Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

První – učebního oboru „Mechanik opravář motorových vozidel“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "První – učebního oboru „Mechanik opravář motorových vozidel“"— Transkript prezentace:

1 První – učebního oboru „Mechanik opravář motorových vozidel“
Název školy Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/ Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivity III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Ing. Jiří Tocháček Číslo materiálu VY_32_INOVACE_AUT_1U_TO_21_08 Název Odpružení vozidel – účel, konstrukce, druhy Druh učebního materiálu Prezentace Předmět Automobily Ročník První – učebního oboru „Mechanik opravář motorových vozidel“ Tématický celek Podvozky automobilů Anotace Uvádí základy odpružení motorových vozidel a jeho prvků. Metodický pokyn Výklad je veden pomocí data projektoru a notebooku. Dále je nutné použít i další materiály z odborných časopisů. Klíčová slova Odpružení vozidel – účel, umístění na vozidle, vliv odpružení na jízdní vlastnosti vozidla apod. Očekávaný výstup Žák získá základní přehled o způsobech odpružení vozidel, konstrukci a vlivu odpružení na jízdní vlastnosti vozidla. Datum vytvoření

2 Odpružení vozidel Účel :
- zmírnit nárazy a otřesy karoserie od nerovnosti vozovky; - zmenšit namáhání rámu popř.samonosné karoserie, zejména krutem; - udržet všechna kola pokud možno ve stálém styku s vozovkou.

3 Odpružení vozidel Umístění na vozidle :
Společně s tlumením má vliv na : 1.) pohodlí jízdy - takové prostředí, které ve vozidle vyvolává co nejmenší únavu nervovou a svalovou. Na pohodlí jízdy mají vliv mechanické otřesy, hluk, jakost prostředí ve vozidle, viditelnost a celá další řada činitelů. Měřítkem pohodlí jízdy je tzv. frekvence vlastních kmitů karoserie. Pro lidský organismus jsou snesitelné kmity o frekvenci 60 až 80 za min. (kmitočet odpovídá rytmu normální chůze). 2.) bezpečnost jízdy - při přejezdu nerovnosti mohou kola ztrácet kontakt s vozovkou. Po dobu přerušení kontaktu kol s vozovkou nemohou kola přenášet žádné síly, tzn. tažné, brzdné ani suvné. 3.) stabilita vozidla v zatáčce - při rychlém průjezdu zatáčkou dochází ke snížení zatížení kol, která se pohybují uvnitř zatáčky, a schopnost přenášet boční síly u těchto kol klesá. To může způsobit vynášení vozidla ze zatáčky. Umístění na vozidle : pérování je umístěno mezi nápravami a rámem (případně samonosnou karoserií) vozidla;

4 Odpružení vozidel

5 Odpružení vozidel Některé důležité pojmy 1.) Kmitání
Při přejezdu vozidla přes nerovnost dochází k rozkmitáni kol i karosérie (přesněji odpružené hmoty vozidla).Při pohybu kola k vozidlu se pružina stlačuje. tento pohyb se přenáší na karosérii a ta se pohybuje rovněž kolmo vzhůru. Po určité době překoná tíha odpružené hmoty vozidla sílu pružiny a karoserie, která dosáhla maximální horní výchylky, se začne pohybovat zpět. Po dosažení rovnovážné polohy se bude karosérie pohybovat dále směrem dolů, až dosáhne maximální dolní výchylky. Pak se začne karosérie opět pohybovat vzhůru. Toto kmitání bude pokračovat tak dlouho, dokud nebude vnějšími vlivy utlumeno - tlumené kmitání.

6 Odpružení vozidel 2.) Frekvence vlastních kmitů pružiny Například :
Je to počet kmitů. kterým po rozkmitání pružina kmitá. Frekvence vlastních kmitů není závislá na amplitudě, závislosti na tuhosti pružiny kmitání samo po určité době skončí (tzv. samotlumicí účinek pružiny).Tuhost pružiny má vliv rovněž na frekvenci vlastních kmitů, čím má pružina větší tuhost. tím je frekvence kmitů vyšší. 3.) Tuhost pružiny Tuhost pružiny je závislá na její konstrukci. Pokud se týká konstrukce, závisí na druhu pružiny. Například : u listového pera závisí tuhost na rozměrech listů a jejich počtu a na délce hlavního listu; u vinuté pružiny na průměru pružiny, počtu pružicích závitů a průřezu drátu; u pružiny pneumatické na jejich rozměrech a tlaku vzduchu atd. Na zatížení je tuhost pružiny závislá nepřímo, čím větší je zatížení, tím je tuhost pružiny menší a obráceně, tzn., že u konkrétní pružiny s rostoucím zatížením klesá její vlastní kmitočet a opačně.

7 Odpružení vozidel 4.) Kvalita odpružení 5.) Hmotnost odpružených částí
závisí na poměru hmotnosti odpružených částí k hmotnosti částí neodpružených. Čím je tento poměr větší (tzn. čím je hmotnost odpružených částí větší vzhledem k hmotnosti části neodpružených), tím je pérování kvalitnější. 5.) Hmotnost odpružených částí je hmotnost částí vozidla nad vozovými pružinami; 6.) Hmotnost neodpružených částí je hmotnost částí vozidla až po vozové pružiny - kola, částí náprav, případně i celé nápravy, části brzdového a řídícího systému, případně i některé další části.

8 Systém odpružení vozidla
Hodnocení jednotlivých druhů pružin popř. pružicích prvků U jednotlivých pružin, případně pružících prvků nás zajímá : a.) konstrukční a výrobní složitost - další hledisko údržby, oprav apod.; b.) využití materiálu - vztah mezi účinnosti pružiny a jejími rozměry, případně hmotností; c.) schopnost pružiny vést nápravu vozidla, tj. přenášet mezi nápravou a rámem (samonosnou karoserií) tažné, brzdné a suvné síly; d.) progresivita, tj. vztah mezi vlastní frekvencí pružiny a jejím zatížením. pružina by měla mít i při změně zatížení stále stejnou vlastní frekvenci, tzn., že musí mít proměnnou tuhost. Progresivity se dosahuje buď konstrukční úpravou, nebo je samočinná, plynoucí z principu činnosti pružiny. e.) samotlumící účinky, tzn. schopnost po určité době utlumit,své vlastní kmity. Závisí na druhu pružiny a její konstrukci. Čím jsou samotlumící účinky vyšší, tím méně výkonné tlumiče jsou na vozidle potřeba. Úkoly jednotlivých částí systému : pneumatiky - pohlcují kmity od drobných nerovností vozovky a tím zmenšují výkmit náprav; vozové pružiny - plní úkoly uvedené výše; pružná sedadla - doplňují celý systém a zachycují zejména kmity a chvění, které vznikají až za vozovými pružinami;

9 Použité podklady: 1. Podvozky Ing. Zdeněk Jan, Ing. Bronislav Ždánský
2. Příručka pro automechanika Rolf Gscheidle a kolektiv 3. Automobily Milan Pilárik, Jiří Pabst Autoexpert – časopis pro autoopravárenství Automobil Revue


Stáhnout ppt "První – učebního oboru „Mechanik opravář motorových vozidel“"

Podobné prezentace


Reklamy Google