Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Filosofie Test.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Filosofie Test."— Transkript prezentace:

1 Filosofie Test

2 1. 0 - 2 Velmi krátká rčení, jež byla zamýšlena jako snadno zapamatovatelná shrnutí základních myšlenek jednotlivých systémů a jako taková byla vštěpována žákům. Jistý indický text o těchto komentářích praví: „Rozumíš-li jenom stěží, řeknou: věc je prostá. Leží-li smysl na dlani, tlachají o něm do noci.“ Lze tyto krátká rčení nazvat védy, a když ne, tak jak tedy?

3 2. 1 Jádžňavalkja vedl podle pověsti život zámožného bráhmanského otce rodiny a měl dvě ženy, Maitréjí a Katjajanu. Když chtěl obě opustit, aby mohl hloubat v samotě a hledat pravdu, žádala jej Maitréjí, aby ji vzal s sebou. „Hleď Maitréjí“, pravil Jádžňavalkja, „co nevidět opustím tento stát. Proto se teď chci vyrovnat s tebou a s Kátjajanou.“ Maitréjí na to řekla: „Kdyby, můj pane, byla celá tato zem se vším svým bohatstvím má, stala bych se nesmrtelnou?“ „Ne, ne“, pravil Jádžňavalkja, „není naděje na to, že by se dalo bohatstvím dosáhnout nesmrtelnosti.“   Maitréjí na to řekla: „Co mám tedy dělat s tím, co mne nemůže učinit nesmrtelnou? Vylož mi, pane, raději to, co sám víš.“ Maitreja byla vyvolena poslouchat a sedávat poblíž svého Mistra a co se dozvěděla bylo tajné a jenom pro zasvěcené. Jak se tato nauka nazývala?       

4 0 - 2 3. „Brahma je dřevo, je strom, z nějž vytesali zemi a nebesa. Vám, moudrým, kteří hloubáte v duchu, zvěstuji toto: O brahma se opírá a na něm spočívá veškerenstvo.“ Átman je nejvnitřnější jádro našeho vlastního já, k němuž pronikáme, když si od člověka jako jevu odmyslíme nejprve jeho tělesnou schránku a když od trvajícího, životem dýchajícího já Který termín je nadřazenější a proč?

5 4. Které učení takto charakterizuje ctnost? Taoismus Konfucianismus
1 4.  "Vládcova ctnost je ctností větru; ctnost lidu je  ctností trávy. Tráva se sklání po větru" (Lun Jü XII, Které učení takto charakterizuje ctnost? Taoismus Konfucianismus Buddhismus

6 0;1;3;5 5. Pravé úsilí Pravé záměry Pravé mluvení Pravé jednání Soustředění Pravé pochopení Pravá životospráva Pravá všímavost Přiřaď části osmidílné stezky k jednotlivým ctnostem a které učení toto řeší! a. Moudrost b. Mravnost c. Duševní kázeň

7 6. 0;1;2 Nazvi pojem neomezené a obecně látku z čeho věci vznikají!
Anaximandros prohlásil _ neomezené_ za počátek a základní prvek jsoucna; první zavedl toto jméno „počátek“. Říká pak, že to není ani voda, ani žádný z tzv. živlů, nýbrž jakási jiná neomezená přirozenost, z níž vznikají všechny oblohy a světy v nich. „A z __čeho věci vznikají_, do toho též zanikají podle nutnosti, neboť si za své bezpráví navzájem platí pokutu a trest podle určení času“; takto to říká slovy poněkud básnickými... Nazvi pojem neomezené a obecně látku z čeho věci vznikají!

8 7. Který filosof je autorem tohoto mýtu o jeskyni?
1 7. Vezdejší smyslový svět se podobá jeskyni, do níž otvorem vniká světlo. Lidé jsou v ní přikováni, sedíce odvráceni od světla a nemohouce se hýbat. Světlo dopadá na stěnu jeskyně, která je před očima přikovaných vězňů. Nad otvorem jeskyně jsou různé předměty, které vrhají stín na onu osvětlenou stěnu. Přikovaní lidé, kteří nikdy žádného skutečného předmětu neviděli, stálým prohlížením stínů na stěně jsou klamáni a pojímají stínové obrazy jako skutečné předměty, dokonce z těchto pozorování vytvářejí své vědy. - Úkolem lidského života, úkolem filosofie je vysvobodit se z tohoto vězení, zbavit se pout, abychom mohli spatřit skutečné předměty, poznat ideje. Který filosof je autorem tohoto mýtu o jeskyni?

9 1 8. Platon – Aristoteles – Sokrates Jaký je mezi nimi vztah?

10 2 9. Cítil, že v sobě má vnitřní hlas,svědomí kterého ho vedlo a zdržovalo od nesprávného jednání. Kdo takto vnímal svědomí a jak nazval tento vnitřní hlas?

11 10. 1 Jak se nazývá životní princip těla? jako původ pohybu; jako účel
Duše je podle Aristotela příčinou a počátkem živého těla, a to ve třech významech: jako původ pohybu; jako účel jako podstata oduševněných těl. Jak se nazývá životní princip těla?

12 Učitelé moudrosti x milovníci moudrosti Nazvěte je!
1 11. Učitelé moudrosti x milovníci moudrosti Nazvěte je!

13 12. 2 Jde o příběh se symbolickým náboženským významem. Tyto příběhy lidem zprostředkovávaly názor na svět, přírodu a lidské bytí, vysvětlovaly účel věcí a někdy i původ států, měst, rodů apod. Otázky si začínáme klást tehdy, ztrácí-li naše zkušenost svou samozřejmost a důvěrnou známost a nastane údiv, překvapení a tím začneme klást otázky Nazvi jednotlivá tvrzení!

14 13. Cílem poznání je dosažení pravdy. Proces poznávání je neukončený.
Která část filosofie měla tento cíl?

15 14. Jaký je vztah bytí a jsoucna? 2
Vše, co kolem sebe vidíme i nač můžeme pomyslet, musí mít nějakým způsobem bytí. Bytí je jakási síla, aktualita, která vše udržuje v jakési prostorové určitosti. Jsoucno je potom vše, co má nějakým způsobem podíl na bytí. Tento podíl lze nazvat existencí.( Příkladem vztahu jsoucna a bytí je vztah pojmů veselý a veselost – veselý má něco z veselosti, pojem veselost však není plně vyčerpán stavem, němž je jedinec veselý ). Jaký je vztah bytí a jsoucna?

16 Hodnocení Počet kreditů procent Počet bodů 0 kreditů 0 – 9% 0 - 2
10 – 19% 2 - 4 2 kredity 20 – 29% 5 - 6 3 kredity 30 – 39% 7 - 9 4 kredity 40 – 49% 10 -11 5kreditů 50 – 59% 6 kreditů 60 – 69% 7 kreditů 70 – 79% 8 kreditů 80 – 89% 9 kreditů 90 – 99% 22 -23 10 kreditů 100% 24


Stáhnout ppt "Filosofie Test."

Podobné prezentace


Reklamy Google