Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POHYB LITOSFÉRICKÝCH DESEK TEKTONIKA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POHYB LITOSFÉRICKÝCH DESEK TEKTONIKA"— Transkript prezentace:

1 POHYB LITOSFÉRICKÝCH DESEK TEKTONIKA
kapitola 9 učebnice str , 37-39 pracovní sešit str POHYB LITOSFÉRICKÝCH DESEK TEKTONIKA

2 zemský povrch se neustále mění, utváří ho geologické děje
vnitřní geologické děje tvořivé, způsobují vznik nerovností vyvolané vnitřní energií Země sopečná činnost, zemětřesení, pohyb litosférických desek, tektonika

3 2) vnější geologické děje
ničivé, zarovnávají zemský povrch vyvolané sluneční energií a zemskou přitažlivostí činnost vody, větru, ledovců…

4 VNITŘNÍ GEOLOGICKÉ DĚJE
POHYB LITOSFÉRICKÝCH DESEK litosféra - sahá do hloubky 100 – 150 km - tvoří ji zemská kůra a pevná část zemského pláště - je rozlámána na litosférické desky - oceánské - kontinentální - 7 hlavních desek + menší desky

5 učebnice str. 43

6

7

8 rychlost pohybu desek – 5 -10 cm za rok
jednotný kontinent – PANGEA (rozpad před 200 mil let) později LAURASIE a GONDWANA dnes 6 kontinentů

9 Teorie kontinentálního driftu (pohybu kontinentů)
1912 – A. Wegener důkazy - kontinenty do sebe zapadají - stejné zkameněliny - podobná geologická stavba

10

11

12 možnosti pohybu desek od sebe - místa vzniku litosf. desky
- tvoří se zde středooceánské hřbety a příkopové propadliny 2) k sobě - místa zániku litosf. desky 3) vedle sebe

13 možnosti kolize desek dvě oceánské desky - vznik hlubokomořského příkopu a pásma sopečných ostrovů - př. Japonsko 2) oceánská a kontinentální deska - vznik příkopu a pohoří - př – Jižní Amerika - Andy 3) dvě kontinentální desky - vznik pásemných pohoří - př. Himaláje

14 Charakterizuj vnitřní geologické děje + 2 příklady.
Charakterizuj litosféru – 2 věci. Charakterizuj vnější geologické děje + 2 příklady. Co to jsou litosférické desky? Jaké jsou důkazy pohybu kontinentu? Co to je Pangea? Kdy se rozpadla? Jak se jmenovaly dva kontinenty, které vznikly z Pangey? Jaké jsou tři způsoby pohybu litosférických desek? Co vzniká v případě kolize dvou oceánských desek? Uveď příklad. Co vzniká v případě kolize dvou kontinentálních desek? Uveď příklad. Co vzniká v případě kolize oceánské a kontinentální desky? Uveď příklad. Co zkoumá tektonika? Jaké jsou dva způsoby poruch zemské kůry? Nakresli a popiš jednotlivé části vrásy. Charakterizuj vrásy – 2 informace. Charakterizuj zlomy – 2 informace.

15 2. TEKTONICKÉ DĚJE Tektonika = část geologie, která zkoumá poruchy zemské kůry Tektonické děje = děje, při kterých se zemský povrch deformuje plastické poruchy – vrásy křehké poruchy - zlomy

16 VRÁSY vznik působením bočního tlaku za vysokých teplot velikost několik cm až mnoho kilometrů př. vznik pohoří - Alpy, Tatry, Himaláje (vznik během tzv. alpsko – himalájského vrásnění) sedlo koryto

17 ZLOMY vznik za nižších teplot zemská kůra je rozdělena do ker, které se vůči sobě pohybují často na nich dochází k zemětřesením

18 POKLES ZDVIH - PŘESMYK HORIZONTÁLNÍ POSUN KERNÉ POHOŘÍ
UČEBNICE STR. 38 ZDVIH - PŘESMYK HORIZONTÁLNÍ POSUN KERNÉ POHOŘÍ Krkonoše, Hrubý Jeseník PŘÍKOPOVÁ PROPADLINA Českobudějovická pánev, Třeboňská pánev

19 kapitola 10 učebnice str SOPEČNÁ ČINNOST

20 sopka = vulkán místo, kde na zemský povrch proniká žhavé magma (roztavené horniny – výlevné vyvřeliny) V římské mytologii Vulcanus – bůh ohně a kovářství, jeho řecká obdoba Hefaistos

21 mrak sopečného popela sopečný kužel kráter sopouch láva magmatický krb

22 sopky vznikají nejčastěji na hranicích litosférických desek

23 - aktivní v posledních 10 tis. letech
činné sopky - aktivní v posledních 10 tis. letech - dnes asi 1500 (cca 1000 na mořském dně, 500 na pevnině) nejvíc – „ohnivý kruh“ kolem Tichého oceánu – Jižní Amerika, Aljaška, Kamčatka, Japonsko, Filipíny, Indonésie, Nový Zéland spící sopky vyhaslé sopky – nečinné více jak 25 tis. let

