Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rakousko. Poloha Rozkládá se ve střední Evropě Rozkládá se ve střední Evropě Rozloha: 83 858 km² Rozloha: 83 858 km² Skládá se z 9 spolkových zemí Skládá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rakousko. Poloha Rozkládá se ve střední Evropě Rozkládá se ve střední Evropě Rozloha: 83 858 km² Rozloha: 83 858 km² Skládá se z 9 spolkových zemí Skládá."— Transkript prezentace:

1 Rakousko

2 Poloha Rozkládá se ve střední Evropě Rozkládá se ve střední Evropě Rozloha: 83 858 km² Rozloha: 83 858 km² Skládá se z 9 spolkových zemí Skládá se z 9 spolkových zemí Alpy - 60% rozlohy Alpy - 60% rozlohy Sousední státy: Sousední státy: Česká republika,Maďarsko,Německo,Švýcarsko, Itálie, Slovensko, Slovinsko, Lichtenštejnsko Česká republika,Maďarsko,Německo,Švýcarsko, Itálie, Slovensko, Slovinsko, Lichtenštejnsko

3 Mapa spolkových zemí

4 Povrch hornatá země hornatá země 2/3 plochy zaujímají Alpy 2/3 plochy zaujímají Alpy sever-Český masív sever-Český masív v nadmořské výšce 400-1000 m v nadmořské výšce 400-1000 m je to pahorkatina složená ze třetihorních a čtvrtohorních usazenin je to pahorkatina složená ze třetihorních a čtvrtohorních usazenin severovýchod Rakouska - Vídeňská pánev severovýchod Rakouska - Vídeňská pánev Moravské pole – soutok Dunaje a Moravy nejvyšší horou je Grossglockner - 3797m.n.m. Moravské pole – soutok Dunaje a Moravy nejvyšší horou je Grossglockner - 3797m.n.m.

5 Nerostné bohatství  grafit,  wolfram  kaolín  olovo  zinek

6 Dachstein

7 Mapa sjezdovek - Dachstein

8 Solná komora

9 Vodstvo Jezera: Neziderské jezero- největší Neziderské jezero- největší Attersee 46 km² Attersee 46 km² Traunsee s 24 km² v Horních Rakousech Traunsee s 24 km² v Horních Rakousech Bodamské jezero-536 km², k Rakousku však náleží pouze malá část Bodamské jezero-536 km², k Rakousku však náleží pouze malá část Korutanská jezera Korutanská jezera

10 Řeky: největší část Rakouska (80.566 km²) -odvodňována Dunajem- do Černého moře největší část Rakouska (80.566 km²) -odvodňována Dunajem- do Černého moře pouze malé oblasti - odvodněny Rýnem(2.366 km²) a Labem(918 km²) do Severního moře. pouze malé oblasti - odvodněny Rýnem(2.366 km²) a Labem(918 km²) do Severního moře.

11 Podnebí rakouské klima - smíšení oceánského a kontinentálního klimatu rakouské klima - smíšení oceánského a kontinentálního klimatu díky zvláštnostem těchto podnebí díky zvláštnostem těchto podnebí - mrazivé zimy - horká léta celoročně nízké srážky celoročně nízké srážky zimy - většinou mírnější zimy - většinou mírnější léta spíše teplá léta spíše teplá oblasti bohaté na srážky oblasti bohaté na srážky

12 Obyvatelstvo počet obyvatel -7 883 600 počet obyvatel -7 883 600 hustota-96 obyv. na 1 km2, 56 % lidí žije ve městech hustota-96 obyv. na 1 km2, 56 % lidí žije ve městech Rakušané 93,4 %,cizinci 6,6 %, Rakušané 93,4 %,cizinci 6,6 %, první sčítání lidu- v letech 1869 a 1870. první sčítání lidu- v letech 1869 a 1870.1869187018691870 průměrná délka života u žen 82,1 let a u mužů 76,4 let. průměrná délka života u žen 82,1 let a u mužů 76,4 let. dětská úmrtnost je kolem 0,45 %. dětská úmrtnost je kolem 0,45 %.

