Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní údaje: Doba vlády: 1253- 1278 Doba vlády: 1253- 1278 Korunovace: 25. prosince 1261 Korunovace: 25. prosince 1261 Král český, vévoda rakouský,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní údaje: Doba vlády: 1253- 1278 Doba vlády: 1253- 1278 Korunovace: 25. prosince 1261 Korunovace: 25. prosince 1261 Král český, vévoda rakouský,"— Transkript prezentace:

1

2 Základní údaje: Doba vlády: 1253- 1278 Doba vlády: 1253- 1278 Korunovace: 25. prosince 1261 Korunovace: 25. prosince 1261 Král český, vévoda rakouský, štýrský, korutanský a kraňský a pán Chebska Král český, vévoda rakouský, štýrský, korutanský a kraňský a pán Chebska Narození: ? 1233 - Praha Narození: ? 1233 - Praha Úmrtí: 26. srpna 1278 – Suché Kruty Úmrtí: 26. srpna 1278 – Suché Kruty Předchůdce: Václav I. Předchůdce: Václav I. Následník: Václav II. Následník: Václav II. Dynastie: Přemyslovci Dynastie: Přemyslovci Otec: Václav I. Otec: Václav I. Matka: Kunhuta Štaufská Matka: Kunhuta Štaufská

3 Osobnost Přemysla Otakara II. Přemysl byl průměrně vysoký, snědý a prý pohledný muž s dvorským vychováním a na svou dobu dobrým vzděláním Přemysl byl průměrně vysoký, snědý a prý pohledný muž s dvorským vychováním a na svou dobu dobrým vzděláním Roku 1254 potvrdil nebývalá práva Židům: obecní samosprávu a právo na ochranu majetku Roku 1254 potvrdil nebývalá práva Židům: obecní samosprávu a právo na ochranu majetku Pozval do země inkvizici Pozval do země inkvizici Přízvisko"železný" mu dali Kumáni po bitvě u Kressenbrunu, kde se proslavili Přemyslovi těžce odění rytíři, místo"zlatý" by spíše odpovídalo jiné označení – jeho bohatství bylo spíše stříbro Přízvisko"železný" mu dali Kumáni po bitvě u Kressenbrunu, kde se proslavili Přemyslovi těžce odění rytíři, místo"zlatý" by spíše odpovídalo jiné označení – jeho bohatství bylo spíše stříbro Byl mocným středoevropským panovníkem Byl mocným středoevropským panovníkem

4 Spory s otcem: Přemysl byl původně vychovaný pro církevní kariéru, ale po smrti bratra Vladislava se stal jediným dědicem trůnu a moravským markrabětem Přemysl byl původně vychovaný pro církevní kariéru, ale po smrti bratra Vladislava se stal jediným dědicem trůnu a moravským markrabětem Skupina předáků šlechty bez králova vědomí zvolila 31. července 1247 ctižádostivého prince spoluvládcem s titulem mladší král a postavila ho do čela odboje proti jeho otci Skupina předáků šlechty bez králova vědomí zvolila 31. července 1247 ctižádostivého prince spoluvládcem s titulem mladší král a postavila ho do čela odboje proti jeho otci Za Přemyslem stála šlechta, na Václavově straně byla jen malá skupina stoupenců Za Přemyslem stála šlechta, na Václavově straně byla jen malá skupina stoupenců Václav pochopil synovu převahu a utekl do Míšně Václav pochopil synovu převahu a utekl do Míšně Na jaře 1248 se Přemysl vypravil dobýt baštu otcových stoupenců v Mostě, ale ti napadli pod Mostem Přemyslův vojenský tábor a udělili mu porážku Na jaře 1248 se Přemysl vypravil dobýt baštu otcových stoupenců v Mostě, ale ti napadli pod Mostem Přemyslův vojenský tábor a udělili mu porážku V srpnu 1249 Václavovo vojsko oblehlo Pražský hrad a dobylo ho. Přemyslovi nezbylo nic jiného než kapitulovat a zřejmě i za přispění své tety Anežky se s otcem smířit. V srpnu 1249 Václavovo vojsko oblehlo Pražský hrad a dobylo ho. Přemyslovi nezbylo nic jiného než kapitulovat a zřejmě i za přispění své tety Anežky se s otcem smířit.

