Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc."— Transkript prezentace:

1 Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

2 Vývoj veřejné správy v českých zemích
Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

3 Vaněček V.: Dějiny státu a práva v Československu, Orbis 1964
LITERATURA Vaněček V.: Dějiny státu a práva v Československu, Orbis 1964 Pavlíček V.: O české státnosti: úvahy a polemiky, 1, Karolinum 2002 Pavlíček V.: O české státnosti: úvahy a polemiky, 2, Karolinum 2002 Schelle K.: Vývoj veřejné správy (v letech ), Eurolex Bohemia 2002 Lacina K., Čechák V.: Vývoj systémů veřejné správy, Professional Publishing 2002 Malý K. a kol.: Dějiny českého a československého práva do r.1945, Linde 1996-III.vydání 2003 Bílý J.L.: Právní dějiny na území České republiky, Linde 2003 Čechák V.: Vývoj veřejné správy v Československu a České republice ( ), Eupress 2004 Lacina K., Čechák V.: Evropské systémy veřejné správy, Eupress 2005 Schelle K.: Dějiny české veřejné správy. Plzeň, Aleš Čeněk, 2009 Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

4 MOC ││ Správa = Výkon moci nositel = suverén
Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

5 SPRÁVA (veřejná správa) státní samospráva církevní správa panovnická
Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

6 státní panovnická (země,kraje,župy) (horní,mincovní)
centrální územní předmětná (země,kraje,župy) (horní,mincovní) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

7 SAMOSPRÁVA územní profesní (cechy,bratrstva, profesní komory)
obec zájmová vyšší územní celky „zvláštní“ (univerzity-vysoké školy) (kraje,župy,země) (církevní) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

8 Raný knížecí stát (český) 867/8 50. – 60. léta XI.století
tzv. Říše Sámova → 631 Vogastisburg 659 Velkomoravská říše 830 906 Raný knížecí stát (český) 867/8 50. – 60. léta XI.století Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

9 ŘÍŠE SÁMOVA Snad kmenový svaz rodová kmenová struktura
?? ?? Snad kmenový svaz rodová kmenová struktura počátky (přechodné) „knížecí“ družiny Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

10 ŘÍŠE VELKOMORAVSKÁ poč. 9. stol.  906
Mojmír I – 846 Cyril a Metoděj – 864 Vazalský – Manský systém (ekvivalent – Hradského) Dux (Rex) Soudní zákon pro laiky optimates (urození) milites (bojovníci) byz. nz. Ekloga nestálé centrum lokální správa - hrady (hradiště) Anonymní homilie Nomokánon byz. nz. Synagogae úřady: župan dvorský (správce dvora) taverník (správce financí) Poč. církve: svěcení kněží číšník není „vlastní“ správa stolník (působení při „hradech“, „dvorech“) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

11 Správa: franský vzor Dux – kníže Rex - král Dvorské sjezdy: šlechta
církev (vysoký klerus) optimates milites Břetislav I. – Dekret 1035 – Hvězdno hradský systém  patrimonialní dědičná držba půdy hradský soudce vladař (obyvatelstvo v okolí hradu) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

12 camerarius (komorník) – správce pokladny
renátor (lovčí – lesník) – správce lesů iudex (soudce) marescaelus (maršálek) – podkoní palatinus – správce paláce Salzburk, Řezno (Regensburg) Církev Papež 973 biskupství-Praha-Mohuč (Mainz) Arcibiskupství Kláštery Řády Biskupství Archipresbyterové-hradští kněží arcikněží Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

13 ČESKÝ STÁT První polovina 9. století
Bořivoj I / /9 1085 – král – Vratislav I. ad personam 1158 – král – Vladislav II. (I.) 1198 – král – Přemysl I. Otakar – dědičně Úprava vztahu „Čechy – Říše“ Zlatá bula sicilská – Fridrich II. Zlatá bula Karla IV. – 1356 „Vládní struktura“ Čechy – království Morava – Markrabství - údělná knížectví Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

