best Practices Add-On Podpora (před)prodejních činností Identifikace potřebné předkonfigurace Výběr a příprava building blocks Vyškolení projektového týmu Přenos vědomostí Prototyp Instalace všech scénářů VÝVOJ Instalace vybraných scénářů Zákaznický delta customizing QAS SAP Best Practices jsou základem pro celou dobu trvání vašeho implementačního projektu Zákaznický delta customizing ! PROD

27 è Obsah Co jsou "SAP Best Practices"
SAP Business All-in-One Solutions & SAP Best Practices SAP Best Practices: Koncepce používání Building block - princip SAP Best Practices for CRM Přínosy SAP Best Practices è

28 Definice building blocks - obsah
Building Blocks jsou opakovaně použitelné jednotky pokrývající Business content (řešení, scénáře, procesy nebo jejich kombinace) Technické postupy (připojení, technické nastavení systému) Všeobecné standardy (organizační struktury, základní logistika) Kritéria obsahu: Co se vyžaduje Co se může použít opakovaně (redukce nadbytečného úsilí při vývoji) Obsah pokrytý pomocí building blocks nemá statická kritéria

29 Building block - princip
Paket SAP Best Practices není monolitický blok, ale je strukturován do takzvaných building blocks . Building blocks... jsou technickou metodikou pro vývoj a dodávku SAP Best Practices poskytují uživatelům SAP Best Practices malé, flexibilní a transparentní prvky funkčnosti, například specifický scénář, který může být implementován jako add-on k existujícímu řešení podporují interoperabilitu a opakovanou použitelnost zajištěním nezbytných směrnic a nástrojů, které umožňují tvůrcům obsahu vytvářet building blocks dodržující společnou strukturu

30 SAP Best Practices Building Block - princip
Pro vytvoření scénáře SAP Best Practices musíte nainstalovat řadu building blocks v předem definovaném pořadí Používáte-li asistenta instalace SAP Best Practices, instalace se automaticky provede ve správném pořadí. 1. 2. 3. 4.

31 Instalace SAP Best Practices - “Quick Guide”
Zaručuje úspěšnou instalaci Předchází možným chybám Poskytuje důležité informace o nástrojích, konfiguraci a dokumentaci dodávané se SAP Best Practices Popisuje generické instalační činnosti

32 è Obsah Co jsou "SAP Best Practices"
SAP Business All-in-One Solutions & SAP Best Practices SAP Best Practices: Koncepce používání Building block - princip SAP Best Practices for CRM Přínosy SAP Best Practices è

33 SAP Best Practices for CRM: Funkce
Zaměření Management kampaně Management vstupních tipů Management výstupních tipů Management činností Management příležitostí Obchod.po telefonu vstup Obchod. po telefonu výstup Internetový prodej B2C Internetový prodej B2B Rozšíř. zpracování zakázek odběratele Flexibilita Metoda využívající building block pro modulární použití komponent CRM Generické scénáře, které lze snadno kombinovat do složitých řešení CRM Core Rozšířené Channels Nasazení CRM orientované na fázi podpory Velká společnost Středně velká společnost Malá společnost Rozsah scénářů vhodných pro trh malých a středních firem (požadavky podniku a systémová infrastruktura) BP CRM Základní funkč. BP BP Odvětví SAP CRM SAP BW SAP ERP Předkonfigurovaná integrace s jinými verzemi SAP Best Practices Integrace s jinými řešeními SAP Business Suite Integrace

34 SAP Best Practices for CRM: Rozsah (1)
Seznam scénářů SERVISNÍ SCÉNÁŘE Kontaktní středisko - servis Zpracování servisních zakázek Zpracování reklamací a vrácených dodávek E-service: Podpora řešení E-Service: Zpracování servisních požadavků E-Service: Zpracování reklamací a vrácených dodávek ANALYTICKÉ SCÉNÁŘE Výkaznictví pro marketing, prodej a servisní scénáře prostřednictvím SAP BI nebo interaktivního výkaznictví CRM MARKETINGOVÉ SCÉNÁŘE Úsporný management kampaně Management tipů Kontaktní středisko - marketing PRODEJNÍ SCÉNÁŘE Management účtů a kontaktů Management činností Management příležitostí Management oblastí prodeje Management pipeline prodeje Kontaktní středisko - prodej

35 SAP Best Practices for CRM: Rozsah (2)
Další dodávané komponenty KONFIGURACE ROZHRANÍ Předkonfigurované role pro CRM WebClient upravené podle rozsahu scénářů BP CRM GROUPWARE Zjednodušení prostřednictvím integrace groupware a u One-to-One na straně klienta VÝKAZNICTVÍ Zjednodušený reporting dat zákazníků bez SAP BW INTEGRACE ERP Integrace kmenových a transakčních dat mezi SAP ERP a SAP CRM upravená podle rozsahu scénáře BP CRM Základní integrace uživatelského rozhraní mezi aplikacemi ERP NetWeaver Business Client a CRM WebClient

