Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03C10 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníŘíjen 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03C10 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníŘíjen 2012."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03C10 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníŘíjen 2012 Ročník/věková kategorie3. - 4. ročník Vyučovací předmět/klíčová slova poplatek za vyřízení úvěru, poplatek za vedení úvěrového účtu, životní pojištění, úroky, úroková sazba pevná, pohyblivá Anotace Studenti získají základní přehled o tvorbě ceny úvěrových produktů a podrobněji se seznamují s jednotlivými položkami.

2 Ceny produktů na finančním trhu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Helena Svršková, svrskovah@seznam.cz

3 Jak drahé jsou úvěry? Než si vezmeme úvěr, mělo by nás zajímat, jak je drahý. Kolik nás bude vlastně stát? Cenu úvěru navyšují tyto finanční poplatky: 1) poplatek za vyřízení úvěru 2) poplatek za vedení úvěrového účtu 3) platba povinného životního pojištění 4) úroky

4  Každá banka si stanoví svůj sazebník poplatků. Struktura a výše těchto poplatků je rozmanitá. Sazebník poplatků bývá součástí všeobecných podmínek. Jejich konkrétní výše je potom většinou uvedena již v samotné úvěrové smlouvě.  Je možno využít různé portály pro porovnání bankovních poplatků. ad 1) Poplatek za vyřízení úvěru ad 2) Poplatek za vedení úvěrového účtu

5 Banka většinou vyžaduje k poskytnutému úvěru pojištění. Typ a výše tohoto pojištění je závislé na druhu úvěru, tzn. výše úvěru, délka splácení úvěru, věk klienta apod. Struktura pojištění je různorodá, např.: pojištění pracovní neschopnosti, pojištění ztráty zaměstnání. ad 3)Platba povinného životního pojištění

6 Pojištění pracovní neschopnosti je především určeno osobám samostatně výdělečně činným, které si neplatí nemocenské pojištění a kterým by pracovní neschopnost (zapříčiněná úrazem nebo nemocí) znemožnila splácet finanční závazky. Pokud je toto pojištění sjednáno, přebírá za klienta pojišťovna buď úhradu měsíčních splátek (např. Cardif pro Vita), nebo vám vyplácí denní dávku ve stanovené výši (např. Česká pojišťovna Zdraví). V obou případech, ale až po určité lhůtě, např. po 30. či 60. dnu trvání pracovní neschopnosti. Pojištění ztráty zaměstnání je pak určeno zaměstnancům. Pojišťovna přebírá úhradu měsíčních splátek v případě propuštění. I tady funguje určitá lhůta. Pojišťovna začíná ve většině případů plnit až po 2 měsících. Za pojistnou událost zpravidla není považována ztráta zaměstnání, ke které dojde do 90 dnů od počátku pojištění (tzn. od podpisu např. úvěrové smlouvy).

7 Ukázka nabídky pojištění tuzemské obchodní banky Pojištění schopnosti splácet k hypotečnímu úvěru Pojištění schopnosti splácet k hypotečnímu úvěru je určeno:  všem klientům, kteří žádají o hypoteční úvěr  klientům, kteří již splácejí hypoteční úvěr Charakteristika Pojištění schopnosti splácet: Pojištění je nabízeno ve 3 variantách Varianta A - pojištění smrti a plné invalidity Varianta B - pojištění smrti, plné invalidity a pracovní neschopnosti Varianta C - pojištění smrti, plné invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání V případě úmrtí nebo přiznání plné invalidity klienta pojišťovna jednorázově uhradí nesplacenou část úvěru bance. Dostanete-li se do dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo přijdete-li o své zaměstnání, pojišťovna za Vás převezme úhrady pravidelných splátek úvěru. Rovněž budete zproštěni od povinnosti platit pojistné, takže Váš rodinný rozpočet nebude Vašimi dlouhodobými závazky nijak zatížen. Pojištění se sjednává na dobu trvání smlouvy o úvěru, maximálně však do 75 let věku pojištěného.