14 Poslední Přemyslovci – Lucemburkové
Následnictví: Seniorát (Břetislav I.) Primogenitura (Přemysl I. Otakar) dtto dtto právo (neprovdaných) žen v případě neexistence mužského potomka právo volit krále v případě vymření dynastie Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

15 Úředníci Zemský hejtman (zastupuje panovníka)  místodržící
komorník – finance sudí písař – zemské desky nejvyšší purkrabí Dvorské Zemské úřady maršálek (záležitosti šlechtické cti) sudí (lenní věci) kancléř (správa dvorské kanceláře – pečeť) stolník číšník dveřník Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

16 Vrchnostenská správa rychtáři (fojtové) - vesnický soud
- analogie centrální rychtáři (fojtové) - vesnický soud colloquia generále (dvorské sjezdy) - zemský sněm zemský soud královská rada Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

17 Krajská správa 12 krajů: Pražský (Kouřimský) Slánský Žatecký
(13) Bechyňský Prácheňský Plzeňský Písecký Rakovnický Litoměřický Boleslavský Hradecký Chrudimský Čáslavský Krajské sněmy iudices provinciales (krajští soudci) soudní výkonná purkrabí Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

18 Města Královská - spravuje a) král b) komoří (podkomoří) Věnná
Poddanská Horní – královský mincmistr Dozor: podkomoří  jmenuje „městskou radu“ consules (konšelé) král rychtář purkmistr primas, primator – první z purkmistrů v roce městský soud Cechy – cechovní privilegia Bratrstva – mimo územní celky Norimberské – jiho. Magdeburské – sever. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

19 1438- 1620 1436 - 1437 Zikmund - 1439 Albrecht II. Rakouský
Zikmund Albrecht II. Rakouský Ladislav Pohrobek Jiří z Poděbrad Vladislav II. Jagellonský Ludvík Jagellonský Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

20 1526 - 1564 Ferdinand I. 1564 - 1576 Maxmilián II.
Rudolf II. Matyáš Ferdinand II. Fridrich Falcký Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

21 (leden) vláda „landfrídů“
Mírný list – mezi katolíky a kališníky (leden) vláda „landfrídů“ březen východní Čechy: 4 landfrídy (kališnické) vedený – Hynek Ptáček z Pirkštejna od r v čele – Jiří z Poděbrad Jednota Poděbradská obsazení Prahy (Menhart z Hradce) Jednota Strakonická Jiří z Poděbrad – zemský správce Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

22 UHRY 1440 - Jiskra z Brandýsa – na pozvání královny Alžběty
Kapitánská správa (7 oblastí) Zemský správce Jan Hunyadi Ladislav Pohrobek – uherský král Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

23 1436 – nástupnictví jen částečné 1438 – potvrzení - volba
1453 – volební „kapitulace“ 1471 – - korunovace vyvážené „postavení“ stavů Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

24 Instituce hejtmanů – Čechy Morava Slezsko – vrchní slezský hejtman
supremus capitanus (1474) Horní Budyšín Lužice - fojt Dolní Lubín Opavsko Krnovsko hejtmanství Kladsko Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

25 STAVY Do poloviny XV. století otevřené - panský
- rytířský přístup k úřadům - městský 1437 – nejvyšší purkrabí „volně“ nejvyšší komorník sudí panský nejvyšší písař - rytířský hofmistr království českého – 1453 (předseda královské rady) hofmistr královského dvora – 1458 podkomoří – městský (rytíř) – Staré Město pražské maršálek (dvorská) – dědičné - (z Lipé – 1620) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

26 ZEMSKÉ ZŘÍZENÍ - VLADISLAVSKÉ
Ustavení komise „k sepsání zemského práva“ - neuspěla nová komise - souhlas panovníka Zůstávání Bratislavské Vyhlášen „sněmem“ slíbil „panovník“ dodržovat a prosazovat Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

