Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Blind Friendly Web – přístupnost pro zrakově postižené Blind Friendly Web Autor: Mgr. Radek Pavlíček Metodické centrum informatiky SONS ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Blind Friendly Web – přístupnost pro zrakově postižené Blind Friendly Web Autor: Mgr. Radek Pavlíček Metodické centrum informatiky SONS ČR"— Transkript prezentace:

1 Blind Friendly Web – přístupnost pro zrakově postižené Blind Friendly Web Autor: Mgr. Radek Pavlíček Metodické centrum informatiky SONS ČR e-mail: pavlicek@sons.cz

2 Blind Friendly Web – přístupnost pro zrakově postižené Co je to přístupný web? Přístupný web:  respektuje všechny své uživatele;  neklade svým uživatelům žádné překážky;  lépe se používá i běžným uživatelům. Přístupná webová stránka je použitelná pro každého uživatele Internetu, a sice nezávisle na jeho postižení, schopnostech, znalostech, zkušenostech či zobrazovacích možnostech.

3 Blind Friendly Web – přístupnost pro zrakově postižené Proč mít přístupný web? Legislativa v ČR Best Practice – Pravidla pro tvorbu přístupného webu 1.0  obsahují 37 pravidel;  v červenci 2004 vydalo MI jako doporučení pro webmastery;  2.3.2006 byla novela zákona č. 365/2000 Sb. o ISVS schválena, splnění těchto pravidel bude od 1.1.2008 vyžadováno ze zákona.  Je to slušné. Diskriminace kohokoliv není morální.  Je to výhodné. Lepší viditelnost ve vyhledávačích, použitelnost,…  Je to prozíravé. Od 1.1.2008 povinnost mít přístupný web.

4 Blind Friendly Web – přístupnost pro zrakově postižené Mýty o bezbariérovém webu  Vytvoření textové verze stránek je dostačující.  Vytvořit přístupný web je komplikované a nákladné.  Přístupnost a atraktivní web design se vylučují.  Přístupnost potlačuje kreativitu.  Návštěvníci webových stránek nemají s přístupností problémy.  Nevidomí uživatelé nebo uživatelé s jiným typem postižení nepoužívají Internet.

5 Blind Friendly Web – přístupnost pro zrakově postižené Znevýhodnění uživatelé Počet znevýhodněných uživatelů se pohybuje mezi 20 až 30%.  zdravotní postižení (zrakové, tělesné, atd.),  technické možnosti (webový prohlížeč, op. systém, hardware),  dočasné zdravotní indispozice (úrazy horních končetin),  dočasně zhoršené pracovní podmínky (osvětlení, atd.),  znalosti a vzdělání. Přístupný web respektuje své uživatele, bere v potaz jejich

6 Blind Friendly Web – přístupnost pro zrakově postižené Kolik ZP dnes používá Internet Kolik je celkem zrakově postižených občanů?  Dle údajů WHO je 0,6 až 1,5% běžné populace těžce zrakově postiženo.  Budeme-li se držet středu odhadu, v ČR se jedná o cca 100 000 občanů.

7 Blind Friendly Web – přístupnost pro zrakově postižené Kolik ZP dnes používá Internet Odhady počtu uživatelů PC mezi zrakově postiženými občany: * záznamy SONS, které pokrývají cca 90 % služeb

8 Blind Friendly Web – přístupnost pro zrakově postižené Spec. technologie používané ZP uživateli * jedná se o hlasové a hmatové výstupy * jedná se o hlasové a hmatové výstupy ** jedná se o programy, které umožňují zvětšení prostředí op. systému ** jedná se o programy, které umožňují zvětšení prostředí op. systému  softwarová lupa;  softwarová lupa s hl. podporou;  hlasový výstup;  hmatový výstup.

9 Blind Friendly Web – přístupnost pro zrakově postižené Zrakové postižení vytváří velké bariéry I když zrakově postižení uživatelé nepatří z hlediska osob se specifickými potřebami mezi majoritu, patří rozhodně mezi nejrizikovější skupiny.

10 Blind Friendly Web – přístupnost pro zrakově postižené Jak čtou zrakově postižení webové stránky Lineární vnímání informací Nevidomý uživatel vidí v jeden okamžik pouze jeden objekt - chybí mu „globální pohled“ na celou stránku. Je tedy třeba dbát na správné strukturování obsahu stránek. Vnímání informací v textové podobě Nevidomý uživatel je schopen vnímat pouze ty informace, které jsou v textové podobě (proto je nutné u grafických symbolů definovat alternativní textové popisky) a které jsou speciální programy schopny zpřístupnit (pozor např. na špatně vytvořená Javascriptová menu).

11 Blind Friendly Web – přístupnost pro zrakově postižené Jak vytvořit přístupný web? Pokud má autor webu odpovídající znalosti a bere přístupnost v potaz už při jeho tvorbě, neobnáší vytvoření a následný provoz přístupného webu žádné zvýšené náklady. Školení tvorby přístupných webových stránek  SONS ČR (Brno, Praha);  některé další komerční firmy; Literatura v českém jazyce  Metodika Blind Friendly Web (www.blindfriendly.cz/metodika);  Kniha Tvoříme přístupné webové stránky. Kde získat potřebné znalosti?

