Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.1. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.. 2.2. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: Vývoj veřejné správy v českých zemích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.1. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.. 2.2. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: Vývoj veřejné správy v českých zemích."— Transkript prezentace:

1 1.1. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

2 2.2. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Vývoj veřejné správy v českých zemích

3 3.3. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: LITERATURA Vaněček V.: Dějiny státu a práva v Československu, Orbis 1964 Pavlíček V.: O české státnosti: úvahy a polemiky, 1, Karolinum 2002 Pavlíček V.: O české státnosti: úvahy a polemiky, 2, Karolinum 2002 Schelle K.: Vývoj veřejné správy (v letech 1848-1948), Eurolex Bohemia 2002 Lacina K., Čechák V.: Vývoj systémů veřejné správy, Professional Publishing 2002 Malý K. a kol.: Dějiny českého a československého práva do r.1945, Linde 1996-III.vydání 2003 Bílý J.L.: Právní dějiny na území České republiky, Linde 2003 Čechák V.: Vývoj veřejné správy v Československu a České republice (1945-2004), Eupress 2004 Lacina K., Čechák V.: Evropské systémy veřejné správy, Eupress 2005 Schelle K.: Dějiny české veřejné správy. Plzeň, Aleš Čeněk, 2009

4 4.4. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: MOC nositel = suverén ││ Správa = Výkon moci

5 5.5. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: SPRÁVA (veřejná správa) státní samosprávacírkevní správa panovnická

6 6.6. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: státní panovnická centrální územní předmětná (země,kraje,župy) (horní,mincovní )

7 7.7. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: SAMOSPRÁVA územní profesní (cechy,bratrstva, profesní komory) obeczájmová vyšší územní celky„zvláštní“ (univerzity-vysoké školy) (kraje,župy,země)(církevní)

8 8.8. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: tzv. Říše Sámova623 → 631Vogastisburg 659 Velkomoravská říše830 906 Raný knížecí stát (český) 867/8 50. – 60. léta XI.století

9 9.9. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: ŘÍŠE SÁMOVA ?? 623 659 ?? Snad kmenový svaz rodová kmenová struktura počátky (přechodné) „knížecí“ družiny

10 10. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: ŘÍŠE VELKOMORAVSKÁ poč. 9. stol.  906 Mojmír I. 830 – 846 Cyril a Metoděj 863 – 864 Vazalský – Manský systém (ekvivalent – Hradského) Dux (Rex) Soudní zákon pro laiky optimates (urození) milites (bojovníci) byz. nz. Ekloga nestálé centrum lokální správa - hrady (hradiště) Anonymní homilie Nomokánon byz. nz. Synagogae úřady: župan dvorský (správce dvora) taverník (správce financí) Poč. církve: svěcení kněží číšník - není „vlastní“ správa stolník (působení při „hradech“, „dvorech“)

11 11. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Správa: franský vzor Dux – kníže Rex - král Dvorské sjezdy: šlechta církev (vysoký klerus) optimates milites Břetislav I. – 1034-1055 Dekret 1035 – Hvězdno hradský systém  patrimonialní dědičná držba půdy hradský soudce vladař (obyvatelstvo v okolí hradu)

12 12. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: camerarius (komorník) – správce pokladny renátor (lovčí – lesník) – správce lesů iudex (soudce) marescaelus (maršálek) – podkoní palatinus – správce paláce Salzburk, Řezno (Regensburg) Církev Papež 973 biskupství-Praha-Mohuč (Mainz) Arcibiskupství Kláštery Řády Biskupství Archipresbyterové-hradští kněží arcikněží

13 13. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: ČESKÝ STÁT První polovina 9. století Bořivoj I. - 867/8 - 888/9 1085 – král – Vratislav I. ad personam 1158 – král – Vladislav II. (I.) 1198 – král – Přemysl I. Otakar – dědičně Úprava vztahu „Čechy – Říše“ Zlatá bula sicilská – 1212 Fridrich II. Zlatá bula Karla IV. – 1356 „Vládní struktura“ Čechy – království Morava – Markrabství - údělná knížectví

