Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REGRESÍVNÍ ZMĚNY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REGRESÍVNÍ ZMĚNY."— Transkript prezentace:

1 REGRESÍVNÍ ZMĚNY

2 PŘÍČINY POŠKOZENÍ BUŇKY
Hypoxie = nedostatek kyslíku Velmi časté Odlišit od ischémie = nedostatečné zásobení okysličenou krví Nejčastější příčinou hypoxie je ischémie Další příčiny – špatná oxygenace (=okysličení) krve jako např. u pneumonie, otrava CO, anémie

3 PŘÍČINY POŠKOZENÍ BUŇKY
Chemické poškození Může být způsobeno jakoukoliv chemikálií Na buněčné úrovni jedy nejčastěji naruší propustnost buněčné membrány, změní enzymy či jejich funkci aj. Infekční příčiny

4 PŘÍČINY POŠKOZENÍ BUŇKY
Imunologické reakce Ačkoliv imunitní systém chrání organizmus, za určitých podmínek může vést k poškození buněk a tkání Anafylaxe Autoimunitní onemocnění

5 PŘÍČINY POŠKOZENÍ BUŇKY
Genetické defekty Například kongenitální malformace spojené s Downovým syndromem Srpkovitá anémie – náhrada 1 aminokyseliny ve struktuře hemoglobinu → deformace erytrocytů při průchodu kapilárami Fyzikální příčiny Trauma, radiace, vysoké či nízké teploty aj.

6 PŘÍČINY POŠKOZENÍ BUŇKY
Poruchy výživy Jedna z hlavních příčin Například avitaminózy aj. problémem i obezita, která je často příčinou diabetes mellitus 2 Stárnutí

7 BUNĚČNÁ ADAPTACE NA POŠKOZENÍ
I za normálních podmínek buňky neustále procházejí různými změnami – katabolizmus (=zánik) a anabolizmus (=tvorba) jsou ovšem v rovnováze Buněčná adaptace je stav mezi buňkou normální a poškozenou

8 REGRESÍVNÍ ZMĚNY DEFINICE:
Odchylky tvaru i funkce tkání ve smyslu zhoršení. Za normálních okolností v organizmu rovnováha mezi vytvářením a zánikem všeho živého. Při převaze katabolických pochodů vznikají regresívní změny.

9 STUPNĚ REGRESÍVNÍCH ZMĚN
METABOLICKÉ PORUCHY Ve tkáních se hromadí metabolické meziprodukty, což může zhoršit jejich funkci Nejmírnější stupeň ATROFIE 3) NEKRÓZA / SMRT

10 REGRESÍVNÍ ZMĚNY - SMRT
Ireverzibilní zástava všeho celovztažného uspořádání organizmu. (Šikl) Zástava dýchání + krevního oběhu + zástava činnosti CNS → následuje smrt ostatních tkání dle jejich citlivosti na nedostatek kyslíku Tkáně mohou být v okamžiku smrti ještě morfologicky nezměněny, ale postupně nastupují mrtvolné (=kadaverózní) změny

11 REGRESÍVNÍ ZMĚNY - SMRT
KADAVERÓZNÍ ZMĚNY Dělení dle původu destruujících enzymů: Autolytické – způsobeny enzymy ze samotných postižených buněk (z lysozomů), hlavně v místech největší koncentrace proteolytických enzymů (trávicí šťávy – střevo, žaludek, pankreas, ale i játra, ledviny aj.) Heterolytické – z oblasti mimo postižené buňky (například leukocyty)

12 REGRESÍVNÍ ZMĚNY - SMRT
Dělení dle příčiny: Fyzikální Posmrtný chlad, bledost, hypostáza, difúze tekutin a plynů Chemické Hlavně enzymatické (ztuhlost svalů, autolýza, srážení krve) Bakteriálně hnilobné – bakterie ze střeva

13 REGRESÍVNÍ ZMĚNY - SMRT
Posmrtný chlad Způsoben vyrovnáváním teploty těla s okolím Posmrtná bledost Zástava krevní cirkulace a kontrakce cév

14 REGRESÍVNÍ ZMĚNY - SMRT
Posmrtné skvrny Pokles krve v cévách po smrti, hlavně vlivem tíže Nejčastěji na zádech, vzhledem k obvyklé poloze umírajícího a mrtvoly Namodralé (žilní charakter - v přežívajících tkáních spotřeba kyslíku)