27 Albrecht Rendl z Oušavy
Definitivní redakce: Petr ze Šternberka Zdeněk Albrecht Rendl z Oušavy Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

28 ZEMSKÁ ZŘÍZENÍ Čechy: Vladislavské – 1500 doplněné 1530 1549 1564
Morava: Znojemské doplněné 1604 Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

29 ZEMSKÉ SNĚMY český: odňata iniciativa moravský: iniciativa zůstává
stavy: prelátský prelátský panský panský rytířský rytířský města: privilegovaná města: všechna královská (7) 1709 – tři pražská – právo sedět Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

30 CENTRÁLNÍ INSTITUCE Dvorská rada Dvorská komora Dvorská rada vojenská
Tajná rada Dvorská rada Dvorská komora Dvorská rada vojenská Dvorská kancelář Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

31 1526 - zahraniční politika 3 – 5 členů předseda: panovník TAJNÁ RADA
- osobní poradní orgán panovníka - zahraniční politika 3 – 5 členů předseda: panovník Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

32 DVORSKÁ RADA - nejvyšší soudní odvolací instituce (1526 →
vzniká – z dvorské rady Rakouské předseda: rakouský maršálek 1537 → omezená působnost na Rakousko 1556 → císařská dvorská rada předseda: president kromě soudní i poradní působnost Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

33 DVORSKÁ KOMORA - poradní a dohlédací instituce panovníka
- orgán pro správu financí - poradní a dohlédací instituce panovníka v čele: superintendant + čtyři „radové“ (stálý aparát) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

34 DVORSKÁ RADA VOJENSKÁ - personální zajištění (verbování)
- výzbroj,výstroj - fortifikace poradní orgán panovníka ustavení 1556 (stálý orgán) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

35 DVORSKÁ KANCELÁŘ - osobní písemnosti panovníka, dvorské i tajné rady
- správní písemnosti - osobní písemnosti panovníka, dvorské i tajné rady vzniká – z kanceláře rakouské v čele: nejvyšší dvorský kancléř oddělení pro jednotlivé země v čele: sekretáři 1530 → český vicekancléř uherský omezení na „rakouské země“ 1556 → Říšská dvorská kancelář Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

36 ČESKÁ (KRÁLOVSKÁ) KANCELÁŘ
doba před r. 1420: instituce panovníka i šlechty po r → instituce panovníka i „stavů“ v čele: „nejvyšší kancléř království“ do r : probošt vyšehradský od r : cancellarius regni Bohemiae od r : supremus cancellarius regni Bohemiae Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

37 KANCLÉŘ 1509 – pečeť odňata 1510 – stanovení stavovských relátorů
je držitelem velké panovnické pečeti 1509 – pečeť odňata 1510 – stanovení stavovských relátorů 1530 – pečeť vrácena Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

38 KANCELÁŘ - soustředí všechny písemnosti mezi zemí a panovníkem
sídlo Praha: - soustředí všechny písemnosti mezi zemí a panovníkem - vyřizuje agendu zemského sněmu - je kanceláří pro „ostatní“ země „Koruny“ 1618 – část „kanceláře“ do Vídně Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

39 ČESKÁ KOMORA – (1530, 1548) úřad „pro zlepšení korunního hospodaření“ - kolegium radů (5) jmenování panovníkem - v čele: nejvyšší (starší) rada president komory 1548 písemná agenda - sekretář český německý expedice Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

40 15. XI. Karel z Lichtenštejna - plnomocný komisař
9. XI Maxmilián Bavorský 15. XI. Karel z Lichtenštejna - plnomocný komisař 17. II královský místodržící (gubernátor) 12. VII sbor poradních Od místodržící Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

41 1631 – 32 saská vojska v Čechách 1635 odstoupení Lužice (Jan Jiře)
náboženská svoboda v Uhrách (v Linci) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

