Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ladislav Včelař Ru č ní posun Doma jsem ve chvílích samoty zavzpomínal na žn ě u nás, jak jsem s rodi č i a bratry chodil síct žito a pšenici, jak jsme.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ladislav Včelař Ru č ní posun Doma jsem ve chvílích samoty zavzpomínal na žn ě u nás, jak jsem s rodi č i a bratry chodil síct žito a pšenici, jak jsme."— Transkript prezentace:

1

2 Ladislav Včelař Ru č ní posun Doma jsem ve chvílích samoty zavzpomínal na žn ě u nás, jak jsem s rodi č i a bratry chodil síct žito a pšenici, jak jsme potom u „Hadam ů “ mlátili, na poli hrabali zbytky klásk ů a potom ješt ě ulomené sbírali do košík ů. Ješt ě jsem si vzpomn ě l na veliké dožínky po válce, které mi nevymizely z pam ě ti. Nedalo mi to a zase jsem vyhledal v kronice, jak o t ě chto dožínkách tam píše náš bývalý dlouholetý starosta a také kroniká ř, pan Metod ě j Hudec z. č, 26 „Strýc starost ů j.“

3  Psal se rok 1946.  Zima prob ě hla normáln ě. Pro nedostatek vlastních zásob potravin ve stát ě, byl nadále ponechán p ř íd ě lový systém potravin na lístky. Také i jiné produkty, textil, obuv a tabákové výrobky byly p ř id ě lovány a nakupovány na lístky. Na palivo pro domácnosti byly vydávány uhelné listy a výše spot ř ebních dávek paliva, byla ú ř edn ě ur č ována. Také bylo zavedeno vydávání stavebního materiálu, cihel, krytiny, cementu na Poukazy. I v zem ě d ě lství bylo postupováno v ř ízeném hospodá ř ství a byly p ř edepisovány stále povinné dodávky všech zem ě d ě lských produkt ů. Na jednotlivé druhy dodávaných výrobk ů byla stanovena ú ř ední cena a zvýhodn ě no bylo dodání výrobk ů nad p ř edepsané množství. V malém m ěř ítku ke zlepšení zásobování potravinami p ř isp ě la „akce Urna,“ organizací to ze západních stát ů, (amerických), která dovozem potravin i jiných výrobk ů č áste č n ě vypomohla.

4 DNE 22. 4. BYLO NA USTAVUJÍCÍ SCHŮZI STOLAŘSKÝCH DĚLNÍKŮ, ZALOŽENO DRUŽSTVO, JEŽ MĚLO NÁZEV „DĚLNICKÝ DŘEVOPRŮMYSL V MOLENBURKU.“ (PODROBNOSTI JSEM VYNECHAL). DRUHOU ORGANIZACÍ V TOMTO ROCE ZALOŽENOU BYLO „ZEMĚDĚLSKÉ STROJNÍ DRUŽSTVO.“ ČLENY DRUŽSTVA SE STALI VŠICHNI VÝKONNÍ ZEMĚDĚLCI V OBCI. I NĚKTEŘÍ S MENŠÍ VÝMĚROU, JÍMŽ ZEMĚDĚLSTVÍ NEBYLO HLAVNÍM POSLÁNÍM. DOUFALI, ŽE V DRUŽSTVU, KTERÉ BUDE MÍTI MOŽNOST SI OPATŘOVAT TĚŽŠÍ ZEMĚDĚLSKÉ STROJE A JINÉ MECHANIZAČNÍ PROSTŘEDKY, K LEHČÍMU A INTENZIVNĚJŠÍMU OBDĚLÁVÁNÍ PŮDY, K DOCÍLENÍ VĚTŠÍCH VÝNOSŮ, ZVÝŠÍ SE TAKÉ JEJICH ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ. PŘEDSEDOU DRUŽSTVA SE STAL KAŠPÁREK METODĚJ Č. 5. DO SVÉ SPRÁVY DRUŽSTVO PŘEVZALO MLÁTIČKU – ČISTIČKU 48, OBILNÍ ŽAČKU (POZŮSTATEK Z „LANDWIRTSCHAFTU,“ ZEMĚDĚLSKÁ FARMA V MOLENBURKU) A Z AKCE URNA, DOSTALO KOUPIT TRAKTOR ZNAČKY „FARMAL,“ AMERICKÝ VÝROBEK. ZE ZBYLÝCH VRAKŮ VÁLEČNÝCH VOZIDEL, SI POŘÍDILO VLEČKU ZA TRAKTOR A TAK ZAHÁJILO ČINNOST: DOVOZEM A ODVOZEM RŮZNÝCH MATERIÁLŮ PRO POTŘEBY OBČANŮ A ODVÁŽENÍ LESNÍCH VÝROBKŮ. VE ŽNÍCH TRAKTOR SE ŽAČKOU VYPOMÁHAL V POKOSU OBILOVIN A NA MLÁTIČCE PROVÁDĚN BYL VÝMLAT OBILÍ.

