Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.1. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.. 2.2. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: Vývoj veřejné správy v českých zemích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.1. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.. 2.2. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: Vývoj veřejné správy v českých zemích."— Transkript prezentace:

1 1.1. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

2 2.2. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: Vývoj veřejné správy v českých zemích

3 3.3. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: LITERATURA Vaněček V.: Dějiny státu a práva v Československu, Orbis 1964 Pavlíček V.: O české státnosti: úvahy a polemiky, 1, Karolinum 2002 Pavlíček V.: O české státnosti: úvahy a polemiky, 2, Karolinum 2002 Schelle K.: Vývoj veřejné správy (v letech ), Eurolex Bohemia 2002 Lacina K., Čechák V.: Vývoj systémů veřejné správy, Professional Publishing 2002 Malý K. a kol.: Dějiny českého a československého práva do r.1945, Linde 1996-III.vydání 2003 Bílý J.L.: Právní dějiny na území České republiky, Linde 2003 Čechák V.: Vývoj veřejné správy v Československu a České republice ( ), Eupress 2004 Lacina K., Čechák V.: Evropské systémy veřejné správy, Eupress 2005 Schelle K.: Dějiny české veřejné správy. Plzeň, Aleš Čeněk, 2009

4 4.4. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: MOC nositel = suverén ││ Správa = Výkon moci

5 5.5. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: SPRÁVA (veřejná správa) státní samosprávacírkevní správa panovnická

6 6.6. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: státní panovnická centrální územní předmětná (země,kraje,župy) (horní,mincovní )

7 7.7. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: SAMOSPRÁVA územní profesní (cechy,bratrstva, profesní komory) obeczájmová vyšší územní celky„zvláštní“ (univerzity-vysoké školy) (kraje,župy,země)(církevní)

8 8.8. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: tzv. Říše Sámova623 → 631Vogastisburg 659 Velkomoravská říše Raný knížecí stát (český) 867/8 50. – 60. léta XI.století

9 9.9. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: ŘÍŠE SÁMOVA ?? ?? Snad kmenový svaz rodová kmenová struktura počátky (přechodné) „knížecí“ družiny

10 10. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: ŘÍŠE VELKOMORAVSKÁ poč. 9. stol.  906 Mojmír I. 830 – 846 Cyril a Metoděj 863 – 864 Vazalský – Manský systém (ekvivalent – Hradského) Dux (Rex) Soudní zákon pro laiky optimates (urození) milites (bojovníci) byz. nz. Ekloga nestálé centrum lokální správa - hrady (hradiště) Anonymní homilie Nomokánon byz. nz. Synagogae úřady: župan dvorský (správce dvora) taverník (správce financí) Poč. církve: svěcení kněží číšník - není „vlastní“ správa stolník (působení při „hradech“, „dvorech“)

11 11. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: Správa: franský vzor Dux – kníže Rex - král Dvorské sjezdy: šlechta církev (vysoký klerus) optimates milites Břetislav I. – Dekret 1035 – Hvězdno hradský systém  patrimonialní dědičná držba půdy hradský soudce vladař (obyvatelstvo v okolí hradu)

12 12. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: camerarius (komorník) – správce pokladny renátor (lovčí – lesník) – správce lesů iudex (soudce) marescaelus (maršálek) – podkoní palatinus – správce paláce Salzburk, Řezno (Regensburg) Církev Papež 973 biskupství-Praha-Mohuč (Mainz) Arcibiskupství Kláštery Řády Biskupství Archipresbyterové-hradští kněží arcikněží

13 13. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: ČESKÝ STÁT První polovina 9. století Bořivoj I / / – král – Vratislav I. ad personam 1158 – král – Vladislav II. (I.) 1198 – král – Přemysl I. Otakar – dědičně Úprava vztahu „Čechy – Říše“ Zlatá bula sicilská – 1212 Fridrich II. Zlatá bula Karla IV. – 1356 „Vládní struktura“ Čechy – království Morava – Markrabství - údělná knížectví

14 14. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: Poslední Přemyslovci – Lucemburkové Následnictví: Seniorát (Břetislav I.) Primogenitura (Přemysl I. Otakar) 1341 dtto 1348 dtto právo (neprovdaných) žen v případě neexistence mužského potomka právo volit krále v případě vymření dynastie

15 15. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: Úředníci Zemský hejtman (zastupuje panovníka)  místodržící komorník – finance sudí písař – zemské desky nejvyšší purkrabí DvorskéZemské úřady maršálek (záležitosti šlechtické cti) sudí (lenní věci) kancléř (správa dvorské kanceláře – pečeť) stolník číšník dveřník