12 Blind Friendly Web – přístupnost pro zrakově postižené Jak zjistit, zda je web přístupný?  On-line validátory  Cynthia Says,  Watchfire WebXACT;  Toolbary a další nástroje;  Testy  základní,  rozšířený,  uživatelský; Další informace: www.blindfriendly.cz/doc/sons-isss2006.pdf

13 Blind Friendly Web – přístupnost pro zrakově postižené Blind Friendly Web – první krok k přístupnosti  Testování webových stránek (základní, rozšířený, uživatelský test);  konzultace ohledně přístupnosti webových stránek;  odborná školení Tvorba přístupných webových stránek;  portál Blind Friendly Web s Metodickým návodem a spoustou dalších informací o problematice bezbariérového webu;  Katalog webových stránek přístupných zrakově postiženým;  možnost zařazení i rozsáhlých webů, jejichž podstatná část splňuje alespoň základní úroveň přístupnosti. www.blindfriendly.cz Co v oblasti přístupnosti nabízíme:

14 Blind Friendly Web – přístupnost pro zrakově postižené Nejčastější chyby z hlediska přístupnosti  Chybějící alternativní textové popisky u netextových objektů nesoucích významové sdělení.  Nedostatečný kontrast barev popředí a pozadí.  Špatné nebo žádné strukturování obsahu stránek pomocí nadpisů a seznamů.  Nemožnost zvětšování písma pomocí prostředků prohlížeče.  Závislost funkčnosti stránek na Javascriptu.  Nevalidní zdrojový kód stránek.  Nepřístupné formuláře.

15 Blind Friendly Web – přístupnost pro zrakově postižené Chybějící alt. textové popisky - ukázka

16 Blind Friendly Web – přístupnost pro zrakově postižené Alternativní textové popisky u grafiky - řešení  Každému grafickému objektu, který nese informaci, přiřaďte relevantní alternativní textový popisek;  Grafické prvky, které mají pouze dekorativní účel, schovejte na pozadí pomocí CSS nebo jim žádný alternativní text nepřiřazujte.  U grafických prvků, které slouží jako odkazy, musí být z alternativního textového popisku zřejmé, na jakou stránku odkaz vede.  POZOR na úřední desky – pouhý sken dokumentu jako obrázek a jeho vystavení ve formátu jpeg či pdf je nedostačující.

17 Blind Friendly Web – přístupnost pro zrakově postižené Nedostatečný kontrast barev - ukázka

18 Blind Friendly Web – přístupnost pro zrakově postižené Nedostatečný kontrast barev - řešení  Používejte barvy, které jsou vzájemně dostatečně kontrastní – změřit lze např. pomocí CCA 1.1 http://www.wat-c.org/tools/CCA/1.1/CCA1.1.zip  Vytvořte alternativní verzi s dostatečně kontrastními barvami pomocí CSS a nabídněte tak návštěvníkům možnost používat tu verzi, která je pro ně přístupnější. POZOR! Odkaz na tuto verzi musí být z verze primární bez problémů přístupný.  Umožněte návštěvníkům vypnout stylové předpisy.

19 Blind Friendly Web – přístupnost pro zrakově postižené Tabulky – ukázka a řešení  Tabulky tvořte tak, aby dávaly smysl při lineárním čtení zleva doprava.  Do každé buňky tabulky vkládejte pouze takové informace, které spolu souvisí.  „Netabulková data“ netvořte pomocí tabulek.  Pokud to lze, nepoužívejte tabulky pro layout.

20 Blind Friendly Web – přístupnost pro zrakově postižené Strukturování stránek pomocí nadpisů Stránka bez nadpisů je jako kniha bez obsahu.  Pro vyznačování nadpisů používejte značky h1 až h6 a ne vlastní CSS třídy.  Nadpisy uvozujte všechny důležité části stránky (hlavní obsah, menu, vyhledávání, anketu, atd.).  Při používání nadpisů dbejte na správnou hierarchii.

21 Blind Friendly Web – přístupnost pro zrakově postižené Závislost funkčnosti na Javascriptu - ukázka  Javascript není zapovězen. Používejte jej ale tak, aby i bez něj byla stránka plně funkční a ovladatelná.  Všechny důležité části webu musí být přístupné, i když kterákoliv nadstavba nad HTML je neaktivní.  Spousta věcí, na které se obvykle používá Javscript, lze udělat i bez něj. s JS bez JS

22 Blind Friendly Web – přístupnost pro zrakově postižené Formuláře – ukázka a řešení Další informace: www.plavacek.net/formulare/  Přiřaďte každému formulářovému prvku popisek pomocí značky a vazebních atributů for a id.  Rozsáhlejší a komplikovanější formuláře rozdělujte do menších logických celků pomocí prvku a.  Nezapomínejte, že i u formulářových prvků můžete využít atribut title.

23 Blind Friendly Web – přístupnost pro zrakově postižené Přístupné weby měst a obcí Je potěšující, že už i webmasteři měst, obcí či ministerstev začínají dbát na přístupnost a tvoří přístupné weby.  www.mestobustehrad.czwww.mestobustehrad.cz  www.jiretinpb.czwww.jiretinpb.cz  www.mutenice.czwww.mutenice.cz  www.dacice-mesto.cz  www.micr.czwww.micr.cz  www.mpo.czwww.mpo.cz  www.mmr.czwww.mmr.cz  www.mpsv.cz

24 Blind Friendly Web – přístupnost pro zrakově postižené Další zdroje informací  http://www.blindfriendly.czwww.blindfriendly.cz  http://pristupnost.nawebu.czpristupnost.nawebu.cz  http://www.micr.cz/files/1588/BP_web.htmwww.micr.cz/files/1588/BP_web.htm  http://www.pixy.cz/dogmawww.pixy.cz/dogma  http://www.w3.org/WAI/http://www.w3.org/WAI/ Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Blind Friendly Web – přístupnost pro zrakově postižené Blind Friendly Web Autor: Mgr. Radek Pavlíček Metodické centrum informatiky SONS ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google