Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Choroby končetin skotu Habilitační přednáška 25. 3. 2013, Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Choroby končetin skotu Habilitační přednáška 25. 3. 2013, Brno."— Transkript prezentace:

1 Choroby končetin skotu Habilitační přednáška 25. 3. 2013, Brno

2 Produkční choroby dojnic Onemocnění končetin –Syndrom kulhání –Syndrom ulehnutí Metabolické choroby Poruchy reprodukce Mastitidy

3 Onemocnění končetin skotu 90 % nemocí končetin představují: - onemocnění paznehtů a kůže k nim přiléhající Nejvýraznějším projevem je kulhání !!! (přijatelné do 10 % ???)

4 Důsledky onemocnění končetin Přímé ztráty Zvýšené náklady na léčbu Zvýšené náklady na ošetřování

5 Nepřímé ztráty Narušení pohody zvířat Snížený příjem krmiva a pokles mléčné užitkovosti dojnic až o 1000 kg/laktace Ztráta živé hmotnosti - až 1 kg/den Poruchy plodnosti Zvýšený výskyt dalších zdravotních komplikací - zvýšená brakace Snížená tržnost mléka

6 Predispoziční faktory onemocnění prstu –tvarové odchylky paznehtů –přerostlé paznehty –vlivy vnějšího prostředí –karence min. látek, avitaminózy –metabolické poruchy –narušená imunita zvířat Polyetiologické onemocnění

7 Lokomoční skóre 1 - Normální stání a chůze s rovným hřbetem

8 2 - Mírné kulhání normální postoj při chůzi mírně vyklenutá záda obloukovité vedení nohou

9 3 - Střední kulhání postoj i chůze s vyklenutým hřbetem drobí kroky, ulevuje nemocné končetině kratší doba kmitu

10 4 - Kulhání vyklenutý hřbet při stání a chůzi větší zatížení jedné z končetin, které ještě mohou unést část hmotnosti tupý postoj protilehlé končetiny

11 5 – Silné kulhání výrazné vyklenutí zad neochota pohybu pohyb s téměř celým přenosem hmotnosti postižené končetiny na končetinu zdravou

12 Anatomie paznehtu

13 Léze rohového pouzdra Tvrdá, měkká rohovina Rozštěp rohového pouzdra Volný chodidlový okraj, volná stěna, volné chodidlo, vyzutí paznehtu Hniloba rohoviny patek

14 Léze rohového pouzdra Patkové Rozštěpy rohového pouzdra Trhliny stěny rohového pouzdra

15 Absces špičky Vysoká abrazivita ploch Velmi bolestivé Bez otoku Kůže beze změn

16 Základ prevence onemocnění rohoviny končetin Pravidelný a dostatečný pohyb Pravidelná kontrola a úprava paznehtů Dobré zoohygienické poměry – typ ustájení, kvalita roštů, podlah, lože Vyvážená krmná dávka Hygiena krmení

17 Pravidelná úprava paznehtů

18 Cíl úpravy paznehtu Pravidelný, zdravý pazneht

19 Choroby škáry paznehtu Aseptický zánět škáry paznehtu Septický zánět škáry paznehtu Specificko-traumatický zánět škáry paznehtu Akutní schvácení paznehtu

20 Aseptický zánět škáry paznehtu Akutní nebo chronický zánět –Formy Serózní, později hemorhagická Fibrinózní Příčiny – traumatické vlivy – neupravené paznehty – příliš upravené – zhmoždění chodidlové plochy paznehtu chůzí po tvrdé a nerovné podlaze

21 Kulhání – mírný až střední stupeň Časté ležení, rychlé uléhání Lokálně – bolestivost zjištěná palpací V rohovině hnědočervená, hnědofialová, hnědožlutě zbarvená místa Chronické působení - hubnutí Nepodceňovat, hrozí nebezpečí !!!