14 14. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Poslední Přemyslovci – Lucemburkové Následnictví: 1055 - Seniorát (Břetislav I.) 1216 - Primogenitura (Přemysl I. Otakar) 1341 dtto 1348 dtto právo (neprovdaných) žen v případě neexistence mužského potomka právo volit krále v případě vymření dynastie

15 15. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úředníci Zemský hejtman (zastupuje panovníka)  místodržící komorník – finance sudí písař – zemské desky nejvyšší purkrabí DvorskéZemské úřady maršálek (záležitosti šlechtické cti) sudí (lenní věci) kancléř (správa dvorské kanceláře – pečeť) stolník číšník dveřník

16 16. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Vrchnostenská správa - analogie centrální rychtáři (fojtové) - vesnický soud colloquia generále (dvorské sjezdy) - zemský sněm zemský soud královská rada

17 17. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Krajská správa 12 krajů: Pražský (Kouřimský) Slánský Žatecký (13) Bechyňský Prácheňský Plzeňský Písecký Rakovnický Litoměřický Boleslavský Hradecký Chrudimský Čáslavský Krajské sněmy iudices provinciales (krajští soudci) - soudní výkonná purkrabí

18 18. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Města Královská - spravuje a) král b) komoří (podkomoří) Věnná Poddanská Horní – královský mincmistr Dozor: podkomoří  jmenuje „městskou radu“ consules (konšelé) král rychtář purkmistr primas, primator – první z purkmistrů v roce městský soud Cechy – cechovní privilegia Bratrstva – mimo územní celky Norimberské – jiho. Magdeburské – sever.

19 19. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1438- 1620 1436 - 1437Zikmund 1438- 1439Albrecht II. Rakouský 1453- 1457Ladislav Pohrobek 1458- 1471Jiří z Poděbrad 1471- 1516Vladislav II. Jagellonský 1516 - 1526Ludvík Jagellonský

20 20. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1526 - 1564Ferdinand I. 1564 - 1576Maxmilián II. 1576 - 1611Rudolf II. 1611 - 1619Matyáš 1619Ferdinand II. 1619 - 1620Fridrich Falcký

21 21. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1440 -Mírný list – mezi katolíky a kališníky (leden)vláda „landfrídů“ březenvýchodní Čechy: 4 landfrídy (kališnické) vedený – Hynek Ptáček z Pirkštejna od r. 1444 v čele – Jiří z Poděbrad 1448 - Jednota Poděbradská obsazení Prahy (Menhart z Hradce) 1449 - Jednota Strakonická 1452 - Jiří z Poděbrad – zemský správce

22 22. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: UHRY 1440 - Jiskra z Brandýsa – na pozvání královny Alžběty 1445 - Kapitánská správa (7 oblastí) 1446 - Zemský správce Jan Hunyadi 1452 - Ladislav Pohrobek – uherský král

23 23. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1436 – nástupnictví jen částečné 1438 – potvrzení - volba 1453 – volební „kapitulace“ 1471 – - korunovace vyvážené „postavení“ stavů

24 24. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Instituce hejtmanů – Čechy Morava Slezsko – vrchní slezský hejtman supremus capitanus (1474) HorníBudyšín Lužice - fojt DolníLubín 1461- Opavsko Krnovsko hejtmanství Kladsko

25 25. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: STAVY Do poloviny XV. století otevřené - panský - rytířský přístup k úřadům - městský 1437 – nejvyšší purkrabí „volně“ nejvyšší komorník sudípanský nejvyšší písař - rytířský hofmistr království českého – 1453 (předseda královské rady) hofmistr královského dvora – 1458 podkomoří – městský (rytíř) – Staré Město pražské maršálek (dvorská) – dědičné - (z Lipé – 1620)

26 26. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: ZEMSKÉ ZŘÍZENÍ - VLADISLAVSKÉ 1487 - Ustavení komise „k sepsání zemského práva“ - neuspěla 1497 - nová komise - souhlas panovníka 1499 - Zůstávání Bratislavské 1500 - Vyhlášen „sněmem“ 1502 - slíbil „panovník“ dodržovat a prosazovat

