Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obyvatelstvo. Nejlidnatější kontinent Počet obyvatel (2003): 3,82 mld. svět : 6,3 mld. podíl na počtu obyvatel světa: 60,7% podíl na rozloze souše: 23,4%

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obyvatelstvo. Nejlidnatější kontinent Počet obyvatel (2003): 3,82 mld. svět : 6,3 mld. podíl na počtu obyvatel světa: 60,7% podíl na rozloze souše: 23,4%"— Transkript prezentace:

1 Obyvatelstvo

2 Nejlidnatější kontinent Počet obyvatel (2003): 3,82 mld. svět : 6,3 mld. podíl na počtu obyvatel světa: 60,7% podíl na rozloze souše: 23,4% výměra Asie: 31,87 mil. km 2 bez Ruska, vč. středoasijských republik a Zakavkazí hustota zalidnění: 118 km 2 nejvyšší mezi kontinenty

3 Vývoj počtu obyvatel, 1950 - 2002

4 Vývoj počtu obyvatel: 1950 - 2000 Počet obyvatel (miliony) Podíl na populaci světa (%) 1950200019502000 Afrika2217968,813,1 Latinská Amerika1575206,28,6 Severní Amerika1723166,85,2 Asie1 3983 68055,560,6 Evropa (vč. Ruska)54772821,712,0 Oceánie13310,5 svět2 5196 071100,0

5 Projekce OSN: střední varianta (Projekce 2004) Počet obyvatel (miliony) Podíl na populaci světa (%) 2025205020252050 Afrika1 3441 93717,021,3 Latinská Amerika6977838,88,88,6 Severní Amerika3884384,94,94,84,8 Asie4 7285 21759,857,5 Evropa (vč. Ruska)7076538,98,97,27,2 Oceánie41480,5 svět7 9059 076100,0

6 Svět: průměrný roční přírůstek obyvatel

7 Index růstu počtu obyvatel (svět = 100)

8 Počet obyvatel (2003): regiony Východní Asie (Čína až Japonsko) 1 512 mil.39,5 % Jižní a střední Asie (Srí Lanka až Kazachstán) 1 563 mil.40,9 % Jihovýchodní Asie (Myanmar až Indonésie) 543 mil.14,2 % Západní Asie (Jemen až Gruzie) 205 mil.5,4 % Asie celkem 3 823 mil.100,0 % Vysvětlete příčiny rozdílu osídlení v jednotlivých oblastech.

9 Největší státy + pořadí ve světě střední stav 2005 (projekce) v mil. obyv. 1.Čína1 329,9 2.Indie1 096,9 4.Indonésie225,3 6.Pákistán161,2 7.Bangladéš152,7 10.Japonsko127,9 12.Vietnam83,6 13.Filipíny82,8 17.Turecko73,3 18.Írán70,7 19.Thajsko64,1 24.Myanmar50,7 25.Korea (J)48,2 39.Uzbekistán26,7

10 Rozmístění: krajně nerovnoměrné (zdůvodnit příčiny)

11 Čína: hustota zalidnění

12 Přirozený přírůstek 2004 svět: 1,2Asie: 1,3 Gruzie0,0 Japonsko0,1 Arménie0,3 Kypr0,4 Korea0,4 Tchajwan0,5 Kazachstán0,6 Palestina3,4 Jemen3,3 Sýrie2,7 S. Arábie2,7 V. Timor2,7 Afghánistán2,6 Bhútán2,5 Čína0,6 Indie1,7 Pochopit souvislost ekonomické a sociální situace s vývojem obyvatelstva v jednotlivých státech (oblastech)

13 Plodnost (úhrn specifických fertilit) 2004 svět: 2,7 hosp. vyspělé země 1,6 rozvojové země 3,0 bez Číny 3,5 Asie 2,5 západní Asie 3,6 jižní + střední Asie3,2 jihovýchodní Asie2,7 východní Asie1,6 Čína 1,6 Indie 3,0 Opět se pokuste vysvětlit důvody rozdílů úhrnů fertility (plodnosti) v jednotlivých regionech (viz. předcházející slide)

14 Úhrn specifických fertilit 2004 Afghánistán6,8 V. Timor6,4 Jemen6,2 Palestina5,6 Pákistán4,8 Laos4,8 Hongkong1,0 Korea (J)1,2 Japonsko1,3 Singapur1,3 Arménie1,3 Gruzie1,4

15 Úmrtnost N aděje na dožití při narození (roky) 1950-552000-05 svět45,363,2 Asie40,765,4 rozdíl-4,6+2,2 1950-552000-05 svět48,067,7 Asie42,269,2 rozdíl-5,8+1,5 mužiženy nadúmrtnost mužů se zvětšuje 1950-55: 1,4 let 2000-05: 3,8 let

16 Naděje na dožití při narození roky, 2004 mužiženy Afghánistán4142 Laos5356 V. Timor5456 Kambodža5260 Irák5760 Bangladéš6162 mužiženy Japonsko7882 Izrael7882 Hongkong7982 Singapur7781 Korea7380 S.A.Emir.7580 Čína7074Indie6163 Jako již mnohokráte před tím sdělit příčiny takových rozdílů ve střední délce života.