16 16. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: Vrchnostenská správa - analogie centrální rychtáři (fojtové) - vesnický soud colloquia generále (dvorské sjezdy) - zemský sněm zemský soud královská rada

17 17. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: Krajská správa 12 krajů: Pražský (Kouřimský) Slánský Žatecký (13) Bechyňský Prácheňský Plzeňský Písecký Rakovnický Litoměřický Boleslavský Hradecký Chrudimský Čáslavský Krajské sněmy iudices provinciales (krajští soudci) - soudní výkonná purkrabí

18 18. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: Města Královská - spravuje a) král b) komoří (podkomoří) Věnná Poddanská Horní – královský mincmistr Dozor: podkomoří  jmenuje „městskou radu“ consules (konšelé) král rychtář purkmistr primas, primator – první z purkmistrů v roce městský soud Cechy – cechovní privilegia Bratrstva – mimo územní celky Norimberské – jiho. Magdeburské – sever.

19 19. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: Zikmund Albrecht II. Rakouský Ladislav Pohrobek Jiří z Poděbrad Vladislav II. Jagellonský Ludvík Jagellonský

20 20. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: Ferdinand I Maxmilián II Rudolf II Matyáš 1619Ferdinand II Fridrich Falcký

21 21. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: Mírný list – mezi katolíky a kališníky (leden)vláda „landfrídů“ březenvýchodní Čechy: 4 landfrídy (kališnické) vedený – Hynek Ptáček z Pirkštejna od r v čele – Jiří z Poděbrad Jednota Poděbradská obsazení Prahy (Menhart z Hradce) Jednota Strakonická Jiří z Poděbrad – zemský správce

22 22. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: UHRY Jiskra z Brandýsa – na pozvání královny Alžběty Kapitánská správa (7 oblastí) Zemský správce Jan Hunyadi Ladislav Pohrobek – uherský král

23 23. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: 1436 – nástupnictví jen částečné 1438 – potvrzení - volba 1453 – volební „kapitulace“ 1471 – - korunovace vyvážené „postavení“ stavů

24 24. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: Instituce hejtmanů – Čechy Morava Slezsko – vrchní slezský hejtman supremus capitanus (1474) HorníBudyšín Lužice - fojt DolníLubín Opavsko Krnovsko hejtmanství Kladsko

25 25. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: STAVY Do poloviny XV. století otevřené - panský - rytířský přístup k úřadům - městský 1437 – nejvyšší purkrabí „volně“ nejvyšší komorník sudípanský nejvyšší písař - rytířský hofmistr království českého – 1453 (předseda královské rady) hofmistr královského dvora – 1458 podkomoří – městský (rytíř) – Staré Město pražské maršálek (dvorská) – dědičné - (z Lipé – 1620)

26 26. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: ZEMSKÉ ZŘÍZENÍ - VLADISLAVSKÉ Ustavení komise „k sepsání zemského práva“ - neuspěla nová komise - souhlas panovníka Zůstávání Bratislavské Vyhlášen „sněmem“ slíbil „panovník“ dodržovat a prosazovat

27 27. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: Definitivní redakce: Petr ze Šternberka Zdeněk Albrecht Rendl z Oušavy

28 28. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: ZEMSKÁ ZŘÍZENÍ Čechy: Vladislavské – 1500 doplněné Morava: Znojemské 1539 doplněné

29 29. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: ZEMSKÉ SNĚMY český: odňata iniciativa moravský: iniciativa zůstává stavy:prelátskýpanskýrytířský města: privilegovanáměsta: všechna královská (7) 1709 – tři pražská1711 – právo sedět

30 30. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: CENTRÁLNÍ INSTITUCE Tajná rada Dvorská rada Dvorská komora Dvorská rada vojenská Dvorská kancelář

31 31. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: 1526 TAJNÁ RADA - osobní poradní orgán panovníka - zahraniční politika 3 – 5 členů předseda: panovník

32 32. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: DVORSKÁ RADA - nejvyšší soudní odvolací instituce (1526 → vzniká – z dvorské rady Rakouské předseda: rakouský maršálek 1537 → omezená působnost na Rakousko 1556 → císařská dvorská rada předseda: president kromě soudní i poradní působnost

33 33. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: DVORSKÁ KOMORA - orgán pro správu financí - poradní a dohlédací instituce panovníka v čele: superintendant + čtyři „radové“ (stálý aparát)

