Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ing. Pavel Chmiel, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ing. Pavel Chmiel, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ing. Pavel Chmiel, Ph.D.
Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ing. Pavel Chmiel, Ph.D.

2 OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU
Účinky elektrického proudu na lidský organismus. První pomoc při úrazu elektrickým proudem. Prostředky ochrany při poruše elektrického zařízení. Přehled opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem. Princip a použití proudového chrániče.

3 ÚČINKY EL. PROUDU NA LIDSKÝ ORGANISMUS
Lidský organismus Lidské tělo obsahuje průměrně 60–70 % vody.

4 ÚČINKY EL. PROUDU NA LIDSKÝ ORGANISMUS
Dále se v těle nacházejí tyto složky: minerální látky, tuková tkáň, svalová tkáň. Lidské tělo je tedy elektricky vodivé!

5 ÚČINKY EL. PROUDU NA LIDSKÝ ORGANISMUS
Účinek el. proudu protékajícího lidským tělem ovlivňuje: 1. Druh elektrického proudu (střídavý, stejnosměrný) Oba druhy způsobují rozklad krve, svalové křeče (neschopnost okysličovat organizmus, zástava dýchání) a popáleniny. Střídavý proud navíc způsobuje tzv. „fibrilaci srdce“. frekvence sítě = 50 Hz = 50 s-1 frekvence srdce = 70 min-1 = 1,2 s-1 Snaha bít rychlostí 50 tepů za sekundu = nefunguje jako pumpa! Střídavý proud je nebezpečnější. Tkáně namáhá změna polarity.

6 ÚČINKY EL. PROUDU NA LIDSKÝ ORGANISMUS
2. Velikost (intenzita) elektrického proudu Fyziologický účinek el. proudu je přímo úměrný jeho velikosti: Platí pro stř. proud (50 Hz), doba 5 sekund, dráha z levé ruky do obou nohou. 0,5 až 1 mA práh vnímání elektrického proudu, krátkodobě příjemný pocit 1 až 8 mA podráždění v nervech – bolest, stoupání krevního tlaku 6 až 15 mA způsobuje nervosvalovou křeč, mez uvolnění – člověk se již nemůže vlastní vůlí z obvodu vymanit 25 mA nervosvalová křeč dýchacího svalstva 60 mA chvění srdeční komory (fibrilace), přechodná zástava srdce nad 80 mA zpravidla trvalá zástava srdce

7 ÚČINKY EL. PROUDU NA LIDSKÝ ORGANISMUS
3. Dráha elektrického proudu Mezi různými místy lidského těla je různá impedance. Nebezpečné dráhy proudu tělem (zasažení srdce a mozku): hlava – noha hlava – levá ruka ruka – ruka levá ruka – levá noha

8 ÚČINKY EL. PROUDU NA LIDSKÝ ORGANISMUS
Důležité: Maximální bezpečný elektrický proud stejnosměrný: 10 mA střídavý (10–100 Hz): 3,5 mA

9 ÚČINKY EL. PROUDU NA LIDSKÝ ORGANISMUS
4. Doba průchodu elektrického proudu Čím delší působení proudu, tím vážnější následky. EKG srdeční činnosti

10 ÚČINKY EL. PROUDU NA LIDSKÝ ORGANISMUS
Vulnerabilní fáze: Jde o tzv. T-vlnu v EKG záznamu. Během této fáze srdeční činnosti, která trvá přibližně 0,2 sekundy, je srdce mimořádně náchylné k zástavě. Proud, který protéká srdeční krajinou déle než 0,8 sekundy, zasáhne minimálně 1× vulnerabilní fázi. Při době průchodu proudu 0,4 sekundy je pravděpodobnost vyhnutí se vulnerabilní fázi 30% a při trvání 0,2 sekundy pak 60%.

