Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROK BIBLE – PŘEPIS VE STONAVĚ PŘEPIS EVANGELIA PODLE LUKÁŠE PŘEPISOVALI JSME kapitoly 1-7.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROK BIBLE – PŘEPIS VE STONAVĚ PŘEPIS EVANGELIA PODLE LUKÁŠE PŘEPISOVALI JSME kapitoly 1-7."— Transkript prezentace:

1 ROK BIBLE – PŘEPIS VE STONAVĚ PŘEPIS EVANGELIA PODLE LUKÁŠE PŘEPISOVALI JSME kapitoly 1-7

2 PŘEPIS EVANGELIA PODLE LUKÁŠE Přepisovali jsme: kapitoly 1-7 Celkem nás psalo: 60 osob Společně jsme přepsali: 283 veršů Celkový počet listů: 85 Požehnání a přednáška k Bibli, a k přepisu: Pastor sboru Mgr.Vladislav Volný, em.biskup: požehnal těmto pracím. Dětem vysvětlil smysl přepisování, a seznámil je s Biblí. Vedoucí služby: příprava prezentací a seznámení všech s projektem. DO PŘEPISU SE ZAPOJILI: SENIOŘI, ŽÁCI, OTEC ŽÁKŮ, PEDAGOGOVÉ, ZAMĚSTNANCI a PRAKTIKANTKA.

3 PŘEPIS TŘÍ UŽIVATEL Z DPS

4 POCITY OBYVATEL PŘI PŘEPISU  Obyvatelé s úctou a radostí přijali tento úkol.  Zpočátku měli obavy z toho, aby se jim přepis zdařil bez chyb a úhledně.  Ve výsledku měli velkou radost z toho, když se jim přepis podařil a viděli tento výsledek práce.  Jsou vděční za to, že se mohli zapojit do tak významného projektu ještě ve svém věku a že po nich zůstane v organizaci tak významná památka.  Jako vedoucí služby jsem sledovala to, jak je přepis nesmírně těší a jakou mají v očích jiskru. Když jsme se setkávali během dne, tak mě k sobě domů pozvali, abych nahlédla na to, jak v přepisu pokračují.

5 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŘANY 1. - 4. třída 7.k. UZDRAVENÍ SETNÍKOVA OTROKA

6 ZŠ -UZDRAVENÍ SETNÍKOVÁ OTROKA CELKEM 37 OSOB 26 ŽÁKŮ - PŘEPIS 3 PEDAGOGOVÉ - PŘEPIS 6 ŽÁKŮ 1. TŘÍDY - KRESLENÍ

7

8 POCITY ZŠ HOŘANY PŘI PŘEPISU SLOVA PEDAGOGA: ,,Děti zpočátku měly velké obavy se do přepisu Bible zapojit, protože mnohé děti z naší školy se s pojmem Bible setkaly úplně poprvé, ale když pak byly blíže seznámeny s obsahem kapitoly a způsobem přepisu, pak se velmi ochotně zapojily.“ ,,Samotný přepis nebyl problém, protože děti vždy psaly pod dohledem vyučujícího a přepisy textů bývají běžnou součástí výuky. Některé děti projevily zájem přepsat i několik veršů.“ ,,Myslíme, že přepis byl pro nás přínosem, protože jsme měli možnost blíže poznat alespoň část této významné písemné památky.“ ,,Děkujeme Vám, že jste nám umožnili se společně s Vámi na tomto projektu podílet.“  Jako vedoucí služby jsem viděla úžasný přístup pedagogů při této spolupráci.

9 SETKÁNÍ K PŘEVZETÍ A POŽEHNÁNÍ TĚMTO PRACÍM

10 ZÁKLADNÍ POLSKÁ ŠKOLA HOLKOVICE 1. - 5. třída 6. k. SPOR O SOBOTU

11 PSP – SPOR O SOBOTU CELKEM 17 OSOB 5 ŽÁKŮ - PŘEPIS 3 PEDAGOGOVÉ - PŘEPIS 1 ŽÁKYNĚ Z JINÉ ŠKOLY 1 VYCHOVATELKA DRUŽINY 1 BÝVALÁ ŽÁKYNĚ 1 OTEC ŽÁKŮ 5 ŽÁKŮ KRESLENÍ

12

13

14

15

16

17 SETKÁNÍ K PŘEVZETÍ A POŽEHNÁNÍ TĚMTO PRACÍM

18 POCITY PSP HOLKOVICE PŘI PŘEPISU Všichni žáci se moc snažili, aby neudělali v textu hrubku a aby jejich písmo bylo přitom i úhledné. Texty evangelia pedagog rozdělil dětem náhodně a přesto každý text byl pro dané dítě něčím osobní. Děti u přepisu vůbec nenaříkaly, přestože některé děti přepisy textů během běžné výuky moc nemají v oblibě. Jako vedoucí služby jsem viděla úžasný přístup pedagogů při této spolupráci.

19 POCITY PSP HOLKOVICE SLOVA PEDAGOGA:,,Pro nás to znamenala velká pocta přepisovat část Bible, která zůstane památkou naším generacím a vědomí toho, že se člověk tímto způsobem hlásí ke křesťanství a tím vyjadřuje svědectví své víry…,to vše zanechává v srdcích velkou radost. Radost máme i z toho, že se do přepisu zapojilo tolik ochotných lidí a víme, že kdyby bylo textu více, tak by jsme bez obtíží zapojili další lidi. Tvrzením toho všeho je to, že i Bible v dnešní době je stále živá a sjednocuje, protože ti kteří s námi přepisovali Bibli jsou různého vyznání.“

20 ZAMĚSTNANCI SLUŽBY ELIM Stonava a PRAKTIKANTKA 3 osoby

21 4. KAPITOLA - KRISTUS VYHÁNÍ DÉMONA ZLA Z TĚLA NEHODNÉHO ČLOVĚKA

22 4. KAPITOLA - POKUŠENÍ ĎÁBLEM NA POUŠTI

23 3. KAPITOLA - HLAS VOLAJÍCÍHO NA POUŠTI

24 ZAMĚSTNANCI SLUŽBY ELIM Stonava a PRAKTIKANTKA 3 osoby Pocity, myšlenky při přepisu  Jsme vděční za tuto možnost účastnit se přepisu z Písma Svatého, jedná se o výjimečnou událost, která bude v organizaci. Tato práce nás všechny, kteří jsme se přepisu účastnili významným způsobem spojuje.  Zamysleli jsme se nad danou kapitolou Evangelium nám bylo velice blízké, neboť se vyznačuje velkou pozorností k chudým, k ženám a dětem a vůbec k lidem na okraji společnosti. Pouze v Lukášově evangeliu je zpráva o Zvěstování Panně Marii, o pastýřích V Betlémě, o Ježíšově dětství, podobenství o milosrdném Samaritánovi, o ztraceném synovi a proto byla pro nás tato kapitola nesmírně vzácná a klíčová i pro přemýšlení nad našimi osobními a pracovními hodnotami.

25 VÝSTAVA SESBÍRANÝCH MATERIÁLŮ V DPS

26 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Prezentaci připravila Vedoucí služby Bc. Uršula Byrtusová, DiS.


Stáhnout ppt "ROK BIBLE – PŘEPIS VE STONAVĚ PŘEPIS EVANGELIA PODLE LUKÁŠE PŘEPISOVALI JSME kapitoly 1-7."

Podobné prezentace


Reklamy Google