Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Blind Friendly Web Autor: Mgr. Radek Pavlíček

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Blind Friendly Web Autor: Mgr. Radek Pavlíček"— Transkript prezentace:

1 Blind Friendly Web Autor: Mgr. Radek Pavlíček
Metodické centrum informatiky SONS ČR

2 respektuje všechny své uživatele;
Co je to přístupný web? Přístupný web: respektuje všechny své uživatele; neklade svým uživatelům žádné překážky; lépe se používá i běžným uživatelům. Přístupná webová stránka je použitelná pro každého uživatele Internetu, a sice nezávisle na jeho postižení, schopnostech, znalostech, zkušenostech či zobrazovacích možnostech.

3 Proč mít přístupný web? Je to slušné. Diskriminace kohokoliv není morální. Je to výhodné. Lepší viditelnost ve vyhledávačích, použitelnost,… Je to prozíravé. Od povinnost mít přístupný web. Legislativa v ČR Best Practice – Pravidla pro tvorbu přístupného webu 1.0 obsahují 37 pravidel; v červenci 2004 vydalo MI jako doporučení pro webmastery; byla novela zákona č. 365/2000 Sb. o ISVS schválena, splnění těchto pravidel bude od vyžadováno ze zákona.

4 Mýty o bezbariérovém webu
Vytvoření textové verze stránek je dostačující. Vytvořit přístupný web je komplikované a nákladné. Přístupnost a atraktivní web design se vylučují. Přístupnost potlačuje kreativitu. Návštěvníci webových stránek nemají s přístupností problémy. Nevidomí uživatelé nebo uživatelé s jiným typem postižení nepoužívají Internet. KDD 727 registrovaných uživatelů.

5 Znevýhodnění uživatelé
Přístupný web respektuje své uživatele, bere v potaz jejich zdravotní postižení (zrakové, tělesné, atd.), technické možnosti (webový prohlížeč, op. systém, hardware), dočasné zdravotní indispozice (úrazy horních končetin), dočasně zhoršené pracovní podmínky (osvětlení, atd.), znalosti a vzdělání. Počet znevýhodněných uživatelů se pohybuje mezi 20 až 30%.

6 Kolik ZP dnes používá Internet
Kolik je celkem zrakově postižených občanů? Dle údajů WHO je 0,6 až 1,5% běžné populace těžce zrakově postiženo. Budeme-li se držet středu odhadu, v ČR se jedná o cca občanů.

7 Kolik ZP dnes používá Internet
Odhady počtu uživatelů PC mezi zrakově postiženými občany: * záznamy SONS, které pokrývají cca 90 % služeb

8 Spec. technologie používané ZP uživateli
softwarová lupa; softwarová lupa s hl. podporou; hlasový výstup; hmatový výstup. * jedná se o hlasové a hmatové výstupy ** jedná se o programy, které umožňují zvětšení prostředí op. systému

9 Zrakové postižení vytváří velké bariéry
I když zrakově postižení uživatelé nepatří z hlediska osob se specifickými potřebami mezi majoritu, patří rozhodně mezi nejrizikovější skupiny.

10 Jak čtou zrakově postižení webové stránky
Lineární vnímání informací Nevidomý uživatel vidí v jeden okamžik pouze jeden objekt - chybí mu „globální pohled“ na celou stránku. Je tedy třeba dbát na správné strukturování obsahu stránek. Vnímání informací v textové podobě Nevidomý uživatel je schopen vnímat pouze ty informace, které jsou v textové podobě (proto je nutné u grafických symbolů definovat alternativní textové popisky) a které jsou speciální programy schopny zpřístupnit (pozor např. na špatně vytvořená Javascriptová menu). Ukázka na webu Krajského úřadu.

11 Jak vytvořit přístupný web?
Pokud má autor webu odpovídající znalosti a bere přístupnost v potaz už při jeho tvorbě, neobnáší vytvoření a následný provoz přístupného webu žádné zvýšené náklady. Kde získat potřebné znalosti? Školení tvorby přístupných webových stránek SONS ČR (Brno, Praha); některé další komerční firmy; Literatura v českém jazyce Metodika Blind Friendly Web ( Kniha Tvoříme přístupné webové stránky.

