Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Choroby končetin skotu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Choroby končetin skotu"— Transkript prezentace:

1 Choroby končetin skotu
, Brno Choroby končetin skotu Habilitační přednáška

2 Produkční choroby dojnic
Onemocnění končetin Syndrom kulhání Syndrom ulehnutí Metabolické choroby Poruchy reprodukce Mastitidy Celosvětový problém s různou intenzitou výskytu, v závislosti na technologiích ustájení a na prevenci onemocnění. Poruchy metabolismu min. látek, osteoporóza, narušení imunity, zmenšení tukového polštáře chodidlové plochy. Negativní energetická bilance – hubnutí, poruchy reprodukce, ranná embryonální mortalita

3 Onemocnění končetin skotu
90 % nemocí končetin představují: - onemocnění paznehtů a kůže k nim přiléhající Nejvýraznějším projevem je kulhání !!! (přijatelné do 10 % ???)

4 Důsledky onemocnění končetin
Přímé ztráty Zvýšené náklady na léčbu Zvýšené náklady na ošetřování

5 Nepřímé ztráty Narušení pohody zvířat Snížený příjem krmiva a pokles mléčné užitkovosti dojnic až o 1000 kg/laktace Ztráta živé hmotnosti - až 1 kg/den Poruchy plodnosti Zvýšený výskyt dalších zdravotních komplikací - zvýšená brakace Snížená tržnost mléka

6 Predispoziční faktory onemocnění prstu
Polyetiologické onemocnění tvarové odchylky paznehtů přerostlé paznehty vlivy vnějšího prostředí karence min. látek, avitaminózy metabolické poruchy narušená imunita zvířat

7 Lokomoční skóre 1 - Normální stání a chůze s rovným hřbetem

8 2 - Mírné kulhání normální postoj při chůzi mírně vyklenutá záda obloukovité vedení nohou

9 3 - Střední kulhání postoj i chůze s vyklenutým hřbetem drobí kroky, ulevuje nemocné končetině kratší doba kmitu

10 4 - Kulhání vyklenutý hřbet při stání a chůzi větší zatížení jedné z končetin, které ještě mohou unést část hmotnosti tupý postoj protilehlé končetiny

11 5 – Silné kulhání výrazné vyklenutí zad neochota pohybu
pohyb s téměř celým přenosem hmotnosti postižené končetiny na končetinu zdravou

12 Anatomie paznehtu

13 Léze rohového pouzdra Tvrdá, měkká rohovina Rozštěp rohového pouzdra Volný chodidlový okraj, volná stěna, volné chodidlo, vyzutí paznehtu Hniloba rohoviny patek

14 Léze rohového pouzdra Patkové Rozštěpy rohového pouzdra Trhliny stěny rohového pouzdra

15 Absces špičky Vysoká abrazivita ploch Velmi bolestivé Bez otoku Kůže beze změn

16 Základ prevence onemocnění rohoviny končetin
Pravidelný a dostatečný pohyb Pravidelná kontrola a úprava paznehtů Dobré zoohygienické poměry – typ ustájení, kvalita roštů, podlah, lože Vyvážená krmná dávka Hygiena krmení Nejčastější nemoci prstu u skotu. Nemoci prstu u skotu obvykle dělíme podle struktury, kterou postihují (léze rohového pouzdra, nemoci škáry paznehtní a nemoci kůže na prstu) a podle toho, zda se jedná o nemoci infekční nebo neinfekční. Jednotlivá onemocnění však spolu často souvisí, vyskytují se společně, postihují současně tkáně v různé hloubce, proto je třeba toto dělení považovat čistě za didaktické. K nejčastěji se vyskytujícím lézím rohového pouzdra patří patkové eroze, rozštěpy a trhliny stěny rohového pouzdra.

17 Pravidelná úprava paznehtů

18 Cíl úpravy paznehtu Pravidelný, zdravý pazneht

19 Choroby škáry paznehtu
Aseptický zánět škáry paznehtu Septický zánět škáry paznehtu Specificko-traumatický zánět škáry paznehtu Akutní schvácení paznehtu

20 Aseptický zánět škáry paznehtu
Akutní nebo chronický zánět Formy Serózní, později hemorhagická Fibrinózní Příčiny – traumatické vlivy neupravené paznehty příliš upravené zhmoždění chodidlové plochy paznehtu chůzí po tvrdé a nerovné podlaze

21 Nepodceňovat, hrozí nebezpečí !!!
Kulhání – mírný až střední stupeň Časté ležení, rychlé uléhání Lokálně – bolestivost zjištěná palpací V rohovině hnědočervená, hnědofialová, hnědožlutě zbarvená místa Chronické působení - hubnutí Nepodceňovat, hrozí nebezpečí !!!