15 REGRESÍVNÍ ZMĚNY - SMRT
Hypostáza Níže uložené části orgánů více naplněny krví Difúze tekutin Prosáknutí tkání až rozvolnění tkáňových struktur a macerace (například fetus maceratus – změna pokožky při nitroděložním odumření plodu)

16 REGRESÍVNÍ ZMĚNY - SMRT
Difúze plynů Především difundující sirovodík ze střev – působí na krevní barvivo (hemoglobin) v okolních cévách → břišní stěna a orgány zelenošedé

17 REGRESÍVNÍ ZMĚNY - SMRT
Posmrtná ztuhlost Nedochází k relaxaci svalových vláken Začíná v obličeji a postupuje směrem k dolním končetinám Postupně zcela pomíjí Srážení krve Vznikají krevní sraženiny = koagula

18 REGRESÍVNÍ ZMĚNY - NEKRÓZA
Smrt buňky, ireverzibilní Sled morfologických změn následujících smrt buňky v živé tkáni intravitální odumření tkáně – vyvolává reakci okolní tkáně

19 REGRESÍVNÍ ZMĚNY - NEKRÓZA
Nejprve se naruší permeabilita (propustnost) zevní buněčné membrány Pak následuje autolýza (enzymy v živé buňce bezpečně uloženy v lysozomech, při smrti buňky se ale uvolní a ireverzibilně poškodí buňku) Uvolněné enzymy více či méně specifické pro každou tkáň – lze jich využít k odhalení nekróz jako například infarkt myokardu

20 REGRESÍVNÍ ZMĚNY - NEKRÓZA
Mikroskopicky: Změny jádra (nastane jedno z následujícího) Pyknóza – svráštění a ztmavnutí Karyolýza – vyluhování chromatinu z jádra Karyorhexe – rozpad jádra Cytoplazma – stoupne eozinofilie

21 REGRESÍVNÍ ZMĚNY - NEKRÓZA
3 základní typy nekróz: PROSTÁ Nemění zpravidla podstatněji vzhled postižené tkáně Často v kůži a ve svalech (červenohnědé, snadněji se trhají)

22 REGRESÍVNÍ ZMĚNY - NEKRÓZA
KOLIKVAČNÍ Převaha zkapalnění tkáně a rozpad všech tkáňových struktur Hlavně tkáně chudé na bílkoviny – například bílá hmota CNS V CNS pro nedostatek bílkovin jen minimální koagulace

23 REGRESÍVNÍ ZMĚNY - NEKRÓZA
Tukové tkáně nekoagulují, ale rozpadají se Makroskopicky kašovitý vzhled a pokračováním procesu dojde k jeho zkapalnění Rozpuštěná tkáň se vstřebá a je odstraněna fagocyty → vznikne rozpadová pseudocysta

24 REGRESÍVNÍ ZMĚNY - NEKRÓZA
KOAGULAČNÍ Převaha autolytické koagulace bílkovin tkáň tuhne, změna barvy do žluta Ložisko ohraničeno reaktivním hemoragickým lemem Hlavně parenchymatózní orgány bohaté na bílkoviny – játra aj. Typicky infarkt (= nekróza při uzávěru přívodné arterie)

25 REGRESÍVNÍ ZMĚNY - NEKRÓZA
Existují ještě další typy nekróz (například hemoragická – při prostoupení tkáně větším množstvím erytrocytů) GANGRÉNA Nekróza, jejíž vzhled byl značně modifikován druhotnými změnami

26 REGRESÍVNÍ ZMĚNY - NEKRÓZA
Gangréna suchá (mumifikace) Modifikace vysycháním Nejčastěji končetiny při cévních uzávěrech Hnědavě černá barva, pergamenovitá přeměna kůže

27 REGRESÍVNÍ ZMĚNY - NEKRÓZA
Vlhká gangréna Pomnožení hnilobných bakterií, produkují sirovodík → zelená barva Tkáň prosáklá, cárovitě se rozpadá Nebezpečím prosáknutí – usnadňuje průnik bakteriálních toxinů a rozpadových produktů do okolní tkáně, hrozí toxémie a smrt Plíce, střevo aj.