22 Hnisavý zánět škáry Akutní, méně často chronický zánět Porušeni celistvosti rohového pouzdra Hematogenní, nebo lymfogenní infekce Kulhání, ležení Snížený příjem krmiva, snížená užitkovost, hubnutí

23 Příznaky Místně - bolestivost a zvýšená teplota Kůže na korunkovém okraji paznehtu zarudlá, bolestivá, zduřelá –později - při korunkovém okraji tvorba píštěle Celkově – horečka - zhoršená kvalita masa

24 Léčba a prevence Odstranění podminované rohoviny Aplikaci antiseptik a antibiotik Ochrana před vnějším prostředím Ampu­tace paznehtu Délka léčby - zdlouhavá - 4 - 6 týdnů Dobrá péče o pazneht Zlepšení zoohygienických podmínek Pravidelné koupele

25 Specificko-traumatický zánět škáry Rusterholzův vřed

26 Specificko-traumatický proces - lokalizace na přechodu chodidla v rohové patce paznehtu Hypertrofie šlachy hlubokého ohybače prstu – následný tla­k na škáru paznehtní - následná atrofie Nepravidelný postoj a chorobně změněné paznehty Predispozice - špatné zoohygienické podmínky, vadné rošty a nerovná podlaha stáje Průběh je zpravidla chronický !!!

27 1.stadium - hypertrofie ohybače prstu 2.stadium - shodné s aseptickým a chronickým zánětem škáry paznehtní 3.stadium - otevřené stadium - na typickém místě chodidla je patologické ložisko vyplněné granulační tkání 4.stadium - patologický proces, přecházející na okolni tkáně, otok nohy, píštěle, ležení, hubnutí, narušení celkového zdravotního stavu Příznaky

28

29 Neotevřené stadium úprava paznehtů Otevřené stadium odstranění podminované rohoviny a tkání desinfekce, antibiotické ošetření tlakový obvaz podkování Léčba

30 Akutní schvácení paznehtu Prudký aseptický serózní a difuzní zánět hlubších vrstev škáry paznehtní Onemocnění může být vyvoláno různými faktory –dlouhodobá traumatizace papil a lístků škáry paznehtní –metritidy, mastitidy - působení toxických látek na krevní a lymfatické kapiláry –chronická acidóza bachorového obsahu kyselina mléčná, histamin, tyramin, tryptamin

31 Laminární spojení škáry a rohoviny paznehtu

32 Náhlý vznik onemocněni více zvířat Náhlý vznik onemocnění více končetin Hrudní končetiny vystavuje dopředu Pánevní končetiny podsouvá Paznehty teplé, palpačně bolestivé Celkové příznaky - inapetence, zvýšená teplota, apatie, třes svalstva, příznaky intoxikace Terapie: laxancia, hydroterapie, kalcium, kortikosteroidy Příznaky, léčba

33 Zánět kůže meziprstu ( dermatitis interdigitalis ) Často hromadný výskyt, nebo po porodu při zadržení lůžka Bacteroides nodosus, Fusobacterium necrophorum, spirochety -Často na plantární ploše prstu -Ohraničená ložiska zánětu osrstěné kůže prstu v nejtěsnější blízkosti korunkového okraje paznehtu nebo přímo na rozhraní kůže a rohoviny -Ložiska zánětu jsou kruhového nebo oválného tvaru, velikosti až 5 cm, mokvající, sytě čer­vené barvy – „jahoda, nebo malina“ se zapáchajícím, žlutavým až červenohnědým exsudátem

34 Odstranění nekrotické tkáně Antibiotika Ochrana před zanesením infekce Koupele zvířat Léčba a prevence

35 Nekrobacilóza končetin

36 Léčba a prevence(panaritium) Počáteční forma - aplikace antibiotik a sulfonamidů - izolace nemocných zvířat Komplikovaná stádia Amputace prstu Zabránění vzniku onemocnění Preventivní koupele Dobré zoohygienické podmínky