22 Hnisavý zánět škáry Akutní, méně často chronický zánět
Porušeni celistvosti rohového pouzdra Hematogenní, nebo lymfogenní infekce Kulhání, ležení Snížený příjem krmiva, snížená užitkovost, hubnutí

23 Místně - bolestivost a zvýšená teplota
Příznaky Místně - bolestivost a zvýšená teplota Kůže na korunkovém okraji paznehtu zarudlá, bolestivá, zduřelá později - při korunkovém okraji tvorba píštěle Celkově – horečka - zhoršená kvalita masa

24 Léčba a prevence Odstranění podminované rohoviny Aplikaci antiseptik a antibiotik Ochrana před vnějším prostředím Ampu­tace paznehtu Délka léčby - zdlouhavá týdnů Dobrá péče o pazneht Zlepšení zoohygienických podmínek Pravidelné koupele

25 Specificko-traumatický zánět škáry Rusterholzův vřed
Chodidlový vřed se nachází poblíž vnitřní části paznehtku mezi rohovinou patkovou a chodidlovou, v místě ohybačového výběžku paznehtní kosti na který se upíná šlacha hlubokého ohybače. Chodidlový vřed se vyvíjí přes několik stádií. Stádium skryté je bez klinických příznaků, pouze rentgenologicky prokážeme hypertrofický ohybačový výběžek. Ve stadiu neotevřeném objevujeme hemorrhagickou imbibici rohoviny v oblasti patek při úpravě paznehtů. Jednoduché otevřené stádium značí rozvoj hnisavého zánětu škáry, která je hnědočerveně zbarvená, objevuje se ložisko s lézí v rohovině a okolní rohovina je žlutá nebo žlutočervená. Při komplikovaném otevřeném stádiu vzniká hnisavě-nekrotický zánět celého prstu s postižením hlubších struktur. Při ošetření se doporučuje odstranit rohovinu v okolí vředu a vyhřezávající šedočernou škáru seříznout. Následuje klasická dezinfekce, obvaz, podkování sousedního paznehtu. Pokud zvíře jednou prodělá léčbu chodidlového vředu, je vysoce predisponované pro jeho opětovný výskyt v dalších laktacích. Některé komplikovanější vředy se ovšem nezhojí nikdy, jsou příčinou mírného chronického kulhání a postižené krávy vyžadují častou úpravu paznehtů (3-4x ročně).

26 Průběh je zpravidla chronický !!!
Specificko-traumatický proces - lokalizace na přechodu chodidla v rohové patce paznehtu Hypertrofie šlachy hlubokého ohybače prstu – následný tla­k na škáru paznehtní - následná atrofie Nepravidelný postoj a chorobně změněné paznehty Predispozice - špatné zoohygienické podmínky, vadné rošty a nerovná podlaha stáje Průběh je zpravidla chronický !!!

27 Příznaky stadium - hypertrofie ohybače prstu
stadium - shodné s aseptickým a chronickým zánětem škáry paznehtní stadium - otevřené stadium - na typickém místě chodidla je patologické ložisko vyplněné granulační tkání stadium - patologický proces, přecházející na okolni tkáně, otok nohy, píštěle, ležení, hubnutí, narušení celkového zdravotního stavu

28 Příznaky

29 Léčba Neotevřené stadium Otevřené stadium
úprava paznehtů Otevřené stadium odstranění podminované rohoviny a tkání desinfekce, antibiotické ošetření tlakový obvaz podkování

30 Akutní schvácení paznehtu
Prudký aseptický serózní a difuzní zánět hlubších vrstev škáry paznehtní Onemocnění může být vyvoláno různými faktory dlouhodobá traumatizace papil a lístků škáry paznehtní metritidy, mastitidy - působení toxických látek na krevní a lymfatické kapiláry chronická acidóza bachorového obsahu kyselina mléčná, histamin, tyramin, tryptamin

31 Laminární spojení škáry a rohoviny paznehtu

32 Příznaky, léčba Náhlý vznik onemocněni více zvířat
Náhlý vznik onemocnění více končetin Hrudní končetiny vystavuje dopředu Pánevní končetiny podsouvá Paznehty teplé, palpačně bolestivé Celkové příznaky - inapetence, zvýšená teplota, apatie, třes svalstva, příznaky intoxikace Terapie: laxancia, hydroterapie, kalcium, kortikosteroidy