28 REGRESÍVNÍ ZMĚNY - NEKRÓZA
Plynatá sněť Tržně zhmožděné rány, poranění hlubokých svalů (hlavně při znečištění zemí) – do tkáně se dostane clostridium perfringens Toxiny a enzymy působí nekrózu (několik toxinů, toxin A vyvolává myonekrózu) Rychlé množení za anaerobních podmínek Mění glykogen na metan – tkáň prostoupena plynem, na pohmat třaská Smrt zpravidla na toxémii

29 REGRESÍVNÍ ZMĚNY - NEKRÓZA
NEKRÓZA X APOPTÓZA Apoptóza je stejně jako nekróza smrt buňky Apoptóza je programovaná buněčná smrt, ustáleno fylogeneticky K apoptóze dochází např. během embryogeneze, tvorby imunitních buněk Na nekrózu okolní tkáně často reagují zánětem, na apoptózu nikoliv Nekróza = „vražda“ X apoptóza = „soud“

30 REGRESÍVNÍ ZMĚNY - ATROFIE
Regresívní zmenšení normálně vyvinutého orgánu, tkáně či buňky (zmenšení velikosti buňky, ev. počtu buněk, při dostatečném množství buněk celá tkáň či orgán) Odlišit hypoplázii = neúplné vyvinutí orgánu Odlišit aplázii = vrozené chybění nebo nevyvinutí orgánu či jeho části

31 REGRESÍVNÍ ZMĚNY - ATROFIE
Může být poškozena funkce atrofických buněk, ale nejsou mrtvé! Difúzní – zachován tvar orgánu, zmenšení rovnoměrné Ložisková – změna tvaru orgánu, určitá jeho část zmenšena více

32 REGRESÍVNÍ ZMĚNY - ATROFIE
Parenchym postižen více než stroma → relativně přibývá stromatu a orgán je tužší Parenchym = tkáň orgánu – obvykle buněčná – s určitou funkcí Stroma = podpůrná vazivová tkáň orgánu

33 REGRESÍVNÍ ZMĚNY - ATROFIE
PROSTÁ ATROFIE Zmenšení buněk orgánů (hlavně buňky s pomalou nebo žádnou obměnou populace) Zmenšování orgánu, ale pigmentu neubývá – to se projeví zvýšenou pigmentací (hnědá atrofie) Svaly (srdce), játra aj.

34 REGRESÍVNÍ ZMĚNY - ATROFIE
NUMERICKÁ ATROFIE Zmenšení počtu buněk, jejich vzhled normální Hlavně tkáně s rychlou obměnou buněk Může být kompenzatorní hypertrofie zbývajících částí, vede k celkové přestavbě Zmnožení tukové tkáně může maskovat zmenšení orgánu (srdce, lýtka u Duchennovy myopatie) Kostní dřeň (vzniká dřeňový útlum)

35 REGRESÍVNÍ ZMĚNY - ATROFIE
ETIOLOGIE: Řada faktorů – ty samé faktory by při větší intenzitě způsobily nekrózu Všechny regresívní změny mají stejné příčiny a jde jen o intenzitu jejich působení

36 REGRESÍVNÍ ZMĚNY - ATROFIE
Fyziologická atrofie Především zmenšování orgánů při stárnutí – senilní atrofie Některé orgány činné jen do určitého věku a pak atrofie – toto se nazývá involuce (ovaria, testes, tymus, mléčná žláza aj.) Senilní atrofie zpočátku hlavně kůže, svaly, kosti (osteoporóza), později i zbytek orgánů

37 Normální a atrofický mozek

38 REGRESÍVNÍ ZMĚNY - ATROFIE
Inaniční atrofie Nedostatek výživy Nejčastěji vnitřní příčiny (tumor, stenóza = zúžení jícnu aj.) Nejdříve tuková tkáň (hlavně podkoží), pak svalstvo, CNS ušetřeno

39 REGRESÍVNÍ ZMĚNY - ATROFIE
Vaskulární atrofie Při pozvolném zmenšování přívodu krve, například při ateroskleróze Typicky ledviny Tlaková atrofie Například páteř při tlaku výdutě aorty

40 REGRESÍVNÍ ZMĚNY - ATROFIE
Atrofie z radiace Podrobněji viz Etiologie nemocí I Atrofie z inaktivity Nápadné na znehybněných svalech, po sejmutí sádry Atrofie kostí i svalů (normální stav udržován funkcí)

41 ATROFIE KONČETIN

42 REGRESÍVNÍ ZMĚNY - DYSTROFIE
Regrese, jejíž podstatou je porucha buněčného metabolismu

43 PROGRESÍVNÍ ZMĚNY Opak změn regresívních
Slouží k zachování či zlepšení funkce tkání nebo k obnově poškozené tkáně Bude jim věnována samostatná přednáška

44 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "REGRESÍVNÍ ZMĚNY."

Podobné prezentace


Reklamy Google