34 34. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: DVORSKÁ RADA VOJENSKÁ - personální zajištění (verbování) - výzbroj,výstroj - fortifikace poradní orgán panovníka ustavení 1556 (stálý orgán)

35 35. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: DVORSKÁ KANCELÁŘ - správní písemnosti - osobní písemnosti panovníka, dvorské i tajné rady vzniká – z kanceláře rakouské v čele: nejvyšší dvorský kancléř oddělení pro jednotlivé země v čele: sekretáři 1530 → český vicekancléř uherský 1537 omezení na „rakouské země“ 1556 → Říšská dvorská kancelář

36 36. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: ČESKÁ (KRÁLOVSKÁ) KANCELÁŘ doba před r. 1420: instituce panovníka i šlechty po r → instituce panovníka i „stavů“ v čele: „nejvyšší kancléř království“ do r. 1471: probošt vyšehradský od r. 1471: cancellarius regni Bohemiae od r. 1491: supremus cancellarius regni Bohemiae

37 37. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: KANCLÉŘ je držitelem velké panovnické pečeti 1509 – pečeť odňata 1510 – stanovení stavovských relátorů 1530 – pečeť vrácena

38 38. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: KANCELÁŘ sídlo Praha: - soustředí všechny písemnosti mezi zemí a panovníkem - vyřizuje agendu zemského sněmu - je kanceláří pro „ostatní“ země „Koruny“ 1618 – část „kanceláře“ do Vídně

39 39. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: ČESKÁ KOMORA – 1527 (1530, 1548) úřad „pro zlepšení korunního hospodaření“ - kolegium radů (5) jmenování panovníkem - v čele: nejvyšší (starší) rada president komory 1548 písemná agenda - sekretář český německý 1548 expedice

40 40. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: 9. XI. 1620Maxmilián Bavorský 15. XI.Karel z Lichtenštejna - plnomocný komisař 17. II. 1622královský místodržící (gubernátor) 12. VII. 1624sbor poradních Od 1625místodržící

41 41. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: 1631 – 32 saská vojska v Čechách 1635 odstoupení Lužice (Jan Jiře) 1645 náboženská svoboda v Uhrách (v Linci )

42 42. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: Po r – OZZ likviduje stavovské krajské sjezdy (sněmíky) zůstává: krajský hejtman (5 let) - veřejná správa + vyjmenované soudní z. - berně - vojenské záležitosti

43 43. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: Velká „kaláda“ - Lichtenštejn - Valdštejn - J. De Witt Česká dvorská kancelář Vídeň Povinnost „konvertovat“ nebo „emigrovat“ do

44 44. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: 1627 – V. 10.Obnovené zřízení zemské - český trůn dědičně habsburský - sněm projednává „jen“ věci předložené panovníkem - duchovní stav uveden na sněm - města na sněmu „jediný“ hlas - jediné náboženství – katolické - němčina zrovnoprávněna s češtinou Morava - Moravské zřízení (do r. 1671)

45 45. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: Deklaratoria a novely Čechy 1650 Morava - zákonodárství plně v rukou panovníka (do r. 1637) – Čechy - na Moravě – sněm stále

46 46. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: 1619 – Ferdinand II. (Štýrský) 1619 – 1620 Fridrich Falcký 1620 – 1637 Ferdinand II – 1657 Ferdinand III Ferdinand IV – 1705 Leopold I – 1711 Josef I – 1740 Karel VI.

47 47. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: Marie Terezie Praha obsazena bavorským vojskem Karel Albert – ? – 1790 Josef II mladší spoluvladař 1790 – 1792 Leopold II František I Ferdinand V.

48 48. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: CÍSAŘOVÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ Karel Albert František I. Lotrinský Josef II Leopold II František II.

49 49. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: CÍSAŘOVÉ RAKOUSKÉHO CÍSAŘSTVÍ František I Ferdinand I.

50 50. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: PRUSKO FRANCIERUSKO Ivan IV. Fridrich II. Ludvík XV Alžběta I Petr III Kateřina II Pavel I. Fridrich Vilém II. Ludvík XVI Alexandr I Mikuláš I Fridrich Vilém III. republika první konzul 1804 Napoleon císař 1814 Ludvík XVIII Karel X > Ludvík Filip I Orleánský

51 51. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: VÁLKY SLEZSKÉ 1740 (16.12.) (11.6.) 1. Vratislavský mír – 1744 (8) (12) 2. Drážďanský mír 1756 (26.8.) (15.2.) 3. (sedmiletá) Hubertsburský mír Ztráta: Kladsko, Slezsko výjimka: Opavsko, Těšínsko, Krnovsko