33 Zánět kůže meziprstu (dermatitis interdigitalis)
Často hromadný výskyt, nebo po porodu při zadržení lůžka Bacteroides nodosus, Fusobacterium necrophorum, spirochety Často na plantární ploše prstu Ohraničená ložiska zánětu osrstěné kůže prstu v nejtěsnější blízkosti korunkového okraje paznehtu nebo přímo na rozhraní kůže a rohoviny Ložiska zánětu jsou kruhového nebo oválného tvaru, velikosti až 5 cm, mokvající, sytě čer­vené barvy – „jahoda, nebo malina“ se zapáchajícím, žlutavým až červenohnědým exsudátem Dermatitis digitalis Dermatitis digitalis je infekční onemocnění nejasné etiologie, s variabilním výskytem v chovech mléčného skotu Pro vznik onemocnění má význam hygiena prostředí, podporuje jej vysoká vlhkost (bahnité výběhy a hluboká podestýlka) a veškeré faktory, podmiňující snížení obranyschopnosti organizmu (metabolické poruchy) a narušení bariérové funkce kůže (mikrotraumata, špatně ošetřené paznehty). Akutní forma onemocnění se nazývá rovněž erozivní. První změny připomínají spíš nález při bovinní papilomatóze, ty se však záhy mění na cirkulární ložiska 0,5 – 4 cm v průměru, hyperemická, s prosakujícím serózním exsudátem, pokrytá vzpřímenými chlupy, které později vypadávají. Typický vzhled představuje červená granulace, připomínající jahodu či malinu, ohraničená bělavým epiteliálním lemem. Jednotlivá ložiska jsou oddělena zdravou kůží se srstí, bez tendence splývat a bez tendence šířit se do hloubky, ačkoliv výjimečně může dojít i k zánětu škáry patek s následnou poruchou tvorby rohoviny. Zanícená tkáň je velmi citlivá na dotek a krávy končetinu lehčí, často kulhají. Končetina je však bez otoku a změny celkového zdravotního stavu obvykle nenastávají. Chronická, proliferativní forma vzniká po epitelizaci léze, postupně se vytváří tvrdé, jemné, vláknité výrůstky, několik cm dlouhé, snadno podléhající traumatizaci a krvácení. Terapeuticky se doporučuje, po očištění a úpravě paznehtů, omytí kůže vodou, aplikace lokálních ATB ve formě mastí nebo sprejů (nejčastěji s oxytetracyklínem – bez detekovatelných reziduí v mléce), bandáž není nezbytná. Při hromadném výskytu se používají dezinfekční koupele v 5% formaldehydu nebo 5 – 10 % modré skalici.

34 Léčba a prevence Odstranění nekrotické tkáně Antibiotika
Ochrana před zanesením infekce Koupele zvířat

35 Nekrobacilóza končetin
Nekrobaciloza. Nekrobacilóza je o akutní, infekční, hnisavě nekrotický zánět kůže, nejčastěji meziprstního prostoru – interdigitální nekrobacilóza, méně často v jiných oblastech – korunková a patková nekrobacilóza). Výskyt je spíše sporadický, hromadně probíhá v chovech s nízkou úrovní hygieny. Největší incidence nastává za vlhkého počasí (podzim), respektive ve vlhkém prostředí. Na nárůstu onemocnění se podílí i chyby ve výživě, způsobující průjmové stavy a dále karence vitamínu A a zinku. Infekční agens proniká do místa působení prostřednictvím lokálních traumat a macerované kůže. Klinicky rozlišujeme povrchovou a hlubokou formu respektive počáteční a pokročilé stádium. Typický je náhlý začátek s narušením celkového zdravotního stavu. Objevuje se zvýšená zdravotního stavu, trias je změněn. Hluboká nekróza kůže se rozvíjí od třetího až čtvrtého dne průběhu, může se vytvořit i absces, z něhož po provalení vytéká žlutozelený až šedočerný, výrazně zapáchající hnis. Takto vzniklý vřed v místě defektu se hojí 3 – 4 týdny. Mnohem častěji se však proces šíří do hloubky za vzniku panaritium tendineum (postižená je šlacha hlubokého ohybače), p.articulare a p.osseum. Postižení hlubokých struktur vzniká především jako komplikace panaritia korunkového a panaritia rozdělu paznehtního, které navíc často provází zánět tukového mezipaznehtního polštáře a nekróza mezipaznehtního vazu (vytváří se recidivující píštěl a trvalé dráždění vede k tvorbě hypergranulací). Vyloučen není ani hematogenní rozsev za vzniku metastatické artritidy, trombózy žil končetin, či zadní duté žíly, abscedace jater, ledvin, sleziny nebo plic s infaustní prognózou.

