Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Ceny plynu současný stav a další očekávání Jiří GAVOR ENA s.r.o. září 2008

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Ceny plynu současný stav a další očekávání Jiří GAVOR ENA s.r.o. září 2008"— Transkript prezentace:

1 1 Ceny plynu současný stav a další očekávání Jiří GAVOR ENA s.r.o. září 2008 gavor@ena.cz

2 2 Obsah: 1.Zvýšení cen plynu od 1.10.2008 2.Vývoj importních cen plynu 3.Faktory determinující vývoj importních cen 4.Rostoucí provázanost cen všech energetických komodit. 5.Vývoj konečných cen plynu. 6.Změna konkurenceschopnosti plynu z pohledu konečného spotřebitele z řad domácností a průmyslu.

3 STRANA 3 Změny cen zemního plynu S platností od 1. října 2008 konečné ceny pro domácnosti průměrně vzrostou o 10,4%. SČP 10,1 % ZČP 10 % STP 10,1 % VČP 10,3 % JMP 10,2 % SMP 11,7 %

4 STRANA 4 Změna průměrné ceny ZP v jednotlivých zákaznických kategoriích (v procentech) DOMMOSO JMP10,210,611,2 SMP11,712,412,8 VČP10,310,811,4 STP10,110,611,1 ZČP10,010,811,3 SČP10,110,911,5

5 5 2.Vývoj importních cen zemního plynu

6 6 2.Faktory utvářející ceny plynu - ceny ropy a následně ropných produktů (LTO a TTO) - ceny černého uhlí - kurs k USD a k EUR - v západoevropských státech i další veličiny jako elektřina

7 7 Porovnání struktury cenových vzorců pro stanovení ceny ZP

8 8 Vývoj cen ropy, olejů a uhlí 2001 - 2008

9 9 Vývoj směnného kurzu CZK 2001 - 2008

10 10 3.Rostoucí provázanost světových cen energetických komodit Dřívější pravdy, které dnes již tak zcela neplatí: - Ropa a ropné produkty jsou energetické komodity s nejvýraznějšími a nejčastějšími cenovými fluktuacemi - Světové ceny uhlí se mění podstatně pozvolněji a s menšími výkyvy, než je tomu u ropy - Ceny uranu a jaderného paliva jsou cenově nejstabilnější energetickou komoditou

11 11 Současná situace: - Černé uhlí se obchoduje ve stále větších objemech na komoditních burzách, stále více se používají termínované obchody a opce. Charakter obchodování a následně i cenová fluktuace se přiblížila ropě. V posledním roce cenové výkyvy u černého uhlí byly ještě výraznější než u ropy.

12 12 Porovnání cen ropy a černého uhlí

13 13 Dřívější pravdy, které stále platí: Pro ČR a další středoevropské země působí stabilizačně i vývoj kurzu k USD. Obecně platí, že rostoucí ceny ropy sráží kurs USD. CZK navíc posiluje i k EUR.

14 14

15 15 Rostoucí provázanost cen energií CO 2 ZEMNÍ PLYN ROPA UHLÍ ELEKTŘINA

16 16 Závěr: Ceny všech energií a nově i povolenek CO 2 na mezinárodních trzích jsou stále více provázány. Sílí i provázanost národních a mezinárodních trhů. To platí i pro dlouhodobé kontrakty prostřednictvím cenových indexací na další konkurenční energie. Neexistuje situace, kdy by se výrazně zvýšila cena pouze jedné energetické komodity bez dopadu na ostatní. Tyto dopady lze pouze tlumit vhodnými kontrakty a finančními nástroji.

17 17 Konečné ceny plynu – mezinárodní srovnání - Ceny plynu pro domácnosti a pro malé průmyslové odběratele v ČR bez daní jsou zatím stále cca 20-30% pod průměrem EU 15. Celkové daňové zatížení je ve vyspělých státech EU vyšší než u nás. V ČR je spotřební daň v případě individuálního vytápění plynem nulová. - Pro největší průmyslový velkoodběr se rozdíly mezi ČR a vyspělými západoevropskými zeměmi stírají. Někteří největší čeští odběratelé plynu s rovnoměrným charakterem odběru již nyní platí v některých obdobích vyšší ceny než jejich němečtí konkurenti. - V dalším období je tedy přirozené očekávat pokračování dlouhodobého trendu: rychlejší nárůst cen plynu u malých odběratelů než v případě velkoodběru.

18 18 Konečné ceny plynu – mezinárodní srovnání

19 19 Konečné ceny plynu – mezinárodní srovnání

20 20 Konečné ceny plynu – mezinárodní srovnání

21 21 Konkurenceschopnost plynu – domácnosti a maloodběr Pozitivní signály pro plyn: - V posledních třech letech 2006 až 2008 rostly v procentuálním vyjádření ceny tříděného uhlí rychleji než ceny plynu pro maloodběratele. - Od r.2008 přibyly další negativní vlivy ve formě ekologických spotřebních daní, které postihly uhlí a nikoliv plyn pro individuální vytápění. - Nicméně přesto je hnědé uhlí nejlevnější energií pro vytápění. - V dalším období ale přibudou další legislativní omezení, minimálně ve formě zvyšujících se nároků na kvalitu paliv.

22 22 Konkurenceschopnost plynu – domácnosti a maloodběr

23 23 Konkurenceschopnost plynu – velkoodběr - V kategorii velkoodběr nedošlo v dlouhodobějším horizontu k výrazné změně cenových relací uhlí/plyn. - Z hlediska samotných cen paliva si energetické hnědé uhlí pro průmyslový velkoodběr zatím udrželo dobrou konkurenceschopnost vůči zemnímu plynu. - Největším problém pro teplárny a elektrárny je v současnosti dlouhodobá disponibilita paliva. - Velký zájem investorů o nové projekty na plyn.

24 24 Konkurenceschopnost plynu – velkoodběr


Stáhnout ppt "1 Ceny plynu současný stav a další očekávání Jiří GAVOR ENA s.r.o. září 2008"

Podobné prezentace


Reklamy Google