27 27. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Definitivní redakce: Petr ze Šternberka Zdeněk Albrecht Rendl z Oušavy

28 28. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: ZEMSKÁ ZŘÍZENÍ Čechy: Vladislavské – 1500 doplněné1530 1549 1564 Morava: Znojemské 1539 doplněné 1545 1604

29 29. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: ZEMSKÉ SNĚMY český: odňata iniciativa moravský: iniciativa zůstává stavy:prelátskýpanskýrytířský města: privilegovanáměsta: všechna královská (7) 1709 – tři pražská1711 – právo sedět

30 30. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: CENTRÁLNÍ INSTITUCE Tajná rada Dvorská rada Dvorská komora Dvorská rada vojenská Dvorská kancelář

31 31. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1526 TAJNÁ RADA - osobní poradní orgán panovníka - zahraniční politika 3 – 5 členů předseda: panovník

32 32. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: DVORSKÁ RADA - nejvyšší soudní odvolací instituce (1526 → vzniká – z dvorské rady Rakouské předseda: rakouský maršálek 1537 → omezená působnost na Rakousko 1556 → císařská dvorská rada předseda: president kromě soudní i poradní působnost

33 33. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: DVORSKÁ KOMORA - orgán pro správu financí - poradní a dohlédací instituce panovníka v čele: superintendant + čtyři „radové“ (stálý aparát)

34 34. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: DVORSKÁ RADA VOJENSKÁ - personální zajištění (verbování) - výzbroj,výstroj - fortifikace poradní orgán panovníka ustavení 1556 (stálý orgán)

35 35. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: DVORSKÁ KANCELÁŘ - správní písemnosti - osobní písemnosti panovníka, dvorské i tajné rady vzniká – z kanceláře rakouské v čele: nejvyšší dvorský kancléř oddělení pro jednotlivé země v čele: sekretáři 1530 → český vicekancléř uherský 1537 omezení na „rakouské země“ 1556 → Říšská dvorská kancelář

36 36. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: ČESKÁ (KRÁLOVSKÁ) KANCELÁŘ doba před r. 1420: instituce panovníka i šlechty po r. 1438 → instituce panovníka i „stavů“ v čele: „nejvyšší kancléř království“ do r. 1471: probošt vyšehradský od r. 1471: cancellarius regni Bohemiae od r. 1491: supremus cancellarius regni Bohemiae

37 37. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: KANCLÉŘ je držitelem velké panovnické pečeti 1509 – pečeť odňata 1510 – stanovení stavovských relátorů 1530 – pečeť vrácena

38 38. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: KANCELÁŘ sídlo Praha: - soustředí všechny písemnosti mezi zemí a panovníkem - vyřizuje agendu zemského sněmu - je kanceláří pro „ostatní“ země „Koruny“ 1618 – část „kanceláře“ do Vídně

39 39. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: ČESKÁ KOMORA – 1527 (1530, 1548) úřad „pro zlepšení korunního hospodaření“ - kolegium radů (5) jmenování panovníkem - v čele: nejvyšší (starší) rada president komory 1548 písemná agenda - sekretář český německý 1548 expedice

40 40. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 9. XI. 1620Maxmilián Bavorský 15. XI.Karel z Lichtenštejna - plnomocný komisař 17. II. 1622královský místodržící (gubernátor) 12. VII. 1624sbor poradních Od 1625místodržící

41 41. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1631 – 32 saská vojska v Čechách 1635 odstoupení Lužice (Jan Jiře) 1645 náboženská svoboda v Uhrách (v Linci )

42 42. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Po r. 1620 – OZZ likviduje stavovské krajské sjezdy (sněmíky) zůstává: krajský hejtman (5 let) - veřejná správa + vyjmenované soudní z. - berně - vojenské záležitosti