36 Léčba a prevence(panaritium)
Počáteční forma - aplikace antibiotik a sulfonamidů - izolace nemocných zvířat Komplikovaná stádia Amputace prstu Zabránění vzniku onemocnění Preventivní koupele Dobré zoohygienické podmínky

37 Koupele končetin Síran měďnatý (skalice modrá - CuSO4)
5 -10 % roztok - působí povrchově a mírně vytvrzuje rohovinu Znečištěním se inaktivuje Dráždí oči, kůži a dýchací cesty Síran zinečnatý (skalice bílá - ZnSO4) 10 – 15 % (20%) roztoku působí především dezinfekčně a proniká i do hlubších tkání paznehtu Relativně stabilní při znečištění koupele

38 Koupele končetin Formaldehyd
3 - 5% vodný roztok působí povrchově a velmi silně vytvrzuje rohovinu paznehtu Dezinfekční vlastnosti si udržuje dlouhodobě i v přítomnosti organických látek, jeho účinnost klesá při teplotě pod 13° C Jedovatý při požití, dráždí oči a plíce, způsobuje senzibilizaci pokožky a předpokládají se i jeho karcinogenní účinky. Brodivá koupel - 3 – 5 % roztok Dlouhodobá koupel % roztok

39 Gely Počáteční počet Fusobacterium necrophorum (KTJ/ml) Konečný počet Fusobacterium necrophorum (KTJ/ml) % účinnosti Podalgel® (kontakt – 10 min) 500 99,94% 5% FORMALÍN (pobyt - 1700 99,84%

40 Koupele končetin Faktory ovlivňující kvalitu koupele Velikost nádrže
Kontakt všech končetin s přípravkem alespoň do výše 10 cm Umístění van, jejich počet, utváření dna Výměna roztoku nejpozději po 48 hod, nebo po průchodu zvířat Očištěné paznehty

41 Koupele končetin Po koupeli ustájení zvířat na suchém tvrdém stání
léčebné koupele min preventivní koupele - 5 min Dezinfikovat 3 dny po sobě (příp. 3x v průběhu jednoho týdne) opakovat po 3 – 4 týdnech

42 Pedagogický rozvoj habilitačního oboru Obecná a speciální zootechnika
Spolupráce se středními školami Spolupráce s profesními organizacemi Spolupráce s veřejnou správou Spolupráce s výrobními podniky Hlavní cíl: Šíření dobrého jména univerzity a oslovení potenciálních posluchačů

43 Pedagogický rozvoj habilitačního oboru Obecná a speciální zootechnika
Výuka, garance a inovace předmětů zoohygiena a prevenci chorob (FRVŠ, OP VK ) Odborné vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací Organizace workshopů (OP VK ) Biosecurita v ch. z., Portál Farmář, Termovizní měření Studijní pobyty (OP VK , ) Farmy ČR, letos Rakousko, Polsko Využití externích přednášejících (OP VK ) Doc. Tančín, doc. Uhrinčat, Ing. Lendelová, Ing. Slavík, ing. Skalaka, Ing. Říha, doc. Novák, Ing. Mikyska, Ing. Šeda

44 Vědecký rozvoj – princip zajištění rozvoje
Získání potřebných finančních prostředků – grantové projekty, bilaterální granty, inovační vouchery Publikační činnost - časopisy s IF, tvorba metodik, právní ochrana duševního vlastnictví Transfer poznatků do praxe - poradenství, semináře, kurzy apod.

45 Vědecký rozvoj - témata
Hodnocení parametrů stájového prostředí ISK Velké Meziříčí, ZD Rosice, ZD Klenovice - požadavek na návrh řešení Hodnocení energetických a hmotnostních toků produkovaných malými zvířaty spolupráce s VUT – doc. Rubina - pořízení základních dat o produkci tepla Modelování podmínek stájového prostředí spolupráce s VUT – Ing. Gebauer, Ing. Blasinsky - příprava software pro projektování zem. staveb Možnosti využití jílových minerálů v chovech zvířat – metodika hodnocení inovační voucher – Keramex Group s.r.o - metodika hodnocení jílových minerálů pro zemědělství

46 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Choroby končetin skotu"

Podobné prezentace


Reklamy Google