Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slovní zásoba Lekce 17. Verben - slovesa mít pravdumít pravdu mluvitmluvit rozumětrozumět milovatmilovat brát vážněbrát vážně zlobit sezlobit se diskutovatdiskutovat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slovní zásoba Lekce 17. Verben - slovesa mít pravdumít pravdu mluvitmluvit rozumětrozumět milovatmilovat brát vážněbrát vážně zlobit sezlobit se diskutovatdiskutovat."— Transkript prezentace:

1 Slovní zásoba Lekce 17

2 Verben - slovesa mít pravdumít pravdu mluvitmluvit rozumětrozumět milovatmilovat brát vážněbrát vážně zlobit sezlobit se diskutovatdiskutovat recht habenrecht haben redenreden verstehenverstehen liebenlieben wichtig nehmenwichtig nehmen böse seinböse sein diskutierendiskutieren

3 Der Wortschatz – slovní zásoba sobeckýsobecký čestnýčestný spolehlivýspolehlivý neútulnýneútulný nepořádnýnepořádný ošklivýošklivý mladýmladý hloupýhloupý egoistischegoistisch ehrlichehrlich zuverlässigzuverlässig ungemütlichungemütlich unordentlichunordentlich hässlichhässlich jungjung dummdumm

4 Der Wortschatz – slovní zásoba opatrnýopatrný věrnývěrný chudýchudý nervoznínervozní tolerantnítolerantní pesimistickýpesimistický optimistickýoptimistický nečestnýnečestný vorsichtigvorsichtig treutreu armarm nervösnervös toleranttolerant pessimistischpessimistisch optimistischoptimistisch unehrlichunehrlich

5 Der Wortschatz – slovní zásoba určitěurčitě jiníjiní jinakjinak žeže hnedhned bezpodmínečněbezpodmínečně sportovnísportovní nežnež bestimmtbestimmt andereandere andersanders dassdass gleichgleich unbedingtunbedingt sportlichsportlich alsals

6 Der Wortschatz – slovní zásoba lidélidé populární hudbapopulární hudba pročproč jako my samijako my sami nesportovnínesportovní nesympatickýnesympatický nespolehlivýnespolehlivý die Leutedie Leute die Popmusikdie Popmusik warumwarum wie man selbstwie man selbst unsportlichunsportlich unsympathischunsympathisch unzuverlässigunzuverlässig

7 Der Artikel - člen KomplimentKompliment FrisurFrisur RockRock FreundschaftFreundschaft NoteNote QuatschQuatsch KlassikKlassik SkateparkSkatepark dasdas diedie derder diedie derder diedie derder

8 Plural – množné číslo das Motorraddas Motorrad der Rockder Rock die Freundschaftdie Freundschaft die Notedie Note das Komplimentdas Kompliment die Frisurdie Frisur der Skateparkder Skatepark die Motorräderdie Motorräder die Röckedie Röcke die Freundschaftendie Freundschaften die Notendie Noten die Komplimentendie Komplimenten die Frisurendie Frisuren die Skateparksdie Skateparks


Stáhnout ppt "Slovní zásoba Lekce 17. Verben - slovesa mít pravdumít pravdu mluvitmluvit rozumětrozumět milovatmilovat brát vážněbrát vážně zlobit sezlobit se diskutovatdiskutovat."

Podobné prezentace


Reklamy Google