12 Jak zjistit, zda je web přístupný?
On-line validátory Cynthia Says, Watchfire WebXACT; Toolbary a další nástroje; Testy základní, rozšířený, uživatelský; Další informace:

13 Blind Friendly Web – první krok k přístupnosti
Co v oblasti přístupnosti nabízíme: Testování webových stránek (základní, rozšířený, uživatelský test); konzultace ohledně přístupnosti webových stránek; odborná školení Tvorba přístupných webových stránek; portál Blind Friendly Web s Metodickým návodem a spoustou dalších informací o problematice bezbariérového webu; Katalog webových stránek přístupných zrakově postiženým; možnost zařazení i rozsáhlých webů, jejichž podstatná část splňuje alespoň základní úroveň přístupnosti.

14 Nejčastější chyby z hlediska přístupnosti
Chybějící alternativní textové popisky u netextových objektů nesoucích významové sdělení. Nedostatečný kontrast barev popředí a pozadí. Špatné nebo žádné strukturování obsahu stránek pomocí nadpisů a seznamů. Nemožnost zvětšování písma pomocí prostředků prohlížeče. Závislost funkčnosti stránek na Javascriptu. Nevalidní zdrojový kód stránek. Nepřístupné formuláře.

15 Chybějící alt. textové popisky - ukázka

16 Alternativní textové popisky u grafiky - řešení
Každému grafickému objektu, který nese informaci, přiřaďte relevantní alternativní textový popisek; Grafické prvky, které mají pouze dekorativní účel, schovejte na pozadí pomocí CSS nebo jim žádný alternativní text nepřiřazujte. U grafických prvků, které slouží jako odkazy, musí být z alternativního textového popisku zřejmé, na jakou stránku odkaz vede. POZOR na úřední desky – pouhý sken dokumentu jako obrázek a jeho vystavení ve formátu jpeg či pdf je nedostačující.

17 Nedostatečný kontrast barev - ukázka

18 Nedostatečný kontrast barev - řešení
Používejte barvy, které jsou vzájemně dostatečně kontrastní – změřit lze např. pomocí CCA Vytvořte alternativní verzi s dostatečně kontrastními barvami pomocí CSS a nabídněte tak návštěvníkům možnost používat tu verzi, která je pro ně přístupnější. POZOR! Odkaz na tuto verzi musí být z verze primární bez problémů přístupný. Umožněte návštěvníkům vypnout stylové předpisy.

19 Tabulky – ukázka a řešení
Tabulky tvořte tak, aby dávaly smysl při lineárním čtení zleva doprava. Do každé buňky tabulky vkládejte pouze takové informace, které spolu souvisí. „Netabulková data“ netvořte pomocí tabulek. Pokud to lze, nepoužívejte tabulky pro layout.

20 Strukturování stránek pomocí nadpisů
Stránka bez nadpisů je jako kniha bez obsahu. Pro vyznačování nadpisů používejte značky h1 až h6 a ne vlastní CSS třídy. Nadpisy uvozujte všechny důležité části stránky (hlavní obsah, menu, vyhledávání, anketu, atd.). Při používání nadpisů dbejte na správnou hierarchii.

21 Závislost funkčnosti na Javascriptu - ukázka
Javascript není zapovězen. Používejte jej ale tak, aby i bez něj byla stránka plně funkční a ovladatelná. Všechny důležité části webu musí být přístupné, i když kterákoliv nadstavba nad HTML je neaktivní. Spousta věcí, na které se obvykle používá Javscript, lze udělat i bez něj. s JS bez JS

22 Formuláře – ukázka a řešení
Přiřaďte každému formulářovému prvku popisek pomocí značky <label> a vazebních atributů for a id. Rozsáhlejší a komplikovanější formuláře rozdělujte do menších logických celků pomocí prvku <fieldset> a <legend>. Nezapomínejte, že i u formulářových prvků můžete využít atribut title. Další informace:

23 Přístupné weby měst a obcí
Je potěšující, že už i webmasteři měst, obcí či ministerstev začínají dbát na přístupnost a tvoří přístupné weby.

24 Další zdroje informací
Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Blind Friendly Web Autor: Mgr. Radek Pavlíček"

Podobné prezentace


Reklamy Google