Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E 3. Budem též dělat spolu, při sobě budem stát. A Budem též dělat spolu, e při sobě budem stát, A hájit chcem vždycky právo e a na pravdu při tom dbát.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E 3. Budem též dělat spolu, při sobě budem stát. A Budem též dělat spolu, e při sobě budem stát, A hájit chcem vždycky právo e a na pravdu při tom dbát."— Transkript prezentace:

1 e 3. Budem též dělat spolu, při sobě budem stát. A Budem též dělat spolu, e při sobě budem stát, A hájit chcem vždycky právo e a na pravdu při tom dbát. Ref. e 4. Chválen buď, Otče v nebi, dárce krás kolem nás. A Chválen buď, Kriste Synu, e vždyť tvůj kříž spasil nás. A Chválen buď, Duchu svatý, e v jednotu jsi spojil nás. Ref. Jedno jsme v Duch Svatém (Svítá 119) e 1. Jedno jsme v Duchu svatém, všechny nás spojil Pán, A jedno jsme v Duchu svatém, e všechny nás spojil Pán, A ale též všechněm kolem e může může býti pokoj dán. C Ref: Křesťanům stále vládne e A lásky Pán, e a e ano, křesťanům vládne lásky Pán. e 2. Půjdem dál jeden s druhým, budem jak jeden val. A Půjdem dál jeden s druhým, e budem jak jeden val, A a tu zvěst „Přišel Ježíš“ e chceme šířit všechněm dál. Ref.

2 a 2. Já nedovolím nikdy, E7 šířit takové bludy, a co matou naše lidi, d E7 a za to já svůj krk dám. a Seženu povolení, E7 na pronásledování a a vsadím do vězení d E7 a každého křesťana. d Své sluhy hned zavolám A7 a koně osedlat dám, d až povolení získám, g A7 d E7 tak víru napravím. a Do Damašku se vydám, E7 tam své špehy dávno mám, a křesťany pozavírám d E7 a právo tak učiním. a 1. Nedivte se mi bratři, E7 to k farizejské praxi, a už odedávna patří d E7 a že všechno prozkoumá. a Nemůžu přece věřit, E7 že Bůh by se chtěl vtělit a ze ženy pak narodit, d E7 a a lidský život žít. d To přece není možné, A7 to není pro Něj vhodné, d vždyť je to nedůstojné, g A7 d E7 to musí fáma být. a Že na kříž se dal přibít, E7 chtěl lidskou smrtí zemřít a a do hrobu pak pohřbít, d E7 a toť neslýchaná lež! Pronásledování (Na melodii písně Píseň o vyšinutém trpaslíkovi, Zpěvník Píseň o rose, str. 117)

3 e 2. ||: Mé oči byly slepé, a neviděly tebe, e dej mým očím světlo, h ať Tě vidí.:|| G ||: Teď vím Pane, A C že Ty jsi živý Bůh, A e e Mesiáš.:|| e ||: Dal’s mým očím světlo, a uzdravil’s mé nitro, e nyní už to vidím, h Ty jsi Pán.:|| G ||: Hospodine, A C teď služebníkem Tvým A e e já se stávám.:|| e 1. ||: Rozjasni svou tvář a nad svým služebníkem, e v milosrdenství svém h mě zachraň.:|| G ||: Hospodine, A C kéž nejsem zahanben, A e e když Tě volám.:|| e ||: Stvoř mi srdce čisté, a nepočítej hřích můj, e veď mě pro své jméno h až k cíli.:|| G ||: Hospodine, A C teď vyznám: Pán jsi můj, A e e v Tebe doufám.:|| Rozjasni svou tvář (Na melodii písně Rozjasni svou tvář – Calým srdcem I., 47)

