Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akreditace EPAS doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akreditace EPAS doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc."— Transkript prezentace:

1 Akreditace EPAS doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. kubalek@vse.cz
ISIS ISIS Akreditace EPAS ISIS doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.

2 Akreditace EPAS ISIS Obsah Životopis Sylaby E-learning

3 A Životopis Aplikace v ISIS 1 Životopisné údaje
Akreditace EPAS ISIS A Životopis Aplikace v ISIS 1 Životopisné údaje Definice struktury životopisu 2 Tvorba životopisů

4 1 Životopisné údaje Editované sekce, oddíly, pododdíly Osobní údaje
Akreditace EPAS ISIS 1 Životopisné údaje Editované sekce, oddíly, pododdíly Osobní údaje Vzdělání Zaměstnání Dovednosti Jazykové znalosti Reference Pedagogické aktivity Pedagogická činnost Mimo VŠE (výuka na zahraničních školách) Kurzy na VŠE (kurzy na VŠE v cizím jazyce) Kurzy mimo VŠE (spolupráce s korporátní sférou) Akademické stáže Vědecko-výzkumné aktivity Projekty Mimo VŠE (Všechny projekty) Odborné aktivity Odborná sdružení

5 Osobní údaje / Vzdělání
Akreditace EPAS ISIS Osobní údaje / Vzdělání

6 Další osobní údaje Zaměstnání Dovednosti Reference Jazykové znalosti
Akreditace EPAS ISIS Další osobní údaje Zaměstnání Dovednosti Jazykové znalosti Reference

7 Pedagogická činnost / Mimo VŠE
Akreditace EPAS ISIS Pedagogická činnost / Mimo VŠE Výuka na zahraničních školách

8 Pedagogická činnost / Kurzy na VŠE
Akreditace EPAS ISIS Pedagogická činnost / Kurzy na VŠE Kurzy na VŠE v cizím jazyce

9 Pedagog. činnost / Kurzy mimo VŠE
Akreditace EPAS ISIS Pedagog. činnost / Kurzy mimo VŠE Spolupráce s korporátní sférou

10 Pedagog. aktivity / Akademické stáže
Akreditace EPAS ISIS Pedagog. aktivity / Akademické stáže

11 Akreditace EPAS ISIS Projekty / Mimo VŠE všechny projekty

12 Odborné aktivity / Odborná sdružení
Akreditace EPAS ISIS Odborné aktivity / Odborná sdružení

13 Akreditace EPAS ISIS 2 Tvorba životopisů

14 Akreditace EPAS ISIS Folie životopisu

15 Akreditace EPAS ISIS Výstupy životopisu Náhled RTF PDF

16 B Sylaby Struktura sylabu ECTS sylabus Obsah předmětu Literatura
Akreditace EPAS ISIS B Sylaby Struktura sylabu ECTS sylabus Obsah předmětu Literatura

17 1 Struktura sylabu Podrobnosti (SIF) Obsah předmětu (garant)
Akreditace EPAS ISIS 1 Struktura sylabu Podrobnosti (SIF) Obsah předmětu (garant) ECTS sylabus (garant) Literatura (garant) Rozvrh hodin (PEDO) Zařazení do skupin (SIF)

18 2 ECTS sylabus Moje výuka / Záznamník učitele šipka v řádku předmětu
Akreditace EPAS ISIS 2 ECTS sylabus Moje výuka / Záznamník učitele šipka v řádku předmětu Základní údaje / Sylabus Editovat sylabus ve skladu předmětů Obsah předmětu Literatura ECTS sylabus

19 3 Obsah předmětu Celky (2) Podcelky (3)
Akreditace EPAS ISIS 3 Obsah předmětu Celky (2) vč. dotace v hodinách přednášek a cvičení Podcelky (3)

20 Přehled celků odebírání změna pořadí úprava celku přidání celku
Akreditace EPAS ISIS Přehled celků odebírání změna pořadí úprava celku přidání celku Angličtina Literatura ECTS sylabus

21 Náhled podrobného obsahu
Akreditace EPAS ISIS Náhled podrobného obsahu Základní údaje, Sylabus Přepnout na zobrazení ve skladu předmětů

