Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz."— Transkript prezentace:

1 Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0292 Číslo materiálu: VY_22_INOVACE_ANJ-GRAMATIKA-29 Tematický celek (sada): ANJ - GRAMATIKA Téma (název) materiálu: PŘEDLOŽKY Předmět: Anglický jazyk Ročník / Obor studia: 1. – 4. / všechny obory studia Autor / datum vytvoření: Monika Vaidlová / 15.04.2014 Anotace: Žáci se seznámí s užitím předložek v anglickém jazyce. Metodický pokyn: Prezentace je určena k výuce a samostudiu. 1

2 PŘEDLOŽKY

3 Co jsou to předložky? krátká slova spojující podstatná jména, zájmena a fráze s dalšími slovy ve větě mohou vyjadřovat vztahy – místní časové způsobové

4 Rozdělení předložek jednoslovné jednoduché (např. in, on, at…) složené (např. beside …) víceslovné (např. because of)

5 Předložky jednoslovné - jednoduché Předložky jednoslovné - jednoduché about, above about – okolo, kolem (asi), o What is the film about? O čem je ten film? above – nad The temperature was above zero yesterday. Včera bylo nad nulou.

6 across – přes Go across that street. Přejděte tamtu ulici. after – po Come after the cinema. Přijď po kině. Předložky jednoslovné - jednoduché Předložky jednoslovné - jednoduché across, after

7 against – proti Everything seems to be against him. Zdá se, že všechno je proti němu. ago – před (přítomnou chvílí) They lived here ten years ago. Žili tu před deseti lety. Předložky jednoslovné - jednoduché Předložky jednoslovné - jednoduché against, ago

8 along – podél Go along this street. Jděte touto ulicí. among – mezi (více než dvěma) Mary is new among them. Marie je mezi nimi nová. Předložky jednoslovné - jednoduché Předložky jednoslovné - jednoduché along, among

9 at a) místní – at home (doma) at the window (u okna) b) časová – at 6 o´clock (v šest) at the end (na konci) at first (nejprve) Předložky jednoslovné - jednoduché Předložky jednoslovné - jednoduché at

10 before – před He´ll come before English lesson. Přijde před hodinou angličtiny. behind – za The garden behind this house is beautiful. Zahrada za tímto domem je nádherná. Předložky jednoslovné - jednoduché Předložky jednoslovné - jednoduché before, behind

11 below – pod The temperature is below zerou. Je pod nulou. between – mezi (dvěma) Tom stood between his two brothers. Tomáš stál mezi dvěma svými bratry. Předložky jednoslovné - jednoduché Předložky jednoslovné - jednoduché below, between

12 by a) místní – by the sea They spent five days by the sea last year. Loni strávili pět dní u moře. b) časová – by tomorrow He´ll return by 6 o´clock. Vrátí se do šesti hodin. Předložky jednoslovné - jednoduché Předložky jednoslovné - jednoduché by

13 during – během During winter holidays he was in the mountains. Během zimních prázdnin byl na horách. near – blízko, u Our school is near the museum. Naše škola je blízko muzea. Předložky jednoslovné - jednoduché Předložky jednoslovné - jednoduché during, near

14 in – v, ve, do a) místní – in Italy b) časová – in summer in January in 1992 Předložky jednoslovné - jednoduché Předložky jednoslovné - jednoduché in

15 on – na a) časová – on 14 June on Friday b) místní – on page six on the table Předložky jednoslovné - jednoduché Předložky jednoslovné - jednoduché on

16 for – pro, za They bought this house for 2 million. Koupili ten dům za 2 miliony. Could you do it for her? Mohl bys to pro ni udělat? opposite – naproti opposite the window (naproti oknu) Předložky jednoslovné - jednoduché Předložky jednoslovné - jednoduché for, opposite

17 of – z, od (česky 2. pád) the name of the film (jméno filmu) the Duke of Edingurgh to – do, k a) místní – go to work b) časová – from six to ten Předložky jednoslovné - jednoduché Předložky jednoslovné - jednoduché of, to

18 with – s, se Could I go with you? Mohla bych jít s vámi? Předložky jednoslovné - jednoduché Předložky jednoslovné - jednoduché with

19 beside – vedle Her brother is sitting beside me. Její bratr seděl vedle mě. without – bez They passed the English exam without learning. Udělali tu zkoužku z angličtiny bez učení. Předložky jednoslovné - složené Předložky jednoslovné - složené beside, without

20 Předložky víceslovné according to – podle because of – kvůli in front of – před (místně) instead of - místo

21 Procvičení 21

22 Přeložte. a) o Velikonocích - at Easter b) v roce 2014 - in 2014 c)o víkendu - at the weekend d) na dovolené - on holiday

23 Doplňte vhodnou předložku. ….. today´s menu - on …... the dentist´s - at …... the second floor - on ……the railway station - at

24 Přeložte obsah závorek. 1)Are there still tickets (na) Monday´s concert? - for 2)It won´t be as much fun (bez) them. - without 3)Do they put honey in their tea (místo) sugar? - instead of

25 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu. Použité zdroje GNARLY, Craig. en.wikipedia.org [online]. [cit. 10.1.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Studying.jpg 25


Stáhnout ppt "Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google