5 Babenberské dědictví V roce 1251 si rakouská šlechta zvolila za vládce českého prince Přemysla V roce 1251 si rakouská šlechta zvolila za vládce českého prince Přemysla Svůj nárok na Rakousy a Štýrsko podpořil sňatkem se sestrou Fridricha II. Markétou (1252), přestože byla o více než třicet let starší. Svůj nárok na Rakousy a Štýrsko podpořil sňatkem se sestrou Fridricha II. Markétou (1252), přestože byla o více než třicet let starší. V září 1253 zemřel Václav I. a Přemysl se tak jako jediný žijící Přemyslovec stal jeho nástupcem V září 1253 zemřel Václav I. a Přemysl se tak jako jediný žijící Přemyslovec stal jeho nástupcem

6 Křížové výpravy Otakar se pokoušel rozšířit své panství i směrem severovýchodním - v letech 1254- 55 (a 1267-8) se účastnil křížové výpravy do (pobaltského) Pruska neúspěšné Otakar se pokoušel rozšířit své panství i směrem severovýchodním - v letech 1254- 55 (a 1267-8) se účastnil křížové výpravy do (pobaltského) Pruska neúspěšné V roce 1255 se rozhodovalo o římskoněmecké královské koruně a Otakar z nejasných důvodů odmítl V roce 1255 se rozhodovalo o římskoněmecké královské koruně a Otakar z nejasných důvodů odmítl

7 Bitva u Kressenbrunnu 26.2.1260 zvítězil Přemysl v boji u Kressenbrunnu proti uherskému králi Bélou IV. a rok na to s ním uzavřel mír 26.2.1260 zvítězil Přemysl v boji u Kressenbrunnu proti uherskému králi Bélou IV. a rok na to s ním uzavřel mír Uzavření míru byla součást taktiky – rozváděl se s Markétou a nechtěl přijít o získaná území, a tak se oženil s Bélovou vnučkou Kunhutou Uzavření míru byla součást taktiky – rozváděl se s Markétou a nechtěl přijít o získaná území, a tak se oženil s Bélovou vnučkou Kunhutou Po sňatku s Kunhutou se Přemyslova říše rychle rozšiřovala Po sňatku s Kunhutou se Přemyslova říše rychle rozšiřovala 1262 mu bylo přiděleno salcburské a pasovské fojtství 1262 mu bylo přiděleno salcburské a pasovské fojtství

8 Expanze českého státu Roku 1266 připojil Přemysl Otakar II. Chebsko - jako věno po matce Roku 1266 připojil Přemysl Otakar II. Chebsko - jako věno po matce V roce 1269 zdědil na základě Poděbradských smluv po bratranci Oldřichovi Korutansko a Kraňsko, 1272 připojil Furlánsko V roce 1269 zdědil na základě Poděbradských smluv po bratranci Oldřichovi Korutansko a Kraňsko, 1272 připojil Furlánsko Otakar na vrcholu moci, potíže s novým uherským králem Štěpánem V. Otakar na vrcholu moci, potíže s novým uherským králem Štěpánem V. V říjnu se oba domluvili v Bratislavě na dvouletém míru, ale uherský král dohodu nedodržel a jeho vojska podnikla pustošivé vpády do Rakouska V říjnu se oba domluvili v Bratislavě na dvouletém míru, ale uherský král dohodu nedodržel a jeho vojska podnikla pustošivé vpády do Rakouska V dubnu 1271 provedl Otakar odvetu do Uherska, vojsko přešlo Dunaj a obsadilo Devín, Stupavu, Svätý Jur a Pezinok V dubnu 1271 provedl Otakar odvetu do Uherska, vojsko přešlo Dunaj a obsadilo Devín, Stupavu, Svätý Jur a Pezinok Válka opět zkončila mírem, podepsaným 2. června znovu v Bratislavě, uherský král tuto smlouvu nedodržel a v roce 1273 vypukla nová česko- uherská válka – spustošeno jihozápadní Slovensko až po Nitru, Uhersko nebylo schopné čelit síle přemyslovských vojsk Válka opět zkončila mírem, podepsaným 2. června znovu v Bratislavě, uherský král tuto smlouvu nedodržel a v roce 1273 vypukla nová česko- uherská válka – spustošeno jihozápadní Slovensko až po Nitru, Uhersko nebylo schopné čelit síle přemyslovských vojsk