22 Kopírování do katalogu semestru
Akreditace EPAS ISIS Kopírování do katalogu semestru

23 Akreditace EPAS ISIS 4 Literatura

24 Akreditace EPAS ISIS Evidence publikací

25 C E-learning Úvod Elearningový projekt Knihovna objektů Testová báze
Akreditace EPAS ISIS C E-learning Úvod Elearningový projekt Knihovna objektů Testová báze Opory Využití opory

26 1 Úvod Aplikace e-learningu v ISIS Výhody e-learningové opory
Akreditace EPAS ISIS 1 Úvod Aplikace e-learningu v ISIS tvorba studijních opor testování a zkoušení Výhody e-learningové opory nezávislost opory na předmětu nezávislost opory na semestru přehledná struktura opory Projekt Školení EPAS ISIS (učební text v PDF, prezentace PPT, odkaz na záznamy výuky, slovníček základních pojmů) Intranet (učební text v PDF, prezentace PPT, odkaz na záznamy výuky)

27 2 Elearningový projekt eLearning / eLearningové projekty
Akreditace EPAS ISIS 2 Elearningový projekt eLearning / eLearningové projekty Založit nový eLearningový praojekt

28 Akreditace EPAS ISIS Seznam projektů

29 Základní informace o projektu
Akreditace EPAS ISIS Základní informace o projektu Administrace projektu Úprava Změna správce Sloučení projektu Připojení vědecko-výzkumných projektů

30 Akreditace EPAS ISIS Pracovníci

31 Vlastnosti projektů Nevyužívané Harmonogram Dokumentace Úkoly
Akreditace EPAS ISIS Vlastnosti projektů Nevyužívané Harmonogram Dokumentace Úkoly Podstatné e-learningové opory Knihovna e-objektů Opory e-testy Testová báze Nástroje scénaristy

32 3 Knihovna objektů Knihovny e-objketů soukromá projektová veřejná
Akreditace EPAS ISIS 3 Knihovna objektů Knihovny e-objketů soukromá eLearning / Soukromá knihovna e-objektů projektová eLearning / eLearningové projekty / Knihovna e-objektů veřejná eLearning / Veřejná knihovna e-objektů

33 Projektová knihovna e-objektů
Akreditace EPAS ISIS Projektová knihovna e-objektů Knihovna e-objektffů Knihovna k projektu / Přidat složku název: ISIS a přejít do aktuální složky (Knihovna k projektu) Přidat složku obdobně Intranet

34 Vložení souboru do knihovny
Akreditace EPAS ISIS Vložení souboru do knihovny strom složek Přidání nového objektu

35 Další objekty ISIS Intranet ISIS – sylabus: isis_sylabus.pdf
Akreditace EPAS ISIS Další objekty ISIS ISIS – sylabus: isis_sylabus.pdf ISIS – životopis: isis_zivotopis.pdf ISIS – prezentace: isis.ppt Intranet Intranet – návod: intranet.pdf Intranet – prezentace: intranet.ppt

36 4 Testová báze Testová báze Přidat složku Název: ISIS Vytvořit složku
Akreditace EPAS ISIS 4 Testová báze Testová báze Přidat složku Název: ISIS Vytvořit složku Název: Intranet Složka ISIS Přidat otázku výběrová otázka M z N

37 Akreditace EPAS ISIS Přidání otázky

38 Akreditace EPAS ISIS Zadání možné odpovědi

39 Další odpovědi a další otázky
Akreditace EPAS ISIS Další odpovědi a další otázky Mezi výhody e-learningu patří: nezávislost na předmětu (správná) přehlednost (správná) rychlost vytvoření objektu (nesprávná) nízké náklady (nesprávná) Kdo může editovat sylabus garant (správně) administrativa (správně) přednášející (nesprávně) cvičící (nesprávně) Která role opravňuje k připojení opory do elearningové osnovy předmětu tutor (správně) zkoušející (nesprávně)

40 Výběrové otázky 1 z N složka Intranet
Akreditace EPAS ISIS Výběrové otázky 1 z N složka Intranet Intranet fakulty je možné prohlížet pouze ve škole (nesprávně) pouze doma s připojením k internetu (nesprávně) kdekoliv s připojením k internetu (správně) Která aplikace byla využita pro přípravu intranetu FMV WordPress (nesprávně) SharePoint Foundation 2010 (správně) Novell (nesprávně) ISIS (nesprávně)