17 Kojenecká úmrtnost kvocient kojenecké úmrtnosti, 2004 svět: 54 hosp. vyspělé země 6 rozvojové země 59 bez Číny 64 Asie 51 Čína 27 Indie 60 Afghánistán172 Kambodža95 V. Timor94 Tádžikistán89 Laos88 Singapur2 Japonsko3 Hongkong3 Korea5 S.A.Emiráty8

18 Etnické složení: jazyky Počet známých jazyků na světě: 6 912 v Asii: 2 269 jazyků (33%) pramen: Ethnologue, Languages of the World, 15th ed. > 1 mil. mluvčích: 347 jazyků (5%) hovoří jimi 94% obyvatel Země > 10 mil. mluvčích: 83 jazyků (1,2%) hovoří jimi 79,5% obyvatel Země problém klasifikace co je to jazyk?

19 Geografická centra 2 269 asijských jazyků

20 Nejrozšířenější jazyky v Asii + pořadí ve světě+ počet mluvčích v mil. 1.mandarinská čínština 885 4.arabština(235) 5.bengálština189 6.hindština182 9.japonština125 11.Wu - čínština77 12.indonéština76 13.korejština75 15.turečtina69 16.vietnamština68 17.telugština68 18.kantonská čínština 66 19.marátština65 20.tamilština63 22.urdština58 25.gudžarátština44

21 Jazykové rodiny Počet mluvčích (i mimo Asii)  odhad 2003 Indoevropská 2 563 mil. Sinotibetská1 276 mil. Afroasijská 340 mil. Altajská (vč. japonštiny a korejštiny) 335 mil. Austronéská 312 mil. Drávidská 222 mil. Austroasijská 101 mil. Thajská 78 mil. Kavkazská 10 mil.

22 Indoevropská jazyková rodina

23 Indoevropské jazyky Arménština Íránské jazyky perština/íránština (fársí)kurdština balúčštinatádžičtina paštština (paštó)osetština Indické jazyky písmo: devanágarí nebo arabské (nastaliq) hindštinaurdština maráthštinakónkánština paňdžábštinakašmírština ásámštinauríština sinhálštinamaledivština

24 Afroasijské jazyky v Asii jen semitská větev arabština hebrejština

25 Kavkazské jazyky Kartvelské gruzínština svanetština Dagestánské Nachské čečenština inguština Abcházsko-adygejské abcházština adygejština kabardinština

26 Altajské jazyky 5 větví:1) turkické/turecké2) mongolské 3) tunguzské4) korejské 5) japonské

27 Altajské jazyky Turkické turečtinaázerbajdžánština uzbečtinakazaština turkmenštinakyrgyzština kazaštinaujgurština Mongolské mongolštinaburjatština Tunguzské evenkštinamandžuština Korejské korejština Japonské japonština

28 Drávidské jazyky severní/centrální brahujština góndština jižní telugština tamilština malajálamština kannadština

29 Sinotibetské jazyky čínské mandarínská čínština… tibetobarmské tibetština nevárština nágština barmština karenština

30 Thajské jazyky

31 Austroasijské jazyky mono- khmerské khmerština vietnamština mundské santálština

32 Austronéské jazyky  1 268 jazyků javánštinamalajštinamadurština (filipínština)

33 Hlavní náboženské systémy světová náboženství buddhismus křesťanství islám etnická nábožentsví hinduismus judaismus šintoismus sikhismus nábožensko-filosofické systémy taoismus konfuciánství animistická náboženství

34 Hinduismus: víra jako způsob života védské náboženství (cca 1200 – 1000 př. Kr.) védy: šruti upanišady jazyk: sanskrt Máhábhárata, Rámajána principy: áhimsa satja karma dharma… etnické náboženství polyteistické Brahma, Šiva, Višnu, Ganéš, Durga…

