Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Kdo nesl schránu úmluvy? KNĚŽÍ 2. Kde uložili schránu úmluvy? VELESVATYNĚ 3. Jak vypadal chrám po přenesení schrány.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Kdo nesl schránu úmluvy? KNĚŽÍ 2. Kde uložili schránu úmluvy? VELESVATYNĚ 3. Jak vypadal chrám po přenesení schrány."— Transkript prezentace:

1

2 Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Kdo nesl schránu úmluvy? KNĚŽÍ 2. Kde uložili schránu úmluvy? VELESVATYNĚ 3. Jak vypadal chrám po přenesení schrány úmluvy? PLNÝ ZÁŘE, CHRÁM NAPLNIL OBLAK 4. Jak se cítil Šalomoun při této slavnosti? Co dělal? ŠŤASTNĚ, RADOSTNĚ. CHVÁLIL BOHA, ŽEHNAL 5. Jak vypadá monstrance? Můžeš i nakreslit. TVAR SLUNCE S PAPRSKY, CELÁ ZE ZLATA, UPROSTŘED MALÉ SKLO – VKLÁDÁ SE PROMĚNĚNÁ HOSTIE – JEŽÍŠ

3 24. Hospodin posílal proroky, aby lidem ukázali správnou cestu

4 Vzal si za ženu Jezábelu, dceru Etbaala, krále Sidóňanů V třicátém osmém roce vlády judského krále Ásy se stal králem nad Izraelem Achab, syn Omrího. Kraloval nad Izraelem v Samaří dvacet dva roky.

5 Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, více než všichni, kdo byli před ním. Postavil Baalovi oltář v Baalově domě, který vystavěl v Samaří a chodil sloužit Baalovi a klaněl se mu. Izraelitům se za jejich vlády žilo špatně. Byli nešťastní.

6 Izraelité klekali před vymyšleným bůžkem Baalem, a pravého Boha Izraele – Hospodina – tak zapřeli, jako by jej vůbec neznali. Proto přestali být šťastní. Když totiž někdo zapře Hospodina, bývá šťastný jen na chvíli. Achab také udělal posvátný kůl. Tím, čeho se dopouštěl, urážel Hospodina, Boha Izraele, víc než všichni izraelští králové, kteří byli před ním.

7 Hospodinu však moc záleželo na tom, ab se k němu lidé vrátili. Proto posílal lidem muže a ženy, říkáme jim proroci. Hospodin k němu promluvil a pověřil ho úkolem stát se jeho mluvčím, to znamená, že to, co mu Bůh řekl, měl povědět všem Izraelitům.

8 Z truhly moudrosti krále Šalamouna

9 1. Napiš jméno krále a jeho manželky z dnešního příběhu 2. Jak se žilo Izraelitům za vlády tohoto krále? 3. K čemu byli Izraelité nuceni? 4. Koho Hospodin posílal Izraelitům? 5. Kdy začíná postní doba?

10 1. Napiš jméno krále a jeho manželky z dnešního příběhu

11 2. Jak se žilo Izraelitům za vlády tohoto krále?

12 3. K čemu byli Izraelité nuceni?

13 4. Koho Hospodin posílal Izraelitům?

14 5. Kdy začíná postní doba?

15 Římskokatolická farnost Hnojník leden 2015 www.farnost-hnojnik.cz Pro vnitřní potřebu farnosti Použité obrázky: Rodinná Bible. 3. české vydání. 9 Henrietta Street, London WC2E 8PS: A Dorling KIindersley Book, 1997. ISBN 80-7209-636-2.


Stáhnout ppt "Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Kdo nesl schránu úmluvy? KNĚŽÍ 2. Kde uložili schránu úmluvy? VELESVATYNĚ 3. Jak vypadal chrám po přenesení schrány."

Podobné prezentace


Reklamy Google