43 43. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1623 - Velká „kaláda“ - Lichtenštejn - Valdštejn - J. De Witt 1624 - Česká dvorská kancelář Vídeň 1627 - Povinnost „konvertovat“ nebo „emigrovat“ do 31.8. 1628

44 44. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1627 – V. 10.Obnovené zřízení zemské - český trůn dědičně habsburský - sněm projednává „jen“ věci předložené panovníkem - duchovní stav uveden na sněm - města na sněmu „jediný“ hlas - jediné náboženství – katolické - němčina zrovnoprávněna s češtinou 1628 - Morava - Moravské zřízení (do r. 1671)

45 45. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1640- Deklaratoria a novely Čechy 1650 Morava - zákonodárství plně v rukou panovníka (do r. 1637) – Čechy - na Moravě – sněm stále

46 46. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1619 – Ferdinand II. (Štýrský) 1619 – 1620 Fridrich Falcký 1620 – 1637 Ferdinand II. 1637 – 1657 Ferdinand III. 1646 -1654 Ferdinand IV. 1657 – 1705 Leopold I. 1705 – 1711 Josef I. 1711 – 1740 Karel VI.

47 47. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1740- 1780 Marie Terezie 26.11. 1741 Praha obsazena bavorským vojskem 7. 12 1741 Karel Albert – ? 1742 1780 – 1790 Josef II. 1765 - mladší spoluvladař 1790 – 1792 Leopold II. 1792 - 1835 František I. 1835 - 1848 Ferdinand V.

48 48. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: CÍSAŘOVÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ 1741 - 1745Karel Albert 1745 - 1765František I. Lotrinský 1765 - 1790Josef II. 1790 - 1792Leopold II. 1792 - 1806František II.

49 49. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: CÍSAŘOVÉ RAKOUSKÉHO CÍSAŘSTVÍ 1804 - 1835František I. 1835 - 1848Ferdinand I.

50 50. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: PRUSKO FRANCIERUSKO 1740 1715 1740-1741 Ivan IV. Fridrich II. Ludvík XV. 1786 1774 1741-1761 Alžběta I. 1761-1762 Petr III. 1762-1796 Kateřina II. 1786 1774 1796-1801 Pavel I. Fridrich Vilém II. Ludvík XVI. 1797 1792 1801-1825 Alexandr I. 1825-1855 Mikuláš I. 1797 1792 Fridrich Vilém III. republika 1840 1800 první konzul 1804 Napoleon císař 1814 Ludvík XVIII. 1824 Karel X. 1830 1830 > Ludvík Filip I. 1848 Orleánský

51 51. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: VÁLKY SLEZSKÉ 1740 (16.12.) - 1742 (11.6.) 1. Vratislavský mír – 1744 (8) - 1745 (12) 2. Drážďanský mír 1756 (26.8.) - 1763 (15.2.) 3. (sedmiletá) Hubertsburský mír Ztráta: Kladsko, Slezsko výjimka: Opavsko, Těšínsko, Krnovsko

52 52. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1350 Maiestas Carolina 1500 Vladislavské zřízení zemské 1618 Ústava „České konfederace“ 1627 (8) Obnovení zřízení 1804 Císařství rakouské 1848 Pillersdorfova ústava (dubnová) 1848-9 Ústava „sněmu“ 1849 Stadionova ústava

53 53. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1747- 1757Tereziánský katastr (daně) 1750 → jednotná zlatková měna 1754První sčítání lidu jednotný systém měr a vah 1762 Papírové peníze

54 54. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1774 – Reforma školství Triviální školy (obce) - česky Hlavní školy (větší města) německy Normální školy (hl.město)

55 55. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Polovina XVIII. – formování názorů „kameralistů“ - Johan von Justi – katedra „kamerálních věd“ - Joseph von Sonnenfels – poradce Josefa II. (osvícený panovník)

56 56. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: CHARAKTER SPRÁVNÍCH REFOREM základní rysy:centralizace specializace postátnění byrokratizace (kvalifikace)

57 57. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: CENTRÁLNÍ SPRÁVA 1728 - Nařízení o podpoře manufaktur cla na dovoz man. Zboží 1739 - Generální cechovní artikule 1751 - První soukromá banka (Brno)

