Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico,"— Transkript prezentace:

1

2

3 Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico, 2005. J. Soukal: Literární výchova pro II. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, SPN Praha, 1998. J. Košťák: Literatura 1. díl, Fortuna Praha, 1994. R. Bláhová a kol.: LITERATURA pro 1. ROČNÍK STŘEDNÍCH škol, Didaktis, 2008. M. Sochrová: KOMPLETNÍ PŘEHLED české a světové LITERATURY, Fragment, 2007.

4 Obsah:  Společensko-historické pozadí  Gotika  Žánrová pestrost české středověké literatury  Rozvoj latinsky psané literatury – osobnost Karla IV.  Vita Caroli  Sociální satira – žákovská poezie  Podkoní a žák  Staročeská zábavná literatura - Trojanská kronika  Rytířská epika – Tristram a Izalda  Světská lyrika – svítáníčka, písně, písně satirické  Závišova píseň  Rozvoj dramatu – počátky českého dramatu  Drama Mastičkář  První úplný český překlad bible, překlad cestopisu Milion

5 Společensko-historické pozadí Karel IV. český a německý král, římský císař Období jeho vlády přineslo českému státu:  rozkvět vzdělanosti a kultury (založení pražské univerzity, povýšení biskupství na arcibiskupství)  řadu změn a reforem (vznik zemí Koruny české, Zlatá bula Karla IV.)

6 Od poloviny 13. století k nám pronikal z Francie nový sloh - GOTIKA Petr Parléř katedrála sv. Víta Matyáš z Arrasu Karlštejn Karlův most Korunovační klenotyKarlova univerzita

7 Karlštejn kaple sv. Kříže s malbami Mistra Theodorika Mistr třeboňského oltáře

8 Velislavova bible z poloviny 14. století je dokladem mistrovství v oblasti knižní malby.

9 Česká středověká literatura – žánrově pestrá česky psaná latinsky psaná světská lyrika (milostné písně - svítáníčka) drama (do té doby pouze latinsky) sociální satira (kritika nepořádků v tehdejší společnosti) naučná literatura (právní spisy, pokusy o slovníky, dějepisná literatura) legendy (náboženské vzdělání, ale i jako zábavná četba) Velký rozvoj slovní zásoby češtiny kostel (z latiny), říše, rychtář (z němčiny)

10 Karel IV. – syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny - úspěšný český král a římský císař - velmi vzdělaný, měl jazykové a literární nadání - všemožně podporoval vzdělanost a kulturu

11 Karel IV. – císař z Boží milosti - doba jeho vlády je dnes považována za jeden z vrcholů ve vývoji české literatury (souvisí se založením univerzity v Praze r. 1348)  vzrůstá vzdělanost  rozšiřuje se okruh autorů i čtenářů (církevní hodnostáři, ale i šlechtici, měšťané)  vedle církevních témat se objevují i náměty světské  literatura nevzniká jen v klášterech a při chrámech

12  je autorem vlastního životopisu Vita Caroli (Život Karlův) a legendy o svatém Václavu  spolupracoval na latinsky psané kronice Přibíka Pulkavy z Radenína  jeho jméno je spjato také se vznikem korunovačního řádu a sbírky právních norem zvané Karlův Majestát Autobiografie – autorem životopisu je osobnost sama Biografie – zachycuje události a fakta ze života jednoho člověka

13 Vita Caroli - latinsky psaná autobiografie panovníka - Karel IV. v ní zachytil zážitky z mládí, kdy žil v cizině, a počátky pobytu v Čechách do roku 1340. Osobní zážitky se prolínají s Karlovým veřejným působením, značný prostor zabírají i náboženské a morální úvahy - události dalších let (do roku 1345) zachytil jiný autor - svému synovi Václavovi IV. ukázal, jak se má panovník chovat a jak má správně jednat - text byl přeložen do češtiny ještě ve 14. století

14 Papežská milost píše Karlu IV. V roce 1348 napsal papež dopis římskému císaři a českému králi Karlu IV., ve kterém mu vyčítal, že nosí příliš krátké a těsné šaty, což se neshoduje s úřadem panovníka. Důrazně ho nabádal, aby se oblékal do šatů dlouhých a volných a především, aby se aktivně neúčastnil životu nebezpečných turnajů. Karel však jeho rady nedbal…… Pouhé 2 roky po nabádavém papežově dopise se stala hrozná nehoda. Karel se zranil při turnaji, na čtyřikrát si zlomil čelist a deformoval krční páteř a ochrnul na celé tělo. Měl výborného chirurga, přesto mu nadosmrti zůstaly následky. V pouhých 34 letech byl shrbený, hlavu měl nakloněnou na levou stranu a nemohl jí otáčet. Dlouhou rekonvalescenci Karel diplomaticky vysvětloval jako otravu a v tom smyslu napsal dopis i papeži.

15 Sociální satira představovaná žákovskou poezií Satira – báseň, próza, drama vysmívající se nedostatkům ve společnosti nebo lidským pokleskům Žákovská poezie – verše středověkých studentů i absolventů univerzity - vznikala v Evropě od 12. století - dochovala se v podobě popěvků, básní a satir - bývá plná veselí a rozmarů, napadá privilegované vrstvy, ale dovede se vysmát i vlastní bídě a nouzi - psaná latinsky i česky

16 Podkoní a žák (konec 14. století) - světská satirická báseň - psána latinsky, veršovaná (490 veršů, většinou osmislabičné, rým sdružený) - řadíme ji k žákovské poezii - autor neznámý (asi potulný žák = vagant = dobře znalý žákovského prostředí - má pobavit - žák i podkoní používají obecnou a vulgární mluvu Zobrazuje velmi živě výjev z krčmy. Skladba je napsaná formou sporu mezi podkoním (panským sluhou) a žákem (středověkým studentem), kteří se utkají v hádce o přednosti svého stavu. Z celého sporu, který nakonec vyvrcholí rvačkou, vidíme neutěšenou situaci obou. Autor se nepřiklání ani k jedné straně, snad aby ukázal bezvýchodnost celé situace.