42 stavovské krajské sjezdy (sněmíky) zůstává: krajský hejtman (5 let)
Po r – OZZ likviduje stavovské krajské sjezdy (sněmíky) zůstává: krajský hejtman (5 let) - veřejná správa + vyjmenované soudní z. - berně - vojenské záležitosti Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

43 1624 - Česká dvorská kancelář Vídeň
Velká „kaláda“ - Lichtenštejn - Valdštejn - J. De Witt Česká dvorská kancelář Vídeň Povinnost „konvertovat“ nebo „emigrovat“ do Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

44 1627 – V. 10. Obnovené zřízení zemské
- český trůn dědičně habsburský - sněm projednává „jen“ věci předložené panovníkem - duchovní stav uveden na sněm - města na sněmu „jediný“ hlas - jediné náboženství – katolické - němčina zrovnoprávněna s češtinou Morava - Moravské zřízení (do r. 1671) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

45 - Deklaratoria a novely Čechy Morava
- zákonodárství plně v rukou panovníka (do r. 1637) – Čechy - na Moravě – sněm stále Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

46 1619 – Ferdinand II. (Štýrský) 1619 – 1620 Fridrich Falcký
1637 – 1657 Ferdinand III. Ferdinand IV. 1657 – Leopold I. 1705 – Josef I. 1711 – Karel VI. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

47 26.11. 1741 Praha obsazena bavorským vojskem 7. 12 1741 Karel Albert –
Marie Terezie Praha obsazena bavorským vojskem Karel Albert – ? 1780 – Josef II. mladší spoluvladař 1790 – Leopold II. František I. Ferdinand V. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

48 CÍSAŘOVÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ 1745 - 1765 František I. Lotrinský
Karel Albert František I. Lotrinský Josef II. Leopold II. František II. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

49 CÍSAŘOVÉ RAKOUSKÉHO CÍSAŘSTVÍ
František I. Ferdinand I. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

50 1740 1715 1740-1741 Ivan IV. PRUSKO FRANCIE RUSKO
Fridrich II Ludvík XV. Alžběta I. Petr III. Kateřina II. Pavel I. Fridrich Vilém II Ludvík XVI. Alexandr I. Mikuláš I. Fridrich Vilém III republika první konzul Napoleon císař 1814 Ludvík XVIII. 1824 Karel X. 1830 1830 > Ludvík Filip I. Orleánský Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

51 VÁLKY SLEZSKÉ Vratislavský mír – 1744 (8) - 1745 (12) 2.
1740 (16.12.) (11.6.) Vratislavský mír – 1744 (8) (12) Drážďanský mír 1756 (26.8.) (15.2.) (sedmiletá) Hubertsburský mír Ztráta: Kladsko, Slezsko výjimka: Opavsko, Těšínsko, Krnovsko Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

52 Vladislavské zřízení zemské Ústava „České konfederace“
Maiestas Carolina Vladislavské zřízení zemské Ústava „České konfederace“ 1627 (8) Obnovení zřízení Císařství rakouské Pillersdorfova ústava (dubnová) Ústava „sněmu“ Stadionova ústava Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

53 - 1757 Tereziánský katastr (daně)
1750 → jednotná zlatková měna 1754 První sčítání lidu jednotný systém měr a vah Papírové peníze Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

54 Triviální školy (obce) - česky
1774 – Reforma školství Triviální školy (obce) česky Hlavní školy (větší města) německy Normální školy (hl.město) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

55 Polovina XVIII. – formování názorů „kameralistů“
Johan von Justi – katedra „kamerálních věd“ - Joseph von Sonnenfels – poradce Josefa II. (osvícený panovník) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

56 CHARAKTER SPRÁVNÍCH REFOREM
základní rysy: centralizace specializace postátnění byrokratizace (kvalifikace) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

57 CENTRÁLNÍ SPRÁVA 1728 - Nařízení o podpoře manufaktur
cla na dovoz man. Zboží Generální cechovní artikule První soukromá banka (Brno) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