9 Zakládání měst Přemysl věděl, že jeho mezinárodní postavení závisí na vnitřní síle státu. Zřídil v Praze zemský soud. Přemysl věděl, že jeho mezinárodní postavení závisí na vnitřní síle státu. Zřídil v Praze zemský soud. Ohrožovali ho mocní feudálové z okrajových oblastí (zejména jihočeští Rožmberkové). Přemysl se proto snažil podpořit kolonizaci pohraničních území. Zakládal nová královská města - Kolín, Klatovy, České Budějovice, Domažlice, Louny, Kadaň… Ohrožovali ho mocní feudálové z okrajových oblastí (zejména jihočeští Rožmberkové). Přemysl se proto snažil podpořit kolonizaci pohraničních území. Zakládal nová královská města - Kolín, Klatovy, České Budějovice, Domažlice, Louny, Kadaň… Tím se zlepšila i finanční situace královské pokladny Tím se zlepšila i finanční situace královské pokladny

10 Přemyslova porážka 19. listopadu 1273 Rudolf vydal prohlášení, že všechna léna a majetkové změny uskutečněné od roku 1245 podléhají novému potvrzení. Přemysl obával toho, že když bude své země od římského krále přijímat v léno, ten už mu nemusí rakouské země vrátit (na rozdíl od těch českých). 19. listopadu 1273 Rudolf vydal prohlášení, že všechna léna a majetkové změny uskutečněné od roku 1245 podléhají novému potvrzení. Přemysl obával toho, že když bude své země od římského krále přijímat v léno, ten už mu nemusí rakouské země vrátit (na rozdíl od těch českých). Rudolf se snažil získat území patřící Přemyslovi, vyvolával protičeská povstání. Přemysl s ním 26.11.1276 uzavřel Vídeňský mír(donucen vzpourou Vítkovců) a vzdal se vlády všech zemí, kromě Čech a Moravy Rudolf se snažil získat území patřící Přemyslovi, vyvolával protičeská povstání. Přemysl s ním 26.11.1276 uzavřel Vídeňský mír(donucen vzpourou Vítkovců) a vzdal se vlády všech zemí, kromě Čech a Moravy Rudolf ale i přes sjednaný mír, požadoval Přemyslovo odstoupení.Ten nechtěl kapitulovat a tak zvolil válku přesto, že neměl velkou šanci v ní zvítězit. V roce 1278 byla jeho vojska na Moravském poli poražena a on v boji zahynul. Rudolf ale i přes sjednaný mír, požadoval Přemyslovo odstoupení.Ten nechtěl kapitulovat a tak zvolil válku přesto, že neměl velkou šanci v ní zvítězit. V roce 1278 byla jeho vojska na Moravském poli poražena a on v boji zahynul.

11 Zásluhy Přemysla Otakara II. Čechy vrcholný feudální stát Čechy vrcholný feudální stát Nová česká města Nová česká města Obohacení král. pokladny Obohacení král. pokladny Král Král a

12 Z čeho jsem čerpal? www.wikipedia.org www.wikipedia.org www.wikipedia.org www.panovnici.cz www.panovnici.cz www.panovnici.cz Toulky českou minulostí Toulky českou minulostí


Stáhnout ppt "Základní údaje: Doba vlády: 1253- 1278 Doba vlády: 1253- 1278 Korunovace: 25. prosince 1261 Korunovace: 25. prosince 1261 Král český, vévoda rakouský,"

Podobné prezentace


Reklamy Google