Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akreditace EPASISISSnímek 1 Akreditace EPAS ISIS doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akreditace EPASISISSnímek 1 Akreditace EPAS ISIS doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc."— Transkript prezentace:

1 Akreditace EPASISISSnímek 1 Akreditace EPAS ISIS doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. kubalek@vse.cz

2 Obsah A. Životopis Životopis B. Sylaby Sylaby C. E-learning E-learning ISISSnímek 2Akreditace EPAS

3 A Životopis Aplikace v ISIS 1 Životopisné údaje Definice struktury životopisu 2 Tvorba životopisů ISISSnímek 3Akreditace EPAS

4 1 Životopisné údaje Editované sekce, oddíly, pododdíly Osobní údaje Vzdělání Zaměstnání Dovednosti  Dovednosti  Jazykové znalosti Reference Pedagogické aktivity Pedagogická činnost  Mimo VŠE (výuka na zahraničních školách) Mimo VŠE  Kurzy na VŠE (kurzy na VŠE v cizím jazyce) Kurzy na VŠE  Kurzy mimo VŠE (spolupráce s korporátní sférou) Kurzy mimo VŠE Akademické stáže Vědecko-výzkumné aktivity Projekty  Mimo VŠE (Všechny projekty) Mimo VŠE Odborné aktivity Odborná sdružení ISISSnímek 4Akreditace EPAS

5 Osobní údaje / Vzdělání ISISSnímek 5Akreditace EPAS

6 Další osobní údaje Zaměstnání Dovednosti Jazykové znalosti Reference ISISSnímek 6Akreditace EPAS

7 Pedagogická činnost / Mimo VŠE Výuka na zahraničních školách ISISSnímek 7Akreditace EPAS

8 Pedagogická činnost / Kurzy na VŠE Kurzy na VŠE v cizím jazyce ISISSnímek 8Akreditace EPAS

9 Pedagog. činnost / Kurzy mimo VŠE Spolupráce s korporátní sférou ISISSnímek 9Akreditace EPAS

10 Pedagog. aktivity / Akademické stáže ISISSnímek 10Akreditace EPAS

11 Projekty / Mimo VŠE všechny projekty ISISSnímek 11Akreditace EPAS

12 Odborné aktivity / Odborná sdružení ISISSnímek 12Akreditace EPAS

13 2 Tvorba životopisů ISISSnímek 13Akreditace EPAS

14 Folie životopisu ISISSnímek 14Akreditace EPAS

15 Výstupy životopisu Náhled RTF PDF ISISSnímek 15Akreditace EPAS

16 B Sylaby 1. Struktura sylabu Struktura sylabu 2. ECTS sylabus ECTS sylabus 3. Obsah předmětu Obsah předmětu 4. Literatura Literatura ISISSnímek 16Akreditace EPAS

17 1 Struktura sylabu Podrobnosti (SIF) Obsah předmětu (garant) ECTS sylabus (garant) Obsah předmětu (garant) Literatura (garant) Rozvrh hodin (PEDO) Zařazení do skupin (SIF) ISISSnímek 17Akreditace EPAS

18 2 ECTS sylabus Moje výuka / Záznamník učitele šipka v řádku předmětu Základní údaje / Sylabus Editovat sylabus ve skladu předmětů Obsah předmětu Literatura ECTS sylabus ISISSnímek 18Akreditace EPAS

19 3 Obsah předmětu Celky (2) vč. dotace v hodinách přednášek a cvičení Podcelky (3) ISISSnímek 19Akreditace EPAS

20 Přehled celků odebírání změna pořadí úprava celku přidání celku Angličtina Literatura ECTS sylabus ISISSnímek 20Akreditace EPAS

21 Náhled podrobného obsahu Základní údaje, Sylabus Přepnout na zobrazení ve skladu předmětů ISISSnímek 21Akreditace EPAS