35 Buddhismus: Buddhovo učení Siddhátra Gautama – 563 – 483 př. n. l. Bódhgájá: Buddha 4 vznešené pravdy osmidílná stezka kánon: Tripitaka (= trojí koš); v jazyce páli Vinajapitaka (řádová disciplína) Suttapitaka (Buddhovy proslovy) Abhidhammapitaka (koš výkladů víry) 2. koncil: rozdělení na 2 směry: théraváda (hinájána) mahájána od 13. stol ústup z Indie

36 Džinismus: harmonie člověka a prostředí Vardhamána (Máhávíra) – Džina (= vítěz) nar. 540 př. n. l. ve Vaišálí stejně jako Buddha vychází z hinduismu (upanišady) asketický život bez touhy po vlastnictví duše v průběhu života zatěžována karmickou hmotou – v závislosti na skutcích duši mají i zvířata a rostliny posvátné texty: učení mistrů 2 sekty: digambarové (= vzduchem odění) švétambarové (=bíle odění) dnes v Indii cca 3 mil. stoupenců

37 Judaismus: židovské náboženství první monoteistické náboženství Mojžíš: z Egypta do Kenaánu králové: David, Šalamoun texty (Bible – psaný Zákon) Tóra (Pentateuch – pět knih) Proroci Spisy ústní zákon: Talmud diaspora (rozptýlení) od porážky povstání r. 135

38 Islám: podřízení se boží vůli zjevené náboženství linie Abraháma a Ježíše prorok Muhammad (570 – 632) zjevení r. 611 v Mekkce přísný monoteismus není božstva kromě Alláha a Muhammed je posel Alláhův 622 hidžra (odchod do Medíny); vznik ummy svatá válka (džihád) 630 návrat do Mekky Korán (=přednášení): 114 súr (kapitol) Sunna – ústní tradice (další Muhammadovy výroky) 5 pilířů víry (šaháda, salát, saum, hadždž, zakát)

39 Sunnité a Šíité sunnité – lid společenství a tradice většina (cca 90% muslimů) Muhammadovým nástupcem nemusí být jeho potomek umírnění šaría – islámský zákoník vycházejí ze znění Koránu (nehledají skrytý smysl) šíité nástupcem Proroka (chalífou) měl být jeho bratranec Alí ší`at Alí (=strana Alího) – šíité cítí se pronásledováni za svou víru váží si mučednictví svatá místa: Nadžaf, Karbala

40 Konfuciánství: úcta tradici filosofická škola velký vliv na čínskou společnost Kchung-fu-c` (Konfucius) (551 – 479 př. n.l.) Qufu (provincie Šan-tung) – dnes poutní místo kanonické knihy (6) odmítá božstva, nemá kněží (=není náboženstvím) rituály – vykonávají státní úředníci soubor morálních návodů cíl života: zdokonalit své lidství (žen) plněním svých povinností kázeň k sobě, laskavost k druhým uctívaní předků, úcta k rodičům státní ideologie (do r. 1911)

41 Taoismus: náboženství i filosofie Tao = cesta Lao-c` (Starý mistr): Tao-te ťing (O Tao a ctnosti) 6.–3. stol. př.n.l 2 verze: filosofický t. a náboženský t. bohatá mytologie nejvyšší cíl: dosažení nesmrtelnosti meditace alchymie (elixír nesmrtelnosti)

42 Sikhismus: žáci a lvi zakladatel: guru Nának (1469-1538) „Neexistují hinduisté, neexistují muslimové“ reforma hinduismu: proti askezi, kastám, polyteismu… přísný monoteismus, nutnost být veden guruem, rovnoprávnost žen…. 9 guru – náboženských vůdců Gobind Ráí Singh: Křest meče Adí Granth (Granth Sáhib) Hari Mandir (Zlatý chrám) v Amritsaru) 5 k: kes, kangha, kripan, kach, kara

43 Rozšíření (převládající náboženství)

44 Úkoly k tématu „obyvatelstvo Asie“ Najít si význam a dokázat vysvětlit pojmy: přirozený přírůstek úmrtnost (mortalita) porodnost (natalita) plodnost (fertilita) naděje na dožití (střední délka života) monoteistické/polyteistické náboženství Korán Mekka/Medina Hadžd/Hadži talmud/tora Diaspora Vyhledat si příklady zemí, ve kterých je státním náboženství: hinduismus, budhismus, křesťanství, judaismus. Proč vám může činit problém dát si v islámské zemi vepřový řízeček a v Indii hovězí biftek?


Stáhnout ppt "Obyvatelstvo. Nejlidnatější kontinent Počet obyvatel (2003): 3,82 mld. svět : 6,3 mld. podíl na počtu obyvatel světa: 60,7% podíl na rozloze souše: 23,4%"

Podobné prezentace


Reklamy Google