17 Trojanská kronika (2. polovina 14. století) - představuje staročeskou zábavnou literaturu - česky psaná, prózou - vypráví příběh zpracovaný již ve starověkém Řecku Homérem (o trojské válce a jejích hrdinech) - byla 1. tištěnou knihou u nás (pravděpod. v Plzni 1468) Koncem 15. st. se k nám začal šířit vynález knihtisku Jana Gutenberga. Knihy vytištěné do roku 1500 se označují jako inkunábule (prvotisky).

18 Tristram a Izalda (2. polovina 14. století) - nejznámější dílo staročeské rytířské epiky - námět není původní (k nám z Německa) - takřka 9000 veršů - vypráví o osudové moci lásky anglického rytíře Tristrama a irské princezny Izaldy nadané uměním léčit = jejich láska byla sice probuzena nevědomým vypitím kouzelného nápoje, ale přetrvala i po době působení nápoje a pak byla silnější než cokoli jiného.

19 Příběh začíná tím, že starý král Marek z Cornwalu se má oženit, a posílá proto svého synovce a rytíře Tristrama, aby mu přivezl nevěstu, kterou pozná podle jejího zlatého vlasu. Kouzelný nápoj, připravený Izaldinou matkou pro krále Marka a Izaldu, však omylem cestou vypijí Tristram a Izalda. Ta se ale musí stát Markovou manželkou. Láska silnější než všechny konvence vede oba milence k podvádění Marka. Když je Tristram smrtelně zraněn, přichází k němu jeho milá příliš pozdě na to, aby ho mohla uzdravit. Smutek však nedokáže překonat a u mrtvého Tristrama umírá sama zoufalstvím.

20 Světská lyrika - rozvíjí se od 60. let 14. století  milostná poezie  písně satirické Svítáníčka (alba) = vyjadřují loučení milenců za ranního rozbřesku Milý jasný dni Písně Stratilať jsem milého Závišova píseň - spojené především s univerzitním životem, tedy tzv. žákovská poezie Píseň veselé chudiny

21 Závišova píseň (2. pol. 14. století) - vyspělé dílo staročeské světské lyriky - autorem: asi český hudební skladatel Záviš ze Zap - dvorské pojetí lásky (láska jako nemoc, utrpení) Jižť mne vše radost ostává, jižť mé vše útěchy stanú. Srdce v túžebné krvi plavá: to vše pro mú milú žadnú. Svýma zraky skrzě očko silněť střielé v mé srdéčko, bydlímť u plamennéj túze. Muoj život v túhách nemáhá: to vše jejie krása drahá silněť mě k tomu připúzie. (….) Srdce bolí, silně ve krvi plavaje, žádaje, žádná, tvé milosti, ač sě móže státi. Jáť nikoli živ nebudu na dlúzě v té túzě, kdyžť sě zmilitká neráčí smilovati. Túhat mě po nie, kdyžť na ni zpomenu, div, žeť kdy nesplanu, omdleje v túhách stanu: já pro ni v mé mladosti žalostivě zahynu.

22 Rozvoj dramatu (40. léta 14. století) Vznik čes. středověkého dramatu: kořeny do 12. století - vyvíjelo se v rámci velikonočních církevních obřadů (texty měly náboženský charakter a hrávaly se v kostele při velikonočních obřadech = představovaly události při Kristově vzkříšení) -přednášeli je kněží, ale časem se scény rozšiřovaly o nové výjevy, proto si brali na pomoc učitele a žáky. S nimi se do vážných scén dostávaly i komické prvky, které postupně nabývaly takových rozměrů, že zastínily původní text. Církev tato vystoupení pro jejich nevázanost z kostelů nakonec vykázala (hrálo se pak na náměstí, tržišti). Tak vznikly v průběhu 14. století latinsko-české hry tří Marií o tom, jak tři zbožné Marie jdou ke Kristovu hrobu, aby pomazaly jeho tělo vonnými mastmi, ale najdou hrob prázdný. Zjeví se jim anděl a oznámí jim, že Kristus vstal z mrtvých.

23 Drama Mastičkář Vznik: 40. léta 14. století Autor: neznámý (zřejmě žákovské prostředí) O díle: dochováno ve zlomcích (431 veršů) česky psaná fraška psáno hovorovým jazykem (i vulgarismy) určeno pro předvádění lidovému publiku autor v ní použil motiv tří Marií, které chtěly balzamovat Kristovo tělo. Celý děj se však odvíjí kolem nabízení mastí na středověkém trhu a při tom jsou zesměšňovány praktiky prodavačů, kteří se vydávají za lékaře. Následuje „zázračné“ oživení židovského chlapce Izáka (parodie na Kristovo zmrtvýchvstání).

24  do této doby spadá také český překlad středověkého cestopisu Marka Pola Milion  v 60. letech 14. století byl pořízen první úplný český překlad bible (Bible leskovecko-drážďanská)

25 Téma: Středověká česká literatura – 7. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico,"

Podobné prezentace


Reklamy Google