Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slovní zásoba Lekce 14. Verben - slovesa letětletět pracovatpracovat přenocovatpřenocovat sedětsedět jítjít běžetběžet raditradit fliegenfliegen arbeitenarbeiten.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slovní zásoba Lekce 14. Verben - slovesa letětletět pracovatpracovat přenocovatpřenocovat sedětsedět jítjít běžetběžet raditradit fliegenfliegen arbeitenarbeiten."— Transkript prezentace:

1 Slovní zásoba Lekce 14

2 Verben - slovesa letětletět pracovatpracovat přenocovatpřenocovat sedětsedět jítjít běžetběžet raditradit fliegenfliegen arbeitenarbeiten übernachtenübernachten sitzensitzen gehengehen laufenlaufen ratenraten

3 Der Wortschatz – slovní zásoba dřívedříve dáledále málomálo odod vycestovatvycestovat brát s seboubrát s sebou čístčíst slunce svítíslunce svítí vorhervorher weiterweiter wenigwenig seitseit verreisenverreisen mitnehmenmitnehmen lesenlesen die Sonne scheintdie Sonne scheint

4 Der Wortschatz – slovní zásoba průběh dneprůběh dne severní Německoseverní Německo noční klidnoční klid svačinasvačina pamětihodnostpamětihodnost cestovní zavazadlocestovní zavazadlo kurz němčinykurz němčiny letadloletadlo der Tagesablaufder Tagesablauf NorddeutschlandNorddeutschland die Nachtruhedie Nachtruhe die Zwischenmahlzeitdie Zwischenmahlzeit die Sehenswürdigkeitdie Sehenswürdigkeit das Reisegepäckdas Reisegepäck der Deutschkursder Deutschkurs das Flugzeugdas Flugzeug

5 Der Artikel - člen KursKurs WeckenWecken ZooZoo PostkartePostkarte MeerMeer SeeSee StrandStrand AktivitätAktivität derder dasdas derder diedie dasdas derder diedie

6 Der Artikel - člen FlugzeugFlugzeug DeutschkursDeutschkurs GepäckGepäck AusflugAusflug SonneSonne FahrkarteFahrkarte LandLand TascheTasche dasdas derder dasdas derder diedie dasdas diedie

7 Plural – množné číslo die Sonnedie Sonne die Bahndie Bahn der Kursder Kurs der Ausflugder Ausflug der Zooder Zoo die Fahrkartedie Fahrkarte das Landdas Land die Taschedie Tasche die Sonnendie Sonnen die Bahnendie Bahnen die Kursedie Kurse die Ausflügedie Ausflüge die Zoosdie Zoos die Fahrkartendie Fahrkarten die Länderdie Länder die Taschendie Taschen

8 Plural – množné číslo die Badehosedie Badehose der Seeder See die Jugendherbergedie Jugendherberge der Campingplatzder Campingplatz das Meerdas Meer die Aktivitätdie Aktivität der Strandder Strand die Postkartedie Postkarte die Badenhosendie Badenhosen die Seendie Seen die Jugendherbergendie Jugendherbergen CampingplätzeCampingplätze die Meeredie Meere die Aktivitätendie Aktivitäten die Strändedie Strände die Postkartendie Postkarten


Stáhnout ppt "Slovní zásoba Lekce 14. Verben - slovesa letětletět pracovatpracovat přenocovatpřenocovat sedětsedět jítjít běžetběžet raditradit fliegenfliegen arbeitenarbeiten."

Podobné prezentace


Reklamy Google