5 ÚRODA NA POLÍCH BYLA DOBRÁ. SKLIZŇOVÉ PRÁCE BYLY VČAS A BEZE ZTRÁT SKONČENY. TAKÉ PŘEDEPSANÉ DODÁVKY BYLY BEZEZBYTKU SPLNĚNY A TOTO BYLO POBÍDKOU, ŽE NA UKONČENÍ ŽNÍ BYLY USPOŘÁDÁNY „DOŽÍNKY,“ SE VŠEMI STARÝMI ZVYKY A SCÉNKAMI. V ALBUMU FOTOGRAFIÍ M.N.V. JSOU ZACHOVÁNY SNÍMKY Z DOŽÍNEK JAKO: ČELO PRŮVODU, JÍZDA KROJOVANÝCH CHLAPCŮ A DĚVČAT NA KONÍCH, JÍZDA SPRÁVCE V KOČÁŘE, TAŽENÉM KRAVOU AJ. BYLY TO PRVNÍ DOŽÍNKY PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE A PRAVDĚPODOBNĚ TOHOTO DRUHU I POSLEDNÍ. Dožínky v roce 1946 (také jsem se tam tlačil, ale nebyl jsem krojován.)

6 HYNŠTOVA DĚVČATA GUSTA A OLINA A ZDEŇKA KAŠPÁRKOVÁ NA KONÍCH

7

8

9 JIHOMORAVSKÉ DOŽÍNKY Brno – náměstí Svobody 31.8.2014 Také můj kamarád Vladimír Hudec, potomek rodu Hudců „U Hadamů,“ vzpomíná na krásné chvíle žní, prožité u babičky a strýce františka na statku U Hadamů. Tak se vydal na Jihomoravské dožínky a zaslal mi pěknou prezentaci, kterou přikládám.

10 Morava, krásná zem Morava, krásná zem…

11

12 Jihomoravské dožínky se uskutečnily v Moravské metropoli - Brně. Jihomoravské dožínky se uskutečnily v Moravské metropoli - Brně. Na náměstí Svobody probíhal kulturní program, kde vystupovaly folkové soubory. Na náměstí Svobody probíhal kulturní program, kde vystupovaly folkové soubory. Vyvrcholením oslav byl dožínkový průvod. Vyvrcholením oslav byl dožínkový průvod. Dožínky jsou slavnost na ukončení žní… Dožínky jsou slavnost na ukončení žní…

13 … V Brně se v tomto roce konaly současně dvě akce, nad kterými převzali záštitu hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a primátor statutárního města Roman Onderka. V Brně se v tomto roce konaly současně dvě akce, nad kterými převzali záštitu hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a primátor statutárního města Roman Onderka. Byl to XXV. mezinárodní folklorní festival Brno a JIHOMORAVSKÉ DOŽÍNKY. Byl to XXV. mezinárodní folklorní festival Brno a JIHOMORAVSKÉ DOŽÍNKY. Program obou akcí byl 28.- 31.8. 2014 Program obou akcí byl 28.- 31.8. 2014 Hlavním mediálním partnerem obou akcí byl Český rozhlas Brno, dále rádio Proglas, rádio Petrov a další Hlavním mediálním partnerem obou akcí byl Český rozhlas Brno, dále rádio Proglas, rádio Petrov a další

14 Pohled na náměstí Svobody, kde probíhaly JIHOMORAVSKÉ DOŽÍNKY

15 Od rána probíhal na náměstí kulturní program a před dožínkovým průvodem vystoupila Cimbálová muzika Olina- Hodonín

16 Dožínkový průvod prochází Masarykovou ulicí na náměstí Svobody

17 Dále následovali stárci v krojích

18 …..

19 …….

20 Hrála dechová hudba Šohajka - Dolní Bojanovice

21

22

23

24

25

26

27

28 …..

29 V prvním selském kočáře (první zleva) jede hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a vedle něj jeho host Ing. Miroslav Toman, prezident Potravinářské komory a Agrární komory

30

31

32

33 Průvod uzavírá historické auto se sborem dobrovolných hasičů –Lysice, okres Blansko

34 Po ukončení průvodu poděkoval za úrodu Luk. Martinec - Augustiniánský opat, dále následoval projev hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška a pak jeho hosta Ing. Miroslava Tomana-prezidenta potravinářské komory

35 Pohled na účastníky dožínek při projevech hejtmana Jihomoravského kraje a jeho hostů

36 Po projevech následovalo vystoupení Folklorního souboru Vracovjan a pak pokračoval dožínkový program až do 21 00 hod.

37 Krojované dívky, které se zúčastnily dožínkového průvodu Fotografie pořídil Vladimír Hudec 31.8. 2014 31.8. 2014


Stáhnout ppt "Ladislav Včelař Ru č ní posun Doma jsem ve chvílích samoty zavzpomínal na žn ě u nás, jak jsem s rodi č i a bratry chodil síct žito a pšenici, jak jsme."

Podobné prezentace


Reklamy Google