36 SAP Best Practices for CRM: Building Blocks (1)
Vrstva 0 building blocks Vrstva 1 building blocks Název BB B01 CRM Generation C71 CRM Connectivity C72 CRM Connectivity Standalone C04 CRM WebClient User Interface B09 CRM Customizing Replication C01 CRM Organizational Model C02 CRM Organizational Model Standalone C05 CRM Organizational Model with HR Integration C03 CRM Master Data Replication C10 CRM Central Master Data C09 CRM Central Master Data Standalone Název BB B08 CRM Cross-Topic Functions C41 CRM Interactive Reporting C11 CRM Marketing Master Data C23 CRM Basic Sales C13 CRM Service Master Data Základy BBs Povinné pro všechny scénáře Globální BBs Povinné jen pro specifické skupiny scénářů nebo volitelné

37 SAP Best Practices for CRM: Building Blocks (2)
Vrstva 2 building blocks Název BB C22 CRM Lean Campaign Management C37 CRM Lead Management C31 CRM Activity Management C36 CRM Account and Contact Management C32 CRM Opportunity Management C06 CRM Territory Management C26 CRM Service C28 CRM Complaints C78 CRM Interaction Center C33 CRM Teleservice C74 CRM E-Service BBs specifické pro scénář Povinné jen pro jeden specifický scénář

38 Předkonfigurovaný WebClient UI
Následující prvky WebClient UI jsou předkonfigurovány podle rozsahu scénáře SAP Best Practices: Navigační lišta Odkaz na rychlé vytvoření Pracovní oblast Skupina odkazů pro pracovní oblast Logické odkazy 3 1 4 5 2

39 Předkonfigurované podnikové role WebClient
Marketing Odbyt Servis Pracovník marketingu Manažer marketingu Agent kontaktního střediska - marketing Manažer kontaktního střediska Pracovník odbytu Manažer odbytu Agent kontaktního střediska - odbyt Manažer kontaktního střediska Agent kontaktního střediska - servis Agent kontaktního střediska - podpora Servisní pracovník Servisní technik Manažer servisu

40 SAP Best Practices for CRM
SAP Best Practices for CRM V Integrační témata SAP CRM <-> SAP ERP ERP CRM SAP Best Practices for CRM Dodávané komponenty Scénář Nabídka a zpracování zakázky probíhá výhradně v SAP ERP, např. nabídka/zakázka odběratele ERP z kontaktního střediska CRM Nabídka ERP založená na příležitosti CRM Vytvoření nabídky/zakázky odběratele ERP přímo z CRM WebClient UI s omezenou funkčností Žádná výměna prodejních dokladů mezi SAP ERP a SAP CRM Organizační model Jsou podporovány 3 varianty integrovaného organizačního modelu: Jen integrace s oblastí odbytu ERP SD Integrace s organizačním modelem ERP HR Žádná integrace v případě samostatného CRM Flexibilita podle specifických požadavků zákazníka Kmenová data Customizing Objekty kmenových dat vyměněné mezi SAP ERP a SAP CRM: Kmenová data zákazníka, kontakty Produkty Podmínky (základní cena) Doporučení pro integraci: hlavní systémy, číselné rozsahy atd. Uživatelské rozhraní Integrace mezi SAP ERP NWBC a SAP CRM WebClient ERP NWBC  CRM WebClient Vizualizace kompletního CRM WebClient v NWBC Úroveň záznamu: činnost CRM, např. tip CRM WebClient  ERP NWBC Transakce ERP SAP GUI běžící v rámu CRM WebClient Úroveň záznamu: transakce ERP NBWC – NetWeaver Business Client. In principle, the NetWeaver Business Client (NWBC) is a rich client that can access all of SAP's business applications. It runs not only new Web Dynpro or Visual Composer applications but also classical Dynpros, BSP pages, analytic dashboards, iViews, portal pages, etc. The data exchange between NWBC and the NetWeaver server is based on standards and open services. Today the client is based on Microsoft technology. Systémová infrastruktura Podpora konfigurace pro spojení mezi SAP ERP a SAP CRM

41 è Obsah Co jsou "SAP Best Practices"
SAP All-in-One Solution & SAP Best Practices SAP Best Practices: Koncepce používání Building block - princip SAP Best Practices for CRM Přínosy SAP Best Practices è

42 Přínosy SAP Best Practices
Časové úspory Snížení nákladů a rizika Posílení firmy vůči konkurenci díky odborným znalostem Rychlost při rozšíření vašeho řešení o nové obchodní procesy Žádné pokusy, ale start s plně dokumentovaným prototypem, který je znovu použitelný Komunikace mezi členy projektového týmu a vedením se stává efektivnější Podniková platforma pro hodnocení partnerů, společný vývoj, vlastní vývoj Konzistentní přístup zaměřený na integrované a úplné obchodní procesy Flexibilita díky možnosti personalizované instalace

43 Informace o SAP Best Practices
Více informací a kontakt (Internet) (SAP Service Marketplace) (SAP Help Portal) ( ) zdarma Jak objednávat Jak objednat prezentaci pro zákazníky/partnery a interní pracovníky

44 Copyright 2008 SAP AG. All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. MaxDB is a trademark of MySQL AB, Sweden. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non- infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Stáhnout ppt "Předkonfigurované odborné znalosti SAP Best Practices for CRM"

Podobné prezentace


Reklamy Google