11 ÚČINKY EL. PROUDU NA LIDSKÝ ORGANISMUS
5. Impedance lidského těla Impedance lidského těla má převážně činný charakter. Velikost je velmi individuální a záleží na řadě činitelů, především: - vlhkost a teplota kůže, - místo a plocha, kterou se člověk dotýká, - dráha proudu, - množství podkožního tuku, - psychický stav organismu, - velikost dotykového napětí. Velikost se pohybuje v rozmezí od 1000 Ω až do Ω. Průměrná hodnota byla stanovena na 2000 Ω.

12 ÚČINKY EL. PROUDU NA LIDSKÝ ORGANISMUS
6. Frekvence střídavého elektrického proudu Pásma nebezpečných kmitočtů: 10–100Hz, 200–500 Hz.

13 ÚČINKY EL. PROUDU NA LIDSKÝ ORGANISMUS
7. Velikost dotykového napětí Dotykové napětí – napětí mezi vodivými částmi, kterých se osoba nebo zvíře dotýká současně. Pokožku lze chápat jako nedokonalý izolant lidského těla (přibližně 20× menší elektrická vodivost než vnitřní orgány). Při střídavém napětí do 60 V je impedance kůže velká. Při zvyšování napětí impedance značně klesá. Přibližně u hranice napětí 200 V dochází k průrazu kožní vrstvy, stanovuje se tedy mez tzv. „bezpečného napětí“.

14 ÚČINKY EL. PROUDU NA LIDSKÝ ORGANISMUS
7. Velikost dotykového napětí Dotykové napětí – napětí mezi vodivými částmi, kterých se osoba nebo zvíře dotýká současně. Pokožku lze chápat jako nedokonalý izolant lidského těla (přibližně 20× menší elektrická vodivost než vnitřní orgány). Při střídavém napětí do 60 V je impedance kůže velká. Při zvyšování napětí impedance značně klesá. Přibližně u hranice napětí 200 V dochází k průrazu kožní vrstvy, stanovuje se tedy mez tzv. „bezpečného napětí“.

15 ÚČINKY EL. PROUDU NA LIDSKÝ ORGANISMUS
Shrnutí (orientační hodnoty) Důležité hodnoty pro bezpečnost člověka před úrazem el. proudem: Stanovená impedance lidského těla: Ω Maximální bezpečný ss proud: do 10 mA Maximální bezpečný stř. proud (10–100 Hz): do 3,5 mA Bezpečné dotykové ss napětí: do 120 V Bezpečné dotykové stř. napětí: do 50 V Maximální doba průtoku proudu tělem: do 0,8 s (ideálně 0,2 s) Maximální nashromážděný náboj (pro dotyk): 50 μC

16 1. POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
Při úrazu el. proudem je doporučen následující postup: Zachovat klid, zhodnotit situaci, popřípadě převzít iniciativu. Vypnout el. proud/odstranit nevodivým předmětem vodič z těla. (dbát na své vlastní bezpečí, pozor na spadlá vedení VN až ZVN!) Přivolat záchranku ( 155, popřípadě  112) Vyslat někoho čekat na záchranáře. Poskytnout okamžitou 1. pomoc zraněnému. Informovat nadřízeného.

17 1. POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
Poskytnutí 1. pomoci zraněnému: Pokud je postižený při vědomí (vnímá, reaguje) - posadit jej do polohy v polosedě, - postiženého trvale sledovat, komunikovat s ním, - ošetřit druhotná poranění. Pokud je postižený v bezvědomí (nevnímá, nereaguje) - položit jej do polohy na zádech s mírně zakloněnou hlavou, - ověřit, zda přeci jen nereaguje (oslovení, štípnutí, poplácání), - ověřit zda dýchá.

18 1. POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
Ověření, zda postižený dýchá: zkontrolujeme pohledem, zda se postiženému zvedá hrudník, přikloníme tvář k jeho nosu a ústům a cítíme vydechovaný vzduch.

19 1. POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
Pokud postižený pravidelně dýchá: Trvale sledujeme stav dýchání. Postiženého v bezvědomí nepřemisťujeme ani nepřenášíme, pokud jej nebo zachránce neohrožuje prostředí. Není-li podezření na další vážnější poranění (zlomeniny končetin, poranění páteře) a nezjistíme-li prudké krvácení, uvolníme postiženému oděv kolem krku, hrudníku a pasu a uložíme jej do „stabilizované polohy“ na boku.

