Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9. přednáška, eGovernment pro podnikatele (eBusiness)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9. přednáška, eGovernment pro podnikatele (eBusiness)"— Transkript prezentace:

1 9. přednáška, 5.12.2012 eGovernment pro podnikatele (eBusiness)
Úvod do eGovernmentu Výběrová přednáška 9. přednáška, eGovernment pro podnikatele (eBusiness) 1

2 Koncept dnešní přednášky
V této přednášce se zaměříme na vybrané složky eGovernmentu z hlediska podnikání Aktuální situace v ČR (v každé zemi EU je to v praxi jiné...) Přednášející reflektuje zkušenosti s jednotlivými složkami z hlediska podnikatele, spadajícího do kategorie Malý a Střední Podnikatel (MSP) ...ale nejprve se podíváme, co na to Evropská Unie 2

3 Upraveno Nařízením Komise (ES) č. 800/2008.
Definice MSP dle EU Upraveno Nařízením Komise (ES) č. 800/2008. Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. V rámci kategorie malých a středních podniků jsou malé podniky vymezeny jako podniky, které zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR. V rámci kategorie malých a středních podniků jsou drobní podnikatelé vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR 3

4 Proč je definice MSP důležitá?
MSP mohou čerpat prostředky z EU fondů na podporu a rozvoj své podnikatelské činnosti MSP + ICT = eBusiness (VELMI OBECNĚ) eBusiness je na evropské úrovni do určité míry možné považovat za součást eGovernmentu: Rozvoj informačních systému eGovernmentu pro podporu elektronického podnikání (eBusinessu) Podpůrné aktivity vedoucí k většímu využívání elektronické komunikace MSP se státem i mezi sebou navzájem 4

5 Co by si EU přála: Plně digitální založení, update nebo rušení firmy
Plně digitální administrace daňových, sociálních a zdravotních odvodů Jednotná místa elektronické podpory podnikatelů (Portál veřejné správy – sekce pro podnikatele, ve které najde vše potřebné Rozvoj ICT v MSP obecně (prý to vede k růstu) Rozvoj „e-MSP“ (typicky provozovatel eshopu, start-up vydělávající na iPhone aplikaci apod.) 5

6 Příklad eMSP – Taxi Club
Business plán Taxi Club je založen na aplikaci v chytrém telefonu Pomocí aplikace si odkudkoliv zavoláte taxi – nic neřešíte, bude vždy v daném místě nejspolehlivější a velmi levný Zisk je generován v rámci procent z ceny provedené jízdy 6

7 Definice pojmů „Podnikatelem“ rozumíme: Živnostníky
Jednatele/majitele Malých a Středních Podniků (s.r.o.) 7

8 Současný rámec EU Hlavní priorita EU– INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
(od roku 2000 – Lisabonská strategie) eGovernment patří do strategické podoblasti informační společnosti „Kultura a společnost“ – ŽIVOT V DIGITÁLNÍM VĚKU Ovšem eBusiness a MSP patří do podoblasti „Ekonomika a práce“ – PILOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI & PROMĚNA SVĚTA PRÁCE 8

9 eBusiness = Obecná politika EU (strategie, doporučení)
Používání informačních a komunikačních technologií malými a středními podniky takovým způsobem, který vzájemně propojuje jejich obchodní procesy a systémy s dodavateli, odběrateli, veřejnou správou a zákazníky = Konkrétní politika EU (projekty) – příklady: SEEMseed: Solutions for a Single European Electronic Market Pokus o vytvoření jednotného virtuálního prostoru, kde všichni obchodují se všemi V-CES : Online cost-engineering service to help SMEs build business Dynamická znalostní databáze umožňující kalkulace nákladů v technické oblasti XBRL: New language transforms business reporting Nový otevřený standard pro elektronické finanční výkaznictví (eXtensive Business Reporting Language) 9

10 eBusiness – konkrétní aktivity EU
Strategie pro bezpečnou informační společnost (2006) Doména .eu – vytvořena primárně proto, aby podniky nemusely v každé evropské zemi kam vstupují registrovat národní doménu Direktiva 2000/31/EC – eCommerce direktiva (základní právní rámec pro elektronické obchodování v EU – eshopy apod.) Celoevropská elektronická databáze daní a cel Elektronická B2B tržiště 10

11 MSP = Obecná politika EU (strategie, doporučení)
20 milionů MSP v EU tvoří páteř celé evropské ekonomiky. Pokud chce Evropa prosperovat, musí si tyto MSP bezpečně osvojit pokročilé informační a komunikační technologie = Konkrétní politika EU (projekty) – příklady: DBE: Unlocking ICTs for SMEs Pan-evropská iniciativa prosazující open-source Digital Business Ecosystem mMAG: New SMEs' services through mobile technologies Vývoj tzv. Transevropské služby mobilního publikování – tvorba a sdílení firemních mobilních aplikací a obsahu 11