41 Akreditace EPAS ISIS Rekapitulace otázek

42 Vzory testů Nástroje scénaristy Vytvořit nový vzor Název: ISIS
Akreditace EPAS ISIS Vzory testů Nástroje scénaristy Vytvořit nový vzor Název: ISIS Doba trvání: 5 Otázky EPAS, ISIS: 2 Přidat vzor testů obdobně Intranet

43 5 Opory Opory Přidání nové opory Název: ISIS Přidat oporu Autoři
Akreditace EPAS ISIS 5 Opory Opory Přidání nové opory Název: ISIS Přidat oporu Autoři Zpět na seznam opor Vstup Název: Učební text Typ: Oddíl textu přejít na editaci nové části Přidat část vnitřní část Název: ISIS – elearning Typ: obsahová část objekt z knihovny e-objektů Zvolit typ

44 Připojení objektu k obsahové části
Akreditace EPAS ISIS Připojení objektu k obsahové části obdobně ISIS – sylabus ISIS – životopis

45 Obsah složky Učební text
Akreditace EPAS ISIS Obsah složky Učební text možnost potlačení zobrazení objektu v opoře Cesta: ISIS

46 Další objekty Výuková prezentace Záznamy výuky Ověřovací test
Akreditace EPAS ISIS Další objekty Výuková prezentace obsahová část objekt z knihovny e-objektů ISIS – prezentace Záznamy výuky odkaz na externí stránku Ověřovací test test vytvořit nový test dle ISIS přidat test náhled

47 Slovníček pojmů Seznam pojmů Části opory
Akreditace EPAS ISIS Slovníček pojmů Seznam pojmů testová báze: Zásobník otázek a odpovědí roztříděný do složek, z nichž je možné vybírat otázky do testů. vzor testu: Varianta nastavení parametrů testů (např. délka testu, počet otázek vybíraných z jednotlivých složek testové báze). strukturovaný obsah sylabu: Umožňuje sylabus členit na celky a podcelky např. dle týdenního plánu výuky předmětu. Je vypisován formou úhledného číslování a odsazení. folie: Nástroj pro zaslepení položek seznamů životopisu. Umožňuje omezit např. seznam předmětů nebo literatury do konkrétního vytvářeného životopisu Části opory Název: Základní pojmy Typ části: slovníček pojmů Přidat označené popjmy

48 Akreditace EPAS ISIS Mapa a náhled opory

49 Druhá opora Intranet Učební text Výuková prezentace Záznamy výuky
Akreditace EPAS ISIS Druhá opora Intranet Učební text Intranet – návod (intranet.pdf) Výuková prezentace Intranet – prezentace (intranet.ppt) Záznamy výuky odkaz

50 Další typy částí opory Příklady Kontrolní otázky Seznam zdrojů
Akreditace EPAS ISIS Další typy částí opory Příklady zadání řešení Příkladů může být více. Navíc částí s příklady se může v opoře vyskytovat také více. Kontrolní otázky Seznam otázek Seznamů se může v opoře vyskytovat více. Seznam zdrojů Seznam zdrojů, které lze dohledat ze seznamu publikací školy nebo dopsat ručně. Účelové části bez možnosti duplicit Úvod Návaznost Motivace Poučení Cíl Závěr Shrnutí Řešení úkolů Obsahová část objekt z knihovny e-objektů odkaz na externí stránku editace obsahu editorem import části z Microsoft Office Word 2007

51 6 Využití opory role tutora Moje Výuka / Záznamník učitele
Akreditace EPAS ISIS 6 Využití opory role tutora Moje Výuka / Záznamník učitele předmět Pokračovat eLearningové sonvy Zkrácená tvorba osnov název zpřístupnění studujícím výběr opory Uložit osnovu tlačítko Studující: možnost omezení rozvrhových akcí

52 Přístup studenta k opoře
Akreditace EPAS ISIS Přístup studenta k opoře Moje studium / Portál studenta E-osnovy předmětů šipka ve sloupci Vstup opora či opory k dispozici v náhledu, popř. možnost stáhnout


Stáhnout ppt "Akreditace EPAS doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google