52 52. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: 1350 Maiestas Carolina 1500 Vladislavské zřízení zemské 1618 Ústava „České konfederace“ 1627 (8) Obnovení zřízení 1804 Císařství rakouské 1848 Pillersdorfova ústava (dubnová) Ústava „sněmu“ 1849 Stadionova ústava

53 53. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: Tereziánský katastr (daně) 1750 → jednotná zlatková měna 1754První sčítání lidu jednotný systém měr a vah 1762 Papírové peníze

54 54. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: 1774 – Reforma školství Triviální školy (obce) - česky Hlavní školy (větší města) německy Normální školy (hl.město)

55 55. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: Polovina XVIII. – formování názorů „kameralistů“ - Johan von Justi – katedra „kamerálních věd“ - Joseph von Sonnenfels – poradce Josefa II. (osvícený panovník)

56 56. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: CHARAKTER SPRÁVNÍCH REFOREM základní rysy:centralizace specializace postátnění byrokratizace (kvalifikace)

57 57. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: CENTRÁLNÍ SPRÁVA Nařízení o podpoře manufaktur cla na dovoz man. Zboží Generální cechovní artikule První soukromá banka (Brno)

58 58. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: 1742 zřízena: Tajná, domácí, dvorská a státní kancelář Státní kancelář pro správu zahraničních záležitostí (vydělením z rakouské dvorské kanceláře)

59 59. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: Nejvyšší soudní úřad senáty pro: České země Dolní Rakousy Horní Rakousy

60 60. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: 1745 – reorganizace Dvorské válečné rady reorganizace Generálního válečného komisariátu 1753 Dvorská válečná rada: - militare publico-politicum - militare judiciale - militare oeconomicum

61 61. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: Obnovení (nikdy nezrušených) komerčních úřadů ( zemských) Universální komerční direktorium (Vídeň) 1753 začleněno do „Direktoria...“ Dvorské direkční kolegium pro mincovnictví a hornictví 1757 spojeno s „Direktoriem...“ Komerční konsesy (v jednotlivých zemích) + manufakturní úřad – Morava 1753 manufakturní kolegium - Čechy

62 62. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: 1760 Státní rada: složení: 3 ministři (panský stav) 3 státní radové (rytířský stav) referendář - poradní orgán kompetence: české a rakouské země od dob Josefa II. i Uhry

63 63. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: CENTRÁLNÍ SPRÁVA 1749 – Directorium in publicis et cameralibus (zrušeno 1761) (politický orgán: české + rakouské země) konference: nejvyšší instance: předsedá: Marie Terezie František Štěpán zrušena: česká, rakouská dvorská kancelář

64 64. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: 1757 Concenssus in commercialibus et manufacturisticis (spojuje dosavadní „manufakturní kolegium“ s komerčním konsensem) kraje: komerční inspektoři manufakturní komisaři 1762 Komerční rada pro obchod a průmysl (Vídeň- poradní) 1772 Komerční komise (místo „koncensů“) – zrušeny 1776

65 65. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: Česká a rakouská Dvorská kancelář český - nejvyšší kancléř nejvyšší politický úřad rakouský – první kancléř Finanční správa: Dvorská komora Generální pokladna Dvorská účetní komora

66 66. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: 1767 Deputace pro státní hospodářství (zrušena 1774) (česká + rakouská dvorská kancelář + komerční rada) Státní hospodářství – nejdůležitější předmět činnosti politické správy : populace, zemědělství, chov dobytka výroba všeho druhu, spotřeba mýtné tabulky kontingenční

67 67. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: 1800 Státní a konferenční ministerstvo (zrušena „Státní rada“) departementy: zahraničí - státní kancléř vojenský a námořní - ministr války vnitřní - dirigující státní ministr podřízeni: teritoriální dvorští kancléři český,rakouský,uherský, sedmihradský (italský)

68 68. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: CENTRÁLNÍ SPRÁVA 1782 – Tajný kabinet – koordinace centrálních institucí v čele: kabinetní ministr - opět: Spojená česko-rakouská dvorská kancelář politická + finanční správa 1790: Česko-rakouská dvorská kancelář „jen“ politická správa 1791 zrušena obnovena 1792 – Directorium in cameralibus germanicis et hungaricis et in publico-politicis germanicis (zrušeno 1797)

69 69. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: CENTRÁLNÍ SPRÁVA 1802 – Spojená dvorská kancelář v čele: nejvyšší kancléř - politická a správní agenda - Nejvyšší soudní úřad justiční správa + nejvyšší soud