8 Výhody Pojištění schopnosti splácet:  možnost získat slevu na úrokové míře Vašeho úvěru  komplexní pojistná ochrana pro těžké životní situace za přijatelnou cenu  možnost změny varianty pojištění v průběhu trvání pojistné smlouvy, možnost sjednat pojištění k již splácenému úvěru, možnost pojistit pouze část úvěru Pojištění schopnosti splácet k hypotečnímu úvěru umožní:  Chránit své blízké i svůj majetek nevystavujete sebe ani své blízké finanční zátěži plynoucí z nutnosti splácet Váš hypoteční úvěr v těžkých životních situacích minimalizujete riziko nuceného prodeje zastavené nemovitosti ochráníte Vaše rodinné úspory před neplánovanými výdaji  Platit jen tolik, kolik je opravdu třeba pojistné začínáte platit až v okamžiku skutečného využití hypotečního úvěru, tj. v okamžiku zahájení jeho čerpání v případě mimořádné splátky hypotečního úvěru dojde k přepočtu a následnému snížení pojistného  Ušetřit čas sjednáním pojištění spolu s úvěrem pojištění si můžete jednoduše sjednat u Vašeho bankovního poradce  Získat výhodnější podmínky hypotečního úvěru s pojištěním můžete získat nižší úrokovou sazbu

9 Základní pojmy: ÚROK (Kč) x ÚROKOVÁ MÍRA (sazba v %)  Úrok – částka, kterou zaplatíme v případě získání úvěru (dostaneme, pokud do banky vkládám vklad)  Úroková míra (sazba %) – vyjadřuje v procentech, jakou část z půjčené (uložené) částky bude úrok činit. ad 4) Úrok

10  Banky při stanovení svých úrokových sazeb berou v úvahu nabídku a poptávku, sazby konkurence, sazby centrální banky i své náklady.  Úrokovou sazbu tvoří stejně, jako se tvoří cena: - marketingovým přístupem - nákladovým přístupem  Úrokové sazby jsou pak odstupňovány podle délky úvěru (vkladu), podle jeho výše apod.

11 Úrokovací období Úrok se může počítat za různé období. Nejtypičtější je roční období. Existují však různé úrokové míry:  roční – označuje se zkratkou p. a. (per annum),  pololetní – p. s. (per semestrum),  čtvrtletní – p. q. (per quartale),  měsíční – p. m. (per mensem). Příklad: Jestliže je roční úroková míra 12 %, pak měsíční úroková míra bude dvanáctinou, tj. 1 % p. m. Takže: 12 % p. a. = 6 % p. s. = 3 % p. q. = 1 % p. m. POZOR !!! VÝHODNÁ NABÍDKA ! ! ! Úvěr za „pouhých“ 2,99 % p. m. však představuje úrok cca 36 % p. a.

12 Pevné a pohyblivé úrokové sazby Na celkovou výši úrokových sazeb má velký vliv inflace. Při růstu inflace banky zvyšují úrokové sazby úvěrů a zároveň úrokové sazby vkladů, aby se hodnota úspor nesnižovala. Vzhledem k tomu, banky používají úrokové sazby:  pevné – sazba z úvěru (vkladu) je stejná po celou dobu, např. 12 % p. a.  pohyblivé – úrokové sazby platí po určitou dobu a banka si ponechává právo je v době trvání úvěru (vkladu) měnit.

13 Pro zjednodušení úprav pohyblivých sazeb banky často navážou úrokové sazby na určitou proměnnou, např. základní sazba (ZS). Úvěry (vklady) mají úrokovou sazbu stanovenou jako základní sazba, k níž se přičítá nebo odčítá určité procento. Jestliže se proměnná sazba změní, jednorázově dojde ke změně v úročení bankovních produktů. Příklad: Banka stanoví základní sazbu 6 % p. a. Jestliže pak vyhlásí sazbu pro roční úvěr ZS + 5,5 %, činí sazba za úvěr celkem 11, 5 % p. a. Pokud vzroste inflace a banka zvýší základní sazbu na 8 %, pak automaticky za úvěr bude požadovat úrokovou sazbu 13,5 %.

14 Zdroje: SYROVÝ, Petr. TYL, Tomáš. Osobní finance. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2011. s. 184- 185. ISBN 978-80-247-3813-0. KLÍNSKÝ, Petr. CHROMÁ, Danuše. Finanční gramotnost, obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. s. 50-52. ISBN 978-80-87063-13-2.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03C10 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníŘíjen 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google