22 Kopírování do katalogu semestru ISISSnímek 22Akreditace EPAS

23 4 Literatura ISISSnímek 23Akreditace EPAS

24 Evidence publikací ISISSnímek 24Akreditace EPAS

25 C E-learning 1. Úvod Úvod 2. Elearningový projekt Elearningový projekt 3. Knihovna objektů Knihovna objektů 4. Testová báze Testová báze 5. Opory Opory 6. Využití opory Využití opory ISISSnímek 25Akreditace EPAS

26 1 Úvod Aplikace e-learningu v ISIS tvorba studijních opor testování a zkoušení Výhody e-learningové opory nezávislost opory na předmětu nezávislost opory na semestru přehledná struktura opory Projekt Školení EPAS ISIS (učební text v PDF, prezentace PPT, odkaz na záznamy výuky, slovníček základních pojmů) Intranet (učební text v PDF, prezentace PPT, odkaz na záznamy výuky) ISISSnímek 26Akreditace EPAS

27 2 Elearningový projekt eLearning / eLearningové projekty Založit nový eLearningový praojekt ISISSnímek 27Akreditace EPAS

28 Seznam projektů ISISSnímek 28Akreditace EPAS

29 Základní informace o projektu Administrace projektu Úprava Změna správce Sloučení projektu Připojení vědecko- výzkumných projektů ISISSnímek 29Akreditace EPAS

30 Pracovníci ISISSnímek 30Akreditace EPAS

31 Vlastnosti projektů Nevyužívané Harmonogram Dokumentace Úkoly Podstatné e-learningové opory Knihovna e-objektů Opory e-testy Testová báze Nástroje scénaristy ISISSnímek 31Akreditace EPAS

32 3 Knihovna objektů Knihovny e-objketů soukromá eLearning / Soukromá knihovna e-objektů projektová eLearning / eLearningové projekty / Knihovna e- objektů veřejná eLearning / Veřejná knihovna e-objektů ISISSnímek 32Akreditace EPAS

33 Projektová knihovna e-objektů Knihovna e-objektffů Knihovna k projektu / Přidat složku název: ISIS a přejít do aktuální složky (Knihovna k projektu) Přidat složku obdobně Intranet ISISSnímek 33Akreditace EPAS

34 Vložení souboru do knihovny strom složek Přidání nového objektu ISISSnímek 34Akreditace EPAS

35 Další objekty ISIS ISIS – sylabus: isis_sylabus.pdf ISIS – životopis: isis_zivotopis.pdf ISIS – prezentace: isis.ppt Intranet Intranet – návod: intranet.pdf Intranet – prezentace: intranet.ppt ISISSnímek 35Akreditace EPAS

36 4 Testová báze Testová báze Přidat složku Název: ISIS Vytvořit složku Přidat složku Název: Intranet Vytvořit složku Složka ISIS Přidat otázku výběrová otázka M z N ISISSnímek 36Akreditace EPAS

37 Přidání otázky ISISSnímek 37Akreditace EPAS

38 Zadání možné odpovědi ISISSnímek 38Akreditace EPAS

39 Další odpovědi a další otázky Mezi výhody e-learningu patří: nezávislost na předmětu (správná) přehlednost (správná) rychlost vytvoření objektu (nesprávná) nízké náklady (nesprávná) Kdo může editovat sylabus garant (správně) administrativa (správně) přednášející (nesprávně) cvičící (nesprávně) Která role opravňuje k připojení opory do elearningové osnovy předmětu tutor (správně) přednášející (nesprávně) cvičící (nesprávně) zkoušející (nesprávně) ISISSnímek 39Akreditace EPAS

40 Výběrové otázky 1 z N složka Intranet Intranet fakulty je možné prohlížet pouze ve škole (nesprávně) pouze doma s připojením k internetu (nesprávně) kdekoliv s připojením k internetu (správně) Která aplikace byla využita pro přípravu intranetu FMV WordPress (nesprávně) SharePoint Foundation 2010 (správně) Novell (nesprávně) ISIS (nesprávně) ISISSnímek 40Akreditace EPAS