70 70. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: obnovena „Státní rada“ (zrušeno Státní a Konferenční ministerstvo) její sekce: - celková státní správa - finanční správa - zákonodárství a soudnictví - vojenské záležitosti v čele sekcí: „ministr“

71 71. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: Konferenční rada později: Státní konference ↓ nadřízena Státní radě předseda: císař 1836 – vzrůst významu předseda: arcivévoda Ludvík + arcivévoda František Karel kníže Metternich hrabě Kolowrat-Libštejnský Státní rada: jen „radové“ (nikoliv „ministři“)

72 72. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: FINANČNÍ SPRÁVA Dvorská komora Všeobecná dvorská komora v čele: president slučuje: Ministeriální bankodeputace Kreditní dvorská komise Dvorská komora Komerční dvorský úřad

73 73. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: 1790 Finanční a komerciální dvorský úřad (oddělen od státní politické správy) 1815 Komerční dvorská komise (do r. 1824) → Všeobecná dvorská komise

74 74. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: 1797 Finanční dvorský úřad v čele: ministr financí, president dvorské komory kompetence: komorní bankalnízáležitosti komerční

75 75. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: ZEMSKÁ SPRÁVA Královské deputace a komory (zrušena „místodržitelství“) královské representace Čechy: předseda + čtyři místodržící Morava: předseda + dva místodržící (existují v omezené míře i původní zemské instituce)

76 76. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: Gubernia: České zemské gubernium president – nejvyšší purkrabí Moravské zemské gubernium president – moravský zemský hejtman Královský úřad (Slezsko) president (klíčový orgán státní správy v zemi)

77 77. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: 1771 České zemské gubernium gubernium publiticis gubernium iudicialibus Moravsko-Slezské gubernium 1783 Zrušeny „stavovské výbory“ – agenda přechází na gubernia stavovští úředníci již nejsou členy gubernií nově dva „stavovští deputovaní“ = guberniální radové

78 78. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: 1785 a dále: ustavena „presidiální oddělení“ departmenty – tématicky určené v čele: guberniální radové Grémium guberniálních radů (kolegiální orgán)

79 79. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: nejvyšší kancléř kancléřplénum místokancléřkanceláře 8 radů

80 80. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: publica agenda judicialia místokancléř politický 2 radové senáty kancléř soudní 6 radů

81 81. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: ZEMSKÁ SPRÁVA Samospráva: 1790 – obnova „Zemských výborů“ zrušena účast „deputovaných“ v guberniích aktivizace sněmů (stavů) – desideria (přání) gravamina (stížnosti) „neformální“ setkávání se stavů

82 82. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: KRAJSKÁ SPRÁVA 1731 – Instrukce Karla VI. zvýšeny kompetence vůči: - patrimoniím - královským městům - manufakturám

83 83. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: Slezsko: tři kraje Systemální patent“: vnitřní organizace úřadů honorovaní: stavy/stát 1749 – Hejtman – nemusí být z „kraje“

84 84. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: 1751: - Krajské úřady se stávají „řádnou“ institucí správy - zrušení instituce „dvou“ hejtmanů - hejtman honorováni státem - sekretář ale hejtman – vždy „český“ šlechtic - roční „jmenování“ – potvrzování - krajský adjunkt

85 85. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: 1784: - rozšíření pravomocí - hejtman ↔ guberniální radové postátnění - většina členů úřadu placena „státem“ krajské správy - upevnění struktury úřadů

86 86. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: STRUKTURA KRAJSKÝCH ÚŘADŮ Krajský hejtmanKrajský protokolista Krajští komisaři (3) kancelisté (2) Krajský sekretář praktikanti

87 87. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: PATRIMONIÁLNÍ SPRÁVA 1748 – dohled ze strany krajů 1773 – přezkoušení „vrchnostenských“ úředníků 1781 – zúžení rozsahu patrimoniální správy 1789 – ustavení „katastrálních obcí“

88 88. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: PANSKÁ KANCELÁŘ Hlavní úřad: stavby, cesty, militaria, školní atd. dohled vyhlašování nařízení, vyhlášek státu policejní věci silný Soudní úřad: pozemkové knihy, pozůstalost spory, žaloby střední Hospodářský úřad: správa statků atd. slabý

89 89. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., ::

90 90. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., ::

91 91. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., ::

92 92. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., ::


Stáhnout ppt "1.1. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.. 2.2. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: Vývoj veřejné správy v českých zemích."

Podobné prezentace


Reklamy Google