13 Sídla Linz (Linec) Linz (Linec) Graz (Štýrský Hradec) Graz (Štýrský Hradec) Salzburg (nejhezčí město, narodil se zde Wolfgang Amadeus Mozart) Salzburg (nejhezčí město, narodil se zde Wolfgang Amadeus Mozart) Innsbruck (středisko sportu) Innsbruck (středisko sportu)

14 Vídeň Vídeň je hlavním městem Rakouska a současně nejmenší současnou spolkovou republikou Vídeň je hlavním městem Rakouska a současně nejmenší současnou spolkovou republikou má 1 520 000 obyvatel a rozprostírá se na ploše 415 km2 na obou březích Dunaje - na úpatí Vídeňského lesa ( 400 – 900m n. m. ) má 1 520 000 obyvatel a rozprostírá se na ploše 415 km2 na obou březích Dunaje - na úpatí Vídeňského lesa ( 400 – 900m n. m. ) je politickým, kulturním i duchovním centrem krajiny s rozvinutým průmyslem a obchodem je politickým, kulturním i duchovním centrem krajiny s rozvinutým průmyslem a obchodem tím, že má Vídeň výhodnou plochu ve středu Evropy tím, že má Vídeň výhodnou plochu ve středu Evropy Vídeň je také třetím městem, kde má sídlo OSN. Vídeň je také třetím městem, kde má sídlo OSN.

15 Prater

16 Schönbrunn

17 Hundertwasserův dům

18 Ekonomika země na stát s vyspělým průmyslem a rozvinutými službami. země na stát s vyspělým průmyslem a rozvinutými službami. tyto aspekty řadily v r.1996 Rakousko do první světové desítky v důvěryhodnosti vložených investic (9. místo) s 85,9 % tyto aspekty řadily v r.1996 Rakousko do první světové desítky v důvěryhodnosti vložených investic (9. místo) s 85,9 % HNP (1994) činí v průměru 26 890 $ na obyvatele. HNP (1994) činí v průměru 26 890 $ na obyvatele. reálný roční přírůstek: 2,3% (1985 - 1994). reálný roční přírůstek: 2,3% (1985 - 1994). podíl investic v zemi je 25%. podíl investic v zemi je 25%. nezaměstnanost 6,2% (1996).Skladba hospodářství: zemědělství 2%, průmysl 34%, služby 64%. nezaměstnanost 6,2% (1996).Skladba hospodářství: zemědělství 2%, průmysl 34%, služby 64%.

19 Průmysl hutnictví hutnictví dřevozpracující dřevozpracující výroba hudebních nástrojů výroba hudebních nástrojů papírenský papírenský potravinářský potravinářský

20 Zemědělství nejsilnější ekologické zemědělství v EU. nejsilnější ekologické zemědělství v EU. ekologické metody hospodaření zde praktikuje téměř 10 % všech zemědělských podniků. ekologické metody hospodaření zde praktikuje téměř 10 % všech zemědělských podniků. první vlna rozsáhlé konverze běžného zemědělství na ekologické proběhla v 90. letech první vlna rozsáhlé konverze běžného zemědělství na ekologické proběhla v 90. letech v současné době hospodaří podle ekologických metod asi 20 000 podniků. v současné době hospodaří podle ekologických metod asi 20 000 podniků. průměrná výměra ekofarmy je 16-20 ha, hlavními produkty jsou hovězí maso a mléko průměrná výměra ekofarmy je 16-20 ha, hlavními produkty jsou hovězí maso a mléko

21 Doprava velice snadná je doprava autem velice snadná je doprava autem řada dopravních společností zajišťuje pravidelnou mezinárodní přepravu řada dopravních společností zajišťuje pravidelnou mezinárodní přepravu převážně denní spoje převážně denní spoje zůstává i možnost zajištění letecké či vlakové dopravy zůstává i možnost zajištění letecké či vlakové dopravy

22 Cestovní ruch  Rakousko –pohybuje se v první desítce zemí na světě  Vídeň každoročně navštěvuje přes 6,5 milionu turistů nejnavštěvovanější památky ve Vídni: nejnavštěvovanější památky ve Vídni: -paláce Hofburg a Schönbrunn, -paláce Hofburg a Schönbrunn, -chrámy sv.Štěpána a sv. Karla Boromejského -chrámy sv.Štěpána a sv. Karla Boromejského

23 Turistický ruch celkové příjmy z turistiky jsou ve světovém měřítku ještě výše celkové příjmy z turistiky jsou ve světovém měřítku ještě výše v r.1994 zemi navštívilo 17,8 milionu cizinců v r.1994 zemi navštívilo 17,8 milionu cizinců