12 MSP – Konkrétní aktivity EU
eBusiness Support Network for SMEs – „one-stop-shop“ všech evropských eBusiness iniciativ a projektů na všech úrovních (národní, regionální, místní) Podpora digitální gramotnosti šéfů firem (manažerů) Podpora dostupnosti eBusiness řešení pro MSP (např. jednoduché systémy pro tvorbu eShopu) Podpora outsourcingu IT v MSP Podpora informačních systémů a bází v oblasti elektronického obchodování Propagace služeb eGovernment pro podnikatele (aby o nich věděli a uměli je používat) 12

13 ČR – co musí podnikatel znát
Elektronický podpis Elektronická značka Časové razítko Portál veřejné správy Registr živnostenského podnikání Česká daňová správa Businessinfo.cz Czech POINT Datové schránky Jdeme na to (popis + zkušenosti majitele malé firmy) 13

14 Není podpis jako podpis!
Elektronický podpis Není podpis jako podpis! Zaručený elektronický podpis – jakýkoliv certifikát umožňující identifikaci osoby (jméno si nastavíte), pro úřady nemá žádnou relevanci (jako kdybych se podepsal Hugo Švejk a stál si za tím, že se tak opravdu jmenuji, ale nejmenuji se tak) Vzniklo chybou překladatele při překladu unijní legislativy („advanced electronic signatures“, tj. ani slovo o nějaké záruce) Uznávaný (kvalifikovaný) elektronický podpis – má pro úřady stejnou váhu jako vlastnoruční podpis, jednoznačná identifikace osoby 14

15 Kvalifikovaný elektronický podpis - příklad
Zdroj: 15

16 Elektronická značka Zavedena extra pro právnické osoby
Jednoznačně identifikuje právnickou osobu (ta nemůže mít elektronický podpis, protože ten je vždy vázán na konkrétní fyzickou osobu) paralela: Škoda Auto, a.s. se taky sama nemůže „podepsat“, ale všechny elektronické dokumenty lze označit tzv. Kvalifikovaným systémovým certifikátem (elektronickou značkou) Firemní dokumenty pak může „označovat“ kdokoliv pověřený nebo i systém sám (při automatické archivaci do PDF apod.) 16

17 Elektronická značka - příklad
Zdroj: 17

18 Elektronická značka – datová zpráva
Zdroj: 18

19 Časové razítko Dokument už umíme vlastnoručně elektronicky podepsat, popř. označit identifikátorem firmy. Ale co datum? Elektronický podpis či značka obsahuje systémový čas, který si může každý libovolně přetočit jak tachometr  řešení = ČASOVÉ RAZÍTKO Zdroj: 19

20 POSTUPNĚ AKTUALIZOVÁNY = ASI NIKDY KÁMO
Portál veřejné správy Původní projekt portálu (od roku 2004) nedávno zastaven a zrušen Nyní (12/2012) jen nějaká habaďůra, pouhý informační rozcestník Původně portál obsahoval přímé brány elektronického podání, dnes jen odkazy na tyto brány + popis životních situací, které jsou nyné stejně k ničemu, nikdo je neaktualizuje, jen se to slibuje: UPOZORNĚNÍ MINISTERSTVA VNITRA Spuštěním základních registrů od 1. července 2012 se zásadním způsobem mění obvyklé postupy orgánů veřejné moci. Podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, by úřady neměly po účastnících řízení požadovat doložení údajů vedených v jednotlivých registrech. Více informací naleznete zde. Popisy jednotlivých životních situací budou ve spolupráci s jejich garanty postupně aktualizovány. POSTUPNĚ AKTUALIZOVÁNY = ASI NIKDY KÁMO 20

21 HABAĎŮRA Zdroj: 21

22 Registr živnostenského podnikání
Registr všech živnostníků (tzn. to co není v Obchodním rejstříku) Vyhledávání, statistiky, historie Od možnost elektronického podání – zahájení živnosti, změna údajů – vyžaduje kvalifikovaný elektronický podpis! 22

23 Registr živnostenského podnikání
V současnosti je velké množství systémů upravováno v návaznosti na základní registry veřejné správy, viz hláška IOP 23

24 Dnes máme dokonce tři možnosti, jak platit daně elektronicky!
Česká daňová správa Dnes máme dokonce tři možnosti, jak platit daně elektronicky! EPO – Elektronická podání pro daňovou správu Umožňuje daňové podání s elektronickým podpisem i BEZ NĚJ (v takovém případě je třeba elektronické podání VYTISKNOUT, podepsat a do 5 dnů ho poslat na berňák, čímž se to potvrdí a je to OK) Pomocí datové schránky Kdo má zřízenou datovou schránku (ať už fyzická či právnická osoba), může podat přiznání datovou schránkou. Musí být ve formátu XML dle pokynu D-349 Pomocí SW třetí strany Např. Účetní software, který automaticky sám podává přiznání (opět je potřeba elektronický podpis, naimplementovaný do SW, který do EPO sám pošle XML) 24

