Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anglická revoluce Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anglická revoluce Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Anglická revoluce Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 - 16. století – vláda Tudorovců (Alžběta I.)
Anglie - 16. století – vláda Tudorovců (Alžběta I.) Anglie nejvyspělejší země Evropy, nástup kapitalistického hospodaření (manufaktury, banky); zájmy panovnického rodu a podnikatelů jsou v souladu Jindřich VIII. ( ) Alžběta I. ( )

3 - snaha vládnout bez parlamentu = absolutisticky
Vláda Stuartovců: Jakub I. ( ), Karel I. ( ) - snaha vládnout bez parlamentu = absolutisticky vybírají daně, omezují podnikání, prodávají monopoly (výsadní práva výroby a obchodu) všeobecná nespokojenost, odpor parlamentu král parlament zrušil (1629) Karel I. Jakub I. Karel I.

4 Roste odpor proti anglikánské církvi, proti ní vystupují zejména puritáni ( stoupenci kalvinismu, podnikali, chtěli podíl na politické moci byli pronásledováni odcházejí do amerických kolonií). povstání ve Skotsku Král byl nucen svolat parlament kvůli novým daním na vojsko, ten to odmítl, po čtrnácti dnech král parlament opět rozpustil = „krátký parlament“; na podzim 1640 byl parlament svolán znovu a zasedal do ruku 1653 = „dlouhý parlament“. povstání v Irsku (řeší se otázka, zda má být králi svěřeno vojsko). Do roku 1642 „pamfletová válka“ – řešení sporu o charakter politické moci.

5 Angličtí puritáni prosazovali
v parlamentu demokratické principy.

6 Občanská válka ( ) konflikt krále s parlamentem: král +anglikánská církev a šlechta +katolická šlechta+část buržoazie, severní a západní oblasti Anglie (kavalíři) parlament+statkáři+obchodníci +drobná buržoazie+řemeslníci +svobodní statkáři, jihovýchodní Anglie, Londýn (kulaté hlavy) - oba tábory spolu soupeřily na bojištích (zpočátku vítězil král)

7 voják roajalistů vojáci puritánů

8 Oliver Cromwell ( ) vůdce revoluce vytvořil armádu „nového typu“ = první stálé vojsko placené parlamentem (motivace vojáků, demokratičtější poměry) bitva u Naseby porážka krále; Karel I. uprchl do Skotska, tam byl zajat a vydán parlamentu 1649 – poprava krále; zřízena republika

9 Bitva u Naseby, v níž byl král poražen.

10 Po roce 1646 se směl král Karel I. pohybovat jen
v doprovodu biskupa a vojáků. Karel nebyl tyran, lid mu různě vyjadřoval sympatie.

11 Proces s Karlem I. – Karel se prý bránil velice statečně

12 Poprava Karla I.

13 Období republiky - v čele Oliver Cromwell, vládu vykonával parlament zavedeny přísné puritánské mravy - podmanění Irska – stává se zdrojem levné půdy a surovin, v podstatě se mění v anglickou kolonii - připojení Skotska, postupně splynulo s Anglií v jeden stát boj o ovládnutí mezinárodního obchodu úspěšná válka s Nizozemím (vydána Navigační akta = do Anglie se smí přepravovat zboží pouze na anglických lodích Anglie nová námořní velmoc) Od roku 1653 zavádí Cromwell protektorát = „ vláda tvrdé ruky“ , rozpustil parlament, zavádí diktaturu, podporuje nejbohatší vrstvy, znelíbil se i svým stoupencům.

14 Cromwell rozpouští parlament
(1653) „Sedíte tu už příliš dlouho… někteří z vás jsou sukničkáři, jiní opilci… mnozí zkorumpovaní a nečestní, budíte pohoršení lidu… Nevidím žádný důvod, proč byste tu měli dále být… Z Boží vůle jděte.“

15 1660 – obnovení monarchie - Stuartovci
Karel II. – syn popraveného Karla I. Jakub II. – bratr Karla II. – uplatňoval neomezenou (absolutistickou) vládu byl vyhnán ze země „slavná revoluce“ = revoluce bez krveprolití Karel II. v korunovačním rouchu Jakub II.

16 Na místo Jakuba II. byl parlamentem povolán nizozemský místodržící Vilém Oranžský (zeť Jakuba II.),
v Anglii vládl jako Vilém III. (1689 – 1702) vydává Listinu práv = stvrzovala dělbu moci mezi panovníkem a parlamentem = jeden z hlavních zákonů konstituční monarchie parlamentarismus = výrazná úloha parlamentu (zákonodárného shromáždění);

17 „Suverénní moc králů bez souhlasu s parlamentními zákony nebo opomenutím práva parlamentu provádět zákony je nezákonná… svoboda slova, diskuse o postupu jednání v parlamentu nesmějí být stíhány žádným soudem nebo úřadem kromě parlamentu.“ (z Listiny práv z roku 1689) Dolní a Horní sněmovna se od 18. století příliš nezměnily

18 Anna Stuartovna 1707 Anglie +Skotsko + Wales + Irsko (1801) Velká Británie nový stát se stává světovou velmocí VB se stává „dílnou světa“ zámořské výboje růst britské koloniální říše

19 Jiří Hannoverský (jeho potomci vládnou ve Velké Británii dodnes)
rozvinutí anglického parlamentního systému Británie přechází k modernímu systému, ve kterém je moc soustředěna do rukou vlády vedené jejím předsedou nerozuměl anglickým poměrům, neuměl anglicky (pocházel z Německa), nechal se zastupovat prvním ministrem - premiérem, jmenovaným z řad poslanců strany, která měla v parlamentu převahu, druhá strana (byla v menšině) tvořila opozici – měla právo a povinnost podrobovat vládní politiku neustálé kritice

20 Kontrolní otázky Který rod vládl v Anglii v době anglické revoluce? Kdo byli puritáni? Jaké měli požadavky? Proč došlo ke konfliktu mezi králem a parlamentem? Ve kterých letech probíhala občanská válka v Anglii? Kdo se postavil do čela anglické revoluce? Co víte o tzv. armádě nového typu? Ve kterém roce byl popraven anglický král? Který? Co víte o období anglické republiky? Kdo vládl v Anglii jako lord protektor? Co rozumíme pod pojmem slavná revoluce? Který panovník vydává Listinu práv? Co obsahovala? Co je to parlamentarismus? Kdy vznikla Velká Británie? Kdo zavedl funkci anglického premiéra?

21 Anglická revoluce Seznam použitých pramenů:
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Seznam použitých pramenů: Čechura, Jaroslav a kol.: Dějepis pro 7. ročník ZŠ, SPN, Praha 2001 Čornej, Petr a kol.: Dějepis pro střední odborné školy, SPN, Praha 2002 Historie světa, Ottovo nakladatelství – Cesty, Praha 2001 Sochrová , Marie: Dějepis v kostce pro střední školy, Fragment, Havlíčkův Brod 1997 Šťastný, Petr: Královrazi a reformátoři, Živá historie, květen 2009, s.18-20


Stáhnout ppt "Anglická revoluce Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google