24 Historie doba kamenná-halštatská kultura doba kamenná-halštatská kultura 3.-2. stol.př.n.l.-Keltové(roku 46 připojeni k římské říši) 3.-2. stol.př.n.l.-Keltové(roku 46 připojeni k římské říši) 788 připojeno k Francké říši 788 připojeno k Francké říši v roce 814-připojeno k Velkomoravské říši v roce 814-připojeno k Velkomoravské říši 976-vznik rakouského markrabství v rámci Svaté říše římské 976-vznik rakouského markrabství v rámci Svaté říše římské král Přemysl Otakar II.- sjednotil alpské země pod svou korunu král Přemysl Otakar II.- sjednotil alpské země pod svou korunu po povstání proti Přemyslu Otakarovi II.- tyto země předány Rudolfu I. Habsburskému po povstání proti Přemyslu Otakarovi II.- tyto země předány Rudolfu I. Habsburskému pod vládou Habsburků do roku 1918-soustáti s Maďarskem a Čechami ( i další země) pod vládou Habsburků do roku 1918-soustáti s Maďarskem a Čechami ( i další země) 1867-vznik Rakousko-uherské říše 1867-vznik Rakousko-uherské říše 1918-vznik Rakouské republiky 1918-vznik Rakouské republiky

25 Historie - pokračování 1938-anexe Rakouska Německem 1938-anexe Rakouska Německem po roce 1945 obsazeno vítěznými mocnostmi po roce 1945 obsazeno vítěznými mocnostmi rok 1985 –vytvoření nezávislé neutrální republiky rok 1985 –vytvoření nezávislé neutrální republiky rok 1994-vstup do EU rok 1994-vstup do EU

26 Osobnosti Arnold Schwarzenegger(1947) – herec, kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger(1947) – herec, kalifornský guvernér Wolfgang Amadeus Mozart-známý hudební skladatel (1756-1791) Wolfgang Amadeus Mozart-známý hudební skladatel (1756-1791) Rommy Schneiderová-herečka (proslavila ji role císařovny Alžběty zvané Sisi) Rommy Schneiderová-herečka (proslavila ji role císařovny Alžběty zvané Sisi)

27 Marie Terezie (1740 – 1780) (1740 – 1780) osvícenská panovnice osvícenská panovnice povinná školní docházka povinná školní docházka

28 Školství začátek školy je v 8:00 hod. a konec ve 12:30 (12:00) začátek školy je v 8:00 hod. a konec ve 12:30 (12:00) 4 roky státní škola + 4 roky hlavní škola nebo gymnasium (8 let povinná školní docházka) 4 roky státní škola + 4 roky hlavní škola nebo gymnasium (8 let povinná školní docházka)

29 Zajímavosti Voralberg je znám dobrým sýrem Voralberg je znám dobrým sýrem 80% produkce mléka jde do čokoládoven,které jsou v celém světě velmi známé 80% produkce mléka jde do čokoládoven,které jsou v celém světě velmi známé velmi známé jsou i čokolády velmi známé jsou i čokolády

30 Slovníček Ahoj - Servus Ahoj - Servus Dobrý den - Grü3 Gott Dobrý den - Grü3 Gott Nashledanou - Auf Wiedersehen Nashledanou - Auf Wiedersehen Škola - die Schule Škola - die Schule Žák - der Schüler Žák - der Schüler Chléb - das Brot Chléb - das Brot Voda - das Wasser Voda - das Wasser Mamka - die Mutti Mamka - die Mutti Tatka - der Papa Tatka - der Papa Brácha - der Bruder Brácha - der Bruder Sestra - die Schwester Sestra - die Schwester Město - die Stadt Město - die Stadt Vesnice - Dorf Vesnice - Dorf Domov - Heim Domov - Heim Učit - lernen Učit - lernen Číst - lesen Číst - lesen Hrát si - spielen Hrát si - spielen Jak se máš - Wie geht´s? Jak se máš - Wie geht´s? Jmenuji se …….. - ich heiße … Jmenuji se …….. - ich heiße … Mám rád… - Ich mag …. Mám rád… - Ich mag ….

31 CENÍK  Minerálka1,51,80  Pečivo 1ks 0,46  Mléko 700g 1,39  Jogurt 0,89  Pivo 6ks4,02  Čokoláda 100g 0,66  Hovězí guláš 1,3kg 5,99  Haribo-bonbóny 0,99  Mandarinky 1kg 0,89  Ananas 1ks 1,99  Čínské zelí 1kg 0,49  Kokt.rajčata250g 1,29  Sýr100g 0,99  Džus 1l 0,89  (ceny jsou uvedeny v eurech,v síti supermarketů Interspar)

32 Vypracovali Jiří Jiruška Jiří Jiruška Kristýna Přibylová Kristýna Přibylová Hana Koukolová Hana Koukolová Petra Přibylová Petra Přibylová


Stáhnout ppt "Rakousko. Poloha Rozkládá se ve střední Evropě Rozkládá se ve střední Evropě Rozloha: 83 858 km² Rozloha: 83 858 km² Skládá se z 9 spolkových zemí Skládá."

Podobné prezentace


Reklamy Google