41 Rekapitulace otázek ISISSnímek 41Akreditace EPAS

42 Vzory testů Nástroje scénaristy Vytvořit nový vzor Název: ISIS Doba trvání: 5 Otázky EPAS, ISIS: 2 Přidat vzor testů obdobně Intranet ISISSnímek 42Akreditace EPAS

43 5 Opory Opory Přidání nové opory Název: ISIS Přidat oporu Autoři Zpět na seznam opor Vstup Název: Učební text Typ: Oddíl textu přejít na editaci nové části Přidat část vnitřní část Název: ISIS – elearning Typ: obsahová část přejít na editaci nové části Přidat část objekt z knihovny e-objektů Zvolit typ ISISSnímek 43Akreditace EPAS

44 Připojení objektu k obsahové části obdobně ISIS – sylabus ISIS – životopis ISISSnímek 44Akreditace EPAS

45 Obsah složky Učební text možnost potlačení zobrazení objektu v opoře Cesta: ISIS ISISSnímek 45Akreditace EPAS

46 Další objekty Výuková prezentace obsahová část objekt z knihovny e-objektů ISIS – prezentace Záznamy výuky obsahová část odkaz na externí stránku http://multimedia.vse.cz Ověřovací test test vytvořit nový test dle ISIS přidat test náhled ISISSnímek 46Akreditace EPAS

47 Slovníček pojmů Seznam pojmů testová báze: Zásobník otázek a odpovědí roztříděný do složek, z nichž je možné vybírat otázky do testů. vzor testu: Varianta nastavení parametrů testů (např. délka testu, počet otázek vybíraných z jednotlivých složek testové báze). strukturovaný obsah sylabu: Umožňuje sylabus členit na celky a podcelky např. dle týdenního plánu výuky předmětu. Je vypisován formou úhledného číslování a odsazení. folie: Nástroj pro zaslepení položek seznamů životopisu. Umožňuje omezit např. seznam předmětů nebo literatury do konkrétního vytvářeného životopisu Části opory Název: Základní pojmy Typ části: slovníček pojmů Přidat označené popjmy ISISSnímek 47Akreditace EPAS

48 Mapa a náhled opory ISISSnímek 48Akreditace EPAS

49 Druhá opora Intranet Učební text Intranet – návod (intranet.pdf) Výuková prezentace Intranet – prezentace (intranet.ppt) Záznamy výuky odkaz http://multimedia.vse.cz ISISSnímek 49Akreditace EPAS

50 Další typy částí opory Příklady zadání řešení Příkladů může být více. Navíc částí s příklady se může v opoře vyskytovat také více. Kontrolní otázky Seznam otázek Seznamů se může v opoře vyskytovat více. Seznam zdrojů Seznam zdrojů, které lze dohledat ze seznamu publikací školy nebo dopsat ručně. Účelové části bez možnosti duplicit Úvod Návaznost Motivace Poučení Cíl Závěr Shrnutí Řešení úkolů Obsahová část objekt z knihovny e-objektů odkaz na externí stránku editace obsahu editorem import části z Microsoft Office Word 2007 ISISSnímek 50Akreditace EPAS

51 6 Využití opory role tutora Moje Výuka / Záznamník učitele předmět Pokračovat eLearningové sonvy Zkrácená tvorba osnov název zpřístupnění studujícím výběr opory Uložit osnovu tlačítko Studující: možnost omezení rozvrhových akcí ISISSnímek 51Akreditace EPAS

52 Přístup studenta k opoře Moje studium / Portál studenta E-osnovy předmětů šipka ve sloupci Vstup opora či opory k dispozici v náhledu, popř. možnost stáhnout ISISSnímek 52Akreditace EPAS


Stáhnout ppt "Akreditace EPASISISSnímek 1 Akreditace EPAS ISIS doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google