Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. Hospodin si vybral Gedeóna, aby zachránil Izraelity před Midjánci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. Hospodin si vybral Gedeóna, aby zachránil Izraelity před Midjánci."— Transkript prezentace:

1 2. Hospodin si vybral Gedeóna, aby zachránil Izraelity před Midjánci

2 7 let strachu

3 Hospodinův posel se mu ukázal a oslovil jej: „Hospodin s tebou, udatný bohatýre!“ Gedeón mu odpověděl: „Dovol, můj pane, je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Kde jsou všechny jeho podivuhodné činy, o nichž nám vypravovali naši otcové?Hospodin se k němu obrátil a pravil: „Jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele z rukou Midjánců. Hle, já tě posílám.“On mu však namítl: „Dovol prosím, Panovníku, jak bych mohl Izraele vysvobodit? Můj rod je v Manasesovi nejslabší a já jsem v otcovském domě nejnepatrnější.“ Ale Hospodin mu řekl: „Protože já budu s tebou, pobiješ Midjánce jako jediného muže.“ Gedeón

4 Postav oltář Hospodinu a obětuj zápalnou oběť.

5 Ať Baal ukáže svou sílu. Pokud je opravdový bůh, ať potrestá toho, kdo zničil tento oltář.

6

7 Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Jak se jmenovala postava, která měla vysvobodit Izraelce od Midjánců? 2. Co právě dělala osoba, která měla Izraelce vysvobodit? 3. Co dostal vysvoboditel za úkol od Hospodina? 4. Byl zachránce Izraelitů nějak potrestán? 5. Jak se jmenoval nástupce Mojžíše, který přivedl Izraelity do Kanaánu?

8 Římskokatolická farnost Hnojník září 2014 www.farnost-hnojnik.cz Pro vnitřní potřebu farnosti Použité obrázky: Rodinná Bible. 3. české vydání. 9 Henrietta Street, London WC2E 8PS: A Dorling KIindersley Book, 1997. ISBN 80-7209-636-2.


Stáhnout ppt "2. Hospodin si vybral Gedeóna, aby zachránil Izraelity před Midjánci."

Podobné prezentace


Reklamy Google