24 Evropa - Island – celý sopečného původu, gejzíry
- Itálie – Vesuv (r. 79 – Pompeje), Etna, Stromboli ČR – vyhaslé sopky: České středohoří, Doupovské hory, Říp, Bezděz, Trosky

25

26 lávu = magma na zemském povrchu -hl. čedič (1000 °C)
Sopky vyvrhují: lávu = magma na zemském povrchu -hl. čedič (1000 °C) sypký materiál = pyroklastika - úlomky hornin = pumy, popel - zpevněný pyroklastický materiál = tuf plyny bahnotoky – vznikají v důsledku dešťů nebo táním ledu a sněhu při sopečné aktivitě

27 Průvodní jevy sopečné činnosti výrony plynů a horkých pramenů (vřídla)
gejzír – vystřikuje vodu s párou v určitých intervalech

28 štítová sopka – láva klidně stéká po svazích
Typy sopek Druhy sopek štítová sopka – láva klidně stéká po svazích sypaný kužel – sopka vyvrhuje pyroklastika stratovulkán – oba způsoby se střídají

29 Jaký přináší sopky užitek
úrodné sopečné půdy geotermální energie – výroba elektřiny, vytápění domů, skleníků na Islandu

30 Nejničivější erupce

31 Ochrana člověka při sopečném výbuchu:
před lávou a bahnotoky ze zasněžených svahů ustoupit na nejvyšší místo v terénu 2. při spadu sypkého materiálu: - uhýbat před pumami - shazovat horký materiál ze střechy domu 3. před sopečnými plyny ochrání plynová maska nebo dočasně navlhčený kapesník přes obličej

32 YELLOWSTONESKÝ SUPERVULKÁN
supervulkán = sopka, která může při erupci vyprodukovat více jak 1000 kubických kilometrů materiálu nejvíce supervulkánů je nad horkými skrvrnami horká skvrna = místo v zemském tělese, kde docházi k hromadění magmatu, který vystupuje na povrch v podobě sopek - není vázána na místo podsouvání litosférických desek

33

34

35

36

37

38 Nakresli a popiš jednotlivé části sopky.
Kde ve světě konkrétně je hodně činných sopek ? 3 místa. Kde v Evropě je hodně činných sopek? – 2 místa. Která vyvřelá hornina nejčastěji vzniká utuhnutím lávy? Co to jsou pyroklastika? Kde jsou v ČR vyhaslé sopky? 2 místa Kolik je v současnosti na světě činných sopek? Co je to gejzír? Jaké tři druhy sopek rozlišujeme? Jaký materiál vyvrhují? Napiš 2 činné sopky na území Itálie. Má sopečná činnost pro člověka nějaký užitek? 12. Které 3 typy materiálu mohou sopky vyvrhovat?

39 kapitola 11 učebnice str ZEMĚTŘESENÍ

40 = náhlé otřesy nebo chvění zemského povrchu
Zemětřesení = náhlé otřesy nebo chvění zemského povrchu - seismologie – věda, která zkoumá zemětřesení Typy řítivé - způsobené propadem stropů podzemních dutin sopečné - vyvolané sopečným výbuchem tektonické - nejčastější - na rozhraní litosférických desek nebo zlomů - při posunech se hromadí napětí – pak prudké uvolnění

41 http://aktualne. centrum

42

43

44

45 hypocentrum zemětřesení – ohnisko
místo vzniku zemětřesení v hloubce epicentrum zemětřesení místo na zemském povrchu nad hypocentrem Výskyt zemětřesení v oblastech, kde jsou i činné sopky v místech velkých zlomů – např. západ USA (San Francisco, Los Angeles) v ČR – Chebsko, Podkrkonoší, Opavsko

46 Měření síly zemětřesení – několik stupnic Richterova stupnice
- založena na měření přístroji (= seismograf) - zatím největší hodnota 9,5 (Chille, 1960) Mercalliho stupnice - založena na popisu událostí, co se na zemském povrchu děje - stupně 1-12

47

48 Tsunami obrovské ničivé vlny, které vznikají při náhlém pohybu mořského dna 2004 – zemětřesení u Sumatry a následná tsunami obětí

49 Vysvětli, co je to zemětřesení.
Definuj, co je to hypocentrum zemětřesení. Definuj, co je to epicentrum zemětřesení. Jmenuj 3 příčiny vzniku zemětřesení. Která je nejčastější? Jakým přístrojem se měří intenzita zemětřesení? Jak se udává intenzita zemětřesení? Co je to tsunami? Jak se nazývá věda zabývající se zemětřesením? Kde se zemětřesení nejčastěji vyskytuje? Kde v ČR se zemětřesení nejčastěji vyskytuje?


Stáhnout ppt "POHYB LITOSFÉRICKÝCH DESEK TEKTONIKA"

Podobné prezentace


Reklamy Google