20 1. POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
Stabilizovaná poloha - udržuje volné dýchací cesty a brání vdechnutí krve či žaludečního obsahu při zvracení. (A) Přistupte k boku ležícího poraněného a jeho nohu, která je k vám blíže, ohněte v koleně do ostrého úhlu. (B) Vzdálenější ruku poraněného uchopte za paži a převalte ho na bok k sobě - druhou rukou si pomáháte za pánev (kyčel). (C) Upravte polohu poraněného tak, aby měl hlavu v záklonu a ústa směřovala dolů. Ruka poraněného přitom podpírá obličej, aby nedošlo k jeho stočení dolů.

21 1. POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

22 1. POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
Pokud postižený nedýchá (popřípadě lapavé, nepravidelné nádechy): položte postiženého na záda na rovnou podložku, zkontrolujte záklon hlavy.

23 1. POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
Dýchání „z plic do plic“ Zachránce vdechuje vzduch z vlastních dýchacích cest. Ten je sice ochuzen o kyslík (obsah asi 16 %), množství je však za normálních podmínek dostačující. Zachránce vdechuje do úst nebo nosu postiženého (u malých dětí současně do úst i nosu). Při dýchání do úst je nutno sevřít nosní křídla, při dýchání do nosu je nutno sevřít rty. Sledujeme, zda se při výdechu do postiženého zvedá hrudník.

24 1. POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
Dýchání „z plic do plic“ Dýchání se zahajuje 2 až 3 vdechy. Dospělé osoby – dechová frekvence je 12–15× za minutu, objem asi ml, což odpovídá energickému výdechu. Děti (technika do úst a nosu současně) – dechová frekvence 20× za minutu, objem 300–500 ml, toto množství odpovídá povrchnímu výdechu. Kojenci (technika do úst a nosu současně) – dechová frekvence 30× za minutu, vydechuje se obsah nafouklých tváří.

25 1. POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
Dýchání „z plic do plic“ – Dospělý jedinec

26 1. POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
Dýchání „z plic do plic“ – Dítě

27 1. POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
Dýchání „z plic do plic“ – Kojenec

28 1. POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
„Nepřímá“ masáž srdce Nahmatáme konec hrudní kosti, stlačujeme místo 2 cm nad ním.

29 1. POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
„Nepřímá“ masáž srdce Přiložíme ruku na bázi dlaně, druhá se přiloží dlaní na její hřbet. Rukama propnutýma v loktech mačkejte jeho hrudní kost do hloubky 4–5 cm (u dospělého) frekvencí asi 100× za minutu. Po každém stlačení umožněte návrat hrudníku do původní polohy, neztrácejte však kontakt mezi rukama a hrudníkem postiženého. Pokračujte až do příjezdu záchranné služby nebo do chvíle, než začne postižený reagovat (mrkat, mluvit, hýbat rukama apod.).

30 1. POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

31 1. POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

32 1. POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
Kardiopulmonární resuscitace – obnova krevního oběhu a dýchání 1. Jeden zachránce V pravidelném rytmu střídá 30 kompresí hrudníku s frekvencí 80–100 stačení/minutu se 2 vdechy (předtím znovu uvolní dýchací cesty záklonem hlavy a zvednutím brady).

33 1. POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
Kardiopulmonární resuscitace – obnova krevního oběhu a dýchání 2. Dva zachránci Současně provádějí kříšení oběhu a dýchání v poměru 30 kompresí hrudníku s 2 vdechy.

34 1. POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
Ukončení kardiopulmonární resuscitace Obnovení funkce krevního oběhu a dýchání. Příjezd rychlé záchranné služby, předání postiženého do jejich péče. Úplné vyčerpání zachránce/zachránců.

35 KONEC PREZENTACE Děkuji za pozornost…


Stáhnout ppt "Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ing. Pavel Chmiel, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google