Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod."— Transkript prezentace:

1

2 Název školy Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivityIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AutorMgr. Michal Hynek Číslo materiáluVY_32_INOVACE_DEJ_1S_HY_20_03 NázevPřemysl Otakar II. Druh učebního materiáluPrezentace PředmětDějepis Ročník1 Tematický celekOsobnosti české historie a jejich doba Anotace Prezentace doplněná výkladem vyučujícího. Text může sloužit jako podklad žákům při tvorbě zápisu látky. K dispozici obrazový materiál a odkazy na video (vyžaduje připojení k internetu). Metodický pokyn Pomůcky: PC, dataprojektor, připojení k internetu. Prezentace slouží jako podklad pro výklad učitele, který je průběžně doplňován o diskuzi s žáky. Klíčová slovaPřemysl Otakar II., český král, král železný a zlatý, poslední Přemyslovci Očekávaný výstup Žáci získají informace o životě a vládě Přemysla Otakara II., které jsou doplněny obrazovým materiálem. Po shlédnutí videí si dále mohou rozšířit povědomí o době posledních Přemyslovců. Datum vytvoření30. 9. 2013

3 Přemysl Otakar II. Osobnosti české historie a jejich doba

4 Obr. 1: Přemysl Otakar II. – král železný a zlatý

5 Přemysl Otakar II. Život a vláda panovníka (1253 – 1278)  narozen 1223 a pokřtěn jménem Přemysl Otakar  rodiče: král Václav I. a Kunhuta Štaufská  král a kurfiřt český, markrabí moravský, vévoda rakouský, korutanský a štýrský, pán marky kraňské a vindické, pán Chebska a signor v Pordodone  hovořil česky, německy a latinsky  pro svoji sílu a bohatství nazýván králem železným a zlatým

6 Přemysl Otakar II. Život a vláda panovníka (1253 – 1278)  1223 – 1247 jako druhorozený syn vychováván pro církevní kariéru  1247 po smrti svého staršího bratra Vladislava se stal následníkem trůnu a byl mu udělen titul markraběte moravského  1252 sňatek s Markétou Babenberskou, dědičkou Rakouska a Štýrska  1254 – 1255 křížové tažení do Pruska, na kterém založil hrad Královec (nynější Kaliningrad)

7 Obr. 2: Přemysl Otakar jako moravský markrabě

8 Přemysl Otakar II. Život a vláda panovníka (1253 – 1278)  1256 narození nemanželského syna Mikuláše, pozdějšího vévody opavského, který nechal 1318 stít Záviše z Falkenštejna  1257 založeno Menší město pražské (dnešní Malá Strana)  1258 narození nemanželské dcery Anežky  1259 narození nemanželské dcery Elišky  1260 Přemysl porazil vojska uherského krále Bély IV. v bitvě u Kressenbrunnu v Dolních Rakousích a tím získal Štýrsko

9 Obr. 3: Bitva u Kressenbrunnu

10 Přemysl Otakar II. Život a vláda panovníka (1253 – 1278)  Přemysl podporoval kolonizaci pohraničních území a zakládal královská města  1262 založeno královské věnné město Vysoké Mýto  8. září 2012 slavnostně odhalena ve Vysokém Mýtě první česká a evropská sochařská pocta zakladateli více než 50 měst a hradů v celé Střední Evropě. Sochu vyrobil umělecký kovář a sochař Karel Bureš a použil na ni 300 kg železa a 1–2 gramy zlata.

11 Obr. 4: Socha Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě před Pražskou branou

12 Přemysl Otakar II. Život a vláda panovníka (1253 – 1278)  1260 rozvod s Markétou Babenberskou  1261 sňatek s Kunhutou Uherskou  prosinec 1261 korunován českým králem  1263 narození nemanželského syna Jana  1265 narození dcery Kunhuty  1269 narození dcery Anežky  1271 narození dědice trůnu Václava  1273 římským králem zvolen místo Přemysla Rudolf Habsburský, Přemysl tuto volbu neuznal