4 D A7 3. Když na stromě se dřív krčil, D byl zvědav na zázrak, A7 teď rozpačitě však mlčí D a přitom klopí zrak. D7 g „Ó, Pane, zvu tě domů, Gdim D i když jsem hříšný, vím..., D7 g však co jsem dlužen komu, Gdim D čtvernásob nahradím.“ Ref: D A7 4. Však zástup pohoršen křičí, D že je to rouhání, A7 což může ten starý hříšník D se změnit pokáním, D7 g A býti jeho hostem, Gdim D toť podezřelá čest! D7 g Leč otevřené srdce Gdim D Ježíši vzácné jest. Ref: D A7 D 1. Žil kdysi v Jerichu celník, měl jméno Zacheus, A7 D ten muž byl bohatý velmi, měl ale malý vzrůst. D7 g Gdim D Byl směšný v očích lidí, takový trpaslík D7 g Gdim D a uměl dobře šidit, na to byl odborník. D A7 Ref: Zachee, skoč dolů, když tě volá Pán, D A Zachee, skoč dolů, je to On, D g Zachee skoč dolů, když tě volá Pán D A7 D a otevři srdce i dům. D A7 D 2. Že právě tudy jde Ježíš, se nese městem křik, A7 D i on podívat se běží a vleze si na fík. D7 g Gdim D Je listím ukryt zcela, však Ježíš vzhůru vzhléd D7 g Gdim D a na Zachea volá: „Chci s tebou večeřet!“ Ref: Žil kdysi v Jerichu celník (Hosana 1, píseň 277) – D dur

5 F G a G 3. Poznal’s, Pane, co je přízeň davu, F G a G v této chvíli žádá život tvůj, F G a G když ti včera provolával slávu, F F7 E7 pro změnu dnes křičí „ukřižuj“. Ref. F G a G 4. Dnes jako dřív nad světem kříž stojí, F G a G na tom kříži umírat tě zřím F G a G a odpověď na otázku tvoji F F7 E7 z tvé zsinalé tváře vyčíst smím. Ref. a G F G F E Ref: Proč jen mlčíš, Pane, A d E E7 když zloba lidská život maří, a G F G F E proč se nezastane a F G a pravdy tvá moc? F G a G 1. Když tě jako lotra zatýkali, F G a G moh’s je o své síle přesvědčit, F G a G Petra v dlani meč teď přímo pálí, F F7 E7 a přece’s mu zakázal se bít. Ref. F G a G 2. Zakusil’s, Pane, nelidská muka, F G a G když ti důtky záda rozbily, F G a G zakusil’s co umí lidská ruka, F F7 E7 když člověka pravda rozčílí. Ref. Proč jen mlčíš, Pane (Svítá 267)

6 h D e Fis 2. Tvé, Pane, slovo když začalo znít, h D e D Fis stíny všech plaček chtělo zaplašit. h D e Fis Dům plný strachu začal bouří řvát, h D e D smích černých mágů dopřál smrti vát. Ref. h D e Fis 3. Vítězství v bouři patří tobě jen, h D e D Fis mágy i plačky sám’s vykázal ven. h D e Fis Nádherné ticho zázrak provází – h D e D vstává tvá dcera ze svých nesnází. Ref. D e D e Ref: Spí, vždyť jenom spí, fis G A spí, neplačte spí, to dcera tvá, D e Fis ó Pane, sní, že přijdeš k ní H G A D a v krásném dni, že bude žít. h D e Fis 1. Zástupy plaček a černých rytířů h D e D Fis dům plní zcela, zříš je z vikýřů, h D e Fis pláčou tam žalem, či snad radostí, h D e D lásce je konec, vítej žádosti. Ref. Spí, vždyť jenom spí (Svítá 303)

7 E A 2. Neboj se, bratře milý, H7 E Běž a dej tu dobrou zprávu dál: E A Ježíš přišel mezi lidi, H7 E aby život nový dal. Ref. E A 3. Pojď Ho s námi vítat, bratře, H7 E jdeme k Jeslím, tak se přidej k nám! E A Jako sluneční záře H7 E do srdce nám vejde Pán! Ref. E A 1. Ježíš za dveřmi stojí, H7 E čeká, až ho pozvem dál. E A Potom nám rány zhojí, H7 E radost bude, zmizí žal. E A Ref.: Přicházíš, Pane, přicházíš, H7 E radost v srdci mám. E A Přicházíš, Pane, přicházíš, H7 E svůj Pokoj daruj nám. Přicházíš (Na melodii písně Přicházíš – Zpíváme si písničku 2, 13)


Stáhnout ppt "E 3. Budem též dělat spolu, při sobě budem stát. A Budem též dělat spolu, e při sobě budem stát, A hájit chcem vždycky právo e a na pravdu při tom dbát."

Podobné prezentace


Reklamy Google