58 58. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1742 zřízena: Tajná, domácí, dvorská a státní kancelář Státní kancelář pro správu zahraničních záležitostí (vydělením z rakouské dvorské kanceláře)

59 59. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1749- Nejvyšší soudní úřad senáty pro: České země Dolní Rakousy Horní Rakousy

60 60. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1745 – reorganizace Dvorské válečné rady 1746 - reorganizace Generálního válečného komisariátu 1753 Dvorská válečná rada: - militare publico-politicum - militare judiciale - militare oeconomicum

61 61. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1743 - Obnovení (nikdy nezrušených) komerčních úřadů ( zemských) 1746 - Universální komerční direktorium (Vídeň) 1753 začleněno do „Direktoria...“ 1745 - Dvorské direkční kolegium pro mincovnictví a hornictví 1757 spojeno s „Direktoriem...“ 1749 - Komerční konsesy (v jednotlivých zemích) + manufakturní úřad – Morava 1753 manufakturní kolegium - Čechy

62 62. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1760 Státní rada: složení: 3 ministři (panský stav) 3 státní radové (rytířský stav) referendář - poradní orgán kompetence: české a rakouské země od dob Josefa II. i Uhry

63 63. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: CENTRÁLNÍ SPRÁVA 1749 – Directorium in publicis et cameralibus (zrušeno 1761) (politický orgán: české + rakouské země) konference: nejvyšší instance: předsedá: Marie Terezie František Štěpán zrušena: česká, rakouská dvorská kancelář

64 64. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1757 Concenssus in commercialibus et manufacturisticis (spojuje dosavadní „manufakturní kolegium“ s komerčním konsensem) kraje: komerční inspektoři manufakturní komisaři 1762 Komerční rada pro obchod a průmysl (Vídeň- poradní) 1772 Komerční komise (místo „koncensů“) – zrušeny 1776

65 65. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1761- Česká a rakouská Dvorská kancelář český - nejvyšší kancléř nejvyšší politický úřad rakouský – první kancléř Finanční správa: Dvorská komora Generální pokladna Dvorská účetní komora

66 66. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1767 Deputace pro státní hospodářství (zrušena 1774) (česká + rakouská dvorská kancelář + komerční rada) Státní hospodářství – nejdůležitější předmět činnosti politické správy : populace, zemědělství, chov dobytka výroba všeho druhu, spotřeba mýtné tabulky kontingenční

67 67. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1800 Státní a konferenční ministerstvo (zrušena „Státní rada“) departementy: zahraničí - státní kancléř vojenský a námořní - ministr války vnitřní - dirigující státní ministr podřízeni: teritoriální dvorští kancléři český,rakouský,uherský, sedmihradský (italský)

68 68. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: CENTRÁLNÍ SPRÁVA 1782 – Tajný kabinet – koordinace centrálních institucí v čele: kabinetní ministr - opět: Spojená česko-rakouská dvorská kancelář politická + finanční správa 1790: Česko-rakouská dvorská kancelář „jen“ politická správa 1791 zrušena... 1797 obnovena 1792 – Directorium in cameralibus germanicis et hungaricis et in publico-politicis germanicis (zrušeno 1797)

69 69. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: CENTRÁLNÍ SPRÁVA 1802 – Spojená dvorská kancelář v čele: nejvyšší kancléř - politická a správní agenda - Nejvyšší soudní úřad justiční správa + nejvyšší soud

70 70. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1808 - obnovena „Státní rada“ (zrušeno Státní a Konferenční ministerstvo) její sekce: - celková státní správa - finanční správa - zákonodárství a soudnictví - vojenské záležitosti v čele sekcí: „ministr“

71 71. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1814 - Konferenční rada později: Státní konference ↓ nadřízena Státní radě předseda: císař 1836 – vzrůst významu předseda: arcivévoda Ludvík + arcivévoda František Karel kníže Metternich hrabě Kolowrat-Libštejnský Státní rada: jen „radové“ (nikoliv „ministři“)