13 Přemysl Otakar II. Život a vláda panovníka (1253 – 1278)  kolem 1273 narození dcery Markéty (zemřela 1285)  1275 Rudolf Habsburský uvalil na Přemysla říšskou klatbu  1276 Rudolf Habsburský vtrhl do Rakous a Štýrska a tamní šlechta se přidala na jeho stranu; této situace využila i část české šlechty vedené Závišem z Falkenštejna  listopad 1276 Přemysl donucen uzavřít s Rudolfem mír a vzdát se všech svých územních zisků

14 Přemysl Otakar II. Život a vláda panovníka (1253 – 1278)  kolem 1278 vznikly zemské desky, v nichž byly vedeny zápisy o jednání českého zemského soudu  26. srpna 1278 těžkooděnci a tzv. železní rytíři Přemysla II. poraženi Rudolfem Habsburským s téměř dvojnásobným vojskem v bitvě na Moravském poli  Přemysl Otakar II. zde zahynul poté, co byl několikrát probodnut kopím  Čechy zůstaly na 5 let bez krále

15 Obr. 5: Památník bitvy na Moravském poli

16 Video 4: Bitva na Moravském poli, Historický magazín Bitva na Moravském poli, Historický magazín Video 1: Přemysl II. Otakar, Dějiny udatného českého národa Přemysl II. Otakar, Dějiny udatného českého národa Ke shlédnutí videa je třeba internetového připojení. Video 2: Odhalení sochy P. O. II. ve Vysokém Mýtě během oslav 750. výročí založení města Odhalení sochy P. O. II. ve Vysokém Mýtě během oslav 750. výročí založení města Video 3: Klip k písni od Daniela Landy Moravské pole Klip k písni od Daniela Landy Moravské pole

17 Děkuji za pozornost Konec

18 Použité zdroje Literatura ČORNEJ, P. Panovníci českých zemí. Praha: Fragment, 1992. 64 s. ISBN 80- 901070-5-2. AJŠMAN, J. Čeští králové – život a vláda – (1198-1918). Plzeň: Moudrá sova, 1994. 96 s. ISBN 80-900347-3-X. Wikipedie, otevřená encyklopedie [online], [cit 30.9.2013]. Wikimedia Foundation. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysl_Otakar_II. http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysl_Otakar_II Video Video 1: YouTube.cz [online]. [cit. 30.9.2013]. Dostupný na WWW: https://www.youtube.com/watch?v=DtJSHkTmxCo https://www.youtube.com/watch?v=DtJSHkTmxCo Video 2: YouTube.cz [online]. [cit. 30.9.2013]. Dostupný na WWW: https://www.youtube.com/watch?v=rkNZYrx8ikg https://www.youtube.com/watch?v=rkNZYrx8ikg Video 3: YouTube.cz [online]. [cit. 30.9.2013]. Dostupný na WWW: https://www.youtube.com/watch?v=_h6jVS6J9yw https://www.youtube.com/watch?v=_h6jVS6J9yw Video 4: Ceskatelevize.cz [online]. [cit. 30.9.2013]. Dostupný na WWW: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095687448-historicky- magazin/208452801280031 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095687448-historicky- magazin/208452801280031

19 Použité zdroje Obrázky Obr. 1: Wikipedia.cz [online]. [cit. 30.9.2013]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prem2.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prem2.jpg Obr. 2: Wikipedia.cz [online]. [cit. 30.9.2013]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PO2jakomormarkrabe.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PO2jakomormarkrabe.jpg Obr. 3: Johannes Thurocz. Wikipedia.cz [online]. [cit. 30.9.2013]. Dostupné pod licencí Creative Commmons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kressenbrunn.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kressenbrunn.jpg Obr. 4: Vysoke-Myto.cz [online]. [cit. 30.9.2013]. Dostupné na WWW: http://infocentrum.vysoke- myto.cz/images/stories/mesto/pamatky/P%C5%99emysl_Otakar_II._- _socha.jpg http://infocentrum.vysoke- myto.cz/images/stories/mesto/pamatky/P%C5%99emysl_Otakar_II._- _socha.jpg Obr. 5: Stanislav Doronenko. Wikipedia.cz [online]. [cit. 30.9.2013]. Dostupné pod licencí Creative Commmons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C3%BCrnkrut_feld.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C3%BCrnkrut_feld.jpg


Stáhnout ppt "Název školy Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod."

Podobné prezentace


Reklamy Google