37 Síran měďnatý (skalice modrá - CuSO 4 ) -5 -10 % roztok - působí povrchově a mírně vytvrzuje rohovinu -Znečištěním se inaktivuje -Dráždí oči, kůži a dýchací cesty Koupele končetin Síran zinečnatý (skalice bílá - ZnSO4) -10 – 15 % (20%) roztoku působí především dezinfekčně a proniká i do hlubších tkání paznehtu -Relativně stabilní při znečištění koupele

38 Formaldehyd -3 - 5% vodný roztok působí povrchově a velmi silně vytvrzuje rohovinu paznehtu -Dezinfekční vlastnosti si udržuje dlouhodobě i v přítomnosti organických látek, jeho účinnost klesá při teplotě pod 13° C -Jedovatý při požití, dráždí oči a plíce, způsobuje senzibilizaci pokožky a předpokládají se i jeho karcinogenní účinky. Brodivá koupel - 3 – 5 % roztok Dlouhodobá koupel - 2 - 3% roztok Koupele končetin

39 Gely Počáteční počet Fusobacterium necrophorum (KTJ/ml) Konečný počet Fusobacterium necrophorum (KTJ/ml) % účinnosti Podalgel® (kontakt – 10 min) 850.00050099,94% 5% FORMALÍN (pobyt - 10 min) 1.100.000170099,84%

40 Faktory ovlivňující kvalitu koupele Velikost nádrže Kontakt všech končetin s přípravkem alespoň do výše 10 cm Umístění van, jejich počet, utváření dna Výměna roztoku nejpozději po 48 hod, nebo po průchodu 300 - 500 zvířat Očištěné paznehty Koupele končetin

41 Po koupeli ustájení zvířat na suchém tvrdém stání léčebné koupele - 30 - 60 min preventivní koupele - 5 min Dezinfikovat 3 dny po sobě (příp. 3x v průběhu jednoho týdne) opakovat po 3 – 4 týdnech Koupele končetin

42 Pedagogický rozvoj habilitačního oboru Obecná a speciální zootechnika Spolupráce se středními školami Spolupráce s profesními organizacemi Spolupráce s veřejnou správou Spolupráce s výrobními podniky Hlavní cíl: Šíření dobrého jména univerzity a oslovení potenciálních posluchačů

43 Pedagogický rozvoj habilitačního oboru Obecná a speciální zootechnika -Výuka, garance a inovace předmětů zoohygiena a prevenci chorob (FRVŠ, OP VK 28.0020) -Odborné vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací -Organizace workshopů (OP VK 17.0026) Biosecurita v ch. z., Portál Farmář, Termovizní měření -Studijní pobyty (OP VK 12.0045, 17.0026) Farmy ČR, letos Rakousko, Polsko -Využití externích přednášejících (OP VK 17.0026) Doc. Tančín, doc. Uhrinčat, Ing. Lendelová, Ing. Slavík, ing. Skalaka, Ing. Říha, doc. Novák, Ing. Mikyska, Ing. Šeda

44 Vědecký rozvoj – princip zajištění rozvoje -Získání potřebných finančních prostředků – grantové projekty, bilaterální granty, inovační vouchery -Publikační činnost - časopisy s IF, tvorba metodik, právní ochrana duševního vlastnictví -Transfer poznatků do praxe - poradenství, semináře, kurzy apod.

45 Vědecký rozvoj - témata Hodnocení parametrů stájového prostředí ISK Velké Meziříčí, ZD Rosice, ZD Klenovice - požadavek na návrh řešení Hodnocení energetických a hmotnostních toků produkovaných malými zvířaty spolupráce s VUT – doc. Rubina - pořízení základních dat o produkci tepla Modelování podmínek stájového prostředí spolupráce s VUT – Ing. Gebauer, Ing. Blasinsky - příprava software pro projektování zem. staveb Možnosti využití jílových minerálů v chovech zvířat – metodika hodnocení inovační voucher – Keramex Group s.r.o - metodika hodnocení jílových minerálů pro zemědělství

46 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Choroby končetin skotu Habilitační přednáška 25. 3. 2013, Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google