58 Tajná, domácí, dvorská a státní kancelář
zřízena: Tajná, domácí, dvorská a státní kancelář Státní kancelář pro správu zahraničních záležitostí (vydělením z rakouské dvorské kanceláře) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

59 - Nejvyšší soudní úřad senáty pro: České země Dolní Rakousy
Horní Rakousy Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

60 1745 – reorganizace Dvorské válečné rady
reorganizace Generálního válečného komisariátu Dvorská válečná rada: - militare publico-politicum - militare judiciale - militare oeconomicum Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

61 1743 - Obnovení (nikdy nezrušených) komerčních úřadů ( zemských)
Universální komerční direktorium (Vídeň) 1753 začleněno do „Direktoria...“ Dvorské direkční kolegium pro mincovnictví a hornictví 1757 spojeno s „Direktoriem...“ Komerční konsesy (v jednotlivých zemích) + manufakturní úřad – Morava manufakturní kolegium - Čechy Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

62 Státní rada: složení: 3 ministři (panský stav)
3 státní radové (rytířský stav) referendář - poradní orgán kompetence: české a rakouské země od dob Josefa II. i Uhry Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

63 CENTRÁLNÍ SPRÁVA 1749 – Directorium in publicis et cameralibus (zrušeno 1761) (politický orgán: české + rakouské země) konference: nejvyšší instance: předsedá: Marie Terezie František Štěpán zrušena: česká, rakouská dvorská kancelář Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

64 1757 Concenssus in commercialibus et manufacturisticis
(spojuje dosavadní „manufakturní kolegium“ s komerčním konsensem) kraje: komerční inspektoři manufakturní komisaři Komerční rada pro obchod a průmysl (Vídeň- poradní) 1772 Komerční komise (místo „koncensů“) – zrušeny 1776 Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

65 - Česká a rakouská Dvorská kancelář český - nejvyšší kancléř
nejvyšší politický úřad rakouský – první kancléř Finanční správa: Dvorská komora Generální pokladna Dvorská účetní komora Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

66 1767 Deputace pro státní hospodářství (zrušena 1774)
(česká + rakouská dvorská kancelář + komerční rada) Státní hospodářství – nejdůležitější předmět činnosti politické správy : populace, zemědělství, chov dobytka výroba všeho druhu, spotřeba mýtné tabulky kontingenční Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

67 1800 Státní a konferenční ministerstvo (zrušena „Státní rada“)
departementy: zahraničí - státní kancléř vojenský a námořní - ministr války vnitřní - dirigující státní ministr podřízeni: teritoriální dvorští kancléři český,rakouský,uherský, sedmihradský (italský) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

68 CENTRÁLNÍ SPRÁVA 1782 – Tajný kabinet – koordinace centrálních institucí v čele: kabinetní ministr - opět: Spojená česko-rakouská dvorská kancelář politická + finanční správa 1790: Česko-rakouská dvorská kancelář „jen“ politická správa zrušena obnovena 1792 – Directorium in cameralibus germanicis et hungaricis et in publico-politicis germanicis (zrušeno 1797) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

69 CENTRÁLNÍ SPRÁVA 1802 – Spojená dvorská kancelář
v čele: nejvyšší kancléř - politická a správní agenda - Nejvyšší soudní úřad justiční správa + nejvyšší soud Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

70 1808 - obnovena „Státní rada“
(zrušeno Státní a Konferenční ministerstvo) její sekce: - celková státní správa - finanční správa - zákonodárství a soudnictví - vojenské záležitosti v čele sekcí: „ministr“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

71 později: Státní konference ↓ nadřízena Státní radě předseda: císař
Konferenční rada později: Státní konference nadřízena Státní radě předseda: císař 1836 – vzrůst významu předseda: arcivévoda Ludvík + arcivévoda František Karel kníže Metternich hrabě Kolowrat-Libštejnský Státní rada: jen „radové“ (nikoliv „ministři“) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