25 Daňová informační schránka (DIS)
Poskytuje prostřednictvím dálkového přístupu daňovému subjektu vybrané informace shromážděné ve spisu a na osobním daňovém účtu poplatníka. Je potřeba elektronický podpis a účet v systému 25

26 BusinessInfo.cz portál provozovaný agenturou CzechTrade
Původně hlavně informační portál, dnes po ztrátě relevance PVS i jako portál pro podnikatelská podání a elektronické formuláře 26

27 Služby BusinessInfo.cz
Online formuláře – koncem roku 2012 cca 130 elektronických formulářů Kalendář podnikatelských akcí Např. Dubai Drink Technology Expo Moderovaná diskusní fóra (celkem to žije) Registry a databáze v ČR, EU i celosvětové Databáze nabídek ze zahraničí ...a mraky jiných informací – extrémně užitečný portál pro každého podnikavce!!! „kupříkladu zde hledá vietnamská firma výrobce léků, francouzská firma tisk katalogů, maďarská firma oděvy a pomůcky pro nastávající maminky a čínská firma má zájem o uhlíkové saze, ze kterých by vyráběla plastové roury“ 27

28 Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
Nepotřebujete elektronický podpis  pošťačka si vás ověří „ručně“ a pak už můžete vesele podávat, oznamovat, registrovat... Podnikatelům umožňuje komunikaci se svým živnostenským úřadem, kdekoliv totiž mohou podat jakékoliv podání vůči Živnostenskému úřadu Poměrně to funguje, jen si na tom zase mastí kapsu Česká pošta (není to zadarmo) NOVINKA – – Pošta Vám požadovaný dokument zašle do datové schránky (pokud ji máte). Opět nikoliv zadarmo. 28

29 Czech POINT dnes umožňuje (2012)
Výpis z Katastru nemovitostí Výpis z Obchodního rejstříku Výpis z Živnostenského rejstříku Výpis z Rejstříku trestů Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb Výpis z bodového hodnocení řidiče Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH Výpis z insolvenčního rejstříku Datové schránky (zřízení, update, blokace schránky) Autorizovaná konverze dokumentů (skenovaní vašich úředních dokumentů do digitální úřední podoby) Centrální úložiště ověřovacích doložek Úschovna systému Czech POINT (na tři dny vám uloží vaší naskenovanou listinu) (rozhraní pro další úřad, který si pak určité věci czechpointuje sám) Základní registry (veškeré podání do a výpisy ze základních registrů 29

30 Datové schránky Megalomanský a unikátní český projekt
Nezávislý systém státem garantovaných ových schránek pro fyzické i právnické osoby Pomocí těchto schránek pak občan buď státu posílá nebo od státu dostává úřední dokumenty Systém celkem funguje, ale byl moc zbrkle naimplementován, takže jsou tam některé hlouposti (max. Jedna příloha ke zpráve, podivné identifikátory schránky typu „uhbnfac“ Seznam datových schránek je dobrovolný (podobně jako Zlaté stránky...) 30

31 Datové schránky – živnostník
Datová schránka je pro podnikající fyzické osoby nepovinná. Zřízení datové schránky: bezplatně na žádost fyzické osoby (CzechPOINT, poštou, nebo em s elektronickým podpisem) zřízení do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti Náležitosti: jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny rodné příjmení den, měsíc a rok narození místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila státní občanství, není-li fyzická osoba státním občanem ČR žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis fyzické osoby 31

32 Datové schránky – majitel firmy
Datová schránka je pro právnické osoby povinná. Právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku je datová schránka Ministerstvem vnitra zřízena automaticky. Zřízení datové schránky: bezplatně právnické osobě zřízené zákonem, právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku a organizační složce podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku bezodkladně po jejím vzniku, poté co ministerstvo vnitra obdrží  informaci o jejím zapsání do obchodního rejstříku právnické osobě, která není uvedena výše, zřídí ministerstvo datovou schránku právnické osoby bezplatně na žádost této osoby do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti právnická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky právnické osoby 32

33 Datové schránky – příklad
33

34 9. přednáška, Budoucnost eGovernmentu v Evropě a ČR Nejzajímavější aplikace ze světa


Stáhnout ppt "9. přednáška, eGovernment pro podnikatele (eBusiness)"

Podobné prezentace


Reklamy Google