72 72. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: FINANČNÍ SPRÁVA 1802 - Dvorská komora 1811 - Všeobecná dvorská komora v čele: president slučuje: Ministeriální bankodeputace Kreditní dvorská komise Dvorská komora Komerční dvorský úřad

73 73. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1790 Finanční a komerciální dvorský úřad (oddělen od státní politické správy) 1815 Komerční dvorská komise (do r. 1824) → Všeobecná dvorská komise

74 74. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1797 Finanční dvorský úřad v čele: ministr financí, president dvorské komory kompetence: komorní bankalnízáležitosti komerční

75 75. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: ZEMSKÁ SPRÁVA 1748 - Královské deputace a komory (zrušena „místodržitelství“) královské representace Čechy: předseda + čtyři místodržící Morava: předseda + dva místodržící (existují v omezené míře i původní zemské instituce)

76 76. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1762 - Gubernia: České zemské gubernium president – nejvyšší purkrabí Moravské zemské gubernium president – moravský zemský hejtman Královský úřad (Slezsko) president (klíčový orgán státní správy v zemi)

77 77. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1771 České zemské gubernium gubernium publiticis gubernium iudicialibus 1782-3 Moravsko-Slezské gubernium 1783 Zrušeny „stavovské výbory“ – agenda přechází na gubernia stavovští úředníci již nejsou členy gubernií nově dva „stavovští deputovaní“ = guberniální radové

78 78. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1785 a dále: ustavena „presidiální oddělení“ departmenty – tématicky určené v čele: guberniální radové Grémium guberniálních radů (kolegiální orgán)

79 79. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: nejvyšší kancléř kancléřplénum místokancléřkanceláře 8 radů

80 80. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: publica agenda judicialia místokancléř politický 2 radové senáty kancléř soudní 6 radů

81 81. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: ZEMSKÁ SPRÁVA Samospráva: 1790 – obnova „Zemských výborů“ zrušena účast „deputovaných“ v guberniích aktivizace sněmů (stavů) – desideria (přání) gravamina (stížnosti) „neformální“ setkávání se stavů

82 82. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: KRAJSKÁ SPRÁVA 1731 – Instrukce Karla VI. zvýšeny kompetence vůči: - patrimoniím - královským městům - manufakturám

83 83. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1744 - Slezsko: tři kraje 1748 - Systemální patent“: vnitřní organizace úřadů honorovaní: stavy/stát 1749 – Hejtman – nemusí být z „kraje“

84 84. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1751: - Krajské úřady se stávají „řádnou“ institucí správy - zrušení instituce „dvou“ hejtmanů - hejtman honorováni státem - sekretář ale hejtman – vždy „český“ šlechtic - roční „jmenování“ – potvrzování - krajský adjunkt

85 85. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1784: - rozšíření pravomocí - hejtman ↔ guberniální radové postátnění - většina členů úřadu placena „státem“ krajské správy - upevnění struktury úřadů

86 86. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: STRUKTURA KRAJSKÝCH ÚŘADŮ Krajský hejtmanKrajský protokolista Krajští komisaři (3) kancelisté (2) Krajský sekretář praktikanti

87 87. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: PATRIMONIÁLNÍ SPRÁVA 1748 – dohled ze strany krajů 1773 – přezkoušení „vrchnostenských“ úředníků 1781 – zúžení rozsahu patrimoniální správy 1789 – ustavení „katastrálních obcí“

88 88. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: PANSKÁ KANCELÁŘ Hlavní úřad: stavby, cesty, militaria, školní atd. dohled vyhlašování nařízení, vyhlášek státu policejní věci silný Soudní úřad: pozemkové knihy, pozůstalost spory, žaloby střední Hospodářský úřad: správa statků atd. slabý

89 89. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz ::

90 90. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz ::

91 91. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz ::

92 92. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz ::


Stáhnout ppt "1.1. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.. 2.2. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: Vývoj veřejné správy v českých zemích."

Podobné prezentace


Reklamy Google