72 FINANČNÍ SPRÁVA 1802 - Dvorská komora 1811 - Všeobecná dvorská komora
v čele: president slučuje: Ministeriální bankodeputace Kreditní dvorská komise Dvorská komora Komerční dvorský úřad Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

73 1790 Finanční a komerciální dvorský úřad
(oddělen od státní politické správy) Komerční dvorská komise (do r. 1824) → Všeobecná dvorská komise Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

74 v čele: ministr financí, president dvorské komory
Finanční dvorský úřad v čele: ministr financí, president dvorské komory kompetence: komorní bankalní záležitosti komerční Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

75 ZEMSKÁ SPRÁVA Královské deputace a komory (zrušena „místodržitelství“) královské representace Čechy: předseda + čtyři místodržící Morava: předseda + dva místodržící (existují v omezené míře i původní zemské instituce) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

76 České zemské gubernium president – nejvyšší purkrabí
Gubernia: České zemské gubernium president – nejvyšší purkrabí Moravské zemské gubernium president – moravský zemský hejtman Královský úřad (Slezsko) president (klíčový orgán státní správy v zemi) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

77 1771 České zemské gubernium gubernium publiticis
gubernium iudicialibus Moravsko-Slezské gubernium Zrušeny „stavovské výbory“ – agenda přechází na gubernia stavovští úředníci již nejsou členy gubernií nově dva „stavovští deputovaní“ = guberniální radové Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

78 a dále: ustavena „presidiální oddělení“
departmenty – tématicky určené v čele: guberniální radové Grémium guberniálních radů (kolegiální orgán) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

79 místokancléř kanceláře 8 radů
nejvyšší kancléř kancléř plénum místokancléř kanceláře 8 radů Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

80 publica agenda judicialia místokancléř politický 2 radové
senáty kancléř soudní 6 radů Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

81 ZEMSKÁ SPRÁVA Samospráva: 1790 – obnova „Zemských výborů“
zrušena účast „deputovaných“ v guberniích aktivizace sněmů (stavů) – desideria (přání) gravamina (stížnosti) „neformální“ setkávání se stavů Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

82 KRAJSKÁ SPRÁVA 1731 – Instrukce Karla VI. zvýšeny kompetence vůči:
- patrimoniím - královským městům - manufakturám Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

83 1748 - Systemální patent“: vnitřní organizace úřadů
Slezsko: tři kraje Systemální patent“: vnitřní organizace úřadů honorovaní: stavy/stát 1749 – Hejtman – nemusí být z „kraje“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

84 1751: - Krajské úřady se stávají „řádnou“ institucí správy
- zrušení instituce „dvou“ hejtmanů - hejtman honorováni státem - sekretář ale hejtman – vždy „český“ šlechtic - roční „jmenování“ – potvrzování - krajský adjunkt Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

85 1784: - rozšíření pravomocí - hejtman ↔ guberniální radové postátnění
- většina členů úřadu placena „státem“ krajské správy - upevnění struktury úřadů Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

86 STRUKTURA KRAJSKÝCH ÚŘADŮ
Krajský hejtman Krajský protokolista Krajští komisaři (3) kancelisté (2) Krajský sekretář praktikanti Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

87 PATRIMONIÁLNÍ SPRÁVA – dohled ze strany krajů
– přezkoušení „vrchnostenských“ úředníků – zúžení rozsahu patrimoniální správy – ustavení „katastrálních obcí“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

88 PANSKÁ KANCELÁŘ Hlavní úřad: stavby, cesty, militaria, školní atd. dohled vyhlašování nařízení, vyhlášek státu policejní věci silný Soudní úřad: pozemkové knihy, pozůstalost spory, žaloby střední Hospodářský úřad: správa statků atd slabý Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , ::

89 Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

90 Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

91 Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

92 Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::


Stáhnout ppt "Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google